Historicus Willem Frijhoff: over twintig jaar zijn moslims gewoon opgenomen in Nederlandse identiteit

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (77)

#1 sjap

Ja Carlos, wat is het nu? Positivisme of Negativisme? Je moet kiezen.

#2 Jurriaan

Als we eerder met assimilatie waren begonnen waren moslims 20 jaar geleden al opgenomen.

#3 qwerty

@1
Het is niet positief of negatief. Het is en daar heb je mee om te gaan.

@2
Zoals Frijhof zegt: geschiedenis is deel van de identiteit.

#4 NoName

-100.000 jaar Nederland?
+100.000 jaar Nederland?

*wat een zooitje maken we er toch van

#5 JSK

Zonder negatief te willen zijn: na ruim drie eeuwen waren de joden ook nauwelijks opgenomen in de nlse samenleving. Dus ik geloof deze voorspelling niet.

#6 Bismarck

En gedurende de hele Gouden Eeuw werden katholieken als tweederangs burgers behandeld.

#7 vandyke

@5 De, althans een belangrijke groep, Joden wilde ook niet integreren.
Dat geloof ik niet van de moslims. Je kan het heel negatief bekijken en de achterstanden benoemen. Als je het echter positief wil zien dan zie je grote vorderingen als je in gedachte houdt dat de grote groepen, die hier in de vorige eeuw hierheen kwamen, zeer laag waren opgeleid.

#8 Joop

Verschil tussen integreren en assimileren.

De roomsen en joden werden getolereerd. Zolang de gereformeerde cultuur maar dominant was. Dat betekende niet dat als je rooms of joods was je niets kon bereiken.

#9 Yevgeny Podorkin

Aan historici die in de toekomst kunnen kijken geen gebrek. En moslims integreren beter als chinezen. Maar goed, toch jammer dat veel goed opgeleide moslims met financiële speelruimte gillend hard weg willen hollen…

Begint hier namelijk verdacht veel naar zuurkool, reuzel en spek te ruiken.

#10 Elin

Wat een ontzettend vaag en zichzelf tegensprekend verhaal.

#11 AdriePVV

1. Waar is de wetenschappelijke onderbouwing van deze voorspelling.
2. Zijn er voorbeelden waar dit proces al heeft plaatsgevonden.
3. Er komen steeds verse moslims binnen, de soep is nooit gereed.

#12 HPax

Luistert nu eens ‘pour l’amour de Dieu’ naar Lee Kuan Yew dd 2011: “I would say today, we can integrate all religions and races except Islam,” he said in “Lee Kuan Yew: Hard Truths to Keep Singapore Going,” a new book con-taining his typically frank views on the city-state and its future.

Wie kan de LKY verbeteren? Kies ‘m, of val dood!

#13 Prediker

Flikker eens op met je autoriteitsargumenten, HPax.

#14 Moslim

Nummer 9, waar baseer je die onzin op? Van Chinezen heb je geen last, van mijn neven wel!

#15 Bismarck

@8: Dat betekende het wel. Als katholiek was je van elk ambt uitgesloten in de Gouden Eeuw.

#16 AdriePVV

Er is niets mis met het aanhalen van een autoriteit om je standpunt te onderbouwen.
=====
Immigration, he says, and above all Muslim immigration, has planted in the heart of a weak and confused civilisation communities, rapidly growing in number, that have already changed Europe to suit their needs and beliefs. And the chances are, he insists, that in the future we will bend to their will rather than that they will bend to ours.
=====
http://www.guardian.co.uk/books/2009/jun/13/christopher-caldwell-revolution-in-europe

#17 JSK

@7: Meerdere onderzoeken naar de integratiebereidheid van de nlse moslims wijzen uit dat ongeveer 1/3 zich niet verbonden voelt met de Nederlandse mainstream samenleving (overigens denk ik dat ongeveer eenzelfde percentage geldt voor niet-moslims (gereformeerden, Limburgers), dat terzijde).

@14: Toch worden de twee chinezen die ik ken regelmatig uitgescholden. Het zou niet verkeerd zijn als autochtone nederlanders (niet zozeer politici of beleidsmakers) wat vaker naar hun eigen gedrag zouden kijken.

#18 AdriePVV

Inclusief een rijtje voorbeelden.

====
Voor een religie, zeker een religie die zich in haar dominante verschijningsvorm moeilijk van een politieke ideologie is te onderscheiden, schiet de islam in Nederland uitzonderlijk snel wortel. Dat proces doet zich ook voor in andere West-Europese landen, maar nergens gaat het zo snel. Een lange lijst van voorbeelden (zie ‘Geschiedenis van de islamisering’ op pagina 20) maakt het duidelijk: Nederland kent een grote bereidheid om toe te geven aan zachte, dan wel harde druk vanuit de islamitische wereld. Groter dan in enig ander westers land.
====

http://www.elsevier.nl/web/Artikel/174674/Integratie-Op-de-knien-voor-de-islam.htm

#19 Taco Zip

@16: Die angst voor ‘islamisering’ begint bij sommigen toch echt hysterische vormen aan te nemen.
En hoe zie je het ontstaan van dat door radicale moslims overheerst Europa dan voor je? Tenzij er spontaan een ongecontroleerd soort volksverhuizing op gang komt is het zeer onwaarschijnlijk.
De demografische ontwikkelingen geven geen aanleiding een moslim-meerderheid te verwachten (uit verdachte bron natuurlijk: http://bit.ly/gB2e3Y)

#20 Rik

Het klinkt logisch, maar ik zou m’n vingers niet branden aan 20 jaar de toekomst voorspellen, zeker niet als historicus.

#21 AdriePVV

De problemen zullen zich het duidelijkst manifesteren in de grote steden, daar zijn al veel autochtonen “verdreven”.
Bovendien stopt de wereld niet in 2050 en ontstaat er door de enorme bevolkingsgroei in islamitische landen een “immigratiedruk” van buitenaf.

=====
De Beer wil de problemen rond integratie en islam overigens niet bagatelliseren. De aanwezigheid van 2,7 miljoen niet-westerse allochtonen in 2050 zal ongetwijfeld voor de nodige spanningen zorgen.

‘Dat komt ook omdat allochtonen zo geconcentreerd zijn in de grote steden, en binnen die grote steden in bepaalde wijken waar de problemen zich opstapelen. Het landelijk beeld is heel anders. In grote delen van Nederland komen nauwelijks allochtonen voor’, zegt De Beer. De grote steden dreigen gepolariseerd te raken: enerzijds een arme, veelal etnische onderlaag die aangewezen is op goedkope woningen. Anderzijds een culturele elite van studenten, kunstenaars en professionals.
=====

#22 KJ

Ik geloof inderdaad wel dat er een secularisering zal plaatsvinden, maar alleen als we er in slagen om een stringent(er) immigratie-beleid te voeren. Vrij verkeer van personen en goederen is mooi, en ongetwijfeld goed voor de economie, maar sociaal naait het ons in het pak.

#23 Taco Zip

@21: Je maakt je werkelijk waar nú al druk om de wereld ná 2050?
Ambitieus.

Hoeveel mensen van die 2,7 miljoen zijn dan gewoon geboren en getogen in Nederland? En in ‘bepaalde wijken’ heersen per definitie problemen. Daar zijn het ‘bepaalde wijken’ voor. Is iets met inkomen en opleiding enzo.

Bovendien, je moet als weldenkend moslim toch wel bijna krankzinnig zijn om in dat xenofobe Nederland het ideale emigratie-doel te zien.

#24 vandyke

@19 De ontwikkelingen zijn harder gegaan dan De Beer voorspelde. Inmiddels haalt nog maar een kwart hun partner uit het land van herkomst. Is het vruchtbaarheidscijfer van NWA inmiddels 1,9 en dat van moslims 2,1.

“In zijn deze week verschenen boek De immigratieramp stelde PVV-Kamerlid Sietse Fritsma dat er op grote schaal oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om huwelijkspartners te laten overkomen. Veel allochtonen zouden na drie jaar scheiden, waarop de overgekomen partner een verblijfsvergunning krijgt. Vervolgens kan er weer een nieuw huwelijk worden gesloten.”

Hoe kan dat nu als er slechts 2800 ‘importbruiden’ (m/v) door NWA worden gehaald per jaar.

#25 Taco Zip

@24: Boze en verontruste burgers houden er van om marginale verschijnselen zoals burqa’s en importbruiden te vergroten tot Nationale Rampen. Of in jargon: Tsunami’s. Die overigens ook vrij zeldzaam zijn.

#26 vandyke

@21 http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/1829464/2011/01/29/Amsterdam-wordt-langzaam-weer-witter.dhtml

Slecht he die grote stad.

Bovendien er is er geen sprake van ‘verdreven zijn van autochtonen’. Een mythe.

#27 Emsuuri

“We are the Borg Dutch. You will be assimilated. Your biological and technological distinctiveness will be added to our own. Resistance is futile.”

#28 KJ

@Taco Zip; Bovendien, je moet als weldenkend moslim toch wel bijna krankzinnig zijn om in dat xenofobe Nederland het ideale emigratie-doel te zien.

Er zijn andere aspecten aan dit land die het, in vergelijking met andere landen, toch echt een heel aantrekkelijk land maakt. Moeilijk om in te zien als je er nooit echt uit bent geweest, ik weet het, maar toch.

#29 JSK

@28: Vandaar de zeer sterke hermigratie van jonge hoog opgeleide Turken naar Turkije. Hou toch eens op met je nationalisme. Nederland is vooral heel goed voor den Nederlander. Waar overigens weinig mis mee is (het zou wat zijn als het slecht voor iedereen was), maar het beeld dat iedereen hier naartoe wil komen is achterhaald. Hell, 50% van de migranten op een kennisvisum vertrekken na 2 jaar weer. Zoals onze “Nederlandse” nobelprijswinnaar die nu in Manchester onderzoek doet.

#30 Taco Zip

@28: het welvaartsniveau is uitstekend in Nederland maar de reflex om mensen met een niet-westers uiterlijk aan te zien voor de schoonmaker is nogal wijdverspreid.

#31 KJ

@JSK; Hou toch eens op met je nationalisme.

Hou jij nou toch eens op met je knee-jerk anti-nationalisme, en je gestalk van mij !

Affijn, anekdotische ervaring natuurlijk, en zeker niet ‘data’, maar ik ken persoonlijk aardig wat Fransen, Britten, een enkele Duitser (en zeker een boel Polen en een paar Marokkanen), o en een Canadees koppel, die hier allemaal niet meer weg willen. Als ik vraag waarom, dan komen er van allerlei antwoorden, maar een aantal zaken overheersen:

– Nederlanders zijn veel geschreeuw maar weinig wol. In vergelijking met bepaalde gebieden in toch heel Westerse buitenlanden is het hier redelijk veilig. Grote gedeelten, individueel groter dan Nederland, zijn daar eigenlijk niet begaanbaar op een veilige manier zonder een auto (Oost-Duitsland, Sunderland, Noord Frankrijk, Zuid-Oost Belgie). Of zijn leuk, maar af en toe zeer onveilig en eigenlijk altijd een beetje corrupt (Suriname, Marokko). Of gewoon all-over klote (Polen – echt, ik ken geen Pool die zijn eigen land leuk vindt).
– Het onderwijs is goed.
– Het is een redelijk internationaal georiënteerd kruispunt.
– Het ‘staat goed’ in de wereld – wonen in Nederland.
– We hebben winkelstraten en gezellige volksfeesten (ja echt, mensen vinden avondvierdaagsen, elfstedentochten, koninginnedagen, de intocht van sinterklaas en wat dies meer zij, echt iets heel fantastisch, unieks en onvergelijkbaar leuks). En wat die winkelstraten betreft, dat geldt dan met name voor die mensen, die in hun Westerse afkomst-land eigenlijk alleen maar de mogelijkheid hebben om iedere zaterdag de SUV vol te gooien bij de plaatselijke supersuper.

Het is kneuterig natuurlijk, maar de reden dat mensen ergens willen wonen, zijn doorgaans kneuterig. Niet iedereen is student, JSK. Sterker nog, het grootste deel van de mensen is het grootste deel van hun leven niet student, JSK.

#32 Taco Zip

@31: ja, en sommigen blijven hun hele online leven dominee.

#33 HPax

@ 29 e.a.
‘Vandaar de zeer sterke hermigratie van jonge hoog opgeleide Turken naar Turkije’.
Indien dat waar is, zou dit uitgerekend het type van remigratie zijn dat we – relatief – niet zouden moeten hebben.
Overigens zet ik een vraagteken bij dat ‘hoog opgeleide’. Met een InHolland HBO diploma valt hier niet veel meer te bereiken, maar dat misschien wel in Turkije. Daar laten ze zich nog door dat papiertje overbluffen en dat verklaart dan die hermigratie.
Totdat ze het daar ook doorkrijgen en rehermigreren betrokkenen weer. Wat waarschijnlijk makkelijk kan, want met (temporeel) naar huis te gaan, verlies je nog niet je recht om hier te redomiciliëren. Zonder kloppen kunnen ze weer binnen komen.
Kortom, Nederland is altijd de dupe. Maar het land wil dat en krijgt wat het verdient.

#34 JSK

@KJ: Dan ken je een heel ander gedeelte van de expatpopulatie dan ik. Het best wat ik heb gehoord (van een Amerikaan) is: “ieeeh it’s fun for a couple of months, but it sucks”.

Je mag van mij best Nederland nationalist zijn en in elk blokje kaas en/of hondendrol op straat een nederlands vlaggetje prikken. Geen probleem. Maar doe niet alsof je een Verlichte en rationele ideologie aanhangt waarvan iedereen onmiddelijk de waarde van moet inzien.

Voor mij is het als de polderislam: niet mijn smaak, maar als je gewoon je belastingen betaalt en je aan de wet houdt; wat heb ik er mee te maken? Ik stalk je omdat ik het gevoel heb dat een dergelijke zelfreflectie (for lack of a better word) bij jou ontbreekt. Je bent heel “attent” op het aanwijzen van het irrationele (“het achterlijke”) van andere culturen/ideologieen.

@#33:
Kortom, Nederland is altijd de dupe. Maar het land wil dat en krijgt wat het verdient.

Mag ik die inlijsten Calimero.

#35 KJ

Maar doe niet alsof je een Verlichte en rationele ideologie aanhangt waarvan iedereen onmiddelijk de waarde van moet inzien.

Daar hebben we discussies voor, nietwaar ? En standpunten enzo.

Voor mij is het als de polderislam: niet mijn smaak, maar als je gewoon je belastingen betaalt en je aan de wet houdt; wat heb ik er mee te maken?

Probeer je nou te doen alsof ik het daarmee oneens ben ?

Ik stalk je omdat ik het gevoel heb dat een dergelijke zelfreflectie (for lack of a better word) bij jou ontbreekt.

Nee, zo’n statement maakt jou helemaal niet tot een loser. *smirk* Sorry hoor, maar dat is de bal voor het doel leggen.

Je bent heel “attent” op het aanwijzen van het irrationele (“het achterlijke”) van andere culturen/ideologieën.

Italië had tot in de jaren zeventig een wet in de boeken die het doden van je vrouw door de vingers zag als je vermoedde dat ze het met de buurman deed – volkomen achterlijk inderdaad. En dit is niet Italië, maar ik mag het best mijn missie maken om ervoor te zorgen dat we nooit het niveau van relativisme of tolerantie bereiken dat we zelfs maar begrip gaan opbrengen voor deze uitwassen van de mediterrane mentaliteit. En hoewel het wat dat betreft nu een stuk beter gaat in dit land, heeft dat een tijdje wel degelijk gespeeld; ‘geen tolerantie voor intolerantie’ had altijd een zekere politieke kleur. Ik ben op zich blij dat we dat lijken te hebben afgeschud.

#36 vandyke

“Wat waarschijnlijk makkelijk kan, want met (temporeel) naar huis te gaan, verlies je nog niet je recht om hier te redomiciliëren”

Als je in het bezit bent van een Nederlands paspoort. Gek he, Nederlanders die niet de toegang tot Nederland worden geweigerd.

#37 AdriePVV

@ vandyke

Jammer dat je niet het hele artikel gelezen hebt, dan zou je weten dat die verbleking van Amsterdam veroorzaakt wordt door het bouwen van koopwoningen die de allochtonen niet kunnen betalen.

Als we heel Nederland tot Amsterdam zouden rekenen, dan zou het er nog veel beter voor staan, maar intussen zullen diverse grote steden in Europa in 2020 in meerderheid bewoond worden door allochtonen.

#38 JSK

@KJ: Ohja, de Puinhopen van Paars. Probeer eens je eigen donderpreken te schrijven. Anyway, mijn indruk is 1). je vind Nederland, en daarmee jezelf als Nederland vooral heel erg goed, 2). je probeert dat chauvinisme te verkopen als een heel vooruitstrevende en progressieve ideologie. Terwijl het gewoon de zoveelste variant is van “je stinkt, want je moeder heeft een snor”. 3). de integratie is niet wordt geholpen met een zelfbenoemde meerderheid die zichzelf ziet als Herrenvolk. Dan krijg je inderdaad de rokende puinhopen in “diverse Europese steden in Amsterdam tot Nederland gerekend” waar #37 over fantaseert.

#39 vandyke

@37 Waar het niet om gaat of ze wel of niet een woning kopen, maar dat ze naar de stad komen. En het was toch zo dat het onleefbaar was in de stad?

Als je je een beetje in de materie had verdiept dan had je geweten dat de migratie nu juist zoveel van karakter is veranderd. Veel meer hoogopgeleiden en minder laagopgeleiden.

En daar hebben we weer de ‘allochtonen’. Als jullie allochtonen dan zo erg vinden, waarom zeggen jullie dan niet tegen Wilders dat hij op moet rotten, samen met zijn vrouw. Scheelt 2 allochtonen.

#40 Maikel

Overigens zet ik een vraagteken bij dat ‘hoog opgeleide’. Met een InHolland HBO diploma valt hier niet veel meer te bereiken, maar dat misschien wel in Turkije. Daar laten ze zich nog door dat papiertje overbluffen en dat verklaart dan die hermigratie.

Daar zitten me toch een paar geïnsinueerde aannames in…

#41 KJ

@JSK; 1) en 2) … vooral veel gevoel en ‘indruk’ en niet waar te maken emoties die ‘JSK’ voelt bij het lezen van de internet postings van ‘KJ’ … ach gut ach gut. Ok. We gaan, qua taalgebruik niet makkelijk door een deur, maar hou dat wijvengedoe voor je jezelf, wil je ?

3) Is ‘integratie helpen’ het doel ? De maakbare samenleving ? Werkelijk ? Volgens mij ben je niet eens geïnteresseerd genoeg om je uit deze hoek te lullen, JSK.

#42 JSK

Ik dacht dat de Nederlandsche cultuur zo feminiem was? Weet je zeker dat je geen moslim bent, homofobe macho van me?

#43 KB

is prediker aangenomen om ons iedere dag te verblijden met een stukje positieve Islam propaganda, pardon, nieuws?

#44 Prediker

Die onderwerpen krijgen anders wel steeds een hoge respons, KB.

#45 Prediker

@21; AdriePVV knipt behoorlijk selectief en oneerlijk in het interview met Joop de Beer Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).

Ik herinner me dat interview namelijk goed, en daarin zei De Beer juist dat al die toekomstvoorspellingen waarin Europa zou worden verzwolgen door een tsunami van moslimbabies bangmakerij en flauwekul is.

Opvallend toch dat PVV’er Adrie daar net het element uit pikt dat zijn wereldbeeld bevestigt.

#46 AdriePVV

@ Prediker

Wat ik geciteerd heb heeft de Beer ook echt gezegd. Ik ga niet over een nacht eis, ik heb hem ook wel eens opgebeld om te vragen wat er nu precies bedoeld wordt in een rapport.

Hier nog een stukje over een stad met een grote hoeveelheid moslim immigranten. Kunnen we nu rustig gaan slapen omdat Zweden nog geen meerderheid aan moslims heeft ?

=====
Since we have had this mass immigration from countries where these values are not held, we have to accept, we have to understand, and we felt this is a downhill slope for Swedish values,” Sieradzki says.
Like for thousands of others during World War II, Sweden became a safe haven for Judith Popinski when she was escaping Nazi persecution.
“This is a different country to the one that saved me. Before I used to come to schools to talk about my experience of the Holocaust, but now the schools where there are a lot of Muslims are not interested. We don’t feel safe here,” Popinski says.
Judith’s children have left Malmo, and the community grows smaller all the time. But it is not just Malmo’s 700 remaining Jews, but Sweden’s reputation that is under threat.
=====
http://rt.com/news/anti-semitic-attacks-sweden/

#47 Prediker

Adrie. Ik heb het linkje naar het interview met De Beer gegeven (helaas geeft de Volkskrantsite zelf alleen het introotje) en iedereen kan daar nalezen wat de portee is van wat hij zegt.

Dat staat toch echt haaks op wat jij aan de man wilt brengen.

Nu haal je er weer Zweden bij. En altijd maar knippen-en-plakken en spammen van negatieve berichtgeving. Ga eens door Amsterdam lopen, of Den Haag. Ja, er zijn problemen, maar het is lang niet zo vreselijk als jij het wel wil doen voorkomen.

#48 spees

Ik heb het artikel nog niet gelezen. Maar ben het er nu al mee eens. Ik mag dat gewoon zeggen, want ik ben ook historicus en heb de magische gave gekregen om historische ontwikkelingen rechtstreeks door te trekken naar de toekomst. Ik moet dan concluderen dat Frijhoff iets te positief is, want we zijn al de houdbaarheidsdatum van 20 jaar inmiddels overschreden.

Eens kijken naar de opname van andere groepen in onze Nederlandse identiteit (die staat als miljoen jaar ramvast in de sterren beschreven)

– Repatriatie Indiers: duurde 20 – 30 jaar. Uitzondering: enkele Molukse groeperingen isoleren zich nog steeds.

– Suriname en Antillen: Minder dan 20 jaar. Problemen van de zwarte allochtoon werd in jaren negentig overgenomen door moslim allochtoon. Criminele Antillianen zijn eerder gevolg van gebroken gezinnen dat over generaties uitstrekt dan van een geloof. Makkelijker te hanteren voor de Nederlander met zijn liefde voor regels, geboden en verboden.

– Joden: werden nooit echt opgenomen in NL, na de uitroeiing in ’40-’45 is deze allochtone groep geen probleem meer.

– Chinezen: fysiek onmogelijk om op te nemen in welke identiteit dan ook. In de VS blijven Chinezen ook een aparte groep, maar is dat dan zo erg?

Dan nu de ‘moslims:

– Noord Afrikanen kwamen in jaren ’70 ’tijdelijk’ in NL. We zijn nu 40 jaar verder en de groep is nog steeds een buitenstaander. Het gaat behoorlijk langzaam dus, ik denk dat de PVV dit nog versterkt omdat de groep zich al verdedigend steeds meer in de eigen identiteit terugtrekt.

– Turken hadden al lang goed een deel van onze identiteit kunnen zijn. Ze zijn Europeser dan alle andere groepen, komen van hetzelfde continent, hebben gedeelde geschiedenis en verwante cultuur. Maar eerst werd culturele diversiteit als een groot goed gezien door ‘correct links’ (iedereen eigenlijk), waardoor Turken in het geleur met hun nationaliteit werden versterkt. Nationalisme is erg sterk onder Turken, mede door toedoen van Attaturk. Na correct links volgt nu incorrect rechts, die eveneens vooral de verschillen benadrukt ipv de overeenkomsten. Ik kan me soms mateloos ergeren aan de domme herhalingen die in mijn historische toekomstvisioenen verschijnen.

De toekomst van de integratie van moslims is schimmig. Het kan binnen 10 jaar gebeuren, wanneer we nu eindelijk eens wat zakelijker met deze groepen omgaan en minder op de man spelen mbt religieuze kwesties of culturele gewoontes die ons niet aanstaan. En het mag wat professioneler, niet meer zo bang lopen doen over dreigende islamisering of huilen over kleinburgerlijk leed in Gouda.
Anders blijft de groep ‘moslims’, of het nu Noord Afrikanen, Turken of Somaliers zijn, altijd een samenleving in een samenleving. Integratie kan naar mijn idee nog tientallen jaren duren. En in tegenstelling tot de Chinezen zijn culturen uit het MIdden Oosten en Noord Afrika behoorlijk expressief, dus die laten zich wel horen als iets niet bevalt.

#50 vandyke

@49 Kijk dat wilde ik ook nu al tijden.

Hoe meer ik mij in allerlei cijfers van allochtonen verdiep hoe meer onzin ik tegenkom die door rechts wordt uitgekraamt.
Ik twijfel aan alles nu en zeker aan berichten uit de haatpers zoals de Elsevier en telegraaf.

Ik wil graag met keppeltje, pijpekrullen en in het roze door de stad lopen. Ik geloof niet dat mij iets overkomt.

#51 Migchiell

@49 en 50: of jullie nu in elkaar worden gemept of niet, en of dat meppen dan gebeurt door een stel Marokkanen of door een stel provincialen: het blijft een incident.

Als jullie niet in elkaar worden gemept, dan bewijst dat niet dat homo’s en joden niet bedreigd worden. En andersom, natuurlijk.

Maar ik wens jullie een fijne dag samen!

Adrie: als zelfs een islamofobe knipselkrant als jij maar vier berichtjes kan opduiken, waarvan er twee (aan de url te zien) ouder zijn dan een jaar, dan durf ik het ook nog wel aan om in een roze keppeltje door Amsterdam te wandelen.

#52 Benach

AdriePVV: wanneer ga jij eens praten met Erwin Brugmans?

#53 AdriePVV

Is dit recent genoeg.

http://www.telegraaf.nl/binnenland/8468408/__Joden_emigreren_uit_Amsterdam__.html

http://www.cvnieuws.nl/bijbelstudies/14694-meer-joden-emigreren-uit-belgie.html

=====
De man liep rond 00.30 uur na een bevrijdingsfeest met een vriend en vriendin vanaf het monument naar de Dam, toen twee jongens op hem begonnen in te slaan. De vriendin van de man probeerde de jongens van hem af te houden, maar liep daarbij zelf een klap op. De jongens gingen er uiteindelijk op een scooter vandoor. Volgens de politie zou het vermoedelijk gaan om twee Marokkaanse jongens.
=====
http://www.at5.nl/artikelen/40558/homo-mishandeld-bij-monument

#54 AdriePVV

Hoeveel “incidenten” moet ik nog hier plaatsten.

http://www.gaysite.nl/nieuws/1052/Burgemeester_Groningen_vreest_toekomst_homo.html

=====
Ook omdat de “nieuwe” potenrammer in de grote stad vaak zijn wortels heeft in Marokko. Dat heeft ook Bernard Welten geconstateerd zo blijkt uit een interview met de korpschef van de politie Amsterdam- Amstelland voor het ANP, twee weken geleden: “De tolerantie is absoluut beter geweest. We waren op weg een heel tolerante samenleving te worden. Maar aan het begin van deze eeuw lijkt daar een kentering in te zijn gekomen. Ik denk dat dit met name komt door de wijziging van de samenstelling van de bevolking.” Ook godsdienst speelt volgens Welten een rol: “Duidelijk is wel dat orthodoxie, in welke religie dan ook, tot intolerantie leidt.”
=====
http://www.binnertdebeaufort.nl/page/artikel-flikker-tikken

#55 vandyke

Je kan zoveel ‘voorbeelden en verhaaltjes plaatsen wat je wil, zeker die uit extreem rechtse hoek, maar ik heb geen enkel overtuigend bewijs gezien. Heb je niet een of ander wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat Marokkanen homofoob zijn. Al die krantenberichtjes.

#56 AdriePVV

# 55

Dus Jodofobie hoef ik niet te bewijzen ?

#57 vandyke

@AdriePVV
Dat antisemitisme, homofobie etc bestaat hoef je mij niet te vertellen. Het is alleen dat ik geen onderzoeken ken waaruit blijkt dat het echt wijd verbreid is en dat moslims zich daar bijzonder schuldig aan maken. Misschien ken jij ze wel en dat hoor ik dat graag.

Islamofobie hoeft niet bewezen te worden. We hebben tenslotte al een islamofobe partij die erin geslaagd is om zijn programma regeringsbeleid te laten worden.
Dat bewijs hoef je mij dus niet meer te leveren en als jij geen bewijs aan van de andere punten kan leveren dan is dat ook een bewijs.

Over bewijs gesproken AdriePVV, ik zit nog steeds te wachten op de brief aan Fritsma die jij had beloofd waarin jij hem confronteert met zijn leugens:
https://sargasso.nl/archief/2011/01/23/geencommentaar-sietze-fritsma-liegt-over-karakter-migratiestromen/#comment-471088

#58 AdriePVV

@ vandyke

Zie # 73 in die discussie

=====
Fritsma zou vals spelen, maar de door hem genoemde cijfers over de immigratie laten toch geen andere conclusie toe dan dat gezinsmigratie in de afgelopen decennia verantwoordelijk is geweest voor de groei van de pakweg 70.000 Turkse en Marokkaanse gastabeiders eind jaren 60, naar de meer dan 700.000 nu. Uiteraard zal er ook een stukje groei te verklaren zijn uit het geboorteoverschot, maar in grote lijnen heeft de vertienvoudiging niets te maken met asiel.
=====

Ergo, Fritsma heeft gelijk over het karakter van de immigratie. Waarom heb je in dat draadje niet meer gereageerd, er staat nog een andere kwestie tussen ons open inzake de “vervangingsmigratie”.

Verder concludeer ik uit jouw recente reacties dat blijkbaar het enige dat bewezen kan worden uit al die stukjes met islamitische homo- en jodenhaat is, dat we hier in Nederland een extreem rechtse haatpers hebben.

Dus hoe meer berichten over geweld tegen homo’s en Joden des te erger die haatpers is ?

#59 AdriePVV

@ vandyke 57

Welk onderzoek over de doodstraf of andere bestraffing voor homosexualiteit vanuit de Islam bedoel je.

====
While there is a consensus that same-sex intercourse is in violation of Islamic law, there are differences of opinion within Islamic scholarship about punishment, reformation, and what standards of proof are required before physical punishment becomes lawful.
====

====
Same-sex intercourse carries the death penalty in five officially Muslim nations: Saudi Arabia, Iran, Mauritania, Sudan, and Yemen. [3] It formerly carried the death penalty in Afghanistan under the Taliban, and in Iraq under a 2001 decree by Saddam Hussein. The legal situation in the United Arab Emirates is unclear. In many Muslim nations, such as Bahrain, Qatar, Algeria or the Maldives, homosexuality is punished with jail time, fines or corporal punishment. In some Muslim-majority nations, such as Turkey, Jordan, Egypt, or Mali, same-sex intercourse is not forbidden by law. However, in Egypt gays have been the victims of laws against “morality”.
====

http://www.religionfacts.com/homosexuality/islam.htm

#60 vandyke

Ach nee Adrie @59, ik bedoel Nederland. Jouw voorbeelden gingen toch ook over Nederland?

#61 vandyke

@58 Doe je reactie over Fritsma op het andere draadje en niet hier zou ik zeggen.

Mijn reactie over de homofobie etc is dat ik je vraag naar wetenschappelijke bewijzen dat homo’s daar schuldig aan maken.
Vertrouwen in de pers ben ik al een tijdje kwijt.

#62 AdriePVV

@ vandyke

Ik kan aantonen dat er in Nederland veel homogeweld is gepleegd door daders met een islamitische achtergrond en dat de Islam homosexualiteit verbiedt en bestraft.

Verder is bekend dat vanuit Islamitisch onderwijs zoiets als de “holocaust” onbespreekbaar is, maar homo’s met de kop naar beneden van het dak werpen een populair item is.

Wat er vanuit al die satelietschotels richting Mekka de huiskamer binnenkomt is niet bekend, maar ik verwed er wat op dat naast elkaar wandelende homo’s overtroffen worden door naast elkaar hangende homo’s op de grote markt in Teheran.

Maar zolang er geen “wetenschappelijk” onderzoek is waaruit al die feiten “blijken” tellen ze niet mee, bedoel je dat ?

Het doet me een beetje denken aan de kostprijs van de immigratie en criminaliteit uitgesplitst naar etnische/religieuze afkomst.

Als je het niet mag registreren en/of niet wil uitrekenen bestaat het niet he ?

#63 AdriePVV

Om aan de voorspelling van Frijhoff te voldoen gaat men in Den Haag de integratie een hard handje helpen.

=====
De gemeente erkent dat sommige integratieproblemen hardnekkig zijn. In het Haagse onderwijs neemt de segregatie nauwelijks af. Nog steeds leven migranten en autochtonen veelal langs elkaar heen. In enkele wijken wonen nog amper Nederlandse Hagenaars. De gemeente gaat de Schilderswijk daarom ’ingrijpend herstructureren’. Een veelzijdig aanbod van koopwoningen moet ervoor zorgen dat autochtonen terugkeren in de voormalige volkswijk. Norder: „Als de hele straat Turks spreekt, is er een probleem.”
=====
http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article3400098.ece/Den_Haag_gaat_migrant_dwingen_.html

#64 DJ

a3, als je het mag schreeuwen, is het dan waar? Kalmeer en probeer meer te begrijpen en doorzien. Nu speel je slechts een politiek spel ten faveure van jouw merk wc-eend.

#65 Reinaert

Even Adri:

Volgens mij vindt iedereen hier de wantoestanden en misdaden die jij beschrijft barbaars en moeten de daders worden bestraft.
Je hoeft m.a.w. niet voorbeeld na voorbeeld aan te dragen waarom mensen vanuit verkeerde motieven verkeerde dingen doen.
En dat “voorrecht” is niet beperkt tot mensen die zich Islamiet noemen.

Het onderwerp is dat de islamieten straks gewoon opgenomen zijn in onze maatschappij.

Als je nu weet dat zo’n 98 % van onze bevolking aantoonbaar buitenlandse voorouders heeft dan denk ik dat dit een waarheid is.

In Nederland heb je namelijk geen andere keuze dan samen te leven.

Er zijn zo veel diversiteiten, in allerlei opzichten dat de keuze is: of je slaat elkaar de hersens in of je probeert er iets van te maken.

De meesten zullen voor het laatste kiezen.

Dat laat onverlet dat jij als Droogstoppel fijn op de mistoestanden mag blijven wijzen.

#66 AdriePVV

@ Reinaert

Ik wil niet op alles wat je zegt ingaan, maar in de praktijk blijkt nog niet veel van dat opgaan in onze maatschappij. Ik zie toch vooral segregatie en soms zelfs hele parallelle samenlevingen.

Geef dan eens een definitie van “opgenomen in de Nederlandse identiteit”.

#67 Jan van Rongen

@46 AdriePVV “Ik ga niet over een nacht eis” – je kunt duidelijk beter knippen en plakken dan zelf iets begrijpelijks te schrijven.

Of is ijs een taboe-woord voor de PVV omdat die partij gelooft dat gletsjers niet smelten?

#68 larie

Dames Heeren ook…de uiers 1.0 en 2.0 zijn echt leeg gemolken..ieder zijn/haar zegje.. tussen werk en de dis en slaap..

Maar dan.?

#69 Prediker

@62 “Wat er vanuit al die satelietschotels richting Mekka de huiskamer binnenkomt is niet bekend, maar ik verwed er wat op dat naast elkaar wandelende homo’s overtroffen worden door naast elkaar hangende homo’s op de grote markt in Teheran.”

Ach ja, Mekka, Teheran. Allemaal hetzelfde. Doe eens uitleggen Adrie, waarom zouden Marokkanen en Turken hun schotelantennes op Teheran richten?

Die richten die antenne toch echt op het thuisland hoor, waar ze Marokkaanse soapseries en Turks nieuws ontvangen. Doen Nederlandse gemeenschappen in Brazilië en de VS ook, naar de wereldomroep luisteren.

Verder is er nauwelijks “islamitisch onderwijs” in Nederland, aangezien er nauwelijks islamscholen bestaan.

Je lult weer als een kip zonder kop. En potenrammen is toch echt een Westerse/Nederlandse uitvinding.

Als jij in Marokko op vakantie gaat is de kans groot dat je door homoseksuelen daar benaderd met een oneerbaar voorstel, en uit een van je eigen linkjes blijkt dat homoseksuelen in Maleisië hun eigen cafe’s, discotheken en ontmoetingsplekken hebben, gewoon hun ding doen en verder met rust gelaten geworden.

“Homo’s in Maleisië kunnen samenwonen, samen boodschappen doen, hand in hand lopen en ga zo maar door.”

En hier een lang interview met Lody van der Kamp uit het Reformatorisch Dagblad over het beruchte filmpje dat hij maakte.

Het blijkt dat ze tien uur gefilmd hebben en dat er precies driemaal iets vervelends geroepen werd. “Dat is helemaal niet veel eigenlijk, want je kiest de plekken uit waar het zou kunnen gebeuren: Amsterdam-Oost, de Baarsjes, Bos en Lommer, de Indische buurt.”

Voor het grootste gedeelte van de tijd gebeurde er helemaal niets, of had hij leuke gesprekken met de Marokkaanse jongeren. Hij maakt gehakt van de verhalen van Manfred Gerstenfeld en de zoon van rabbijn Evers. “Door de uitspraken van die jongen ontstaat er intussen wel de nodige beeldvorming die onterecht is.”

#70 HPax

@61 ‘Mijn reactie over de homofobie etc is dat ik je vraag naar wetenschappelijke bewijzen dat homo’s daar schuldig aanmaken. Vertrouwen in de pers ben ik al een tijdje kwijt.’

Vandyke eist wetenschappelijke bewijzen (uit de krant?). Met minder doet Prof. Dr. vandyke het op Sargasso niet. Wat denk je wel!?

Wat ik denk? Dat het bombardement van krantenfeiten van AdriePVV hem in verlegenheid heeft gebracht. Te waar, te juist, veel. Trouwens, iedereen wist het al. En komt vandyke nu in het nauw gedreven met zijn ‘Vertrouwen in de pers ben ik al een tijdje kwijt’, en ik wil ‘wetenschappelijke bewijzen’. Wat een aansteller.
In het Frans geloof ik bestaat de uitdrukking: de krant is een mijnheer. Ik keer het om. Vandyke is een krant. Hoogstens. Hij heeft zichzelf betrapt.

#71 AdriePVV

@ Prediker

Zouden die Turkse schotels dan op dit soort nieuws afgestemd zijn.

=====
Turkije, maart 2010

Volgens de Turkse minister voor vrouwen en familiezaken, Selma Aliye Kavaf, is ‘homoseksualiteit is een ziekte die behandeld moet worden’. De meerderheid van de Turkse regering, inclusief premier Erdogan, onderschrijft deze uitspraken.
Homoseksuelen in Turkije klagen al enkele jaren omdat de positie van anders geaarden verslechtert. De afnemende tolerantie is ook op straat zichtbaar volgens hen. Homo’s durven niet meer openlijk voor hun geaardheid uit te komen en de homoscene speelt zich steeds meer ondergronds af. Eind vorig jaar werden nog diverse internetfora voor homoseksuelen door de overheid gesloten. Ruim een jaar geleden besloot een Turks gerechtshof dat homo-organisatie Lambda Istanbul haar deuren moest sluiten omdat haar activiteiten tegen de ‘wetten van goede moraal’ zouden zijn.
=====
http://www.nieuwreligieuspeil.net/node/3492

#72 AdriePVV

@ Prediker

Zonder commentaar

=====
Het tijdschrift Al Michaal is in Marokko kennelijk te ver gegaan. Op de omslag van het nieuwste nummer staan twee mannen, met een balkje voor hun ogen, en de tekst: “Dit is ons liefdesverhaal”. Het was in ieder geval meer dan het ministerie van binnenlandse zaken kon verdragen, zo meldt El Pais. Dit weekeinde gaf het ministerie een verklaring uit waarin het liet weten dat afgelopen moest zijn met het openlijk belijden van homoseksualiteit, of in officiële bewoordingen: ‘het verdedigen van verachtelijk gedrag dat geen rekening houdt met de morele waarden van onze samenleving’. Het ministerie laat kortom weten dat ze een volgende keer zal ingrijpen.
=====
http://welingelichtekringen.nl/marokko-tegen-homoseksualiteit.html

#73 Spam

@Adrie: Krijg jij betaald per comment/citaat of zo? Wie zijn jouw geldschieters?

GET A LIFE!!!

#74 Prediker

Leuk hoor Adrie, die berichtjes van vorig jaar maart en vervolgens van dinsdag 24 maart 2009.

Zo actueel. Zo relevant ook.

En toen de Turken hier het nieuws vernamen dat een minister voor vrouwen- en familiezaken een negatieve uitspraak deed over homoseksualiteit, gingen ze vast naar het Amsterdamse bos om daar homoseksuelen af te tuigen. Toch, AdriePVV?

#75 AdriePVV

Topje van de ijsberg

=====
Daarbij komt dat gegevens over het aantal incidenten en hun ontwikkeling van jaar tot jaar niet betrouwbaar kunnen zijn. Een voorbeeld ter illustratie. Ik heb onlangs in Jeruzalem een jonge Nederlandse Jood geïnterviewd die gedurende een jaar vakkenvuller was bij een grote supermarkt in het hart van Amsterdam. Hij droeg daar een keppel en werd gemiddeld 2 keer per week uitgescholden of hinderlijk gevolgd door verschillende klanten. Van deze ongeveer 100 incidenten heeft hij nooit aangifte gedaan. Had hij ze gemeld, dan was er alleen al door hem een grote groei in het totaal aantal meldingen per jaar geweest. In dat geval zou er sindsdien een grote daling in jaarlijkse meldingen geweest zijn want hij heeft imiddels Nederland voor Israël verlaten. Een andere, zeer herkenbare Nederlandse Jood, die nu ook in Jeruzalem leeft, heeft sommige incidenten wel gemeld en andere niet.
=====
http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/7764/Gedetailleerd_onderzoek_antisemitisme_vereist

#76 jantje

begint onderhand een fulltimejob te worden dat tekstjes- met-moslims-zijn-stom-kijk-maar-hier-staat-het-inhoud te copy/pasten.

u is uitkeringtrekker of betaalt greet hiervoor?

#77 spees

Het is een PVV’er met bekeringsdrang, maar loopt hier nogal tegen een betonnen muur met zijn krantenberichtjes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*