Productie Duitse kolenstroom daalt

Foto: copyright ok. Gecheckt 12-10-2022

NIEUWS - De productie van Duitse kolenstroom is in het eerste kwartaal van 2019 met 19% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2018. De daling doet zich zowel voor bij steenkoolcentrales als bij bruinkoolcentrales. Een van de oorzaken is de hogere productie van groene stroom, net name door meer windenergie, in het eerste kwartaal van 2019.

De elektriciteitsproductie door steenkoolcentrales daalde met 23% van 24,8 TWh naar 19 TWh. De elektriciteitsproductie door bruinkoolcentrales daalde met 16% van 38,2 TWh naar 32 TWh. De daling past in een langere trend, waarbij de elektriciteitsproductie van steenkoolcentrales sinds 2006 daalt en die van bruinkoolcentrales sinds 2012 langzaam daalt.

Grafiek ontwikkeling stroomproductie Duitsland

Bruto stroom productie in Duitsland 1990-2018 naar bron. Bron: Clean Energy Wire.

Open artikel

Reacties (18)

#1 Hans Verbeek

Interessant. Ook in de VS daalt het gebruik van steenkool verder.
Het lijkt er steeds meer op dat peak-steenkool al een paar jaar achter ons ligt.

#2 roland

Onthullend die statistieken:
– Dalende bruin- /steenkool verbruik, niet minder CO2 uitstoot.
– aandeel biomassa bij “duurzame” energie is 50%

#3 majava

@2: Het is inderdaad wel altijd even opletten met ogenschijnlijk goed nieuws. Ik waak er altijd voor. Nu met name voor hoe biomassa gebruikt wordt en gebruikt wordt. Nee, dat schrijf ik niet verkeerd.

Biomassa bijstoken/verwerken is niets nieuws en gebeurt al heel lang. Het is het verbranden van een niet-fossiele bron en dus onderdeel van de korte koolstofcyclus, die normaal gesproken niet veel bijdraagt aan de toename van het atmosferische CO2 gehalte. Een hernieuwbare, duurzame energiebron. Klimaatneutraal. Tot zover ok. Die omschrijvingen kloppen en zo ‘gebruikt’ lijkt er weinig aan de hand.

Aan de schaduwkant heb je nog wat anders. Biomassa die geen lokale bron is. Door alleen het transport al doe je af aan het duurzame aspect. Dan is er nog de zorg om de lokale ecologische gevolgen. Iedereen weet wel van de problemen rondom de verbouwing van palmen voor olie en restproducten. Allerminst duurzaam. In Finland gebruikt Neste Oil een onbekend percentage palmolieproductieresten (PFAD) in hun biodiesel. Hoeveel willen ze niet vertellen. Dat is niet het enige probleem. Ze gebruiken de definitie dat het een afvalproduct is, geen bijproduct om hun biodiesel als 100% duurzaam te kunnen aanduiden. Ook nog even die transport-issue volledig te negeren. https://newsnowfinland.fi/news-now-original/investigation-new-biofuel-law-puts-palm-oil-products-in-your-tank-that-neste-fights-to-claim-as-waste

In Finland is er sinds het vorige centrumrechtse (vertaald: VVD-CDA-PVV type) kabinet een enorme push voor de ‘Bioeconomie’. Vrij vertaald is dat meer houtkap dan ooit. Met wat rekentrucs lukte het tot nog toe om iedereen te laten denken dat zoiets duurzaam zou kunnen, maar nu komt dan toch naar boven dat dit niet het geval is. http://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/16428-sll-estimates-of-finland-s-logging-volumes-based-on-erroneous-numbers.html

Greenwashing door industrie en politiek. Zij misbruiken de termen duurzaamheid en hernieuwbaar. Wees er altijd beducht op. Biomassa bijstoken kan wel, maar let wel op.

#4 gronk

@3: ik weet niet hoe ‘biomassa’ precies is gedefinieerd, maar het zou heel goed kunnen dat ‘houtafval’ ook als biomassa telt. In dat geval is het ook sloophout (van al die mooie houtskeletwoningen) telt als ‘CO2-neutraal’. Wat natuurlijk je reinste lariekoek is; houtafval is pas CO2-neutraal als er voor iedere kg hout ook nieuwe bomen zijn aangeplant die minimaal een kg hout hebben geproduceerd.

#5 Krispijn Beek

@2 onthutsend je gebrek aan feiten
https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets

@3 en @4 anders dan Nederland zetten de Duitsers niet zo hard in op biomassa. In Duitsland kwam in 2018 20% uit biomassa en sinds 2012 is biomassa in absolute productie nauwelijks gegroeid. Vergelijk dat met Nederland waar in 2018 27% van de groene stroom uit biomassa komt en dan staan de bijstokers nog niet eens vol aan. In de jaren dat die wel aanstonden kwam in Nederland meer dan 50% van de groene stroom uit biomassa.

#6 Folkward

@3

Met wat rekentrucs lukte het tot nog toe om iedereen te laten denken dat zoiets duurzaam zou kunnen, maar nu komt dan toch naar boven dat dit niet het geval is.

Uit de bron alleen die je noemt, kan ik dat niet halen. Jij zult het wel wat langer volgen, maar ik kan het er dus niet uit halen. Wel dit:

Another party leader who in the debate drew attention to the calculations of Luke was Li Andersson of the Left Alliance: “I’ve talked to researchers many times, and this is hardly a simple exercise even for researchers in the field.[…]”

De berekeningen waren van het begin af aan al moeilijk, het voornaamste probleem, volgens dit artikel, lijkt te zijn dat de rekenmodellen niet openbaar zijn, en dus niet geverifieerd kunnen worden. Dit probleem leidde tot een verkeerde schatting van de afgevangen CO2, op basis waarvan er gekapt mocht worden. Er staat niet dat die rekenmodellen opzettelijk stuurden naar die uitkomst, noch dat die modellen, met kwade opzet niet-openbaar waren.

Ze gebruiken de definitie dat het een afvalproduct is, geen bijproduct om hun biodiesel als 100% duurzaam te kunnen aanduiden.

Ah, boekhoudkundige trucjes, inderdaad greenwashing.

@4
Bestaat er überhaupt een keurmerk voor hout, waarvoor opnieuw is bijgeplant? Want als sloophout dat kenmerk heeft, dan zou het namelijk wel kunnen.

#7 Frank789

@4: [ van al die mooie houtskeletwoningen ]

Hij is leuk :-)
Maarreh, timmerhout komt toch meestal uit productiebossen, die dus sowieso weer opnieuw aangeplant worden?
Ennuh, hoeveel CO2 komt er ook alweer vrij bij baksteen-, cement- en betonproductie? Die materialen kunnen we alleen nog tot puin vermalen (door nog meer energie) en er geen energie meer UIT halen.

Dus leve de recyclebare houtskeletbouw!

#8 gronk

@7: da’s nou net het probleem wat ik heb met mensen die helemaal lyrisch worden van ‘recyclebare houtskeletbouw’: ze zijn nogal factfree. Want zoveel materiaal kan er niet gerecycled worden. D’r zitten ook nog tientallen kuubs glaswol, XPS, EPS etc. in die woningen. En ik zie ‘verbranden’ nou niet echt als ‘recycling’.

#9 roland

@5: “Nederland meer dan 50% van de groene stroom uit biomassa”. = onthutsend je gebrek aan feiten
2017: 27% uit biomassa https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/09/vooral-meer-groene-stroom-uit-zon

#10 Frank789

@8: “XPS, EPS etc.” mag je uitleggen, want die staan voor vele afkortingen.

“Als grondstof van de productie van Isover glaswol wordt gebruik gemaakt van gerecycled glas. ”

“Onder minerale wol wordt zowel steenwol als glaswol verstaan. Net zoals glasafval zijn beide soorten minerale wol technisch perfect te recycleren en opnieuw te gebruiken bij de productie van nieuwe minerale wol. “

#11 gronk

@10: jij bent toch de isolatieexpert hier?

technisch perfect te recycleren

“technisch perfect te recycleren “, dat is ‘in theorie zou zou het kunnen, maar het echt gebeurt alleen niet’. Op de stort gaat glaswol gewoon bij ‘grof huisvuil’ waar het verbrand of gestort wordt. Niks recycling. Niet alles geloven wat op een website of verpakking staat. Kijk maar eens wat er over bakstenen wordt gezegd:

Baksteen is een natuurlijk, kwalitatief, gebruiks- en onderhoudsvriendelijk product, dat duurzaam is in alle fasen van zijn levenscyclus. In de constructiefase van grondstofgebruik, productieproces tot verpakking. Tijdens de gebruiksfase door comfort, onderhoud, flexibiliteit en veiligheid. Bij sloop door hergebruik en recycling van bakstenen.

Voor houtskeletbouw moeten levende bomen worden omgehakt, en in stukjes worden gezaagd. Waarbij er nog heel veel stukken boom domweg worden weggegooid omdat er geen balken of planken van te maken zijn.

Door hun minerale structuur kunnen van de sloop afkomstige bakstenen na recycling gebruikt worden als:

Vul- en stabilisatiemateriaal voor infrastructurele werken.
Aggregaten voor gestort en geprefabriceerd beton en mortel.
Aggregaten voor bakstenen van calciumsilicaat.
Rode “gemalen baksteen” als gravel op tennisbanen.
Plantensubstraten .
Omdat bakstenen volledig bestaan uit natuurlijke grondstoffen hebben ze geen schadelijke effecten bij contact met het grond- of oppervlaktewater.

En het staat op een website, dus het is waar. Nou jij weer.

#12 Frank789

@11: [ jij bent toch de isolatieexpert hier? ]
Doe ff normaal zeg.

[ Op de stort ]
Daar zijn de hoeveelheden vaak te klein om rendabel apart in te zamelen.

[ moeten levende bomen worden omgehakt ]
Die zijn speciaal voor houtproductie in het leven geroepen.

En tussen jouw geliefde stenen spouwmuren zit geen glaswol?

#13 gronk

[Doe ff normaal zeg.]

Als je zelf niet in staat bent om op een redelijke manier te discussieren (en onrealistische feiten uit de lucht trekken zonder enige vorm van onderbouwing valt daarbij) , dan krijg je dat uiteindelijk wel terug ja.

[Daar zijn de hoeveelheden vaak te klein om rendabel apart in te zamelen.]

Bron? En laat ook even zien hoeveel glaswol er eigenlijk wordt hergebruikt, als je toch aan het googlen bent.

[Die zijn speciaal voor houtproductie in het leven geroepen.]

…waarbij het nog maar de vraag is of die kilo-voor-kilo (dus inclusief transport, verwerking etc) compenseren voor de hoeveelheid verbruikte CO2.

En even for the record: ik heb niets tegen mensen die voorkeuren hebben voor een bepaald type bouwstijl, of mensen die graag in een ‘groene’ woning willen wonen. Maar de bouwsector is nog lang niet zover dat volledig recylebare woningen kunnen opleveren — en daar waar ze dat wel roepen is het marketing. Ga dan hier niet lopen doen alsof jouw ‘oplossing’ dat wel is.

#14 majava

@6:

Er staat niet dat die rekenmodellen opzettelijk stuurden naar die uitkomst, noch dat die modellen, met kwade opzet niet-openbaar waren.

Dat staat in het artikel inderdaad zo. Eerder schreef je dat ik het wel wat langer zou volgen en dat klopt. Maar ook dan blijft het moeilijk. De reden waarom ik toch het woord ’truc’ gebruik is omdat voordat dit via de media bekend werd, ik al via Twitter nogal wat uitwisselingen tussen SYKE (het Finse milieu instituut) en LUKE (het Finse natural resources instituut) had gezien. Al maanden tevoren. Daaruit bleek dat SYKE onderzoekers dit al aan de kaak stelden en LUKE van geen wijken wilde weten. De regering stuurt op cijfers van het laatste instituut.

Voor een geinteresseerde leek, die ondanks dat ik persoonlijk wat mensen van LUKE ken, blijft dit ook moeilijke materie. Ik zal er later nog eens op terugkomen als ik het allemaal duidelijk voor me heb. Bij berekeningen over koolstofopname van bossen komt de term ‘rente’ voorbij. Wat ze daar mee bedoelen moet ik nog achterkomen, maar het is de spil in de truc…

#15 Krispijn Beek

@9 lees even mijn hele reactie bij #5, dan zul je zien dat ik die 27% als noemde, maar dan voor 2018:

Vergelijk dat met Nederland waar in 2018 27% van de groene stroom uit biomassa komt en dan staan de bijstokers nog niet eens vol aan. In de jaren dat die wel aanstonden kwam in Nederland meer dan 50% van de groene stroom uit biomassa.

Nu nog je onderbouwing van je beweringen bij #2. Al heb ik bij #5 met bronvermelding laten zien dat beide onjuist zijn.

#16 Frank789

@13: [ op een redelijke manier te discussiëren ]

JIJ probeert houtskeletbouw zwart te maken door ten onrechte te beweren dat die niet te isoleren is omdat je eigen ervaring met een mislukte aanbouw toevallig shit is.

JIJ probeert vervolgens houtskeletbouw zwart te maken door ten onrechte te suggereren alsof er alleen kubieke meters glaswol bij sloop van houtskeletbouw vrijkomen.
Terwijl een stenen spouwmuur ook kubieke meters glaswol oplevert.
Sterker, nog méér glaswol want een stenen buitenmuur isoleert totaal niet en en houten buitenwand wél. Voor steen heb je dus méér glaswol nodig voor dezelfde isolatiewaarde.

JIJ probeert houtskeletbouw zwart te maken door ten onrechte te suggereren alsof daar natuurbossen voor gebruikt worden in plaats van productiebossen die dus CO2 vastleggen zolang het huis bestaat in plaats van direct CO2 produceren zoals bij cement en beton.

En dan moet IK zogenaamd met cijfers en letters komen?
Doei!

#17 gronk

@frank789: als je me wilt overtuigen van het nut van houtskeletbouw met je IMO nogal hysterische reactie in #16, dan is dat niet gelukt. Integendeel.

Hoe je me wel kunt overtuigen? Met een rapportje met verschillende types houtskeletbouw versus ‘klassieke’ bouw, en dan de waardes voor warmteisolatie *en* geluidsisolatie. Ik kan me niet voorstellen dat er geen TNO/TüV-studies zijn waarin daar nooit naar is gekeken. Zeg maar, het soort grafiekjes zoals deze fabrikant ze maakte op de laatste pagina.

Mijn voorspelling is dat je zult vinden dat warmteisolatie prima gaat met houtskeletbouw, en bij vergelijkbare diktes zelfs nog wel beter is, maar dat geluidisolatie –van met name laagfrequent geluid– niet al te best is. Wat nogal logisch is, omdat je darvoor massa moet hebben; hoe meer massa, hoe beter. Het gewicht van een kalkzandstenen muur/betonnen muur is gewoon hoger, dus nogal logisch dat laagfrequent geluid beter gedempt wordt.

En daarnaast durf ik de uitdaging wel uit om te stellen dat er op dit moment in nederland geen enkel bedrijf is wat glaswol ‘recycled’, en dat dat soort spul of allemaal gestort wordt, of verbrand wordt. En voor beide gevallen laat ik me graag overtuigen van het tegendeel.

#18 Frank789

@17: [ nogal hysterische reactie ]
Duidelijkheid verschaffen is niet hysterisch, dat wil JIJ graag zo framen.

[ *en* geluidsisolatie. ]
*en*!!
Ik heb al eerder gezegd dat geluid inderdaad een probleem is en dat je houtskeletbouw voor lawaaierige omgeving soms minder geschikt is. Maar dat steen pal naast de snelweg ook faalt. Nu doe je net alsof ik het tegendeel heb beweerd.
Niet dus.
Toch bouw je nu je hele reactie op dat ene aspect, je moet wel want je hebt verder gewoon niks meer.

Restanten glaswol van de bouwplaats worden momenteel gerecycled.
https://www.google.com/search?source=hp&ei=XRzrXLHGOI3WwQL39YH4Aw&q=glaswol+recyclen&oq=glaswol+recyclen&gs_l=psy-ab.12..0.1073.1073..2743…0.0..0.111.111.0j1……0….2j1..gws-wiz…..0.E9mjjA27I1k

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*