Kleine ijstijd gevolg van kolonisatie Amerika door Europeanen

Mensen die de huidige wetenschappelijke kennis over klimaatverandering maar onzin vinden komen nog wel eens aanzetten met de kleine ijstijd tijdens de middeleeuwen. Wel, de wetenschap heeft nu een mogelijke verklaring:

The UCL researchers found that the European colonization of the Americas indirectly contributed to this colder period by causing the deaths of about 56 million people by 1600. The study attributes the deaths to factors including introduced disease, such as smallpox and measles, as well as warfare and societal collapse.

Researchers then calculated how much land indigenous people required and then subsequently fell into disuse, finding that around 55m hectares, an area roughly equivalent to France, became vacant and was reclaimed by carbon dioxide-absorbing vegetation.

Open artikel

Reacties (14)

#1 Raymond Horstman

Dit is een manier om de Kleine IJstijd te verklaren. Er schijnt ook een theorie te zijn die zegt dat de Aarde druk bezig was om naar de volgende echte ijstijd af te zakken toen men in Engeland opeens besloot om een industriële revolutie te beginnen. Deze was zo succesvol dat de rest van de wereld ook mee deed en men zoveel CO2 de atmosfeer in joeg dat de de temperatuur omsloeg en het prompt warmer werd. Dit klinkt ook aannemelijk. Welke van de twee theorieën spreekt meer aan?

#2 6822

Hoeveel methaan komt er van 56 miljoen doden af?

Geen klimaatscepticus hier, maar bovenstaande lijkt me erg ver gezocht. Then again, ook geen wetenschapper of deskundige hier.
’t Klinkt alleen een beetje alsof de indianen er blijkbaar een grootschalig ontbossingsprogramma op na hielden.

#3 Bismarck

@2: Naja, er zijn bijvoorbeeld rond de Mississippi gewoon hele landbouwculturen verdwenen, al honderden jaren voor de Europeanen (zich van geen kwaad bewust) zelf kwamen opduiken om het vrijwel lege land te koloniseren. Al begon de bevolkingscrisis daar al voor de Europese ontdekking van Amerika. Daar staan natuurlijk ook bekende genocides, zoals in Mexico en Peru tegenover.

#4 analist

De kleine ijstijd begon toch rond 1300?

En door de “ontdekking” en ontvolking van de Amerika’s nam de bevolking in Europa en Azie toe (nm door nieuwe gewassen – (zoete) aardappel, mais, tomaat). In Azie kwamen er schatting 100 miljoen mensen bij tussen 1500 en 1600.
https://en.wikipedia.org/wiki/World_population#Past_population

#5 JANC

@2: Die vercompesteren toch ook, lijkt me? Cancelling-effect?

#6 Krekel

Mensen die de huidige wetenschappelijke kennis over klimaatverandering maar onzin vinden komen nog wel eens aanzetten met de kleine ijstijd tijdens de middeleeuwen. Wel, de wetenschap heeft nu een mogelijke verklaring

Deze ‘schaakmat, gekkies!’ lijkt me even voorbarig als naïef.

Hoe solide dit onderzoek en hoe waar de conclusie ervan ook mag zijn, geen enkele klimaat[wetenschap]scepticus zal hierdoor overtuigd raken.

Integendeel: als iemands vooraf gekoesterde wereldbeeld immers al stelt: ‘klimaatwetenschap is allemaal onzin en klimaatwetenschappers allemaal tunnelvisionaire gutmenschen die naar politiek wenselijke conclusies toe redeneren’, dan past een bericht als dit daar precies in, het zal diens wereldbeeld alleen maar bevestigen.

Zoals #2 ook al aangeeft klinkt dit idee (zeker op het eerste gezicht) namelijk nog een stuk vergezochter dan de stelling ‘door de massale CO2-uitstoot sinds de industriële revolutie warmt de aarde op’. Als iemand dat laatste al niet eens gelooft, dan zal diegene bovenstaande als nog grotere, nog wanhoperige onzin afdoen.

Als je iemand wil overtuigen zal je met informatie moeten komen die slecht in hun vooraf gekoesterde wereldbeeld past.

#7 Bismarck

@5: Het vercomposteren van een massasterfte in één soort is een relatief klein en erg tijdelijk effect, dat echt in het niet valt tegen veranderingen in flora en fauna als gevolg van het verdwijnen (of groeien) van menselijke bevolking.

Verder ben ik het met #6 eens dat deze theorie op een wankele fundering staat en het niet uitgemaakt is welk effect deze demografische crisis gehad heeft, laat staan dat je er degenen mee om de oren kunt slaan die (religieus) geloven dat de nietige mens geen effect op het klimaat kan hebben.

#8 majava

@1:

Er schijnt ook een theorie te zijn die zegt dat de Aarde druk bezig was om naar de volgende echte ijstijd af te zakken …

Wel meer dan ‘een theorie’. In temperatuurreconstructies voor de gehele aarde zie je die kleine ijstijd nauwelijks terug. Check deze compositie van de laatste stand van kennis. Grafiek uit Kaufman et al (2013).
http://climatechangenationalforum.org/wp-content/uploads/2014/06/marcott13_pages2k.png

Al moet je voor een echte ijstijd wel een graad of 5-6 zakken, dus we zijn door onze verbrandingsdrift niet gered voor een doemscenario oid. Bedenk ook dat die kleine ijstijd sterk gekleurd is door de klassieke schilderijen en verhalen, die -nogal wiedes- allemaal uit die tijd komen. Het was in werkelijkheid een periode van, met name op het Noordelijk halfrond, flink koude jaren afgewisseld door hele zachte. Geen frozen hell.

#9 Bismarck

@8: Waarbij de perceptie dan vaak nog wordt beïnvloed door de catastrofes die destijds wat automatischer voortvloeiden uit slecht weer: Neem Het Jaar Zonder Zomer. De temperatuur was in dat jaar in West-Europa gemiddeld maar een graad of 2 lager dan in de laatste drie decennia van vorige eeuw (en wereldwijd gezien zelfs maar ongeveer een halve graad lager dan destijds normaal), maar de (relatief kleine) anomalie, had in combinatie met overmatige neerslag wel tot gevolg dat in grote delen van de wereld oogsten mislukten, met alle gevolgen van dien, waardoor het jaar zijn nogal tot de verbeelding sprekende naam kreeg.

#10 Hans Custers

De kolonisatie van Amerika als de oorzaak van de Kleine IJstijd lijkt me erg onwaarschijnlijk. Onwetenschappelijk, zelfs. Het zou hoogstens een van de factoren kunnen zijn die meespeelt. Dat zou dan aan kunnen sluiten bij de ideeën over het vroege antropoceen.

Maar er zijn duidelijke aanwijzingen dat er ook andere factoren waren. Een lage zonne-activiteit, bijvoorbeeld, die ook voor wat lagere temperaturen zorgde. En er waren verschillende grote vulkaanuitbarstingen die voor koude periodes zorgden. Zie bijvoorbeeld de link van #9.

#11 JANC

@7: Ik zeg ook niet dat ik het eens ben met de stelling? Ik reageer enkel op iemand.

#12 6822

@3: Kijk, ik ben niet de slimste hier op sargasso, dat weet ik zelf ook wel. Maar ik begrijp uit het stuk dat de theorie als volgt is: dat door het verdwijnen van de oorspronkelijke bevolking grote stukken grond in ongebruik raakten en weer vergroenden, daardoor meer CO2 opnamen, een omgekeerd broeikaseffect ontketend werd, de aarde afkoelde.
En daar kan ik met mijn hoofd moeilijk bij. Want dat zou betekenen dat er door de oorspronkelijke bevolking in die theorie blijkbaar hele stukken ontgroend werden. Jij geeft middels jouw link aan dat er sprake was van landbouw. Ook landbouw bestaat uit CO2 opnemende planten toch? Het zal ook extensieve landbouw zijn geweest, waardoor minder koolstof in de vorm van restafval alsnog vrijkwam. En tot slot kan de schaal van die hele omslag cultuurgrond naar natuur toch geen ijstijd veroorzaken.

#13 Bismarck

@12: Bij landbouw is het de gewoonte dat de aangroei van een jaar nog in hetzelfde jaar weer vrijwel volledig wordt omgezet in CO2 (eten/veevoer). Landbouwgrond houdt dus redelijk weinig CO2 vast (zie maar eens hoe een maisakker er in de winter uitziet). Als het land verwildert daarentegen, staan er het hele jaar door planten en bovendien wil er nog wel eens veenvorming optreden (veengrond is nogal een koolstof sink). Ik ga ervan uit dat de landbouw in een aantal Amerindische culturen (Mississippi en zeker Midden-Amerika) behoorlijk intensief is geweest, gezien de de bevolking die er gevoed moest worden. Je laatste opmerking deel ik overigens wel. Je ziet wel vaker zulke theorieën opduiken (ik meen me te herinneren dat de kleine ijstijd ook al eens is geweten aan de demografische gevolgen van de oorlogen van Djengis Khan en zijn nakomelingen), die ik gemeenlijk met een korreltje zout neem.

#14 Hans Custers

@12 @13

Korreltje zout kan inderdaad geen kwaad. Overigens is de claim die in het wetenschappelijke artikel wordt gedaan nou ook weer niet zo spectaculair.

Ik heb het nog niet in detail bekeken, maar volgens mij komt het er op neer dat ze menen dat een daling van de CO2-concentratie met 7 tot 10 ppm aan het begin van de 17e voor een deel toe te schrijven zou zijn aan de massale sterfte die het gevolg was van de kolonisatie.

Een eerder onderzoek zag een grote pestepidemie in Europa als oorzaak van een vergelijkbaar scenario.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*