1. 2

  “Het speciale High Field Magnet Laboratory (HFML) is het enige laboratorium in de wereld waar extreme hoge magneetvelden kunnen worden opgewekt.”
  […]
  ‘Dat heeft te maken met nieuwe regelgeving van de NMA. Speciale regelingen kunnen we daardoor niet meer laten bestaan, hoe vervelend dat ook is’
  […]

  Nationale Mededingings Autoriteit stelt regels t.a.v. faciliteiten waar geen mededinging is?

 2. 4

  Ik zal eens uitleg gaan geven, want het krantenartikel is grotendeels onzin:

  “Nu Liander de dienst heeft overgenomen van Continuon worden we ineens als gewone klant gezien”

  Door de splitsing van de netwerken en de energieleveranciers heeft de netbeheerder Continuon een andere naam gekregen, namelijk Liander. Dit om het onderscheidt tussen leverancier Nuon en netbeheerder Continuon duidelijker te maken. Heeft dus niets te maken met ‘overnemen’ of iets dergelijks. Eneco Netbeheer is Stedin geworden, en Essent Netbeheer is Enexis geworden.

  Waarom de nota dan hoger geworden is? dat heeft te maken met de invoering van het capaciteitstarief. Tot en met 31 december 2008 waren de transportkosten verbruiksafhankelijk. Verbruikte je meer, dan betaalde je meer. Per 1 januari betaal je per maand een vast bedrag voor je transport. Dat bedrag is gebaseerd op de aansluitwaarde van je aansluiting. De meeste particulieren hebben 1 fase 35 Ampere of 1 fase 25 Ampere.

  De hoogte van de aansluitwaarde die men nodig heeft wordt bepaald door de piekbelasting die je gebruikt. Die supermagneet heeft een enorm piekvermogen, vandaar de grote aansluitwaarde vandaar de hoge nota. De universiteit doet nu dat men van niets wist, maar al jaren lang wordt er gesproken over de invoering van het capaciteitstarief. En de tweede kamer heeft er alleen voor gezorgt dat particulieren er maar max 12 euro op achteruit mogen gaan (en reken maar van yes, particulieren gaan er ook precies 12 euro op achteruit. Geen zin om dat nu voor te rekenen, maar reken zelf maar na.)

 3. 5

  toevoeging op mijn vorige post.

  De mensen die door het capaciteitstarief benadeeld worden zijn diegenen die weinig verbruiken maar een grote aansluitwaarde nodig hebben omdat men een hoge piekbelasting kent.

  Bijvoorbeeld een lift in een gebouw met maar 5 bewoners. Door de hoge piekbelasting bij het opstarten van de lift zal men dit jaar fors meer gaan betalen. Ook al verbruikt men nauwelijks iets, en staat de lift 99% van de tijd stil.

 4. 6

  Natuurkunde is alweer een tijdje geleden maar gebruik een condensator of zoiets om gedurende langere tijd energie op te slaan en dan zelf het piek vermogen te leveren.

  Lijkt me dat de ontwikkelingen die Imgikke noemt niet zomaar uit de lucht komen vallen?

 5. 9

  @Spuyt12: Niet dat ik er enig verstand van heb, maar volgens mij gaat het niet om piekbelasting maar om de capaciteit (dikte van de kabel dus). Die hangt natuurlijk wel samen met de piekbelasting. Ik zou ook verwachten dat ik meer zou moeten betalen als ik 15 een 15 megawatt stopcontact zou willen:-)

  Wat dat betreft werkt de marktwerking juist prima; kreeg je vroeger de extradikke kabel voor je lift gratis, nu valt die valse concurrentie voor piek-spreidende middelen zoals condensatoren en vliegwielen weg.

 6. 10

  Wat ik zie in het bericht is een overtreding: klant op tussenspanning (50kV) kreeg het lagere hoogspanningstarief en werd daardoor bevoordeeld ten opzichte van andere afnemers (=discriminatie) – en nu niet meer.

  De reden dat het nu aan het licht komt en Liander er dus mee moet stoppen is wel een wijziging van de regelgeving. Continuon (heet nu Liander) moest de hoogspanningsnetten overdragen aan TenneT door een wetswijziging. Daarom hebben ze nu geen hoogspanningstarief meer en kunnen ze dus niet meer op deze manier stiekem klanten bevoordelen.

 7. 12

  Wat ik zie in het bericht is een overtreding:

  Niks overtreding, als je de tarievencode
  d’r op na slaat is ’t prima mogelijk om voor ‘tussenspanning’ (wat 50kV is) onder het middenspannings (1-20kV) dan wel hoogspanningsregime te laten vallen, afhankelijk van afspraken zoals die in het verleden zijn gemaakt.

  D’r is wel een ander punt: de Nijmeegse universiteit heeft zichzelf in de voet geschoten bij de aanvraag voor het HFML, door de exploitatiekosten (in ieder geval de electriciteitsrekening) niet door het NWO te laten dragen.

  Aan de andere kant, da’s een typisch managementkwaaltje: wel een stuk infrastructuur aanvragen, en dan de kosten van onderhoud en exploitatie onderschatten…

 8. 13

  Als je geen hoogspanningstarieven meer hebt – omdat je je hoogspanningsnetten hebt overgedragen – kun je een klant ook niet meer in de catagorie hoogspanning indelen. De tarievencode is vermoedelijk nog niet aangepast aan deze wetswijziging.

  De enige reden dat op het tarievenblad van Liander nog wel een hoogspanningstarief staat, is waarschijnlijk omdat ze een klein stukje van hun hoogspanningnet nog niet hebben overgedragen, omdat het met een Cross Border Lease (CBL) contract belast is. Dat stukje ligt in een heel andere regio dan het magnetenlab.

  Overigens denk ik dat die bepaling in de tarievencode wel eens in strijd zou kunnen zijn met de Elektriciteitswet zelf. In artikel 29 van die wet staat dat alleen onderscheid naar spanningsniveau en energierichting mag worden gemaakt. Daar kan lagere regelgeving niet zomaar een andere draai aan geven.

 9. 14

  Ik lees uit dat artikel 29 helemaal niet dat het ‘verboden’ is om uitzonderingen te maken voor je afnemers. D’r wordt alleen gezegd dat je een tarief in rekening moet brengen voor al je afnemers, en dat dat afhankelijk is van de *spanning* (over capaciteit wordt al helemaal niets gezegd).

  Dussee… wat is ’t nu?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren