Plannen Klimaatakkoord te vaag voor doorrekening

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

NIEUWS - De plannen voor het Klimaatakkoord zijn nog te vaag om door te rekenen. In de zomer waarin de tuinen verdorden en landbouwgewassen verschrompelden vanwege de hitte, probeerden medewerkers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de effecten van de voorstellen door te rekenen, maar dat bleek bij veel plannen nog niet mogelijk.

PBL en CPB komen daarom vrijdag met een ‘analyse’, in plaats van de eerder aangekondigde doorrekening. “PBL heeft geanalyseerd wat de effecten zijn van de voorstellen en waar mogelijk een inschatting gemaakt van de kosten”, zo staat in de uitnodiging voor de presentatie aanstaande vrijdag.

Het goede nieuws is dat halvering van de CO2 uitstoot in 2030 wel haalbaar is, mits de plannen beter uitgewerkt worden. De analyse van de planbureaus maakt ook duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden over wijzigingen in de belasting en over steun aan de industrie. Zaken die zacht gezegd gevoelig lagen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Open artikel

Reacties (10)

#1 Meneer Kronkel

Had iemand iets anders verwacht van dit slappe pappen en nathouden kabinet? Grote woorden, maar nauwelijks daden. De VVD en het CDA zeggen wel ‘om’ te zijn, maar zolang ze dat niet laten zien met concrete actie dan blijft het precies dat: zeggen.

#2 Le Redoutable

Dat wordt expres vaag gehouden, er is geen politicus die de kosten voor de burger op tafel durft te leggen van deze doelstelling. Er is nu al onrust dat de lonen niet hard genoeg stijgen en dan moet je diezelfde burger gaan vertellen dat zijn energierekening met 25% gaat stijgen, dat hij anderhalf jaarsalaris moet investeren in zijn huis en dat een autoritje naar oma net zo duur gaat worden als een vliegticket naar Spanje nu. Als hij dan nog werk heeft en zijn bedrijf niet naar een minder klimaatgek land verhuist is.

Je kan je kiezer dan net zo goed gelijk het advies geven op de populisten te gaan stemmen.

#3 Bouke

@2: Ik word een beetje verdrietig van dit soort opmerkingen. Ik had gedacht dat na afgelopen zomer de noodzaak om iets te doen aan onze CO2 uitstoot wel duidelijk was. Wat gaat er gebeuren als het nog warmer wordt? Je kunt wel verhuizen naar een minder klimaat gek land maar daar heb je ook niets te eten als de oogsten mislukken. En hoe ga je die minder klimaat gekke landen overtuigen iets te doen als je er zelf niet toe bereid bent. Los van het feit dat andere landen voorop lopen

#4 Bismarck

@1: En inderdaad, dat de plannen te vaag zijn, is voor VVD en CDA voorlopig voldoende reden om maar gewoon niets te doen.

#5 Hermie

Wiebes had een mooie uitspraak “de liefde gaat door de maag, draagvlak door de portemonnee.” Het zonder slag of stoot meegaan met dit klimaatakkoord zonder dat er iets bekend is over wie de rekening gaat betalen is politieke zelfmoord voor VVD en CDA. Is er dan niets bekend over die kosten? Natuurlijk wel, iedereen voelt aan zijn water dat de burgers daar stevig voor op gaan draaien. Kunnen medewerkers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) dan werkelijk helemaal niets zeggen over die kosten? Natuurlijk wel, alleen durven ze dat niet hardop te zeggen.

Het zou de linker vleugel in dit land van enige realiteitszin getuigen dat ze inzien dat ze de midden-rechtse vleugel niet kunnen verliezen in de uitvoering van klimaatpolitiek. Misschien dat ze hun best kunnen doen om zelf met (geloofwaardige) sommetjes te komen.

#6 Bismarck

@5: De linker vleugel zit in de oppositie en heeft weinig in te brengen (zo bleek ook weer na Prinsjesdag). Midden en rechts zitten in de regering en zullen dus zélf met realistische klimaatplannen, inclusief sommetjes, moeten komen. Dan een beetje wat rondetafelgesprekken houden met vage uitkomsten, waar vervolgens niets mee gedaan wordt is puur uitstelgedrag, dat er toe zal leiden dat de klappen later alleen maar harder zullen aankomen. De tijd van naar links wijzen en de kastanjes in het vuur laten liggen zal een keer voorbij zijn.

#7 Krispijn Beek

@5 jammer dat het weer in de aloude link-rechts discussie verzand. Er is weinig links aan het tegengaan van klimaatverandering. Er is weinig links aan milieubeleid, de beste milieuministers van Nederland zijn nog steeds van VVD huize geweest.

Als je het wil hebben over links-rechts en het al dan niet door kunnen rekenen van plannen door PBL en CPB dan kan dat. Ik heb toevallig in het verleden zo’n doorrekening mogen doen voor GroenLinks. Dat is behoorlijk streng. De meeste verkiezingsprogramma’s volstaan daar niet voor. CPB en PBL eisen zeer concrete maatregelen en plannen anders krijg je te horen dat het niet doorrekenbaar is. Dat betekent: 65% groene energie in 2030? Dat kost x miljard aan SDE+ subsidie, op te halen via de ODE. Dat heeft gevolgen voor de energierekening, welke schijven van de energiebelasting gaan dat betalen? Huishoudens/kleinverbruikers of grootverbruikers? Subsidieregeling voor CO2 reductie in de industrie? Waar haalt u het geld vandaan?

In de doorrekeningen van CPB en PBL scoorden zowel het verkiezingsprogramma van de SP als van GroenLinks goed als het gaat om inkomenseffecten, waarbij vooral de laagste inkomens er op vooruit zouden gaan. D66 liet een gelijkmatiger beeld zien (alle groepen ongeveer evenveel er op vooruit). VVD, CDA en CU laten juist een ander beeld zien, daar gingen vooral de middeninkomens en hogere inkomens er op vooruit.

Op klimaatbeleid en energietransitie scoorden GroenLinks, D66 en CU het best, gevolgd door de SP. Wat laat zien dat een fatsoenlijke koopkrachtontwikkeling en klimaatbeleid elkaar niet hoeven te bijten. Zowel SP als GroenLinks wisten klimaatbeleid te combineren met meer koopkrachtverbetering voor de lage- en middeninkomens, dan voor de hoge inkomens. En D66 weet klimaatbeleid te combineren met gelijkmatige koopkrachtverbetering voor alle groepen en CU weet klimaatbeleid te combineren met koopkrachtverbetering voor alle groepen, waarbij midden- en hogere inkomens er meer op vooruit gaan dan de laagste inkomens.

#8 Hermie

@7: Het is inderdaad jammer dat het weer in de aloude link-rechts discussie verzand. Maar dat is nu eenmaal de realiteit, we hebben het over een politiek onderwerp. Vandaar dat ik aangeef dat het de linker vleugel in dit land van enige realiteitszin zou getuigen dat ze inzien dat ze de midden-rechtse vleugel niet kunnen verliezen in de uitvoering van klimaatpolitiek.

Klimaat is links noch rechts. De beleving van de problematiek is dat wel. Het kan handig zijn om vanuit dat inzicht je boodschap te brengen. Ik zal maar niet meer over ‘verkopen’ beginnen.

Je hebt het over verkiezingsprogramma’s. Staat daarin dat een verbouwing om van het gas los te komen zo’n 30.000 euro gaat kosten ? Dat is wat leeft onder VVD en CDA kiezers, veelal huizenbezitters. Hoe wil je die voor je plannen winnen?

#9 Hermie

Wat de kosten betreft zou het nog niet eens zo onduidelijk zijn begrijp ik uit het NRC. https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/28/plannen-klimaatakkoord-te-vaag-zegt-planbureau-leefomgeving-a1909024

“Nu al is duidelijk dat de kosten hoger komen te liggen dan minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) eerder stelde. Wiebes zei dat het circa 3 miljard euro per jaar zou kosten, het PBL spreekt nu van „ruwweg” 3 tot 4 miljard euro. Tot 2030 gaat het in totaal om 80 tot 90 miljard euro.”

3 tot 4 miljard euro per jaar is niet nieuw. Maar wat er achter staat, 80 tot 90 miljard euro, dat komt toch niet overeen met 3 tot 4 miljard euro per jaar, maar eerder met 8 miljard per jaar. Heel vreemd.

#10 analist

@7: jammer dat het weer in de aloude link-rechts discussie verzand.

door even later “koopkracht verbetering voor lagere inkomens” expliciet mee te nemen als een criterium voor (succesvol) klimaatbeleid draag je zelf aan bij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*