1. 1

    @o: “helpen niet”
    Van 19 studies waren er 8 zonder en 11 met een onduidelijk resultaat. Niet zo eenduidig dus, al kunnen de de mogelijke voordelen niet opwegen tegen de mogelijke nadelen.

  2. 2

    Even wat nuanceren. De studie gaat over de kosten en baten van het behandelen van zaaizaad met neonicotiniden, niet over het gebruik ervan in de landbouw in het algemeen. De conclusie is dat het bij zaaizaad alleen zin heeft als er daadwerkelijk een hoge ziektedruk is, onder normale omstandigheden het spul gebruiken als een soort ‘verzekering’ is economisch gezien onzinnig.
    Over de bijensterfte: men spreekt in het artikel over 30% jaarlijkse bijensterfte in de commerciele bijenteelt. Helaas blijft die commerciele bijenteelt zelf vrijwel geheel buiten schot in de discussies over het bijendrama van de laatste jaren, terwijl ze een belangrijk onderdeel van het probleem zijn. Industriele imkers gebruiken zelf bestrijdingsmiddelen, voeren hun bijen suiker, kweken te grote bijen die niet optimaal zijn toegerust voor de overwintering, zorgen niet voor de ideale behuizing, om maar een paar dingen te noemen. Het wordt tijd meer aandacht te schenken aan duurzame bijenhouderij.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren