1. 1

  ‘Politisering is geen vies maar een gezond democratisch begrip.’ Wat een holle retoriek!

  Ik denk dat onze Bilderberg-trekpop bedoelt, dat we het ondemocratisch Europa-gedrocht moeten accepteren als iets onoverkomelijks. (Schraapt keel…) Fok jou, hielenlikker van Kohnstamm c.s. je bent een vuile landverrader en we krijgen jou nog wel!

 2. 3

  Hmmm, ik heb het stuk even op me moeten laten inwerken. Er staan veel behartenswaardige zaken in over Europa en over de Nederlandse politiek, maar uiteindelijk gaat het voorbij aan een groot gemis in Europa. De tijden zijn veranderd en solidariteit in de politiek (en in toenemende mate in de maatschappij) is iets van de vorige eeuw. Ik vind het een enorm verlies.

  De EG is opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog in een tijd dat er, voor zover ik kan zien zonder erbij te zijn geweest, een heel breed gedragen gevoel was van samen de schouders er onder om Europa weer op te bouwen. In de jaren tachtig heb ik me trots gevoeld dat wij landen als Spanje en Griekenland met de EU definitief uit de donkere dictaturen hebben getrokken. Maar dat gevoel is weg, in Nederland, in andere landen.

  Alle acties die we nu zien lijken opportunistisch. Het gedrag dat Griekenland in de problemen heeft gebracht is ronduit antisolidair (tekorten moedwillig verbergen voor de EU partners die er voor op zullen draaien). En de huidige generatie leiders heeft geen moeite ermee de verantwoordelijken daarmee weg te laten komen.

  Zonder een krachtdadig ingrijpen van misstanden en een erkenning van fouten uit het verleden is er geen toekomst voor een Europese Unie gesteund door een meerderheid van de Europese volkeren.

  Ik vind het stuk van Chavannes dan ook veel te lief voor de bestuurlijk elite die de puinhopen mee hebben vormgegeven en onder wiens leiding we geen terugkeer naar een meer solidair Europa hoeven te verwachten.

 3. 4

  Zolang er een democratisch tekort in Europa blijft bestaan zal niemand daadwerkelijk meer in de Europese Unie geloven. Wat dat betreft is het in mijn ogen terecht dat burgers steeds kritischer naar dit ‘project’ gaan kijken. Hoe kan het toch mogelijk zijn dat er immense beslissingen worden genomen zonder dat er door burgers invloed kan worden uitgeoefend? Dat is totalitair, niets meer en niets minder.

  Verder vind ik het kabinet wat er in op dit moment in Nederland zit het meest zielige en treurige kabinet aller tijden. Of dit met het voorgaande te maken heeft zou ik niet durven zeggen.

 4. 5

  -je bent een vuile landverrader en we krijgen jou nog wel!-

  Brrr, eng.

  Maar ja…wat wil je ook:

  Bilderberg-trekpop

  Ik heb laatst al mijn alu-hoedje weggegeven. Iemand nog een reserve voor azerty?

 5. 6

  De Amerikaanse economie is in een kritischer staat dan die van de EU/Euro zone.
  Het is reeel dat de Nederlandse economie (als klein onderdeel van de Duitse) de aankomende periode een kleine groei en geen recessie zal laten zien.
  De BRIC landen en de EU/EURO landen moeten gaan samenwerken.
  Laten we het beste hopen!

 6. 8

  We gaan eenen aluberg van 2000 meters hoogte maaken!! Dit zal aller onzen problemen ende sores doen verdwijnen! Langs dezen berg zal dan (o.v.b) den here gode komen neder te dalen. En het volck zal uit danckbaarheid den horlepiep dansen. Era zij god. In den alublinkende hooge.

 7. 11

  De schrijver van dit stuk maakt de aloude intellectuele denkfout dat het redden van de euro gelijk staat aan het redden van Europa. Het is goed voor te stellen dat de euro uit elkaar valt, maar dat het verder prima met Europa gaat. Kijk maar naar de landen die geen euro hebben en wel een Europees land zijn.

 8. 16

  Mark wie?

  van de europese kleuterklas, of was het leuterklas?

  Of wacht eens, was dat niet een vmbo leeraar ergens in het land?
  Wel zal vast, een gezellige leuke leeraar zijn; daar blijft het dan ook bij.
  En verder, niet geïnteresseerd wat 1 of andere mark zegt; geen,hand vol,marken,maar een land vol marken. ( zowel duitse als hollandse)

  90 procent van de communicatie is non verbaal ; en dat heb ik na 2 dagen” debatteren” wel genoeg geobserveerd. De rest ,de 10 procent verbale non sense; waarvan ook nog eens 9 procent leugens,verdraaingen en ander gezwam;kan me letterlijk gestolen worden.
  En mark ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren