‘Marktwerking in de zorg leidt tot verkwisting’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (27)

#1 Spuyt12

“Perverse prikkels”, noemen we dat. Zie de VS van A, waar elk onderzoek anderhalf keer zo duur is als hier en per hoofd van de bevolking (voor de zekerheid, want anders word je aangeklaagd) tig keer te vaak wordt gedaan.

#1.1 Tjerk - Reactie op #1

Oops, dit was als een single comment bedoeld, niet als reactie op #1.

#2 frank

Het is ontzettend goed dat uit het veld dit soort observaties komen: gaan we echt naar Amerikaanse toestanden (duurdere zorg bereikbaar voor steeds minder mensen)?

Wat ik in het verhaal mis is dat er in onze zorgmarktsimulatie een belangrijke kostendrukkende rol wordt toegedicht aan verzekeraars. Zij zouden bij uitstek zicht hebben op verkwistende behandelingen en daar op in kunnen grijpen. Dat zie je nu b.v. bij hun rol in het beëindigen van kleine operaties in niet gespecialiseerde ziekenhuizen, die beter en efficienter kunnen worden uitgevoerd in ziekenhuizen die dergelijke operaties op grotere schaal uitvoeren.

Ik ben voorstander van een Scandinavisch model, laat dat duidelijk zijn. Maar als je het Nederlandse model afbrandt zonder de verzekeraars er in te betrekken dan lijkt het verhaal me niet compleet.

#2.1 NietJeZus - Reactie op #2

“..Het is ontzettend goed dat uit het veld dit soort observaties komen..”

En waarom? Beleidsmakers staan er nu bepaald niet om bekend te luisteren naar vakkundige meingen uit het veld. Integendeel zelfs.

#3 Tjerk

Grappig, want een eigen bijdrage voor het bezoek aan de huisarts is een manier om deze verkwisting tegen te gaan. Misschien is er niet teveel marktwerking in de zorg, maar te weinig.

#3.1 Bismarck - Reactie op #3

Hoe gaat een eigen bijdrage voor huisartsbezoek tegen dat deze vervolgens te veel onderzoeken aanvraagt? Ik zie dat juist eerder zulke praktijken in de hand werken, want de klant zal zich niet zomaar heen laten zenden, als hij voor het bezoek heeft betaald.

#3.2 Tjerk - Reactie op #3.1

Dan laat je de klant toch meebetalen aan die onderzoeken? Daarnaast, een huisarts die minder doorverwijst zal lagere tarieven voor bezoek kunnen hanteren dan een arts die wel vaak doorverwijst.

#3.3 Bismarck - Reactie op #3.2

Nee, dat werkt precies omgekeerd. Een arts die meer onderzoeken laat doen, kan lagere tarieven hanteren, want die verdient meer per bezoek. Bovendien weet de patiënt niet in hoeverre een onderzoek overbodig is. Die kan dus niet beoordelen of terecht hij aan iets meebetaalt. Het levert dus weinig prikkel op de patiënt mee te laten betalen. Dat nog even los van het feit dat het überhaupt mee laten betalen van patiënten juist niet alleen een gezondheidsrisico, maar ook extra kosten met zich mee kan brengen, omdat een patiënt die moet betalen niet naar de dokter gaat, tot dat niet meer uit te stellen is, waardoor ziektes in later stadium ontdekt worden en er gewoonlijk duurdere zorg aan te pas komt.

#3.4 Tjerk - Reactie op #3.3

Ik zou denken dat een arts die minder doorverwijst lagere tarieven kan hanteren omdat hij het verschil kan goedmaken in volume. Maar goed, dit is een secondaire discussie. Je stelt dat het onwenselijk is dat mensen zelf meebetalen aan onderzoeken, omdat niet onderzoeken risico met zich meebrengt. Wat als de kosten van die extra onderzoeken lager zijn dan de verwachte kosten van die risico’s. Dan kun je niet meer spreken over verkwisting. Het zou de auteur van het artikel dan sieren om hiervan een vergelijk te maken, want anders zijn conclusies over vermeende marktwerking voorbarig.

#3.5 Mark3000 - Reactie op #3.3

Wat als de kosten van die extra onderzoeken lager zijn dan de verwachte kosten van die risico’s.

Tjerk… de dokter is geen autogarage, waarbij je voor jezelf de verhouding tussen het nemen van risico en onderhoudsbeurt kunt afwegen. Die onderzoeken zouden kunnen gaan over leven/dood, bijvoorbeeld over het al dan niet hebben van kanker.. en daar kom jij met de verwachte kosten van die risico’s..

Naar mijn mening kan de dokter het beste de overweging maken of er wel of niet een onderzoek moet plaatsvinden en niet een econoom. Daarbij zouden dus eventuele financiële consequenties zo min mogelijk een rol moeten spelen.

#3.6 Tjerk - Reactie op #3.5

Wie betaalt de dokter, wie betaalt de onderzoeken…dat zijn toch wel wezenlijke vragen me dunkt.

#3.7 pedro - Reactie op #3

Huh? We hebben meer marktwerking geïntroduceerd in de zorg. Er wordt geconstateerd, dat dat er voor zorgt, dat de zorg duurder wordt, en jouw oplossing is om dan nog meer marktwerking te introduceren?

Een prima methode voor kwakzalvers… Het medicijn helpt niet, want de patiënt wordt steeds zieker, dus moeten we meer medicijn geven. Dat deden ze in de middeleeuwen wel zo met aderlatingen.

#3.8 Tjerk - Reactie op #3.7

Dat valt te betwisten, want voor veel mensen die particulier verzekerd waren is de basisverzekering een stap terug in ‘marktwerking’.

#3.9 pedro - Reactie op #3.8

Voormalige ziekenfondsverzekerden zijn nu juist een stuk goedkoper uit en juichen de toegenomen marktwerking toe.

#4 Harry

Dit is geen voorbeeld van marktwerking maar een voorbeeld van een foute, onkundige overeenkomst.

#4.1 pedro - Reactie op #4

Welk voorbeeld? Welke overeenkomst?

S.v.p. wel het artikel lezen voor je reageert. Hoeft niet, natuurlijk, want we hebben vrijheid van meningsuiting, maar het zou wel handig zijn als je mening iets met het onderwerp te maken heeft.

#4.2 Harry - Reactie op #4.1

Het artikel is in de eerste plaats heel vrijblijvend. Bij mij wordt tevens de indruk gewekt dat huisartsen op makkelijke wijze hun salaris aanvullen met onderzoekjes op de patiënt. Een onderneming in de marktsector koppelt daar vrijwel altijd een bovengrens aan, logisch toch?
En dan wat te denken over die uitspraak dat wanneer de zorginstelling omvalt, er helemaal geen patiënten meer geholpen worden. Wat gaan die zorgverleners dan doen, achter de vuilniswagen lopen?

En wat te denken van dit afsluitertje:
Wie denkt dat hij betere zorg kan aanbieden tegen dezelfde prijs, krijgt de ruimte om dat te proberen. Er is daarbij geen sprake van concurrentie op prijs, maar uitsluitend op kwaliteit.

Er komt vast weer een comité van warme broeders die even de kwaliteitsstandpunten gaan bepalen.

Maatschappijleer op VMBO niveau is dit en zeker niet meer!

#4.3 pedro - Reactie op #4.2

“Het artikel is in de eerste plaats heel vrijblijvend”
Ja, en?

“Bij mij wordt tevens de indruk gewekt dat huisartsen op makkelijke wijze hun salaris aanvullen met onderzoekjes op de patiënt”
Dat klopt en zal regelmatig ook zo zijn, want hun salaris is afhankelijk van het aantal patiënten en het aantal onderzoeken.

“Een onderneming in de marktsector koppelt daar vrijwel altijd een bovengrens aan, logisch toch?”
In de zorg is dat niet logisch., maar ik hoop dat jij naar huis wordt gestuurd als jij je dokter nodig hebt, omdat hij zijn quotum al heeft bereikt. Misschien dat je dan in ziet, dat dat niet zo logisch is.

“En dan wat te denken over die uitspraak dat wanneer de zorginstelling omvalt, er helemaal geen patiënten meer geholpen worden. Wat gaan die zorgverleners dan doen, achter de vuilniswagen lopen?”
Dan denk ik, dat je die uitspraak uit zijn verband hebt gerukt, want dat staat er helemaal niet. Dit staat er: “Door de grote financiële risico’s die marktwerking genereert, dreigen enerzijds medische afwegingen over de noodzaak van bepaalde onderzoeken op het tweede plan te komen. Anderzijds wordt de druk om omzet te genereren groter. Want als een instelling zou omvallen kunnen helemaal geen patiënten meer worden geholpen”.

“En wat te denken van dit afsluitertje:
Wie denkt dat hij betere zorg kan aanbieden tegen dezelfde prijs, krijgt de ruimte om dat te proberen. Er is daarbij geen sprake van concurrentie op prijs, maar uitsluitend op kwaliteit”.
Daar denk ik ook van, dat je er beter aan zou doen eerst te lezen, waar dat over gaat, maar ik kan me voorstellen dat dit zo uit zijn verband gerukt zeker een slechte indruk wekt op mensen, die de inhoud van hun portemonnee boven hun gezondheid stellen.

“Maatschappijleer op VMBO niveau is dit en zeker niet meer!”
Jij zegt het. Ik kan dat niet beoordelen, maar dat lijkt me sterk, als ik naar de auteurs van het boek kijk, waar dit artikel een samenvatting van is. Die vertrouw ik meer dan jou. Ik denk dan ook, dat die opmerking van jou niets meer is dan een poging om op de man te spelen. Bij gebrek aan goede argumenten is dat altijd nog een optie.

#4.4 Mark3000 - Reactie op #4.2

En dan wat te denken over die uitspraak dat wanneer de zorginstelling omvalt, er helemaal geen patiënten meer geholpen worden. Wat gaan die zorgverleners dan doen, achter de vuilniswagen lopen?

Als Nedcar omvalt, worden er geen auto’s meer gemaakt bij Nedcar.. wat gaan die automonteurs dan doen, achter de vuilniswagen lopen? Je moet wel hele sterkere argumenten hebben om een faillissement van een zorginstelling goed te praten. Over het algemeen zijn de kosten van een faillissement hoog, en bovendien onwenselijk, omdat de (verloren) capaciteit van de desbetreffende instelling verplaatst wordt naar andere instellingen.

Er komt vast weer een comité van warme broeders die even de kwaliteitsstandpunten gaan bepalen.

Wat er bedoelt wordt is dat indien de prijzen van alle aanbieders hetzelfde is, de rationele patiënt zal kiezen voor de arts/tandarts/whatever met de hoogste kwaliteit. Die comité van jouw slaat nergens op.

Maatschappijleer op VMBO niveau is dit en zeker niet meer!

Dit is een oneliner op VMBO niveau.. slecht, Harry, slecht.

#5 Joop

We kunnen weten hoe het in Engeland is vergaan. Uitbesteding door ziekenhuizen aan zogenaamde professionele bedrijven. Het enige waar ze verstand van hadden is zoveel mogelijk geld vragen voor zo weinig mogelijk diensten. Dat zien we in Nederland ook al bij overheidsinstanties en de ict. Leve de marktwerking. Want wie betaalt uiteindelijk en wie profiteert? Jammer genoeg gaat de burger er niet op vooruit. En in de zorg komt vroeg of laat het probleem dat een goedgevulde portemonnee toch een voorkeursbehandeling krijgt. De markt wordt geregeerd door geld. Dus geen geld, dan heb jij een probleem.

Zelfregulering is een verzonnen woord door de markt-fetisjisten, niet meer dan een doekje voor het bloeden.

#6 Sjiek

Ezra Klein heeft onlangs twee langere stukken geschreven over de kosten van de gezondheidszorg in de VS. Daarin concludeert hij dat het Amerikaanse systeem in vergelijking met andere ontwikkelde landen het duurst is omdat de Amerikaanse overheid de prijzen van de zorg niet bepaalt.
Hier en hier.

#6.1 Tjerk - Reactie op #6

Why an MRI costs $1,080 in America and $280 in France

Wat zijn de kosten voor patiënten in Frankrijk wanneer ze weken in onzekerheid moeten leven omdat ze moeten wachten op hun MRI-scan?

#6.2 Harry - Reactie op #6

Ook weer zo’n vrijblijvend populair wetenschappelijk artikel van een wetenschapsjournalist die weet dat hij per smakelijk aangeleverd artikel betaald krijgt.

Voor de echte informatie, dit kost het in Nederland:
http://www.prescan.nl/nl/prijzen/prijzenlosstaandescanonderzoeken

Het zou me niets verbazen dat het in de VS goedkoper is!

  • Beantwoorden
  • Volgende reactie op #6
  • Vorige reactie op #6
#6.3 pedro - Reactie op #6.2

Eh Pardon? De eerste link van Sjiek wijst er op dat een MRI scan in de VS 1080 dollar kost. Jij geeft een link, die aan geeft dat een MRI scan bij ons 380 euro kost. Op basis van die informatie zou het jou niet verbazen, als het in de VS goedkoper is? Ik weet natuurlijk niet hoe goed jij kunt rekenen, maar 1080 dollar is ruim 821 euro. Je bewijst het gelijk van Sjiek, dat een MRI scan in de VS aanmerkelijk duurder is.

Of loop ik achter en zijn prijzen tegenwoordig ook alleen maar een mening?

#6.4 Joop - Reactie op #6

In de VS zijn de kosten per ziekenhuis erg verschillend. Per patiënt gaat het om gemiddeldes van 45.000 tot 75.000 dollar. En dat zijn de grootste posten eruit gehaald om een eerlijkere vergelijking te maken.

Van de ziekenhuizen die onderaan staan zijn veel dingen te leren.

Zo blijkt uit onderzoek gedaan in de VS dat iemand die helaas aan kanker zal overlijden, beter thuis behandeld kan worden dan de laatste dagen in het ziekenhuis. Want de laatste dagen thuis zijn meer dan in het hospitaal. En dan hebben we het nog niet over de kosten gehad.

#7 Ernest

Het artikel van Evelien Tonckens vertelt helaas niet het hele verhaal en daarom is het lastig om er de “marktwerking” mee te beoordelen. Zij schrijft over hoe het gaat met de vergoeding van het werk van huisartsen en ziekenhuizen.
Maar de andere kant, de zorgverzekeringen, de partij die die vergoedingen verstrekt, noemt ze niet, en je mag aannemen dat die mensen daar toch ook niet helemaal achterlijk zijn (wel bureaucratisch waarschijnlijk…) Het zou verhelderend zijn als de processen daar worden beschreven.
En dan heb je nog de patient, de zijn geld aan de zorgverzekeringen afdraagt. Moeten we echt geloven dat die met een simpel “eigen risico” die hele machinerie bijstuurt en het zo behoedt voor kostenoverschrijdingen? Ik dacht het niet.

#8 Joop

Volume en prijs. Het volume gaat nog steeds omhoog, de prijs per patiënt omlaag. Dus is het probleem het volume. Maar als arts die commercieel denkt, zou je zoveel mogelijk dingen doen waar je goed aan verdient. En vergeet niet de macht van de pharmaceutische industrie. Dat was recentelijk in de VS duidelijk waarneembaar, met het plan van de National Health Insureance. De Amerikanen zijn in meerderheid voor, maar in Washington werd anders besloten.

Ook wat prijs betreft nog het volgende. Er komt een gigantisch tekort van mensen werkzaam in de zorg. Dat betekent dat zij meer geld kunnen eisen. Wet van aanbod en vraag.

Ook blijkt dat niet zozeer de vergrijzing een grote rol speelt in toeneming volume, maar juist het aanbod wat nog steeds toeneemt. En bij geavanceerdheid ook duurder is. Dus een betere behandeling, een duurdere behandeling.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*