Nieuwe studie: opwarming aarde laatste jaren onderschat door gaten in dekking metingen

Een studie gebaseerd op de MetOffice data (Hadcrut4) laat zien dat door het ontbreken van wereldwijde dekking van meetstations (met name op de Noordpool) de opwarming de laatste jaren stevig onderschat is. Deze moet zeker met de helft omhoog.
Cowtan

Open artikel

Reacties (29)

#2 majava

Wordt zeker ongetwijfeld vervolgd, maar niet op de manier die jij voor ogen hebt, Hans.

Nog een goed leesbaar stuk over het hoe en waarom en de reden waarom ik zeg dat er nog een vervolg komt: http://variable-variability.blogspot.co.uk/2013/11/temperature-trend-over-last-15-years-is.html

#3 Marc

@1: Lekkere vergelijking….

Die BNP-groei waarnaar jij linkt is niets anders dan het herformuleren van een definitie, van een getal aan de hand waarvan je landen kunt vergelijken. Geen nieuw inzicht, maar een (hoogstwaarschijnlijk uit politieke motieven ingegeven) poging om de Amerikaanse economie er beter uit te laten zien t.o.v. andere economieën.

De correctie uit het artikel is nieuw inzicht. Bestaande data, aangevuld met nieuwe data, op basis waarvan een beter beeld van de werkelijkheid ontstaat. Je weet wel: wetenschap.

#4 Hans Verbeek

@3:

aangevuld met nieuwe data

De onderzoekers zijn niet terugereisd in de tijd om de metingen opnieuw te doen. Ze hebben alleen bestaande data gebruikt, net als bij de herberekening van het BNP.

NB. Bij de nieuwe berekening is het resultaat in beide gevallen een stijging, een steilere curve.

#5 Hans Verbeek

@2: het vervolg zal ook meer opwarming laten zien, nooit minder opwarming.

#6 Marc

@4: Dat was niet het punt dat ik wilde maken. De twee zaken zijn verschillend om twee redenen:

1. In het BNP-geval is er geen sprake is van herberekening op basis van nieuwe informatie, maar op basis van een nieuwe definitie. Dat is alsof men de temperatuurstijging ineens zou uitdrukken op een nieuwe schaal en dan zou zeggen: kijk, de stijging is hoger/lager dan eerder geclaimd.

2. Het BNP is in feite een vrij willekeurige maatstaf, die vooral nuttig is voor onderlinge vergelijkingen. Temperatuurstijging is een absolute grootheid, waarvan het zo nauwkeurig mogelijk vaststellen cruciaal is om toekomstige effecten te voorspellen. Nieuwe informatie gebruiken (of dat nou nieuw vergaarde of nieuw ingezette informatie is) zorgt voor een nauwkeurigere bepaling. Nogmaals: wetenschap.

#7 Hans Custers

@4

Ben je het eens met die onderzoekers dat Hadcrut4 geen wereldwijde dekking heeft? En zo nee, waarom niet?

Denk je dat gegevens die wel de hele wereld dekken betere informatie geven over wat er gebeurt dan gegevens die dat niet doen? En zo nee, waarom niet?

Vind je de manier waarop die onderzoekers informatie over het ontbrekende stukje wereld toevoegen betrouwbaar of niet? En zo nee, waarom niet?

#8 pedro

@4: mooi. Dat is één overeenkomst. Maar je kunt toch niet volhouden, dat dat een reden kan zijn om allebei te verwerpen? Je had dus volgens mij beter op het vervolg kunnen wachten, of het zelf schrijven.

#9 Bismarck

@7: “Vind je de manier waarop die onderzoekers informatie over het ontbrekende stukje wereld toevoegen betrouwbaar of niet? En zo nee, waarom niet?”

Hij zegt het niet met zoveel woorden, maar volgens mij valt Verbeek impliciet de validiteit (niet de betrouwbaarheid) van de methode aan.

@6: De ontbrekende gebieden uit de Hadcrut metingen vormen niet bepaald een random sample van het aardoppervlak. Er is dus zelfs iets meer aan de hand (Hadcrut is tot op zekere hoogte een invalide meetinstrument voor aardse oppervlaktetemperatuurreeksen).

#10 roland

De opwarming is na 2005 onderschat, tot 2005 overschat.
@0: is dus verwarrend!

#11 majava

@9: Nee hij valt de validiteit van de uitkomst aan.

Als dat niet zo is, dan zou het beantwoorden van de vragen van Hans Custers uitkomst bieden. Ga zitten en aanschouw het wegduiken…

#12 Hans Verbeek

@7: mijn antwoord op je vragen: ja, ja en ja.
Het antwoord op je derde vraag is ook ja!!! Het is een peerreviewede publicatie. Ik ga ervan uit dat de peers hun werk goed gedaan hebben en dat de gebruikte methode de toets der kritiek doorstaan heeft.

#13 Hans Verbeek

@9:

Hij zegt het niet met zoveel woorden

Dat klopt, ik zeg het niet.

maar volgens mij valt Verbeek impliciet de validiteit (niet de betrouwbaarheid) van de methode aan.

Dat zijn woorden, die jij mij in de mond probeert te leggen.( tegen mijn zin in)
Een retorisch truukje.
Het is jouw veronderstelling (niet de mijne), waartegen ik me moet verdedigen.

Ik reken op minimaal 4 minstemmen, stel me niet teleur.

#14 majava

@12: Verklaar dan je reacties 1, 4 en 5 maar, die in tegenspraak zijn met dit antwoord.

#15 Hans Custers

@12,

Je gaat sneller dan ik. Het is zeker een interessant onderzoek en het maakt op het eerste gezicht een degelijke indruk, maar of het de tand des tijds doorstaat moeten we nog afwachten. Zoals dat bij elk nieuw wetenschappelijk artikel het geval is.

Overigens meende ik uit @1 op te maken dat je wel problemen hebt met dit onderzoek. Zijn die inmiddels verdwenen? Of wilde je in @1 juist je enthousiasme kwijt over de nieuwe methode om het Amerikaanse BNP te berekenen? Of bedoelde je er gewoon helemaal niets mee?

#16 Steeph

@10: Terecht punt. Aangepast.

#17 Hans Verbeek

@15: Hans, de nieuwe manier om het BNP te berekenen vind ik volksverlakkerij. Die nieuwe methode lijkt (voor mij) uitsluitend bedoeld om de curve steiler omhoog te laten gaan.

De temperatuurscurve in de studie van Cowlan & Way ook steiler geworden is en deed bij mij een belletje rinkelen.

#18 Hans Custers

@17

Vraag: Wat bedoelde je nou met die reactie?
Antwoord: Er ging een belletje rinkelen.

Zou het, heel, heel misschien, het overwegen waard zijn om, in de toekomst, als je meent enig gerinkel te horen, daar niet onmiddellijk kond van te doen, maar even te wachten tot het je lukt om dat belletje te duiden? Daar zou je wel eens een hele hoop “misverstanden” mee kunnen voorkomen. En het zou ook nog goed zijn voor je geloofwaardigheid, want het zou me niet verbazen als sommige mensen de indruk hebben dat je je nogal goedkoop uit een eerder gewekte suggestie probeert te draaien.

#19 Hans Verbeek

@18: die misverstanden ontstaan alleen bij mensen, die menen te weten wat ik denk. (zie reactie #9)

Maar, Hans, wat vind je zelf van deze nieuwe berekeningsmethode voor de mondiale temperatuur?
Is het een verbetering?
Was de manier waarop Hadley en GISS tot nu toe de mondiale temperatuur berekenden prutswerk?

#20 Hans Custers

@19

Ten eerste: zie #15
Ten tweede: de nieuwe berekening heeft alleen betrekking op Hadcrut, aan GISS verandert niks
Ten derde: een verbeterde methode impliceert niet dat de methode daarvoor prutswerk was.

#21 Anton

Als de werkelijkheid (=metingen) afwijkt van de theorie (=modellen) is het in de wetenschap zo dat de theorie ter discussie wordt gesteld. Het bijzondere aan klimaatwetenschap is nu dat dan de werkelijkheid ter discussie wordt gesteld. De conclusie, klimaatverandering is rampzalig en de schuld van de mens, staat immers al vast.

#22 Joost

Als de werkelijkheid (=metingen) afwijkt van de theorie (=modellen) is het in de wetenschap zo dat de theorie ter discussie wordt gesteld.

Klopt.

Het bijzondere aan klimaatwetenschap is nu dat dan de werkelijkheid ter discussie wordt gesteld. De conclusie, klimaatverandering is rampzalig en de schuld van de mens, staat immers al vast.

Huh? Voorbeelden?

#23 Anton

@22: @0 qed

#24 Hans Custers

@23

Voorlopig is er niet meer dan één artikel waarvan de resultaten nog door niemand worden toegepast. Je hebt dus nog alle gelegenheid om ervoor te zorgen dat dat nooit gebeurt, door een overtuigende weerlegging te schrijven. Succes!

#25 Bismarck

Komop Hans, je geeft zelf in #17 toe dat je de twee naast elkaar legt en dat je de één volksverlakkerij vind. Je associeert dus opzettelijk de nieuwe methode met een andere methode (in een totaal ander tak van sport) die volksverlakkerij is. Geef dan gewoon toe dat je daarmee dus die nieuwe methode (middels een association fallacy) in een verdacht licht wilt zetten. Zo niet, dan is je #1 totaal onverklaarbaar.

#26 Hans Verbeek

@25: Bismarck, ik maakte direct de associatie dat de curve als gevolg van de nieuwe berekening steiler geworden was.

1. Steeph had m.i. dit bericht niet geplaatst als de curve minder steil geworden was c.q. als de opwarming door de nieuwe berekening juist minder geworden was.
2. Steeph had dit bericht vast niet geplaatst als het geen peer-reviewed wetenschappelijke publicatie was.
3. het artikel was vast niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijd als het ‘volksverlakkerij’ was.
4. de auteurs hadden m.i. het hele artikel niet geschreven als hun methode tot een afzwakking van de opwarming had geleid.
Door deze selectie komen alleen bepaalde berichten op de voorpagina van Sargasso terecht. Ik ging er dus vanuit dat dit geen volksverlakkerij is, maar wel een bevestiging van de opwarming van het klimaat.

In het geval van de herberekening van het BNP, denk ik persoonlijk, dat het uitgangspunt van de herberekening een steilere curve was. De nieuwe berekeningsmethode van het Amerikaanse BNP is niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Het is ook niet op de voorpagina van Sargasso beland… zelfs niet de cynische weerlegging ervan.

Wel grappig dat we nu een metadiscussie voeren over veronderstellingen in mijn hoofd en jouw hoofd en het allang niet meer gaat over de publicatie.

#27 Hans Verbeek

@25: in het geval dat je niet tevreden met met de reactie hierboven, geef ik ruiterlijk toe dat ik

die nieuwe methode (middels een association fallacy) in een verdacht licht wilde zetten.

Mijn geloofwaardigheid kan me gestolen worden. Ik ben hier niet om discussies te winnen of gelijk te krijgen.

Ieder lid van de community draagt op zijn eigen manier bij aan het voortbestaan van Sargasso. Of dat nou is door te schrijven, te reageren of te doneren.

Als ik maar één lezer (of auteur) zover krijg dat-ie kritisch gaat nadenken over berichtgeving, ben ik al tevreden.

#28 majava

De OLO is strong with this one! En de Lewandowsky…

Wel grappig dat we nu een metadiscussie voeren over veronderstellingen in mijn hoofd…

Schrijft Hans die zijn reacties verdedigd door te stellen:
1. Steeph had m.i. dit bericht niet geplaatst als …
2. Steeph had dit bericht vast niet geplaatst als …
3. het artikel was vast niet gepubliceerd …
4. de auteurs hadden m.i. het hele artikel niet geschreven als …

En maar blijven zaniken over hoe we Hans Verbeek zogenaamd woorden in z’n mond plaatsen.

#29 Joost

1. Steeph had m.i. dit bericht niet geplaatst als de curve minder steil geworden was c.q. als de opwarming door de nieuwe berekening juist minder geworden was.

I beg to differ.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*