Het ongelijk van Syp Wynia deel 2

Foto: copyright ok. Gecheckt 17-10-2022

NIEUWS - Op twitter stelde Syp Wynia na het lezen van een artikel in het Financieel Dagblad (betaalmuur) dat het 115.000 Euro per woning kost om in de Amsterdamse Genitiaanbuurt een woning van gas te halen. Om daar aan toe te voegen dat als dat de gemiddelde kosten zijn dat het dan tot 2050 920 miljard Euro kost om aardgas te vervangen door alternatieven.

Wat Syp Wynia er niet bijvertelde is dat volgens datzelfde artikel een groot deel van de kosten besteed worden aan het verbeteren van de kwaliteit van de woningen. Zo worden asbest en loden waterleidingen verwijderd, en worden tocht en schimmel aangepakt. Van de 115.000 Euro wordt volgens Ymere, eigenaar van de woningen, Euro 4.500 gebruikt om de woning op het warmtenet aan te sluiten. De resterende uitgave is voor woningverbetering en onderhoud:

Als die Euro 4.500 het gemiddelde zou zijn bedraagt de totale investering om van aardgas af te gaan slechts 36 miljard Euro. Deze berekening is echter net zo goed onjuist als de rekensom van Syp Wynia of van een ieder die op basis van de huidige prijsniveaus met zekerheid wat durft te zeggen over de totale kosten om van gas los te gaan tot 2050.

Wat wel gezegd kan worden is het volgende: nieuwbouwwoningen die na 1 juli 2018 een bouwvergunning aanvragen krijgen geen aardgas meer. Het rijk heeft 27 bestaande wijken als proeftuin voor aardgasvrije wijk aangewezen en ook dit jaar lijkt er weer zo’n regeling te komen vanuit het rijk. Voor alle andere bestaande woningen maken gemeenten voor 2021 zogenaamde warmtetransitieplannen. In deze plannen leggen ze vast welke opties er zijn per wijk, wanneer welke wijk van aardgas af gaat en aan welke voorwaarden daarvoor moet worden voldaan. Dat is een planning tot 2050, dus of dat nou zo’n harde planning gaat zijn…? Randvoorwaarden die nog geregeld moeten worden zijn in ieder geval: betaalbaarheid, financierbaar en de mogelijkheid voor gemeenten om bestaande gasaansluitingen te laten verwijderen. Ik denk dat geen enkele wethouder of raadslid een voorstel voor het verwijderen van bestaande gasaansluitingen zal steunen als dit (en waarschijnlijk nog veel meer) niet geregeld is.

Wat ook zeker gaat zijn: de kosten gaan verschillen per woning, woningtype en type oplossing. In de Amsterdamse Gentiaanbuurt kost de aansluiting op het warmtenet Euro 4.500, in Schiedam heb ik Euro 15.000 gehoord voor de eerste wijken. Dat laatste komt in de buurt van de kosten waar ik zelf op uit verwacht te komen voor het aardgasvrij maken van mijn woning.

Wilt u weten wat de plannen zijn voor uw wijk of woning? Vraag het uw gemeente of uw verhuurder.

Reacties (72)

#1 Hermie

[Red. edit] reactie verwijderd wegens off topic (het gaat over Syp Wenia’s onjuiste stelling) [/edit]

#2 analist

115k voor een bestaande sociale huurwoning. dure grappen. maar goed, vooral sociale huurders (eventueel op een wachtlijst) hebben hier last van dus ik maak mij geen zorgen :p

#3 Frank789

[ nieuwbouwwoningen die na 1 juli 2018 een bouwvergunning aanvragen krijgen geen aardgas meer. ]
Ik dacht dat de VERPLICHTE gasaansluiting verviel?
1 juli 2018? Dus dat is al in gang gezet voor ELKE nieuwe woning? Of alleen voor grote bouwprojecten?

Ondertussen is Syp Wynia verder aan het stoken:
“Gemeenten krijgen ook gewoon het recht om uw huis binnen te gaan om zonder uw toestemming de gasaansluiting weg te halen.”

#4 Frank789

Die 4.500 is natuurlijk bijzonder laag en alleen mogelijk als het warmtenet al om de hoek ligt en complete woonblokken tegelijk worden aangepakt. Om dat bedrag als maatgevend voor de rest van de (individuele) woningen in Nederland te nemen is niet correct.

Maar bij Ymere is ook niet te vinden waar die 115.000 per woning nu precies aan besteed worden. Het bedrag is deels op zich al hoog omdat het een beschermd stadsgezicht betreft, maar er komen ook getallen langs van 50.000 euro alleen al voor de (warmte-?) isolatie.

Overigens is Syp Wynia een echte trol, eerst een (bewust) foutieve aanname hoogrekenen naar 920 miljard en dan iedereen die om onderbouwing vraagt terugkaatsen dat die zelf maar moet rekenen.

#5 Frank789

@0: [ in de Amsterdamse Genitiaanbuurt ]
[ In de Amsterdamse Genitiaanbuurt kost ]

Het is Gentiaan, niet GenItiaan

#6 Frank789

Grappig, 2009:

“De huizen in de Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord zijn tochtig en vochtig, de riolering is zo oud dat het overal stinkt en de keukenblokken zijn oud en versleten. Het enige voordeel van de huizen is de relatief lage huur, vertelden bewoners aan SP’ers die een flitsenquête in het buurtje naast Mosplein uitvoerden. SP-deelraadslid Erna Berends: “De laatste onderhoudsbeurt lijkt wel honderd jaar geleden. Een zichzelf respecterende verhuurder kan dit niet zo laten voortduren. Die huizen moeten worden aangepakt, liever vandaag dan morgen.”

Een groot deel van de huizen in de buurt behoort toe aan woningcorporatie Ymere. Die heeft wel afgelopen zomer de buitenkant geschilderd, “maar binnen doen ze niks” was een veel gehoorde reactie. Terwijl dat heel hard nodig is. De huizen zijn zo gehorig dat alles wat de buren doen, in de bad- en de slaapkamer, luid en duidelijk te horen is. De huizen zijn zo vochtig dat er schimmel op de muren staat en in de meeste woningen staat één gaskachel die het hele huis moet verwarmen.

Ymere heeft tegen sommige bewoners gezegd dat de blokken binnen twee tot drie jaar gesloopt zullen worden… ”

https://amsterdam.sp.nl/nieuws/2009/11/tocht-en-schimmel-in-huizen-gentiaanbuurt

#7 Hermie

Omdat mij reactie verwijderd is zal uitleggen wat het verband is met de Syp Wynia tweet. Blijkbaar kwam dat niet over.

Ik schreef: Ik las een paar dagen geleden het volgende: “De 1.000 miljard van Baudet wordt door zijn aanhang niet letterlijk genomen maar wel serieus. Zijn opponenten nemen het wel letterlijk maar niet serieus. ”

En in het verlengde daarvan dus:
“De 115.000 van Wynia wordt door zijn aanhang niet letterlijk genomen maar wel serieus. Zijn opponenten nemen het wel letterlijk maar niet serieus.”

En dat is bedoelt tot nadenken: Met welke verhaal kan je de mensen die gevoelig zijn voor de Wynia boodschap nu het beste bereiken?

#8 Krispijn Beek

@3

Ik dacht dat de VERPLICHTE gasaansluiting verviel?
1 juli 2018? Dus dat is al in gang gezet voor ELKE nieuwe woning? Of alleen voor grote bouwprojecten?

De gasaansluiting was nooit verplicht. Er was een plicht voor de netbeheerder om aan te sluiten, behalve in door de gemeente aangewezen warmtegebieden. De plicht tot aansluiten is vervallen voor de netbeheerder en netbeheerders mogen enkel wettelijk verplichte taken uitvoeren. Daarmee mogen ze een nieuwe woning dus niet meer op het gasnetwerk aansluiten, tenzij een gemeente besluit dat toch toe te staan op basis van een van de uitzonderingsgronden.

En ja, dat geldt voor elk nieuw bouwproject dat na 1 juli 2018 pas een vergunning aan heeft gevraagd. Veel grotere bouwprojecten vragen al jaren van te voren de bouwvergunning aan, maar beginnen pas met bouwen als een bepaald deel van de woningen verkocht is. Dat betekent dat er de komende jaren nog steeds woningen met aardgas opgeleverd gaan worden. In het verzorgingsgebied van Stedin werd in november meer dan de helft van de nieuwbouw aardgasvrij gebouwd. Van andere netbeheerders ken ik geen overzichten.

@4 de aansluitkosten voor stadswarmte bij Ymere zijn inderdaad erg laag, vandaar dat ik de kosten die ik uit Schiedam ken erbij heb geplaatst.

De isolatiekosten kunnen kloppen, weet ik niet. Die zorgen echter ook voor een fors lagere energierekening en zijn ook noodzakelijk vanwege geluidsoverlast. Kan je niet enkel aan energie toeschrijven.

@5 oeps, aangepast.

@7 Agora Energywende heeft eind maart een rapport uitgebracht n.a.v. de protesten van de gele hesjes tegen de CO2 heffing in Frankrijk. Daar zitten mogelijk bruikbare elementen in. Ik heb er een aparte waanlink van gemaakt, dus brand daar maar los.

#9 Frank789

@8: [ op basis van een van de uitzonderingsgronden. ]
Kan ik die ergens vinden?

[ Daarmee mogen ze een nieuwe woning dus niet meer op het gasnetwerk aansluiten ]
Dus er is toch een VERBOD. Niet handig, daarmee spelen ze de tegenstanders in de kaart.
En bestaande woningen/zomerhuisjes/caravans zonder gasaansluiting mogen nog wél worden aangesloten?

[ Kan je niet enkel aan energie toeschrijven. ]
Dat snap ik, maar daarmee spelen ze weer de tegenstanders in de kaart. Het zou handig zijn als Ymere die 50 mille uitsplitst, want die gaat een eigen leven leiden. We praten hier waarschijnlijk over 2 of 3 appartementen per pand die elk hun voorgevel en achtergevel moeten isoleren en één keer de kruipruimte en één keer het dak.
Mogelijk ontbreken spouwmuren wat het isoleren aan de binnenzijde extra duurmaakt.

#10 Krispijn Beek

@9 uitzonderingen kan je vinden in de factsheet van RVO en in het originele amendement.

[Dus er is toch een VERBOD.]
Voor NIEUWBOUW, niet voor bestaande bouw. Of bestaande woningen/zomerhuisje/carvans alsnog op gas mogen (als ze nu geen gasaansluiting hebben) kan ik niet terug vinden. Hangt (zoals altijd al) ook af van de vraag of het binnen of buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom waren er altijd al gebieden waar geen gasaansluiting geleverd hoefde te worden.

Wat betreft die verdeling van kosten: kunnen er nog navraag aan doen bij Ymere, maar de verdeling schijnt deels al in artikel in FD te staan (niet gelezen achter de betaalmuur). Daar heeft pro-gas activist Wynia zich niets van aangetrokken in zijn tweets.

#11 Frank789

@10: Dank voor de info.

Ik wist niet dat het verbod allang was ingegaan, ik dacht dat dat pas over een aantal jaar inging. Van een verbod op bestaande aansluitingen wist ik wel dat die er niet was.

Ik vraag me nu wel af wat er met de vastrechtkosten in de loop der tijd gaat gebeuren als steeds meer woningen van het gas af zouden gaan en de instandhoudingskosten over steeds minder afnemers verdeeld moeten worden.

#12 Krispijn Beek

@11 instandhoudingskosten, daar zijn paar opties voor: socialiseren van alle netwerkkosten. In normaal Nederlands: een tarief voor de energieaansluiting, ongeacht of je aansluiting op gas, elektra, warmtenet of combinatie daarvan hebt. De andere optie die je beschrijft lijkt op probleem met afkoppelen van elektriciteitsnetwerk waar Craig Morris in 2015 aandacht aan besteedde. Met als enig verschil dat de overheid die afkoppeling van het gasnetwerk wel wil.

#13 Frank789

@12: Het artikel van Graig gaat mij een beetje teveel over een eensgezinswoning met flinke tuin voor zonnepanelen en iets van energieopslag. Als je in de binnenstad op een appartement op 2 hoog woont kun je echt niet zonder een elektriciteitsnetwerk, er is niet eens een pleintje voor energieopslag o.i.d.

Zelf hoop ik dat er meer naar mogelijkheden gekeken gaat worden om renewable gas te gaan maken. Dan kun je het netwerk intact laten en hoef je minder in elektrische netwerken en opslag te investeren.

#14 Krispijn Beek

@13 klopt, het ging me ook niet zozeer om de voorbeelden die Craig Morris aanhaalt, als wel om het mechanisme dat je ook beschreef bij #11 : vastrecht verdelen over steeds minder aansluitingen.

Wat betreft groen gas: dat blijft vooralsnog een erg dure optie, zelfs met subsidies erbij is dat vaak nog 8 cent per m3 duurder.

Als ik de verschillende experts hoor en studies lees ziet het er naar uit dat groen gas en waterstof de komende decennia vooral ingezet gaan worden in de industrie, waar hoge temperaturen nodig zijn, en bij monumentale gebouwen waar andere opties onhaalbaar blijken.

Voor de gebouwde omgeving wordt gekeken naar warmtenetten en naar all electric. Bij warmtenetten is het wel zaak de komende jaren de bronnen te verduurzamen. Bijvoorbeeld m.b.v. diepe geothermie, waar EBN en TNO nu onderzoek naar verrichten.

#15 Frank789

@14: Het lijkt me dat je de industrie nog wel makkelijk en rendabel van gas kunt voorzien, en mogelijk verhuizen die branches naar een gasfabriek toe.
Maar een vrijwel compleet gasnet laten liggen voor een paar sterk verspreide monumentale gebouwen…?

#16 gronk

@15: het lijkt me dat je die best kunt bedienen met een wekelijke levering van losse gasflessen. Of je zet d’r een tankwagen neer die wegrijdt als-ie leeg is.

#17 Frank789

@16: Losse gasflessen voor verwarming en warm water wordt heel erg veel en vaak sjouwen voor een monumentaal gebouw als bv het Paleis op de Dam of de kerk er naast.
Bij boerderijen zie je wel eens zo’n grote witte (LPG) tank in de tuin staan. Daar doe je in de winter een paar maanden mee. Die tank moet rondom ruimte hebben om tegen brand beschermd te worden. Bij tankstations zit zoiets in de grond.
Misschien kun je dan beter op biodiesel overschakelen, dat scheelt veiligheidsmaatregelen.

#18 Karin van der Stoop

@7: Die bereik je gewoon niet. Dat verhaal van serieus/letterlijk hoor je ook vaak over Trump en zijn medepopulisten. Het is gelul.

Als Baudet het over 1000 miljard en 0,00003 graden in de context van de energietransitie heeft, weet iedereen dat hij bedoelt dat het weggegooid geld is (want iedereen weet ook dat met cijfers gegoocheld wordt, het gaat dan ook niet om de cijfers maar om de boodschap).
En iedereen neemt die boodschap letterlijk en serieus; tegenstanders proberen dan met tegenargumenten, cijfers en/of nuanceringen te komen om het verhaal onderuit te halen. Maar bij de aanhangers is de boodschap al binnen, want het is wat ze willen horen.

Dat zij wat er gezegd wordt niet letterlijk zeggen te nemen, daar geloof ik geen ruk van. Wilders die “minder minder Marokkanen” roept, Trump die herhaaldelijk immigranten állemaal als crimineel bestempelt, Baudet die het over een blank Europa en een superieure cultuur heeft, wat is daaraan niet letterlijk te nemen? Alle drie (ik hou ’t daar maar even bij) ontkennen dat er een probleem is met het wereldklimaat (hoax!) en vinden het niet nodig er iets aan te doen. Wat voor figuurlijks moet ik daarin zien?

Ik neem die lui zowel letterlijk als serieus. In die zin dat ik denk dat ze zullen handelen naar wat ze zeggen, en dat zie je wereldwijd ook gebeuren. Het nare is dat blijkbaar een hele grote groep mensen dat wel prima vindt, want ze voelen zich bedreigd. Dat ze zich bedreigd voelen door de verkeerde dingen, krijg je ze niet makkelijk aan het verstand gepeuterd, helemaal niet in dit “informatietijdperk”.

Mensen (in het algemeen, niet iedereen altijd) doen er nou eenmaal alles aan om hun eigen ideeën te staven. Zoals Wynia een artikel leest waarin weliswaar (ik heb ’t niet gelezen, maar neem even aan dat) uitgelegd wordt dat het over renovatiekosten gaat waarbij de woningen óók van het gas worden afgehaald, maar hij alleen het bedrag ziet in combinatie met “van het gas af”. Jeuj stokpaardje, hop.

Dat Ymere even later zijn verhaal ontkrachtte zal wel ff een bummer zijn geweest voor hem persoonlijk. Maar de meeste mensen krijgen dat niet eens mee, en als wel dan hebben ze nog wel meer voorbeelden paraat…wie zoekt, die vindt…

#19 okto

@18:

Zoals Wynia een artikel leest waarin weliswaar (ik heb ’t niet gelezen, maar neem even aan dat) uitgelegd wordt dat het over renovatiekosten gaat waarbij de woningen óók van het gas worden afgehaald, maar hij alleen het bedrag ziet in combinatie met “van het gas af”. Jeuj stokpaardje, hop.

Daar geloof ik geen barst van. Volgens mij heeft Wynia donders goed door hoe het zit met zo’n artikel en de getallen er in. Het is een intelligente man. Volgens mij zit hij gewoon doelbewust de feiten te manipuleren.

Net zoals Baudet donders goed doorheeft dat er aan “boreaal” een bepaalde connotatie hangt. Ook hij gebruikt die term doelbewust, om vervolgens te kunnen roepen dat het puur “noordelijk” betekent, en weer aandacht te hebben. En ondertussen wel bij extreem rechts gescoord hebbend.

#20 Karin van der Stoop

@19: Dat is natuurlijk ook zo, het is meer de lezer die hij aanspreekt die een artikel leest zoals ik beschreef. Ik krijg er alleen zelf cognitieve dissonantie van dat iemand zo denkt; het is zo…kwaadaardig.

#21 Frank789

@19: Lees de reacties van Syp Wynia over “Ymere” op zijn Twitteraccount en dan zie je dat hij niet in de waarheid geïnteresseerd is, integendeel, hij stookt het vuurtje alleen maar verder op.

#22 Hermie

@21: Ja. Het is nogmaals door Karin in #18 uitgelegd.
” het gaat dan ook niet om de cijfers maar om de boodschap. En iedereen neemt die boodschap letterlijk en serieus; tegenstanders proberen dan met tegenargumenten, cijfers en/of nuanceringen te komen om het verhaal onderuit te halen. Maar bij de aanhangers is de boodschap al binnen, want het is wat ze willen horen. ”

Het gaat dus om de boodschap. Misschien is het een goed idee om eens over die boodschap na te denken. Misschien wordt het tijd om die boodschap eens serieus te nemen. Waar komen die bezwaren en onrust vandaan? En hoe zit het met de eigen boodschap? Waarom moet ik NU zo nodig van het gas af en leg ik dat wel goed uit?

#23 P.J. Cokema

@22: “Misschien is het een goed idee om eens over die boodschap na te denken”,/i>/
Er wordt wel degelijk over ‘de boodschap’ nagedacht, gezien alle atnwoorden op die boodschap. Je gaat niet toch beweren dat er niet op die boodschap wordt gerageerd? Of vind je die reacties getuigen van onnadenkendheid? Als dat zo is moet je niet gek straan te kijken dast mensen zich aan je irriteren, ze worden immers voor dom gehouden.

“Misschien wordt het tijd om die boodschap eens serieus te nemen”.
Zie wat ik zo net schreef. Als de boodschap niet serieus zou worden genomen dan zou die genegeerd worden zonder er ook maar een woord aan te wijden en/of uitsluitend geridiculiseerd worden. De boodschap wordt echter volkomen serieus beantwoord met argumenten, feiten en cijfers.

Je overige “Waar komen die bezwaren en onrust vandaan? En hoe zit het met de eigen boodschap? Waarom moet ik NU zo nodig van het gas af en leg ik dat wel goed uit?” is vragen naar de bekende weg. Maar neem jij die wel serieus?

#24 Hans Custers

@22

Zoals #23 al zegt: de boodschap wordt al serieus genomen. Bovendien, niemand ontkent dat de energietransitie complex is en behoorlijk wat geld kost. Dat dat weerstand oplevert is logisch. Je zou hopen dat zoveel mogelijk mensen daar op een rationele en constructieve manier mee om gaan.

Nu jouw vraag daarover is beantwoord zou je misschien ook eens over deze vraag na kunnen denken: waarom is iemand als Wynia alleen maar bezig met het aanwakkeren van die weerstand? En met het saboteren van een constructief debat? Is hij niet in staat om over zijn eigen weerstand heen te stappen, wil hij scoren bij de achterban, of is er nog een andere reden?

#25 Hermie

@23: Je vraagt : “Je gaat toch niet beweren dat er niet op die boodschap wordt gereageerd?” Nee, dat zal ik zeker niet beweren. Ik zie vele reacties. Die reacties zie je over en weer.

” Je zou hopen dat zoveel mogelijk mensen daar op een rationele en constructieve manier mee om gaan.” zegt @24 Ik denk dat we nog niet zo ver zijn. Mensen argumenteren volledig vanuit hun eigen wereld en waarheid.

@24 Wynia en de Wynia’s willen niets weten van de “van het gas af” dwang. Ze voelen zich voor het blok gezet. Gemangeld door links. Op dit moment is hij zeker niet in staat om over zijn eigen weerstand heen te stappen. Hier op links dan wel?

#26 Hans Custers

@25

Wynia en de Wynia’s willen niets weten van de “van het gas af” dwang. Ze voelen zich voor het blok gezet. Gemangeld door links.

Dan zijn we het daar over eens. Uiteindelijk is het niet veel meer dan: “IK WIL HET NIET!”. En dat heeft misschien nog wel meer met ressentiment tegen “links” te maken dan met rationele weerstand tegen de energietransitie.

Hier op links dan wel?

Waar zouden we “hier op links” dan precies overheen moeten stappen? Over het feit dat klimaatverandering een serieuze kwestie is die aangepakt moet worden? Of over iets anders?
En waarom zouden we daar overheen moeten stappen? Omdat er een clubje mensen aan de zijlijn steeds maar blijft schreeuwen dat ze niet meewillen? Zouden we die lui hun zin moeten geven, alleen maar omdat ze dat nogal hard roepen?

#27 gronk

@25:

Ze voelen zich voor het blok gezet. Gemangeld door links.

Grappig is dat. Als je de aardgasbaten verkwanseld aan WAO-uitkeringen om arbeidsonrust af te kopen, dan heet het ‘links gepamper’ en ‘linkse klaploperij’.
En bij begrotingstekorten moet er dan dus juist op dat terrein worden bezuinigd, omdat ‘de tering naar de nering moet worden gezet’, en ‘je niet boven je stand kunt leven’.

Maar als je een hypotheek neemt op de toekomst — door het milieu te verontreigingen met zwavel (zure regen), CFK’s of CO2, en je neemt maatregelen om te voorkomen dat schade als gevolg van consumptie nu uit de hand loopt (zeg maar: dat je qua CO2–productie boven je stand leeft, als land), dan heet het opeens dat je ‘gemangeld wordt door links’.

Wat is het nou?

#28 Karin van der Stoop

@26: “Uiteindelijk is het niet veel meer dan: “IK WIL HET NIET!”. Ja precies! Het is gewoon de kop in het zand steken, ik vermoed ook met in het achterhoofd de gedachte “ik ben niet verantwoordelijk voor deze puinhoop dus ik hoef het ook niet op te ruimen”. En; “mijn bijdrage is maar een druppel op een gloeiende plaat”.

Nah ja, er gebeurt mij zo vaak iets waar ik niet verantwoordelijk voor was, maar ik moet er toch mee dealen. Als iemand mijn huis overhoop haalt ga ik toch ook niet lijdzaam tussen de zooi zitten, jammerend dat ik ’t niet gedaan heb.

De gedachtegang past wel in de tijdgeest, dat elke individu alleen maar voor zichzelf verantwoordelijk is.

@25 Als jij nog niet begrepen hebt waarom je binnen afzienbare tijd van ’t gas af moet, dan leef je blijkbaar onder een steen. De boodschap wordt luid en duidelijk verkondigd, maar als je het niet wil horen dan houdt ’t op. Aan die boodschap valt weinig te veranderen. Groningen zakt langzaam in een sinkhole, bwvs. Buitenlands gas is niet alleen problematisch (geopolitiek gezien en technisch gezien), maar raakt op termijn ook een keer op en bovendien is het nog altijd niet CO2-neutraal.
En natuurlijk zijn er op dit moment nog niet voldoende alternatieven om het hele land van groene energie te voorzien. Maar je moet gewoon wel beginnen nu, we hebben ’t veel te lang voor ons uitgeschoven. Daarbij zal het bedrijfsleven ook hard aangepakt moeten worden, want dat wordt nu nog veel teveel ontzien. Dat gaat nog een hele dobber worden, gezien de globalisering. Het zal stapje voor stapje moeten (met hopelijk af en toe een flinke sprong) en er zullen wel wat offers gebracht moeten worden. Ook door jou en mij.

Ik vind dat niet erg. Ben al een tijdje drastisch aan het consuminderen. En ik ben ook bereid om meer te doen en te betalen om de armsten in de samenleving te ontzien.

Ik ben helemaal voor individuele vrijheid. Maar het wordt verdomme tijd dat we allemaal ook weer eens wat meer aan het collectieve belang gaan denken.

#29 AltJohan

Als de gas-transitie moeizaam blijkt te gaan is het dan een idee om te kiezen voor bomen-compensatie? Wat onlangs door Shell gemarket is.

Voor één cent de liter (benzine). Wat zou dat zijn voor een kuub gas?

#30 JANC

@29: het gas en olie raken dan alsnog op.

#31 Krispijn Beek

@25 altijd maar weer links. Kun je me vertellen wanneer ‘links’ voor het laatst een meerderheid had in de Tweede Kamer? Weet je überhaupt wie het amendement voor schrappen aansluitplicht nieuwbouw hebben ingediend? Zoek de partij er maar bij: Jetten, Yesilgöz-Zegerius, Agnes Mulder, Dik-Faber, Van Tongeren, Beckerman ,Moorlag, Wassenberg. Kan je toch moeilijk als enkel links benoemen?

Idee van aardgasvrij maken bestaande bouw stamt van Energierapport van minister Kamp, ook al zo’n lekkere linkse rakker.

Daarbij: klimaatverandering is niet links of rechts, zelfs niet recht door zee. Het is er gewoon, tenzij je maatregelen neemt. Die maatregelen kunnen links of rechts zijn. Het huidige klimaatbeleid is rechts. Het legt een groot deel van de kosten bij burgers en mkb, en slechts een klein deel bij het grote bedrijfsleven. Daar is niks links aan, da’s gewoon ‘rechts om je vingers bij af te likken’. Pogingen om lasten van burgers naar bedrijven te schuiven worden weggestemd door centrum rechts (inclusief D66) en rechts, zie mijn eerdere berichten over energiebelasting.

Ik heb ook nog geen geloofwaardige argumentatie van je gelezen dat het verlagen van de ambitie (zoals Balkenende dat deed van 30-30-20 naar 20-20-14) leidt tot meer draagvlak. Vinden mensen het dan ineens wel prima dat het grootste deel van de kosten van klimaatbeleid bij burgers en mkb terecht komt en dat grote en energie-intensieve bedrijven de dans ontspringen?

#32 Krispijn Beek

@29 geen idee of Groningers zitten te wachten op bomen in plaats van veilige en herstelde huizen.

#33 Frank789

@29: [ Voor één cent de liter (benzine). ]

1 liter benzine zorgt voor ruim 2 kg CO2.
Stel dat je in 2kg hout evenveel C kan opslaan als in 2kg CO2.
Dan moet je voor één tank benzine van 40 liter al een boom kweken van 80 kg. Dat is, zonder stronk, als snel een boom van een meter of 3. En die doet daar een jaar of 10 over, na planting als stekje.

Ik weet niet wat Shell precies wil doen en wat ze beloven, maar er is volgens mij niet genoeg aardoppervlak om voldoende stekjes te planten voor elke leeggereden tank.
Nog afgezien daarvan is het een drogreden voor verbruikers om lekker door te karren, want “Shell compenseert de CO2”.

#34 AltJohan

@Krispijn Beek: als de CO2 effectief gecompenseerd is dan is dat een flinke zorg minder. De grote vraag of het Shell-plan wel echt effectief is. Ik heb grote twijfels ***.

Het Gronings gas een sowieso bijna op dus daar voor in de plaats nemen we Russisch gas met een beetje stikstof. LNG van Trump kan ook maar dat is een stuk duurder.

#35 Frank789

@32: Waarom hoor ik rechts nooit over de “dijkendrammers”?

We hebben al pakweg 70 jaar geen behoorlijke dijkdoorbraak gehad, en toch trekken de waterschappen elk jaar 3 miljard uit onze portemonnee.
Dat loopt vast wel op tot 1000 miljard!!

En dat op basis van vage modellen die steeds stiekem bijgesteld worden zodat de dijken zogenaamd telkens weer opgehoogd moeten worden om een overstroming eens in de tienduizend jaar de baas te kunnen zijn. Wie maakt die modellen en wie controleert die?
De dijkenbouwers?

Ja, volgens mij zitten die politici allemaal in de zak van de dijkmaffia…

pffft… ;-)

#36 Hermie

@26: Ja, het is nu op dit moment : ““IK WIL HET NIET!”. Maar dan hebben we het over rechts-rechts. Die zou je kunnen negeren indien je met rechts-midden na tevredenheid tot een goed plan van aanpak komt. De overloop van vooral VVD naar FvD is zeer groot. Onderschat de betekenis hiervan niet.

Waar gaat het nu om? Volgens mij gaat het om CO2 reductie. Die doelstelling blijft. Ook voor VVD en CDA. Ze hebben zich zelfs gecommitteerd aan een ambitieuze 49% in 2030. dat is geen kattenpis. En waar links zich overheen moet zetten is dat het om die doelstelling gaat en niet van het gas af in de huishoudens. Dat is ook maar een deel van de totale gebouwde omgeving. Ik denk niet dat dit aandeel van urgent belang is voor CO2 reductie. Maar je kan er een hoop draagvlak op verliezen.

#37 Karin van der Stoop

Die actie van Shell is een beetje een wassen neus om het imago op te poetsen. Leuk bedacht, klinkt sympathiek, maar het is zo verdomd weinig als je bedenkt hoe dat bedrijf de planeet leeg rooft, het milieu verziekt en als bonus mensen in ontwikkelingslanden uitbuit.
Het is natuurlijk ook reuzelullig om de consument extra te laten betalen voor dit project, hoewel ik begreep dat ze sowieso een paar miljoen uittrekken voor het planten van bomen. Maar goed, dat wordt dus uiteindelijk weer opgehoest door het klootjesvolk aan de pomp. Wat ik trouwens stukken minder erg vind dan de schade die ze elders aanrichten.

#38 Krispijn Beek

@34 effectief compenseren is CO2 rechten opkopen uit ETS. Bomen planten is zo 1990.

@36 blijft de doelstelling nou wel of niet? Eerst moest die omlaag, nu mag die blijven? Je mag burgers niet lastig vallen over van gas af, want dat kost draagvlak. Je mag bedrijven die meer gas willen gebruiken niet aanpakken, want die kan je niet verbieden om te groeien. Kan je met concrete voorbeelden van beleidsmaatregelen komen die wel kunnen? En hoe die gaan zorgen voor draagvlak? Vooralsnog gedraag je je als het type politicus waardoor ik soms neig naar populistische partijen, totdat ik bedenk dat daarvoor nog harder geldt ‘in verkiezingstijd gepaaid, bij de formatie genaaid’.

#39 Hans Custers

@36

Ze hebben zich zelfs gecommitteerd aan een ambitieuze 49% in 2030. dat is geen kattenpis.

Precies. Geen kattenpis. We zitten dus niet in de luxepositie dat we uit een hele serie opties er maar een paar kunnen kiezen. We moeten alles op alles zetten om die doelstelling te halen. En wereldwijd moeten we alles op alles zetten om de opwarming te beperken tot 1,5 tot 2 °C.

We kunnen het ons dus niet permitteren om bij voorbaat al opties weg te strepen. Wat er wel moet gebeuren: onderweg alles goed in de gaten houden en de plannen bijstellen als bepaalde optie mee en andere tegen blijken te vallen. En dat zal zeker ook gebeuren.

#40 Oink

@32: want alleen in Groningen is gas te vinden?

Wat gaat de wereldwijde impact op het klimaat zijn wanneer we al deze maatregelen in Nederland doorvoeren? Het is blijkbaar niet 0,0003C over 50 jaar, maar wat is het dan wel?
Echte milieuvervuiling door plastics en chemicaliën lost het in iedergeval niet op.

#41 Krispijn Beek

@40 helpt bomenplanten dan wel tegen milieuvervuiling van plastics en chemicaliën?

En al eens bekeken hoe veel extra energie en elektriciteit er nodig is om gas uit andere landen geschikt te maken voor de Nederlandse markt? http://www.co2ntramine.nl/stikstoffabriek-zuidbroek-vraagt-evenveel-stroom-als-40-000-huishoudens/

Vergt allemaal weer extra windmolens, zonneparken en andere duurzame opwek. Daarbij is gas uit andere landen minstens zo klimaatonvriendelijk als Gronings gas, en de winning levert vaak dezelfde ellende op voor de lokale bewoners. Dus ook van dat gas zullen we op termijn af moeten.

Effect van de Nederlandse maatregelen? Als we die redeneerlijn volgen hoef ik nooit meer belasting te betalen. Mijn bijdrage is nog kleiner dan de Nederlandse bijdrage aan het wereldwijde klimaatprobleem. Klimaat is een wereldwijd probleem, waar ieder land zijn bijdrage aan behoort te leveren. Zo is het afgesproken in Parijs en dat is door bijna alle landen ondertekend en geratificeerd. Zelfs als China en India hun emissies omlaag brengen in lijn met Parijs heeft dat geen zin als Nederland door blijft gaan met CO2 uitstoten. Zoals het ook geen zin heeft als 9 landeigenaren een dijk versterken en de 10e in dezelfde polder dat niet doet.

#42 Hermie

@39: Hoe je er in staat is heel duidelijk. Wat ook duidelijk is, dat er grote groepen mensen zijn die er anders tegen aan kijken. Indien je de 49% doelstelling wilt halen zal je alles op alles moeten zetten om het maximaal haalbare te gaan uitvoeren waar voldoende draagvlak voor is. indien je VVD, CDA en 50plus niet wilt verliezen zal je met aanvaardbare en betaalbare voorstellen moeten komen.

De top vijf mogen we niet uit het oog verliezen:
1. Stroomvoorziening
2. industrie
3. Vervoer
4. Landbouw
5a. Gebouwde omgeving bedrijfsleven
5b. Gebouwde omgeving huishoudens

5.b is weer onder te verdelen in:
1. Nieuwbouw
2. Bestaande bouw huursector
3. Bestaande bouw koopsector

Je hoeft geen enkele optie weg te strepen alleen maar uit te leggen. En als je alles op alles zet kan het niet anders dat je biomassa, CCS en kernenergie als mogelijkheden bespreekt.

#43 P.J. Cokema

@42: “(…) zal je met aanvaardbare en betaalbare voorstellen moeten komen.”

Het is je al meerdere keren op verschillende manieren en in diverse draadjes gevraagd (en je hebt het tot nu toe nog geen 1x beantwoord): kom dan eens met concrete “aanvaardbare en betaalbare voorstellen”.

Je wijst bijv. op biomassa, CCS en kernenergie. Hoe, wanneer, hoeveel? En wat levert het op?
En heb je verder nog voorstellen? Concreet dan, hè? Zodat we weten op welke termijn ze werken, wat het ons kost en wat het ons oplevert.

Wie weet komen we er dan samen wel uit.

#44 majava

@42: Kun je misschien even kappen met je herhaalde gezanik over draagvlak en mensen ‘die er anders tegen aan kijken’? Het is nu wel duidelijk dat je dat draagvlak niet krijgt onder die mensen en groepen, omdat het slappe zeikerds zijn die niks willen. je krijgt pas draagvlak als een ander het voor ze betaald, of doet. Doe dus maar niet alsof je op dat punt een constructieve discussie probeert te krijgen.

#45 Hermie

@43: Hans Custers @39 wil alles op alles zetten en zegt “we zitten dus niet in de luxepositie dat we uit een hele serie opties er maar een paar kunnen kiezen.” Dus benoem ik biomassa, CCS, en kernenergie die je volgens experts niet thuis kan laten als je 49% wilt halen. Maar ik ben erg benieuwd naar plan Cokema.

Moet ik op detail keuzes maken? Dat doet niemand hier. Laten we het eerst maar eens worden over de grote lijnen. Persoonlijk zou ik biomassa, CCS en kernenergie niet willen inzetten maar die 49% kan je dan wel vergeten. (bron: PBL, ECN e.a.) Persoonlijk zit ik daar niet mee, maar het is een achterhaalde discussie: 49% is afgesproken. Hoe dan? Zeg het maar.

#46 Krispijn Beek

@45 dan herhaal ik de vraag uit #38 nog maar weer eens: hoe gaat een andere doelstelling zorgen voor meer draagvlak?

Ik vraag geen gedetailleerde keuzes van je, ik vraag een onderbouwing van je impliciete aanname dat een lagere reductiedoelstelling nu of op termijn meer draagvlak voor klimaatbeleid oplevert.

#47 Hermie

@46: Nogmaals: Laten we mijn persoonlijke voorkeur voor een lagere doelstelling buiten beschouwing laten, het is een achterhaalde discussie op dit moment. 49% is afgesproken.

Maar om een antwoord te geven op je vraag: Met een lagere doelstelling kan je de meest impopulaire en meest kostbare maatregelen buiten de deur houden. Draagvlak bij rechts-rechts krijg je daarmee niet, maar je kan wel de achterban van VVD, CDA en 50 plus binnen de klimaat coalitie houden. Zo moeilijk is dat toch niet om je dat voor te stellen?

Maar nogmaals: VVD en CDA hebben zichzelf klem gezet en 49% beloofd aan D66 en CU.

#48 Oink

@47: Let maar op; er is draagvlak totdat men serieus moet gaan betalen. Het zal een soort NIMBY blijken te zijn.

#49 Krispijn Beek

@47 ik vind dat wel lastig voor te stellen, omdat het uitstellen van bijvoorbeeld de plannen om van aardgas af te gaan er niet voor zorgt dat dat doel weggaat. Blijft staan dat volgens PBL in 2050 de gebouwde omgeving grotendeels aardgasvrij moet zijn als Nederland z’n lange termijn bijdrage aan Parijs wil halen. Uitstel is dus geen afstel, en kan zich naar mijn mening als een boemerang tegen VVD en CDA keren als de maatregel over 5 of 10 jaar weer terugkeert op tafel. Zie de discussie over rekeningrijden. Van geen enkele keer uitstel is het draagvlak gegroeid. Misschien wel onder burgers, maar niet onder politici die hun vingers er niet meer aan lijken te durven branden.

Draagvlak bij VVD en CDA stemmers vergt naar mijn mening dat je zorgt dat burgers een goede ondersteuning kunnen krijgen als ze stappen willen maken. Zowel financieel, bv via een , als inhoudelijk en procesmatig.

Dus niet het verhaal dat ik vorige week kreeg van mijn gemeente toen een vragensteller die van zijn laatste 600 m3 aardgas af wilde in een zaal vol mensen als antwoord kreeg: misschien nog een beetje isoleren, maar verder vooral afwachten. Vond ik een nogal gênant. Bewoners die aan de slag willen moet je ondersteunen met kennis, betrouwbare leveranciers/adviseurs en vooral met het faciliteren dat ze als collectief in hun wijk aan de slag gaan. Dat laatste is echt klein grut: paar keer de rekening betalen voor zaalhuur, koffie/thee en een koekje.
En bedenk dan dat in mijn wijk 35% van de mensen op PVV of FvD heeft gestemd, en 22% op VVD of CDA. De ‘klimaatdrammers’ (waar ik voor het gemak GroenLinks, CU, D66 en PvdD toe reken) haalde samen 20% van de stemmen. Dus overdreven groen of links kan ik mijn wijk echt niet noemen.

#51 Hermie

@49: Nog een keer mijn voorbeeld.

Stel, het is 2050 en 30% van deze laatste groep is van het gas af, 50% heeft een hybride oplossing en 20% zit nog aan het gas. Welk aandeel in de totale CO2 uitstoot zal dit nog hebben? Gokje: 2%? En past dat niet prima in de doelstelling voor 2050?

Ik heb het niet over uitstel, ik heb het over formulering die mensen niet de gordijnen en op de kast jagen.

#52 Krispijn Beek

@51 leg eerst maar eens uit hoe je denkt dat in #42 gemaakte onderscheid in bestaande bouw huursector en bestaande bouw koopsector gaat helpen in draagvlak creëren. En wat volgens jouw aanvaardbare en betaalbare voorstellen zijn voor stemmers van de door jouw in #42 genoemde partijen. Graag meteen in een formulering die voldoet aan je eigen uitgangspunt in #51, zodat je mensen er niet mee in de gordijnen en op de kast jaagt.

Zonder die voorstellen en de bijbehorende formulering kan ik niet beoordelen of de vrijwillige maatregelen die je voor ogen hebt ook maar enig hout snijden en of je daar de in #51 genoemde verschuiving van aardgas naar alternatieve warmtebronnen mee bereikt.

#53 Hermie

@52: Dat wil ik best doen Krispijn, maar ik wil eerst weten of je je kan vinden in mijn schatting van 2% en of dat in de doelstelling van 2050 past.

Stel, het is 2050 en 30% van deze laatste groep is van het gas af, 50% heeft een hybride oplossing en 20% zit nog aan het gas. Welk aandeel in de totale CO2 uitstoot zal dit nog hebben? Gokje: 2%?

#54 Krispijn Beek

@53 nogmaals Hermie, ik kan je schattingen niet beoordelen want ik ken je maatregelen niet. Ik ben van de school: eerst maatregelen in vullen en daarna bezien of die het gewenste effect hebben. Zo niet, dan is aanvullend beleid nodig. De bal ligt dus echt bij jou. Boter bij de vis met een pakket dat aanvaardbaar is voor midden rechts, geformuleerd zonder mensen op de kast of in de gordijnen te jagen, zonder dwang en waarmee je jouw doelstelling haalt.

#55 Hermie

@54: Krispijn, Ik heb de percentages gegeven. Stel, het is 2050 en 30% van deze laatste groep is van het gas af, 50% heeft een hybride oplossing en 20% zit nog aan het gas. Wat mis je nu nog?

De maatregelen doen er voor deze berekening niet toe. Ik wil weten of we met deze percentages (subdoelstellingen) kunnen voldoen aan de doelstellingen van 2050. Ik denk van wel. Klopt dat?

#56 Hermie

@52: Ondertussen dat jij nadenkt over mijn vraag Krispijn zal ik duidelijk maken waarom ik onderscheid maak in bestaande bouw huursector en bestaande bouw koopsector.

Dat doe ik omdat de huursector niet zelf de investeringen hoeft te doen. De koopsector moet dat wel. De weerstand vinden we vooral in de koopsector. Verder is het van belang om te weten hoe groot het aandeel is in de totale CO2 uitstoot. Bijvoorbeeld:

Gebouwde omgeving: 25% van de totale uitstoot
bedrijfsleven: 12 %
huishoudens nieuwbouw: 4%
bestaande bouw huursector : 4%
bestaande bouw koopsector : 5%

De juiste percentages kunnen we er later bij zoeken. Of heb jij die in je hoofd zitten?

#56.1 P.J. Cokema - Reactie op #56

Jemig Herman, “de juiste percentages er later bij zoeken”. Zoek zelf toch eens de juiste cijfers en argumenten voor je hier weer wat dumpt.

#57 Hermie

@57: De genoemde cijfers zijn niet heel erg ver van de juiste cijfers verwacht ik. Heb jij betere informatie Cokema?

#58 Krispijn Beek

@58 zoals @57 zegt: zoek zelf eens wat op. Zo moeilijk is het niet.

@55 en @56 ik ben duidelijk geweest in @54:
ik wil een pakket van je horen dat aanvaardbaar is voor midden rechts, geformuleerd zonder mensen op de kast of in de gordijnen te jagen, zonder dwang en waarmee je jouw doelstelling haalt.

#59 Hermie

@59: Ik heb even wat bronnen nagezocht: Mijn aanname van 13% CO2 uitstoot t.g.v. gasgebruik huishoudens is juist. 13% van de totale uitstoot. Laat ik uitgaan van 7% voor de bestaande bouw koopsector.

Waar komen de honderden miljarden van Baudet en Wynia vandaan? Die komen van de aanpassingen die de bestaande bouw (koopsector) moet doen. Dat is de sector waar je veel draagvlak aan het verspelen bent omdat er geen verhaal is wat vertrouwen schept.

In de eerste plaats zal je voor vertrouwen moeten zorgen en daarom had de eerste boodschap moeten zijn: “We moeten van het Gronings gas af voor 2030, we gaan zorgen voor import gas dat na 2030 onze huizen verwarmt. We moeten dan wel onze toestellen aanpassen naar H-gas. We gaan daar een plan voor maken. ( Het zal er toch echt moeten komen).

Daarnaast zijn er klimaatdoelstellingen. Nederland moet het gasverbruik aanmerkelijk gaan terugdringen en in 2050 moeten de huishoudens grotendeels van het gas af zijn. Nieuwbouw zal niet meer worden aangesloten op het gas en de woningbouwverenigingen zullen al hun woningen moeten aanpassen en 100% van het gas af zijn in 2050. Particuliere woningbezitters worden gestimuleerd om hun gas gebruik te gaan afbouwen. De energiebelasting op gas zal daarvoor langzaam maar zeker steeds verder verhoogd worden. Daarnaast komen er subsidies voor; in de eerste plaats isolatie, hybride en gewone warmtepompen. In 2021 komt er een definitief plan in welke regio’s er een warmtenet komt. In 2050 moet de CO2 uitstoot van de 4,3 miljoen huiseigenaren gedaald zijn van 7% naar 2% wat uitstekend past in de algemene doelstelling van 2050 ( 80-95%) Er is geen enkele reden, gezien de prijsmechanisme’s die je 30 jaar lang kan laten werken, om aan te nemen dat dit niet gaat lukken. Daarbij komt nog dat gasaanbieders zich uit de markt kunnen gaan terugtrekken als ze te weinig klanten overhouden.

Rechts – rechts heb je al verloren voor klimaatbeleid. Rechts – midden kan je misschien behouden. Zo niet dan ben je het draagvlak voor klimaatbeleid volledig kwijt.

#60 P.J. Cokema

@60: Je hebt even wat bronnen nagezocht. Toch niet ‘Climategate’, hè?
Welke?

#61 Hermie

@61: op basis van PBL (2012) ben ik gaan rekenen.
https://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/hoeveel-is-de-co2-uitstoot-van-een-nederlands-huishouden

Het kan best zijn dat ondertussen het gasverbruik in de huishoudens al verder gedaald is. Het gaat nu om een betrouwbare indicatie, niet om een procentje meer of minder. 13% dus. Er zijn 4,3 miljoen huiseigenaren. Dat is 7 – 8% CO2 uitstoot t.g.v. gasverbruik.

Welke subdoelstellingen zou je willen formuleren voor de groep huiseigenaren in 2050? Ik ga uit 30% van het gas af, 50% hybride en 20% die op het gas blijft waarmee je uitkomt op ongeveer 2% van de totale uitstoot wat goed past binnen de hoofddoelstelling (80-95%) De formulering en maatregelen heb ik omschreven.

#62 Krispijn Beek

@60 en @62 : hogere energiebelasting op aardgas, subsidie op aardgasvrij maken van koopwoningen en duidelijk maken waar warmtenetten gaan komen. Leuke aanzet. Ga ik mijn VVD en CDA stemmende buren niet mee overtuigen. Boter bij de vis willen ze:

Hogere energiebelasting op aardgas: ga je nog compenseren en de jaren totdat dat warmtenet hier in de wijk een keer komt? Want vooralsnog staan we voor na 2035 in de planning? Ennu, als ik nou niet wil aansluiten op het warmtenet, mag ik dan gas blijven gebruiken? Kan je garanderen dat het gasnet er blijft, ook als ik de enige in de straat ben die nog gas willen gebruiken? Of dwing je me dan alsnog? Wie betaalt die aansluiting op het warmtenet?
Kan ik dan nog kiezen voor een andere leverancier, of leveren pro-marktpartijen als VVD en CDA me nu ineens uit aan een commerciële monopolist? En hoe zit eigenlijk het met die warmtenetten, zijn die bij jou nu ineens wel duurzaam, je stelde toch dat die op biomassa draaide?

En wie gaat de ombouwkosten naar H-gas betalen? Hoeveel kost dat en hoe snel kan dat? Hebben we genoeg technisch personeel als je ook nog zoveel woningen vrijwillig van aardgas wil halen?

En waarin verschilt je subsidie voor warmtepompen van de huidige regeling? Hoeveel subsidie kunnen mensen krijgen (ja, Hermie, ik heb bedragen genoemd in een stuk waarop je nog agendeerde tegen van gas los en tegen de 49% CO2 reductie. Je ziet, ik bespeur wel vooruitgang bij je)? Waarom is jouw regeling beter dan die van mij? Waarom zou in jouw voorstel 30% van de huiseigenaren vrijwillig van aardgas gaan en 50% vrijwillig een hybride warmtepomp installeren? Waarom hoeven huiseigenaren zich bij jouw niet “diep voor in de schulden” te steken als ze van aardgas gaan? Hoeveel pecunia vergoedt je per woning? en g

Trouwens een deel van mijn familie huurt in de vrije sector. Die willen niet van gas af en zelfs als ze het wilde gaat hun huisbaas daar niet in investeren. Moeten zij bloeden voor jouw speeltje om de koopsector ‘vrijwillig’ van gas af te halen ?

Je leest het Hermie, nog heel veel vragen van mijn VVD en CDA buren.

#63 Hermie

@63: Op een rijtje voor je VVD en CDA buren:
* Blijf op gas zolang je zelf wilt
* Voor 2030 wordt er een overgang geregeld van Gronings gas op een ander gas. Details volgen.
* De gasprijs zal langzaam maar zeker omhoog gaan tot zeker 2050
* Er is geen compensatie. die moet gezocht worden in besparing
* Er zijn subsidies voor isolatie, hybride en warmtepomp
* Ontstaat er toch Calimero gejank? Het zijn geen VVD/CDA stemmers of je hebt het niet goed uitgelegd.

De boodschap moet duidelijk zijn: Niemand gaat je van het aardgas afhalen, die keus moet je zelf maken. Aardgas gaat duurder worden. Stap bij stap de komende 30- 50 jaar. En nee, geen compensatie. En als jij je VVD en CDA stemmende buren duidelijk uitlegt wat de stapjes zijn tot 2050 in de verhoging van energiebelasting op gas dan zullen ze dat best accepteren. Dat is een totaal andere boodschap dan suggereren dat de HR ketel verboden moet worden in 2020. Dat is reden voor opstand voor veel mensen. Begrijp je het verschil Krispijn? De compensatie mogen mensen zelf zoeken: Minder verbruik, overstappen op hybride, warmtepomp en natuurlijk isoleren. Ja, je mag gas gebruiken zolang je dat zelf wilt als je de hoofdprijs wilt betalen. Er is geen enkel bezwaar tegen. Dat heb ik duidelijk voorgerekend. Er is een CO2 doelstelling straks per klimaatwet geregeld, er is GEEN “iedereen moet van het gas af zijn” doelstelling. Die laatste 2% uitstoot past uitstekend binnen de doelstellingen voor 2050. Er komt vanzelf een moment dat er geen gasleverancier meer is.

Wat betreft de ombouw van L naar H – gas. Die vragen moet je mij niet stellen maar 100% zeker is dat we die ombouw moeten doen. Hoe anders? Stikstof bijmengen is de andere optie. Ik denk dat daar niet voor gekozen gaat worden.

Subsidie regelingen : Hou ze maar zoals ze zijn. Daarnaast meer accent op isolatie. Je kan wel met detail vragen komen, maar dat komt pas aan bod als we de grote lijn van elkaar gaan begrijpen. Daar hoor ik je niet over. Zie je in dat het helemaal niet nodig is om iedereen van het gas af te hebben in 2050?

Je hebt het over “bloeden” dat zie ik totaal niet. Dat moet je maar eens uitleggen. Mensen die huren zijn geen eigenaar. De eigenaar beslist. Bevalt je het niet? Huur wat anders. Ja sorry, maar ik ben niet van pappen en nat houden. Wil je perse op gas blijven ga je vanzelf de hoofdprijs betalen.

Je vraagt: Waarom is jouw regeling beter dan die van mij? Geen idee Krispijn, wat is jouw regeling?

Dan stel je vragen die betrekking hebben tot de afbouw van het gasverbruik. Ik heb een doelstelling genoemd: De CO2 uitstoot in de koopsector moet van 7-8 % nu naar 2% in 2050. Naar gelang de daling de komende decennia wel of niet op schema ligt zal er meer of minder gestuurd worden met gasbelasting. De 30-50-20 is een inschatting, de praktijk kan anders verlopen. Omdat je een looptijd hebt van 30 jaar heb je alle tijd om bij te sturen.

Tot slot je laatste vraag: ” Waarom hoeven huiseigenaren zich bij jouw niet “diep voor in de schulden” te steken als ze van aardgas gaan? ”

Daar is het nu allemaal om te doen. DRAAGVLAK behouden. Het gaat om 4,3 huiseigenaren. Als jij denkt dat je ze kunt uitleggen dat ze zich “diep in de schulden moeten steken” ga je gang. Ik kan dat niet omdat het niet nodig is. Het moment dat mensen investeringen gaan doen komt vanzelf. Een groot deel heeft daar al voor gekozen tenslotte.

#64 Hermie

sorry.

#65 Krispijn Beek

@64
[
* Ontstaat er toch Calimero gejank? Het zijn geen VVD/CDA stemmers of je hebt het niet goed uitgelegd.
]
Ik laat ze jouw verhaal lezen Hermie. Jij beweerde dat je lijstje afdoende was. Viel tegen, denk ook dat je Calimero opmerking niet in goede aarde gaat vallen…

[Dat is een totaal andere boodschap dan suggereren dat de HR ketel verboden moet worden in 2020. ]
Ah, de proefballon van vorig jaar als stropop.
Zie je wat je doet Hermie? En kan je aanwijzen waar ik pleit voor een verbod op de HR ketel vanaf 2020?

[ Aardgas gaat duurder worden. Stap bij stap de komende 30- 50 jaar. En nee, geen compensatie. En als jij je VVD en CDA stemmende buren duidelijk uitlegt wat de stapjes zijn tot 2050 in de verhoging van energiebelasting op gas dan zullen ze dat best accepteren.]
Boter bij de vis: hoeveel cent per jaar komt erbij en wanneer houdt die geldklopperij op vragen mijn buren zich af.

[Je vraagt: Waarom is jouw regeling beter dan die van mij? Geen idee Krispijn, wat is jouw regeling?]
Linkje staat in #63

[Subsidie regelingen : Hou ze maar zoals ze zijn. Daarnaast meer accent op isolatie. Je kan wel met detail vragen komen, maar dat komt pas aan bod als we de grote lijn van elkaar gaan begrijpen. ]
Hou ze maar zoals ze zijn? Hoeveel koopwoningen gaan er momenteel per jaar van aardgas af? Waarom zou dat gaan versnellen tot 43.000 woningen per jaar aardgasvrij en ruim 71 duizend naar hybride warmtepomp? In 2018 waren het volgens het nationaal trendrapport warmtepomp zo’n 20.000 warmtepompen, inclusief nieuwbouw. Je grote lijn is dus nog niet geloofwaardig.

Iets meer accent op isolatie? Wat betekent dat ? Een nieuwe isolatieregeling? Hoeveel geld kunnen huiseigenaren daarvoor ontvangen?

[
Tot slot je laatste vraag: ” Waarom hoeven huiseigenaren zich bij jouw niet “diep voor in de schulden” te steken als ze van aardgas gaan? ”]
Je antwoord geef je al: de subsidieregeling blijft gelijk, de kosten voor aardgas gaan tot 2050 met een onbekend bedrag stijgen. Oftewel:jouw voorstel jaagt mensen net zo hard op kosten en in de schulden. In jouw plan zullen mensen zich dus diep in de schulden moeten steken, tenzij ze het geld op de plank hebben liggen om hun huis naar aardgasvrij om te bouwen. Want je hebt geen aanvullend beleid om het betaalbaarder te maken.

[Wat betreft de ombouw van L naar H – gas. Die vragen moet je mij niet stellen maar 100% zeker is dat we die ombouw moeten doen. Hoe anders? Stikstof bijmengen is de andere optie. Ik denk dat daar niet voor gekozen gaat worden.]
Feitelijk onjuist, stikstofbijmengen gaat wel gebeuren. Fabrieken daarvoor zijn al in aanbouw.

Wat betreft de huursector: ai, ai, ai, wat val je door de mand. Nul, nada, noppes verstand. FvD en PVV knijpen in hun handjes bij die nieuwe kiezers. Vind je misschien niet zo erg?

#66 Hermie

@66: Wel, Dus dit is jouw oplossing. https://sargasso.nl/techniek-neutraal-van-gas-los/ Laat mijn oplossing zowel als jouw oplossing aan 25 VVD/CDA stemmers lezen. En vertel daarna mij dan ook wat de bezwaren waren. Want laten we eerlijk blijven: Je hebt het helemaal niet aan je buren laten lezen. Je vraagt of ik denk dat mijn oplossing beter is. Ja, dat denk ik van wel.

Nee, ik jaag mensen niet op kosten. Mensen hebben kosten zelf in de hand door besparende maatregelen te nemen. De kosten voor gas gaan omhoog. De bedoeling is om mensen te stimuleren van het gas af te gaan. Indien het duidelijk is dat van 2020 -2050 de gasprijs langzaam wordt verhoogd kan iedereen zelf bepalen hoe en wanneer ze omgaan met die prijsstijging. Sommige mensen hebben geen zin an een verbouwing en kiezen op een gegeven moment liever voor een verhuizing. Anderen nemen een houtkachel er bij, Gaan isoleren (Dat kan ook in stapjes) en trekken een extra trui aan. Het boeit mij niet Krispijn hoe mensen het oplossen.
En gaat dat tot 43.000 woningen per jaar aardgasvrij en ruim 71 duizend naar hybride warmtepomp zorgen? Dat denk ik van wel. Kijk naar het effect van de gasprijs in Zweden. Het is in ieder geval beter dan een oplossing die weggestemd gaat worden…… Dat laatste heb je nog niet door….. komt wel.

Subsidie regelingen: Dat is ook niet de hoofdaanjager. De prijsprikkel moet de verhoging van de gasprijs zijn. Ik laat de subsidie regelingen graag aan jou over. Zo ook de subsidie voor isolatie. Mag jij helemaal zelf bedenken. Voor dit soort details moet je niet bij mij zijn. Als het maar betaalbaar blijft en geen miljarden per jaar gaat kosten.

Betreft de ombouw van L naar H – gas: bijmengen doen we al. Is dat waar we definitief voor kiezen? Zo ja: Waarom is dit niet duidelijk gecommuniceerd?

Dat laatste snap ik echt niet. Ik zie weinig bezwaren voor huurders. Leg het eens uit Krispijn. Wat zijn hun bezwaren? Waar lopen ze dan tegenaan?

#67 Krispijn Beek

@67 je oplossing wijkt niet af van beleid tot nu toe, enkel beetje meer nadruk op isolatie. Regeling voor subsidies blijft hetzelfde. Waarom zou ik het dan nog een keer moeten voorleggen? Onze buurt is op z’n vroegst rond 2040 aan de beurt voor aardgasvrij maken. Denk je werkelijk dat iemand zich hier druk maakt of dat verplicht wordt? Alsof een wethouder in 2039 zich wat aan gaat trekken van wat de huidige wethouder daarover zegt… Get real.

Die huidige regelingen heb ik meerdere keren aan mijn buren en wijkbewoners uitgelegd. Kan ik heel simpel over zijn: doen ze het niet voor.

Waarom bijmengen van stikstof niet duidelijk is voor jou? Goede vraag om jezelf te stellen. Ik kom bouw van stikstoffabrieken al jaren tegen in de plannen en lees het ook in verschillende media. Ik kom al jaren niks meer tegen over de plannen die in 2009 / 2010 circuleerden voor ombouw van L-gas naar H-gas.

Huurders: stijgende gasrekening, zonder de kans daar zelf veel aan te veranderen. Anders dan de thermostaat een graadje lager zetten of verhuizen. Naar welk huis dan? Heb je een huisbaas voor ze die wel investeert in z’n pand zodat de energierekening van de huurder omlaag gaat? Bij die huurders zitten ook VVD en CDA stemmers die je uitrookt naar PVV en FvD als je geen ander beleid voert naast verhoging van energiebelasting op aardgas.

Om het kort te houden Hermie: ik ben nog lang niet overtuig van je grote lijn. Ook als ik een VVD of CDA pet op zet overtuigt het niet (en ja, da’s deel van mijn werk om me te verplaatsen in raadsleden van en stemmers op andere politieke partijen).

#68 Hermie

@68: * Iedere huiseigenaar bepaalt zelf wanneer hij/zij van het gas af gaat ( Er is dan ook geen rol voor de gemeente)
* De overgang van L-Gas naar een ander gas (bijmenging of niet) wordt voor 2030 geregeld. Gegarandeerd.
* Gasbelasting wordt langzaam verhoogd eventueel zelfs na 2050.

Als dat het beleid is dan vraag ik mij toch af wat er dan zo verschrikkelijk mis is gegaan in de communicatie.

Wat betreft de huurders: Volgens mij wordt er grotendeels gehuurd van woningbouwverenigingen die wel de investeringen kunnen doen. Dat loopt, het wordt al geregeld. Over hoeveel huurders hebben wij het nu die niet van woningbouwverenigingen huren maar van particulieren? Hoe groot is die groep eigenlijk?

#69 AltJohan

@68: Over de stikstoffabriek het volgende: “19-12-2018 Gasunie gunt bouw stikstofinstallatie aan Air Products”

https://zuidbroek.gasunie.nl/nieuws

#70 Krispijn Beek

@70 dank.

@69 wat er mis gaat in de communicatie? In jouw voorstel ga je vooral uit van verhogen prijs aardgas via energiebelasting. Dat doet niks af aan de hoge investeringskosten waar een deel van de huiseigenaren mee te maken krijgt. Voor bewoners van een label a, b of c woning en woningen die aan het warmtenet kunnen valt het misschien nog te overzien (hoewel ik 15 tot 20.000 Euro nog steeds veel geld vind om te investeren in mijn woning). Voor eigenaren van een jaren 30 woning of een label d t/m g woning gaat het om veel hogere bedragen. Die krijg je niet rendabel via verhogen van de gasprijs, en als je dat wel lukt lopen die huiseigenaren zo leeg op hun gasrekening dat ze tegen de tijd dat het rendabel is om van gas af te gaan zo krap bij kas zitten dat ze het niet meer kunnen betalen zonder fors te lenen.

Het klinkt dus heel leuk dat ‘beslis maar zelf wanneer u van gas af wil’ en er is ‘geen dwang’, maar je laat huiseigenaren van onzuinige woningen gewoon snoeihard in de kou staan. Dat is er mis met je voorstel. En dat doorzien ook stemmers op VVD en CDA dondersgoed.

Wat betreft huur: woningbouwcorporaties hebben 2,4 miljoen woningen in bezit. Je ging uit van 4,2 miljoen koopwoningen. Op basis van 7,7 miljoen woningen in Nederland (bron: https://allecijfers.nl/nederland/) betekent dat 1,1 miljoen woningen in particuliere verhuur.

#71 Hermie

@71: De vraag was waarom het mis ging in de communicatie. De onrust en verkiezingsuitslag is het bewijs daarvoor. Mijn vraag was niet wat er mis is aan mijn voorstel.

In mijn communicatie geef ik direct geruststelling en zekerheid. Dat is inclusief de zekerheid dat gas duurder wordt. Dat mag iedereen gerust weten. Daar nemen we tenminste 30 jaar de tijd voor. De geruststelling dat niemand je van het gas af gaat halen en de geruststelling dat je het in je eigen tempo mag doen op het moment dat het je zelf uitkomt. Geen gedram dus. En termen als ‘snoeihard in de kou’ is lachwekkend populisme. Stel je niet aan. Gas wordt hoe dan ook duurder. Misschien is belastingverhoging zelfs niet meer nodig!

1. Iedere huiseigenaar bepaalt zelf wanneer hij/zij van het gas af gaat ( Er is dan ook geen rol voor de gemeente)
2. De overgang naar een ander gas na 2030 wordt gegarandeerd.
3. De prijsverhoging van het gas zal langzaam worden ingevoerd.

Iedereen heeft dus tenminste 30 jaar de tijd om de stappen te zetten in het eigen tempo. Dat begint bij isolatie. Een stap voor veel oudere mensen zal verhuizen zijn. Huis verkopen en het over laten aan een volgende generatie. Maar he, Krispijn, jij kan het blijkbaar zonder prijsverhoging van het gas? Doe met punt 3 wat je wilt.
Punt 1 en punt 2 blijven staan die zijn het belangrijkste. Dat zijn de punten die gemist zijn in de communicatie.

1,1 miljoen in de particuliere huur. Daar mag jij wat voor verzinnen. Misschien een regel dat je na 2030 alleen nog geïsoleerde huizen mag verhuren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*