Kuzu en Öztürk willen af van ‘allochtoon’ en ‘integratie’

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Nu.nl:

“We hebben in Nederland een hele generatie waarvan de ouders in de jaren 60 en 70 naar Nederland zijn verhuisd. Zij zijn hier geboren en getogen, zijn hier naar school gegaan, werken hier en leveren een bijdrage aan de Nederlandse maatschappij”, zegt Kuzu.

“Die hoeven helemaal niet te integreren. Dat zijn gewoon Nederlandse staatsburgers.”

“Omdat wij streven naar een democratische rechtstaat op basis van gelijkwaardigheid van ras, religie en sekse schaffen wij de term ‘allochtoon’ en ‘integratie’ af”, zeggen de Kamerleden.

Verder moet er meer aandacht komen voor het Nederlandse koloniale en slavernijverleden:

Kuzu en Öztürk pleiten ervoor het voormalig ministerie van Koloniën in Tweede Kamer, waar op dit moment de PvdA-fractie en -ondersteuning zetelen, om te bouwen tot een museum van koloniale geschiedenis.

“Al die honderdduizenden kinderen die jaarlijks een uitstapje maken naar de Tweede Kamer, krijgen dan ook een rondleiding door dit museum om de geschiedenis van kolonialisering en slavernij met elkaar te leren kennen”, aldus Öztürk.

“Mensen moeten begrijpen waar de pijn van Zwarte Piet vandaan komt. Wij hebben een premier die zegt: Zwarte Piet is nu eenmaal zwart, maar niet begrijpt dat de ander pijn voelt.”

Open artikel

Reacties (53)

#1 Aardpeer

Schaffen we ook gelijk ‘moslim’ en ‘islam’ af?

#2 zmoooc

Toch jammer dat steeds meer denken dat de politiek bedoeld is voor onbenullige vraagstukjes die eigenlijk in een wanstaltige talkshow met die wanstaltige Marcel van Dam thuis horen. Misschien kan iemand deze jongens even wijzen op deze vraag:

http://www.rtl.nl/service/rtlnederland/components/corporate/meerweten/articles/meestgestelde_vragen.xml#gen_id_460

De politiek bepaalt in ons land niet welke woorden we gebruiken, welke kinderfeesten we vieren en wat voor musea we bouwen. Althans, dat is het idee, helaas snappen wel meer mensen dat niet.

En daarmee wil ik de zaken die de heren aan de orde stellen niet bagatelliseren; allochtoon is een idiote term. Integratie ook, dat had natuurlijk assimilatie naar VS-model moeten zijn. De omgang met het zwarte piet debacle was vanuit alle kampen volkomen wanstaltig, maar wat je daar vanuit de politiek tegen had kunnen doen vraag ik me af.

Verder is het bijzonder interessant dat een Google-zoek op “gelijkwaardigheid van ras, religie en sekse” vrijwel uitsluitend naar deze heren leidt.

En dan vraag ik me af wat de interesse voor een “museum van koloniale geschiedenis” wekt bij deze heren. Ruik ik daar populisme?

#3 Skyclad

Laten we dan ook de termen racisme en discriminatie afschaffen, want dan zijn die problemen ook meteen opgelost, nietwaar? Of is het probleem misschien niet de woorden, maar de negatieve connotatie, en vooral de oorzaak daarvan? 99% van de mensen in de VS kan je als allochtoon bestempelen. Maar toch heb je daar niet een integratie debat over de ‘ex-europeanen’ en ‘ex-afrikanen’, alleen over de Spaanstaligen die geen Engels leren. Nazis hadden juist geen probleem met anderstaligen, maar waren tegen Joden (integratie was dus zowel geen probleem alsook geen doel voor hen).

De meeste Moslims in Nederland hebben een Marokkaanse of Turkse achtergrond, en zien dat zelf ook nog zo. Thuis wordt vaak nog de taal van dat land gesproken. Dat verandert langzaam, maar is erg afhankelijk van hoe sterk de banden nog zijn met de familie in het thuisland. Ze Nederlanders noemen verandert er niets aan, ze zullen zichzelf nog altijd als deels Marokkaans of Turks zien. Allochtoon hoeft niet een slechte betekenis te hebben, maar het zijn de fascisten van de PVV (en de VVD, de SGP, etc) die Moslims als slecht zien en allochtoon als een scheldwoord voor niet-westerse immigranten met een Islamitische achtergrond gebruiken die het gebruik ervan gekipnapped hebben.

Hetzelfde is met ‘integratie’ aan de hand. Er is niets mis met verlangen van immigranten dat ze zorgen dat ze binnen de maatschappij kunnen functioneren. Wanneer je als Nederlander naar India zou verhuizen zal je toch in ieder geval Engels moeten spreken als je moet communiceren met de mensen daar, met Nederlands zal je niet ver komen. Ook zal je niet moeten denken dat je als je zin heb in biefstuk gewoon een koe kan kopen en die ff op je erf kan gaan slachten zonder dat de buurt erg kwaad op je wordt. Ook kan je lopen huilen dat de Nazis in Europa zo slecht bezig waren en dat je een swastika dus heel kwetsend vindt, maar moet je niet verwachten dat de lokale bevolking opeens ophoudt met ze gebruiken. Je mag over het algemeen wel verwachten dat je je eigen godsdienst mag beoefenen zolang je er anderen niet mee lastig valt. En dat is ook met de ‘allochtonen’ in Nederland zo. Wanneer ze de taal machtig zijn, de lokale gewoontes kennen en accepteren, en niet anderen lastig vallen of bedreigen zou dat integratie genoeg moeten zijn.

Dat de honderden Jihadisten, die tientallen ‘Zwarte Piet is racisme!’ idioten en de honderdduizenden tot miljoenen andere fascisten vinden dat alles aan hun waanideeen aangepast moet worden zou niet een reden moeten zijn om ze daarin gelijk te geven en die paar het voor de rest van de bevolking te laten verpesten.

#4 su

Helemaal met deze heren eens. Het gebruik van allochtoon/autochtoon is uitsluitend en stigmatiserend.

#5 Joost

Onderschat de kracht van woorden niet. Als iemand zich (al dan niet bewust) identificeert met een woord met een negatieve lading, dan heeft dat ook invloed in hoe hij zichzelf ziet en hoe hij zich gedraagt. Dus zo bezien zou dit een goede zet zijn.

Helaas werkt het alleen als er ook actief wat gedaan wordt aan het probleem, zodat de nieuwe benaming niet binnen korte tijd exact dezelfde lading heeft als de oude.

Illustratie: Allochtoon is begin jaren 70 geïntroduceerd om het toen als stigmatiserend geziene “immigrant” te vervangen. Nou, dat is goed gelukt!

#6 Tank

Wat een allochtoon is, is gewoon per definitie bepaald. Dat afschaffen heeft toch geen zin?

En zeggen dat het “gewoon Nederlanders” zijn kan ik begrijpen, maar zeggen de mensen waar het om gaat dat zelf ook?

#7 AndreSomers

Het lijkt me effectiever om in plaats van een woord als “allochtoon” uit te bannen, de definitie zover op te rekken dat het woord betekenisloos wordt. We noemen in dit geval dus bijvoorbeeld iedereen die tot in de 15e generatie een buitenlandse voorouder heeft allochtoon. Daarmee is iedereen zo’n beetje allochtoon, en daarmee niemand. Problem solved.

#8 Jack Random

Hop, de heren hebben GGZ Friesland over de zeik gekregen:

http://www.nu.nl/politiek/3989271/ggz-eist-kuzu-en-ozturk-partijnaam-denk-wijzigen.html

#9 Bismarck

@6: “Wat een allochtoon is, is gewoon per definitie bepaald. Dat afschaffen heeft toch geen zin?”

Ik zou haast zeggen, daarom juist wel. Het is een term met een bedachte definitie (die zeker niet overeen komt met de immigrant uit #5) en een label dat op een bijzonder heterogene groep mensen wordt geplakt en daarom maar zeer beperkt functioneel (en makkelijk te misbruiken) is.

@7: Uitbreiding stuit al snel op moeilijkheden. Gegevens uit het verleden ontbreken namelijk al gauw en zo kan het CBS bijvoorbeeld al niet met zekerheid zeggen wie er 3e generatie “allochtoon” (per definitie autochtoon!) is, bij gebrek aan geboortegegevens van grootouders.

Bovendien moet je dan heel goed nadenken hoe je omgaat met grenswijzigingen. Als je daar blind voor bent zullen de meeste Limburgers op zijn laatst 6e/7e generatie allochtoon zijn, omdat de provincie tussen 1830-1839 vrijwel volledig in België lag (en bijna iedere honkvaste Limburger wel een voorouder zal hebben die in die periode is geboren) en als je nog een generatie verder teruggaat (het Ancien Regime in), krijg je dat soort problemen nog op meer plaatsen.

#10 Henk van S tot S

@8:
Dat is een tijdelijk probleem:
De geestelijk gezondheidszorg wordt door dit kabinet toch de nek omgedraaid ;-)

#11 Bookie

Net het Parool gelezen. Vreselijk weer een atheïstenfobische partij erbij.

#12 Sun Tzu

Kan best hoor, woorden en begrippen afschaffen. Met “Armeense genocide” is dat zelfs hier in Nederland gelukt.

#13 Prediker

@12 Klopt joh, die Turken hebben zoveel invloed, dat zelfs het NIOD niet meer over de “Armeense Genocide” durft te spreken.

O wacht, dat hebben ze gewoon nog op hun website staan.

En Nieuw Amsterdam gaf in 2007 nog een boek uit met de titel… ‘De Armeense Genocide’.

Kletskoek dus!

#15 Prediker

Je bewering is dat het hier in Nederland gelukt is om de term “Armeense genocide” af te schaffen.

Je linkjes bewijzen slechts dat dit bepaald niet gelukt is.

#16 Jules Vismale

@4. Ik ga er dus sterk van uit dat de bewoordingen allochtoon/autochtoon absoluut uitsluitend en stigmatiserend zijn? Dan kunnen we nog beter hier (alle 17 miljoen Nederlanders) ons allemaal tot de Islam bekeren, alle overige geloven en cultuur verwerpen en voor 100% moslims worden zodat er hier (zogenaamd) een tolerant en democratisch land bestaat! Maar nou gaan Kuzu en Öztürk toch zeker ook weer niet denken dat ze de huidige Nederlanders schuldgevoelens kunnen aanpraten met het slavenverleden van Nederland en dat Zwarte Piet toch zo’n pijn doet, mits hij geen roe bezit die deze wereldvreemde kerels eigenlijk wel verdienen!
Sinterklaas kwam namelijk uit Turkije en ik heb ook NIET het idee dat Zwarte Pieten de voorlopers zijn van Boko Haram, een levensgevaarlijke terroristenbende en zij zijn vaak eveneens bruin of zwart van huidkleur. Kuzu en Öztürk kunnen anders net zo goed naar Poetin afreizen om het verleden van de Russische tsaren en dictators op te rakelen daar zij eeuwenlang tientallen miljoenen Russen en niet-Russen tot slavernij dwongen of ombrachten. Of willen Kuzu en Öztürk misschien een stel ISIS-terroristen in hun huis uitnodigen om voor hen Turkse thee in te schenken en bossen tulpen aan te bieden zoals dat vroeger ging met de sultans? Ik vrees dat zij anders toch gewoon worden omgebracht daar ISIS het verre van prettig vindt als zij ooit vernemen Kuzu en Öztürk hun eigen komaf en geloof niet geheel hebben verloochend!

#17 Folkward

Ik begrijp het idee achter hun opmerkingen, maar als het zo gesteld wordt als de titel in #0 (en van nu.nl), dan komt het over alsof ze in een ontkenningsfase zitten (‘LALALA, ik hoor je niet, ‘allochtoon’ en ‘integratie’ bestaan niet, LALALA’), terwijl het mij niet helemaal duidelijk is of ze dat ook bedoelen, en ik vermoed zelfs van niet. En ja, definities van ‘allochtoon’ kun je verbreden of vernauwen, maar de vraag is dan: waarom? #7 lijkt de definitie te willen verbreden om groepskenmerken zodanig willen te laten verwateren dat ze niet meer toe te schrijven zijn aan één groep, de definitie wordt dan waardeloos. Sjors van Beek wilde het eerder
verbreden, juist om (al dan niet schijnbare) groepskenmerken (‘Marokkaanse straatschoffie-cultuur’) enkel en alleen aan die groep toe te schrijven als ‘culturele identiteit’, dus los van de rest van de Nederlandse maatschappij, dan onderschat je naar mijn idee de wisselwerking tussen culturen.

Waar Kuzu en Ozturk het naar mijn idee wel mis hebben, is dat ze het legale ‘staatsburgerschap’ aan het sociale ‘(actief) burgerschap’ gelijkstellen. De staatsburgers over wie Kuzu en Ozturk het hebben, hoeven weliswaar niet méér te integreren in de maatschappij dan andere groepen, maar desalniettemin, nog steeds wel. (En ik zou zeggen dat het gebrek aan het sociale actieve burgerschap voornamelijk een probleem is van het pluriforme Europa). Kuzu en Ozturk lijken dan culturele verschillen weliswaar te erkennen, maar geven dan eigenlijk het verbod af om er iets mee te doen. Alsof de overheid in het geheel niet zou moeten (willen) bepalen hoe mensen en groepen met elkaar omgaan, terwijl dat juist is wat de overheid doet (het liefst democratisch, met ons mandaat). Waarvoor zijn wetten en verboden anders dan om de omgang tussen mensen en groepen te regelen?

De focus van #0 en van nu.nl (via het nieuwsbericht) op deze kwestie naast een koloniaal museum vind ik raar en haast suggestief: waarom, anders dan om Kuzu en Ozturk nu al te schetsen als ‘weg-met-ons-Nederlanders-die-toch-niet-eens-échte-Nederlanders-zijn’ (al denk ik niet dat #Jeroen Laemers het zo bedoelde, ik denk wel dat hij daar onverhoeds in meegaat)? Kuzu en Ozturk hebben mensen gevraagd ideeën in te sturen, als mogelijke issues voor hun achterban, en daar kwam dit (denk ik zo) ook naar voren. Hun koloniaal-museum-idee lijkt me veel meer ‘slechts’ een onderdeel van ‘laat ons ons (en dus niet ‘ ons jullie’ of ‘jullie ons’) kennen’.

Overigens geef ik dat idee een slechte kans, en dat heeft niet te maken met de huidige bestemming van dat ministerie. Het zal een aanzienlijke overlap hebben met het Tropenmuseum, wat oorspronkelijk het Instituut voor de Tropen was, bedoeld voor onderzoek naar -vooral- ‘onze’ Tropen: Suriname en Nederlands-Indië en in die zin was het een koloniaal instituut, en nu leunt het dus als museum ook zwaar op een koloniaal verleden. De interactie tussen bevolkingsgroepen zal bij een ‘slavernijmuseum’ wel beter aan bod komen. Maar, zoals gezegd, veel overlap met het Tropenmuseum, en ik denk niet dat het veel bezoekers zal trekken, laat staan dat het zelfs quitte weet te draaien. (Maar als je het als overheid écht belangrijk vindt, dan hoeven marktanalytische en financiële argumenten niet belangrijk te zijn.)

#18 Frank789

Gisteren een interview op radio 1 gehoord met een van de heren.
De vraag van Felix Meurders over 3e generatie Turken die thuis nog steeds Turks spreken werd domweg goedgepraat, het zijn gewoon Nederlanders.

Maar er moesten naast de standbeelden in elke gemeente natuurlijk wel speciale programma’s komen voor … en toen moest hij het woord allochtonen vermijden en toch de allochtonen als groep aanduiden. Uiteindelijk mompelde hij iets van ‘anderen’, maar zonder een woord als ‘allochtonen’ kom je er gewoon niet.
Dan kun je Turkse Nederlanders en Marokkaanse Nederlanders proberen, maar dan wordt het wel weer heel erg met je vingertje naar bepaalde groepen wijzen.

Een eventueel nieuw woord voor allochtonen gaat uiteindelijk toch weer een bijsmaak krijgen zoals dat met ‘gastarbeiders’ en ‘buitenlanders’ ook is gebeurt. Zie Amerika: negro>black>afro-american>people-of-color, het is gewoon nooit goed…..

#19 su

@18 De vraag van Felix Meurders over 3e generatie Turken die thuis nog steeds Turks spreken werd domweg goedgepraat, het zijn gewoon Nederlanders.

Wat is daar mis mee? Mag je nog niet eens zelf bepalen welke taal je thuis spreekt?

#20 zazkia

Ik ga nu naar de openbare bibliotheek om er nog 100 kudo’s bij te plussen @19
Mag dát soms ook al niet meer.

#21 Henk van S tot S

@18:

De vraag van Felix Meurders over 3e generatie Turken die thuis nog steeds Turks spreken werd domweg goedgepraat, het zijn gewoon Nederlanders.

Veel chinezen en Friezen doen dat ook.

Daar hoeft niets mis mee te zijn, indien ze ook Nederlands Spreken.

Goed voor de handel en handig bij familiebezoek

Onlangs nog een 3e generatie Nederlands-Canadese ontmoet die perfect Nederlands sprak, omdat ze dat thuis ook deden.
Dit wat talen betreft.
Wat te denken van dialecten als het Limburgs en Zeeuws-Vlaams ;-)

Dat hele gedoe over afkomst e.d. is een groot kakofonie van oeverloos gezwam, dat nergens toe leidt.

Indien kinderen/pubers in hun ontwikkeling achter blijven moet het onderwijs verbeterd worden.

N.B.
Indien iemand tenminste een taal goed spreekt is dit http://www.reginacoeli.nl/over-ons/ misschien nog wel een goedkopere oplossing dan al die commissies, begeleiders en andersoortige goedbedoelde, niet helpende, zaken.
Snelste cursus (exclusief verblijf) ongeveer € 4.000,00
;-)

#22 Frank789

Iedereen weet dat als je thuis geen Nederlands spreekt en via schotel en internet alleen maar naar de Turkse televisie en maatschappij kijkt dat kleine kinderen met een achterstand naar school zullen gaan en die mogelijk nooit meer inhalen. Het mag, maar als je verstandig bent dwing je je kinderen Nederlands te spreken.

Het punt was meer dat de geïnterviewde niet wilde praten over mensen die achter hun voordeur gewoon in Turkije leven en zo nauwelijks deel van de Nederlandse samenleving uitmaken. Maar allochtoon mag je ze niet noemen. Zelfs niet als ze vaak zelf aangeven zich eerst Turk te voelen en dan pas Nederlander.

#23 su

@22 Taalachterstand bij derde generatie Turks-Nederlanders is bijna nihil (zie hier). Dat suggereert dat de mate van taalbeheersing van de ouder in de tweede taal belangrijker is dan de voertaal thuis. Sommige zaken moet je op hun beloop laten. Daarvan is taal een.

#24 Bismarck

@22: “Iedereen weet dat als je thuis geen Nederlands spreekt en via schotel en internet alleen maar naar de Turkse televisie en maatschappij kijkt dat kleine kinderen met een achterstand naar school zullen gaan en die mogelijk nooit meer inhalen.”

Afgezien van die mooie argumentum ad populum “iedereen weet”, lijkt het erop dat de wetenschap eerder tot de tegenovergestelde conclusie komt: Tweetaligheid levert tijdens de ontwikkeling en gedurende het hele leven cognitieve voordelen op.

@21: Leuk die smiley, maar Limburgs is toch echt een taal.

#25 Frank789

@24: sorry, “Iedereen, behalve Bismarck, weet ” enzovoort.
Ad populum wil niet zeggen dat het niet waar is.

Tweetalig opvoeden is iets totaal anders dan thuis vanachter het Turkse internetforum van Fenerbahçe op weg te gaan naar het Turkse koffiehuis om daarna een lekker potje te gaan trainen bij de Turkse voetbalclub.
Dit komt neer op thuis en op internet en in het koffiehuis en bij het voetbal Turks praten en slechts op school en het werk Nederlands praten. De ouders voeden dus helemaal niet tweetalig op, al helemaal niet doelbewust, sterker, zij zijn waarschijnlijk vaak de remmende factor.

#26 su

@25 Ad populum wil niet zeggen dat het niet waar is.

Nee, de wikipediaverwijzing in #23 verwijst het naar de rijk der fabelen. Gaarne ophouden fact-free te discussiëren.

#27 Frank789

@26: Kijk eens naar de facts in je eigen wiki, staat vol van taalachterstanden.
Niet iedereen is 3e generatie.
Er zijn gesubsidieerde voorscholen om taalachterstanden weg te werken.
Onder andere door hun taalachterstand krijgen Turkse leerlingen relatief vaker (44% tegenover 28%) een te laag studieadvies.

Verder gaarne facts googelen met “taalachterstanden Turken”.

De insteek dat een deel van de Turkse Nederlanders achter de voordeur in Turkije leeft blijft waar, maar we mogen ze van DENK geen allochtonen meer noemen maar Nederlanders.

#28 su

@27 Niet iedereen is 3e generatie.

Nee, maar dat is wel de groep waar we het sinds #18 over hebben. Dat er taalachterstand is bij 1e en 2e generatie betwist niemand. Maar de praktijk wijst uit dat dat rap afneemt met iedere generatie. Een uitstervend probleem, wat wil je nog meer?

#29 Sasha Berkman

@18: Jij noemt jezeker ook liberaal net zoals Opstelten en Teeven. Tss, even willen bepalen wat voor taal mensen in hun eigen huis spreken.

#30 su

@27 Verder gaarne facts googelen met “taalachterstanden Turken”.

IK moet JOUW facts googlen? Gast..

#31 Sasha Berkman

Overigens denk ik dat het gros van de nederlanders zou zakken voor de inburgeringsgtest.

#32 zazkia

@25: Als je als een Günduz of een Yildiz heel erg welkom was op de Rotary en ze een mooie baan kregen op het Ministerie in schaal 15, dan deden ze dat wel hoor, dan bestond hun hele leven niet alleen uit dat Turkonetwerk.
Dat geldt overigens niet alleen voor turken maar verder ook voor joden, chinezen, lesbiënnes, voormalige prostituees, zzp’ers, ontslagen redacteuren, anarchosyndicalisten, vegetariërs, Amsterdammers, duivenmelkers, strandjutters ad inf.
Stond pas nog in Nota Bene het AD. Dat een vrouw ontslagen was bij het leger omdat ze een man had die voor een deel een Turks verleden had en daarom niet natrekbaar was. Wat is dát voor nonsens. Vind je het gek dat er eigen netwerken ontstaan?

#33 Frank789

@28: Blijkbaar is de DENK-politicus ook overtuigd dat veel Turken achter de voordeur in Turkije wonen. Verder wil ik helemaal niks ik constateer alleen maar en met name de ontkennende houding van DENK daarover.

#34 Frank789

@30: Ja, ga eens echt zoeken buiten je wiki om.

#35 Frank789

@32: Je vergeet 50-plussers.
Netwerken doe je in de maatschappij, niet thuis of enkel bij gelijktaligen. Dan word je hooguit medewerker bij een bedrijf met Turkse eigenaar die vooral Turkse klanten heeft. Zo kom je er nooit uit.

#36 su

@34 JIJ moet je uitspraken onderbouwen, niet ik. Maar blijkbaar kom je niet verder dan je eigen anecdoten.

#37 Frank789

@29:

Jij noemt jezeker ook liberaal net zoals Opstelten en Teeven. Tss, even willen bepalen wat voor taal mensen in hun eigen huis spreken.

Je laat blijken mijn reacties maar half of niet goed gelezen te hebben.

#38 Frank789

@36:

JIJ moet je uitspraken onderbouwen, niet ik.

Ik heb je de weg gewezen, maar die past blijkbaar niet in je straatje.

#39 su

@38 Verwijzen naar google en roepen: zoek het uit, is niet de weg wijzen. Dat is je er gemakkelijk van af maken, een overduidelijke aanwijzing dat je uit je nek lult.

#40 Henk van S tot S

@37:
Man, ga op de “popu-avondjes” van G.W zwetsen, daar geloven de mensen je ;-)

#41 Frank789

@40: Gekwetst?

#43 Sasha Berkman

@37: Hoezo? je spreekt er toch afkeurend over?

#44 su

@42 Link #1 gaat over 1e en 2e generatie. Er wordt gesproken over migrantenkinderen. Link #2 en #3 gaan over dezelfde onderzoek als link #1.

Next!

#45 zazkia

@35: en 50plussers ja, die was ik vergeten wanneer gaan die eens een normale taal spreken, netwerken met de normale mensen en het land uit? Hup allemaal naar de Spaanse Costa en ons met rust laten.
sjongejongejonge.

#46 Frank789

@43: Ik heb gezegd het mag, maar het is niet verstandig.

Er zijn ook talloze expats in Africa e.d. die op een afgesloten compound wonen en geen contact met het land en de bevolking hebben. Het mag, maar sociaal is het niet.
Zij hebben nog het excuus dat ze binnen 5 jaar weer ergens anders zitten. De Turkse Nederlanders hebben dat niet meer.

Dat ze bij DENK die afgesloten cultuur negeren en Nederlands willen noemen was mijn punt, maar dat raakt nu volledig ondergesneeuwd.

#47 Frank789

@45: Ik vergat het woordje ‘werkloze’.
Werkloze 50plussers zijn net zo kansloos als allochtonen, ex prostituees etc.

#48 zazkia

Wat ik zeg, abi. Allemaal het land uit. Een Nederland van 10 miljoen mensen, de skifmars aan werkende opa´s in jullie mooie gaastra broeken hup hup: tori’s aan de jonge honden geven, die hebben nog wél een beetje toekomst en staan erom te trappelen; alle werkloze opa´s moeten gewoon weg hier. Hadden ze maar geen dozen moeten laden voor de van Gend en Loos. Een beetje profiteren van de AOW en het pensioen zodat er voor ons niks overblijft. tzz.

#49 Frank789

@44: Je hebt gelijk, dat gaat over migrantenkinderen.
Overigens hoor ik net dat niet Felix Meurders “3e generatie” zei, maar dat dat als verdediging door de DENKpoliticus werd gebruikt.

#50 Henk van S tot S

@24:

@21: Leuk die smiley, maar Limburgs is toch echt een taal.

Ga ik niet over strijden, maar welk dialect
( http://www.limburgsedialecten.nl/kaart.html ) van het Limburgs heeft jouw voorkeur ;-)

Even nog wat verder off topic:
Die taalverwantschappen en dergelijke hebben soms rare verassingen.

Ik heb in een grijs verleden ooit een paar maanden in Berg en Terblijt en omgeving doorgebracht. Later kwam ik in Keulen “per ongeluk” bij een “plat-Keuls-talige” cabaretvoorstelling die ik beter begreep dan een paar Berlijners.

Mijn “Nederlands-Fries” opgegroeide kinderen konden tijdens een vakantie in Zweden/Noorwegen redelijk communiceren met hun leeftijdgenootje.

N.B.
En dan te bedenken dat we alles te wijten hebben aan,
http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/levensbeschouwing/wat-betekent-babylonische-spraakverwarring
Een en ander is dus de schuld van god en niet van “nieuwe Nederlanders”.
;-)

#51 zazkia

Frank hou eens even op met je complotten, over de Denkpoliticus wat is dat nou weer.
Iets met te veel hoofdletters in elk geval.
En ja mensen wonen in de regel achter hun voordeur, behalve in Tokkietown waar ze voor de voordeur op een kratje bier vertoeven.

#52 Frank789

@51: De DENKpoliticus is een politicus van de nieuwe beweging DENK, opgericht door die twee Turkse-Nederlandse-ex-PvdA’ers, waarvan ik de namen nu even kwijt ben.
Is DENK je ontgaan?
Welk complot heb je het in vredesnaam over?

#53 zazkia

@52
Oh heet dat gebeuren hierboven DENK; neem me niet kwalijk dan heb ik dat verkeerd begrepen.

DENK die afgesloten cultuur negeren en Nederlands willen noemen was mijn punt,

Afgesloten culturen zijn ook toch typisch Nederlands? Net als de protestant die de gordijnen dicht doet als de katholiek door de deur loopt. Ik had gehoopt dat we dat Nederland een beetje achter ons hadden gelaten maar t spruitjesland blijft zo maar terugkomen. Ze zijn weer netjes aangepast.

Helemaal omdat alle belangrijke bestuursfuncties maar in handen blijven van een vies corporaal kliekje waar je als gematigde andersdenkende geen énkele kans in hebt. Dan gaat iedereen zich lekker extremistisch in zijn eigen groepje terugtrekken. En de mensen zonder groepje, zoals zaz die zijn dan nou ja, niks. gepeupel. ga maar de wao in of zo, die hersenen van jou die kun je beter gebruiken om de tegels te schrobben…

Denk heeft zich prachtig aangepast aan dit kl**land. Kijk nou hoe ze de bijzondere moeite hebben genomen om vooral geen vrouw erbij te betrekken bij dit initiatief.
Twee moslims die opkomen voor een land waarin iedereen zich lekker gescheiden terug mag trekken in zijn eigen kliekje, zodat alle andere kliekjes zich ook weer lekker terug kunnen trekken in hun kliekje. Heerlijk Helder Hollandsch.
En dan geeft er een van de sjappies van boven, van de tempelierclub als dank hun een mooie baan als burgemeester in Rotjeknor bijvoorbeeld.
“Bedankt voor het getoonde schijnheil onderwijl het niets voor uw land betekenen, graait u nu maar lekker mee”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*