Republikeinen VS willen minder wetenschappelijk onderzoek

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Want anders zouden er wel eens conclusies op tafel komen die in tegenspraak zijn met hun ideologische agenda:

GOP House members have had little success reining in research agencies so far, but, emboldened by their growing majorities, they’re hoping for better luck next year. They plan to push proposals to cut funding for global warming and social science research, put strict new rules on the National Science Foundation’s grant-making process and overhaul how science informs policy making at the [Environmental Protection Agency].

Want als je toch al weet wat je moet geloven, waarom zou je dan nog onderzoek doen?

Open artikel

Reacties (18)

#1 Joop

Een paradigma in de wetenschapsbeoefening. Hoe ging dat ook al weer?

#2 Anton

Van social sciences weet ik het niet maar de science rondom global warming is naar eigen zeggen van de scientists gesetteld. Maar liefts 97% consensus, hoe zeker wil je zijn? Financiering voor verder onderzoek is dus niet meer nodig. Verstandiger is het om dat geld investeren in energie efficiency en CO2 vrije/arme energietechnologie: kernfusie, Thorium, ontsluiten van methaanhydraten, fracking,….

#3 Joost

Financiering voor verder onderzoek is dus niet meer nodig.

Nee.

Verstandiger is het om dat geld investeren in energie efficiency en CO2 vrije/arme energietechnologie: kernfusie, Thorium, ontsluiten van methaanhydraten, fracking,….

Ja, maar wtf doen methaanhydraten en fracking in dit rijtje?

#4 MrOoijer (Jan van Rongen)

@2 vervelende en jezelf herhalende woordenspelletjes, Anton. Inderdaad weet jij allang wat je wilt geloven, maar gelukkig behoor jij bij een kleine minderheid.

#5 Dehnus

@2: Ja we weten het nou wel Anton, jij geloofd alleen maar in een mannetje op een wolk die naar beneden pist en dan krijg jij regen. Godsman, moet dat nu elk artikel weer? Stuk verdriet…

Ontopic:
Toch triest dat we nu ook al wetenschap lekker politiek gaan defunden. Je kunt er op wachten dat dit ook in Nederland gaat gebeuren. Vaak gebeurt dit een jaar of 5 a 10 later hier ook, de eerste stappen zijn al gezet op dat gebied. Eerst moest wetenschap in Nederland in dienst van het bedrijfsleven staan en nu moet de burger ook mee kunnen beslissen. Of te wel, onderzoek waarom Frans Bauer zijn poliepen nog niet genezen zijn, of Zwarte Piet wel of niet kan en meer derivaten onderzoek voor de grote banken om centjes op de beurs te verdienen.

Die man die met een vaccin bezig was tegen Ebola (jammer genoeg precies waar meneer Paul over valt), moet maar ophouden want dat staat niet in teken van Big Pharma. We willen namelijk geen tweede Johnannus Salk natuurlijk die zo maar dingen gaat weggeven.

#6 okto

@5

Je kunt er op wachten dat dit ook in Nederland gaat gebeuren.

Oh, de grootste partijen van het land vinden dat al. De VVD heeft het in 2011 al verkondigd, bij monde van kamerlid Rene Leegte. De VVD vind dat de subsidies voor het KNMI stopgezet moeten worden, want dat instituut levert bijdragen voor het IPCC, en zoiets zou met name PVV’ers voor het hoofd kunnen stoten. Niet mijn woorden, maar de woorden van de VVD destijds.
Wat de grootste partij, de PVV, er van vindt hoef je niet te vragen.

#7 okto

Iedereen valt nu over Anton, maar hij zegt nu eigenlijk iets verstandigs. Inderdaad kun je nu beter geld besteden aan energieefficientie.

#8 Anton

@7: Ik zeg voortdurend verstandige dingen. Als je van mening bent dat CO2 een probleem is dan moet je maatregelen nemen die op een tijdshaal van een jaar of 30 de emissies substantieel reduceren: energie efficiency, elektrificeren + nulceair, en verschuiven naar hoge H/C ratio voor de resterende stook.

Lieden die denken dat je 550 ExaJoule uit windmolentjes, zonnepaneeltjes en biomassa gaat halen hebben nog nooit de moeite genomen om zelf eens serieus aan technische potentielen te rekenen.

Een paar draadjes geleden heb ik de goegemeente hierboven uitgedaagd om eens serieus naar dat energieakkoord te kijken, te lezen en te interpreteren wat daar staat en dat te plaatsen in de context van het energiegebruik van onze (een moderne westerse) samenleving. Daar gaat niemand op in, liever dan zelf na te denken loopt men met oogkleppen op achter ‘gezaghebbende’ instituties aan.

Gelukkig is CO2 lang niet z’n groot probleem als de belanghebbende bij rampscenario’s ons voorspiegelen. Klimaat is een politiek issue veel meer dan een milieu issue vandaar dat serieuze maategelen uitblijven en het klimaatbeleid een speelbal van de politiek is.

Voor wat betreft het klimaatonderzoek ben ik van mening dat de onderzoeksvraag niet moet voorsorteren op broeikasgassen en menselijk handelen zoals nu het geval is. Het formuleren van een goede, brede onderzoeksvraag vind ik een veel zinnigere discussie dan gereutel van politici over funding.

#9 okto

@8: Kijk, nou ga je vanaf alinea 4 weer onzin spuien. Vind je het gek dat men je hier niet serieus neemt. Als je keer op keer in blijft gaan tegen de wetenschappelijke consensus dan krijg je dat. Dan sneeuwen de verstandige opmerkingen die in de eerste 3 alinea’s zitten gewoon onder.

#10 Anton

@9: Consensus is niet relevant in de wetenschap, daar gaat het om het weten niet over het onderling eens zijn. Galileo Galilei nam met de kleinst mogelijke minderheid het juiste standpunt in.

Wellis nietes heeft verder weinig zin, wat vind je van een brede onderzoeksvraag?

#11 Folkward

@10

Consensus is niet relevant in de wetenschap, daar gaat het om het weten niet over het onderling eens zijn.

Waar en niet waar.
Voor de pure wetenschappelijke, academische benadering is consensus de dood in de pot. Het gaat tegen de onderzoekende en betwijfelende a priori houding in die wetenschappers moeten hebben.
Anderzijds is het simpelweg onmogelijk om elke keer weer het wiel te ontdekken (moleculen, atomen, subatomaire deeltjes te ontdekken). Aannames zijn dan vereist, en consensus meer dan handig (zeker als een bepaald fenomeen op meerdere manieren opgevat kan worden).

De vraag of die consensus er is, is voor wetenschappers inderdaad van weinig belang. Voor ‘praktische’ mensen ligt dat anders. Voor een persoon als Columbus of Vasco Da Gama leek me een zekere consensus over de rondheid van de aarde toch wel van belang (stel je voor, ze zouden van de aarde kunnen vallen!), en voor JFK leek me de consensus dat de maan een bolvormig hemelobject was (in plaats van zeg: een schild, voortgetrokken door een stel reusachtige en onzichtbare paarden), om een man op de maan te zetten.

Anton, je hebt ergens iets van een graad gehaald, naar mijn idee ook bij een wetenschappelijke instelling. Maar je houdt je hier bezig, met betrekking tot iets als klimaatverwarming, voornamelijk bezig met het praktische (of politiek, dat daar best dicht bij elkaar ligt) aspect (ik gok dat je iets van ingenieur (ir./ing.) bent). Inderdaad, zo noemde je eerder de vraagstukken die je hier een keer hebt neergeplempt, uit het Energieakkoord.

Maar dan vraag ik me af: als je zo praktisch bent ingesteld, waarom ga je dan niet af op de wetenschappelijke consensus van 97%?

En als je wetenschappelijke consensus (als wetenschapper zijnde) niet belangrijk vindt, waarom trek je je dat toch aan? Als je het aan het rechte eind hebt, dan blijkt dat wel; als je geen gelijk hebt, nu ja, je wordt echt niet meer opgehangen of levend verbrand.

#12 okto

@10

Consensus is niet relevant in de wetenschap, daar gaat het om het weten niet over het onderling eens zijn.

Onzin, zoals @11 al zegt, moet je op zeker moment iets aannemen over de juistheid van de bevindingen van je voorgangers wetenschappers. Je kunt moeilijk het hele periodiek systeem opnieuw gaan bewijzen, om maar eens wat te noemen. Je mag uitgaan van consensus als daar overtuigende harde bewijzen voor zijn in een veelvoud van publicaties. En natuurlijk mag je wel tegen die consensus ingaan, maar dan moet je wel van goede huize komen, dus een erg overtuigend pleidooi hebben met heel sterke data die dat ondersteunen. Dat heb ik jou nog niet zien doen.

#13 okto

@10:

wat vind je van een brede onderzoeksvraag?

Goed punt. Ik voor mij stoor mij al jaren aan het feit dat het economische model niet in de discussie betrokken wordt. Het is voor mij zo klaar als een klontje dat onder het huidige economische model het halen van de doelstellingen zo goed als onmogelijk is. Willen we de doelstelling halen (beneden de 2 graden verhoging blijven), dan zullen wel hoe dan ook het systeem van groeidwang aandacht moeten schenken. Groeidwang houdt in dat onder het huidige economische systeem groei moet op straffe van crisis. Maar groei kan niet meer. Die fundamentele vraag wordt angstvallig vermeden.
Daarom zou ik persoonlijk ook graag een brede onderzoeksvraag willen.

#14 Hans Custers

@10

Een brede onderzoeksvraag, zonder “voorsorteren op broeikasgassen of menselijk handelen”? Wat zou je vinden van: hoe reageert het klimaatsysteem op een verandering in de stralingsbalans (ongeacht de oorzaak)?

Dat het bij het begrip klimaatgevoeligheid nou net om die “brede onderzoeksvraag” draait is voor jou natuurlijk een onbeduidend detail. En de notoir onbetrouwbare blogjes waar jij je informatie vandaan haalt willen het ook maar niet snappen.

#15 Anton

@12: Het periodiek system verandert niet als gevolg van de keuzes van de betreffende onderzoeker. Dit in tegenstelling tot de uitkomsten van de computermodellen waarop de klimaat prognoses zijn gebasseerd. Die hangen van de aannamens aan elkaar met bovendien een sterke bias naar het broeikaseffect.

Die uitkomsten zijn dus geen wetenschap maar expert opinions van experts die belang hebben bij een alarmerende uitkomst. Of denk je nu echt dat die funding voor onderzoek op hetzelfde peil blijft als het onderzoek uitwijst dat er weliswaar een opwarmend effect is maar dat niets er vooralsnog op wijst dat dit negatief, laat staan rampzalig is?

#16 Anton

@14: Wat dacht je van ‘bestuderen van het klimaatsysteem’.

#17 Anton

@13: Het economische groeimodel is inderdaad in zekere zin een piramide spel. Het is wel het spel wat we als mensheid kennelijk spelen. De oude Maslov in gedachte zal er op enig moment wel een einde aan de groei in matriele zaken komen omdat die behoeftes dan zijn vervult en we bezig zijn met het bovenliggende niveau.

Naar mijn idee is de hele klimaatdiscussie een voorbeeld van behoefte bevrediging voorbij de materiele behoeftes. Per slot van rekening speelt die klimaatdiscussie alleen op plaatsen van grote materiele welvaart (Noord West Europa, Amerikaanse oost- en westkust, Australie.

#18 Anton

@11: Als het een wetenschappelijke consensus zou zijn, in de zin van een overwegend gedeelde conclusie die in een waardevrije omgeving tot stand is gekomen, dan is dat een prima basis voor praktische beleid.

Dat is hier echter niet aan de orde. Het klimaatonderzoek is een combinatie van een politiek (onderbouwing van beleidsvoornemens van de UN zie 43/53 http://www.ipcc.ch/docs/UNGA43-53.pdf. ), de financiering van ’toys for boys’ (supercomputers voor o.a. meteorologische instituten) en goed bedoeld maar averechts werkend duurzaam activisme.

De wetenschap wordt in deze context vooral gebruikt om gezaghebbend over te komen met als resultaat dat de echte wetenschap, voor mij de waardevrije zoektocht naar kennis, wordt bezoeldeld en aangetast. Die waardevrije wetenschapsbeoefening vind ik een van de meest waardevolle menselijke activiteiten, daarom spuug ik op de politici, opportunisten en activisten die haar misbruiken.

En dan nog, als je dan zo overtuigd bent van het gevaar van CO2 kies dan een instrumentarium waar je wat aan hebt: energie efficiency, elektrificeren + nucleair en een shift naar hoge H/C verhouding. Dan schop je een deuk in dat CO2 verbruik. Die zogenaamde duurzame opwekking zijn dinky toys daar waar je een heuse dieplader nodig hebt. Gewoonweg lachwekkend, ware het niet dat er hele volkstammen rondlopen die echt denken dat je daar wat mee bereikt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*