Nieuw netwerk van onderzoekers tegen klimaatobstructie

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Vandaag is het onderzoeksnetwerk Climate Obstruction NL gelanceerd.

Klimaatobstructie is een verzamelnaam voor de obstakels die effectief klimaatbeleid en klimaatactie in de weg staan. Voorbeelden zijn: het verspreiden van desinformatie, greenwashing, het vertragen van beleid en het beïnvloeden van het publieke debat en de politiek.

Het gebrek aan ambitieuze maatregelen van het nieuwe kabinet om de broeikasgasuitstoot van Nederland drastisch te reduceren, is deels het resultaat van een lange reeks pogingen die organisaties met een belang in olie- en gasproductie hebben ondernomen om Nederlands klimaatbeleid te ondermijnen. Sinds klimaatverandering eind jaren ’80 op de politieke agenda is gekomen, wordt het klimaatbeleid bewust tegengewerkt en vertraagd door bedrijven en organisaties, zoals Shell, KLM en VNO-NCW. Organisaties met een belang in olie- en gasproductie hebben er bijvoorbeeld aan bijgedragen dat vertragingsargumenten in de media wijdverbreid zijn. Denk hierbij aan het ontkennen van de rol van de mens bij klimaatverandering, ‘Whataboutism’ (‘onze impact is verwaarloosbaar vergeleken met China’) en technologisch optimisme (‘innovatie zal ons redden’).

Er bestaat in Nederland nog geen gecoördineerde onderzoekstraditie naar klimaatobstructie. Onderzoeksjournalisten en NGO’s hebben wel wat onderzoek gedaan maar dit is gefragmenteerd, deels informeel en low-budget. Dit onderzoek moet op veel grotere schaal gebeuren om impact te hebben en inzichten uit dit onderzoek zichtbaarder te maken voor het grote publiek. Daarom hebben universitair hoofddocent Martijn Duineveld, onderzoeksjournalist Alexander Beunder, en onderzoeker Linda Knoester het initiatief genomen tot Climate Obstruction NL. Het netwerk heeft als doel kennisuitwisseling en onderzoekssamenwerking te bevorderen naar verschillende vormen van klimaatobstructie en de effecten daarvan op de politiek, bestuur en maatschappij.

Climate Obstruction NL telt momenteel 34 leden (24 academici, 7 NGO onderzoekers en 3 journalisten). Zij onderzoeken vanuit verschillende perspectieven de obstakels die effectieve klimaatmitigatie in de weg staan, waaronder de rol van lobbypraktijken, de verspreiding van desinformatie en het beïnvloeden van het publieke en wetenschappelijke debat. Climate Obstruction NL is verbonden met het Climate Social Science Network (CSSN), een wereldwijd netwerk dat zich richt op academisch onderzoek naar klimaatobstructie en is gevestigd aan de Brown University in de Verenigde Staten.

[persbericht Dutch Network for Climate Obstruction Studies (Climate Obstruction NL)]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*