Elektronisch Patiëntdossier voor wie het wil

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het Elektronisch Patiëntdossier gaat nu op vrijwillige basis verder, onder de vlag van de zorgverzekeraars. Mijn voorspelling: wie straks niet opgenomen wil worden, zal daarvoor financieel ‘ontmoedigd’ worden.

Open artikel

Reacties (12)

#1 Noortje

Aangezien zorgverzekeraars belang hebben bij inzicht in de medische situatie van een klant, en per klant en arts toestemming vragen het dossier in te zien omslachtig is, zal er wel een ‘stimulans’ komen om mensen die niet mee willen doen aan het epd toch deel te laten nemen. Verhoogde zorgpremie op termijn (of positief gebracht korting bij deelname) ligt voor de hand.

#2 Inca

Hoog tijd dus om alvast te gaan lobbyen voor een wet die dat verbiedt, nu het nog kan.

#3 Joost

Argh. Ik zal mijn epd NOOIT in beheer van de zorgverzekeringen geven. Punt.

En ik ben bereid daarvoor te vechten (sterven niet, overigens).

#4 Lars

Ik heb een jaar of wat terug officieel bezwaar gemaakt tegen opname in een landelijk EPD en daarvan een bevestiging gekregen. Dat moet nu zeker weer opnieuw…

Ik maakte bezwaar omdat ik graag eerst de eerst paar grote incidenten afwacht waarna de beveiliging ws pas echt goed wordt aangepakt. Ook is er wat mij betreft nog veel te veel onduidelijk over wie, wat, waarom en wanneer toegang krijgt. Function creep ligt op de loer.

#5 A. de Man

Het is hier exact dezelfde discussie maar dan andersom voor wat betreft het donorverhaal in https://sargasso.nl/op-naar-het-ja-tenzij-systeem/

#6 Prediker

Het is altijd goed om waakzaam te zijn en die zorgverzekeraars vertrouw ik voor geen cent.

Maar ik lees in dat Volkskrant-artikel nergens dat het nieuwe EPD onder de auspiciën van de zorgverzekeraars komt te liggen. Wel dat ze er 60 miljoen aan meebetalen. Dat is zakelijk bezien ook logisch, want als er betere afstemming is tussen huisarts, apotheek, ziekenhuis en specialist, en medische geschiedenis makkelijk opvraagbaar wordt, kun je daar veel medische kosten mee besparen.

In het artikel zelf lees ik echter dat het niet zozeer de zorgverzekeraars zijn die het EPD in beheer hebben/krijgen, maar dat de ‘Vereniging van zorgaanbieders voor zorgcommunicatie’ (VZvZ), een samenwerkingsorgaan van “clubs van huisartsen (LHV), huisartsenposten (VHN), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ)” het netwerk van het EPD in de lucht heeft gehouden, omdat artsen en apotheken het zélf een belangrijk instrument vinden om medische informatie over de patiënt snel opvraagbaar te hebben.

Het zou dan vooralsnog dat samenwerkingsverband van huisartsenverenigingen, apothekersverenigingen en ziekenhuisverenigingen zijn die het EPD in handen krijgt. Dat lijkt me wel wat anders dan dat zorgverzekeraars er controle over en inzage in krijgen. Toch?

#7 Prediker

@5 – Dat zou het zijn als je meer belasting moest betalen indien je je keuze om wel of geen donor te zijn niet registreert. Of in de ogen van de overheid de ‘foute’ keuze maakt natuurlijk…

#8 A. de Man

Precies. Function creep is een term die ook hier van toepassing kan zijn.

#9 Inca

@Prediker: dat een EPD tot betere afstemming en daarmee tot lagere zorgkosten zou leiden moet ik eerst nog maar eens bewezen zien. Ik geloof er namelijk niks van, als ik zie hoe er op dit moment met de al bekende informatie wordt omgegaan.
(Dat varieert van gewoon negeren en niet lezen, tot ‘ik wil het toch liever zelf uitzoeken’ of zelfs ‘anderen kunnen wel zo veel zeggen’, tot het vluchtig doorlezen en dan hyperfocussen op 1 detail. Niet zelden worden dingen over het hoofd gezien die gewoon in het eigen dossier staan. Dus waarom een EPD dan ineens wel goed gebruikt gaat worden?)

#10 Noortje

@Prediker “Dat lijkt me wel wat anders dan dat zorgverzekeraars er controle over en inzage in krijgen. Toch?”

Niet helemaal. Zorgverzekeraars, maar ook verzekeraars voor arbeidsongeschiktheid, mogen nu reeds na toestemming van de client inzage krijgen in dossiers. Met een gebundelde vorm van verschillende medische dossiers – op dit moment zijn ze gescheiden per bijvoorbeeld ziekenhuis – is sneller een vollediger beeld te verkrijgen.
Bij dit “vrijwillig” inzicht geven kies je nu heel bewust welk deel je open stelt voor de verzekeraar. Bij een aanvullende zorgverzekering en een gezondheidsprobleem jaren terug wordt een dergelijk verzoek tot inzicht bijvoorbeeld gedaan. Weigering leidt tot weigering aanvullende verzekering. Ook bij ziekmelding of medische keuring bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt dit vrijwel standaard gedaan en weigering is in strijd met de algemene voorwaarden. Straks is alles lekker makkelijk gebundeld.

De huidige wetgeving zoals WBP en de ZvW biedt bovendien slechts beperkte waarborgen t.a.v. inzien en m.n. inzamelen van gegevens door verzekeraars.

Overigens stopt niemand miljoenen in een epd, zonder daar een belang bij te hebben. Verzekeraars zijn geen charitatieve instellingen. En het feit dat in de zorginkoopcontracten voor huidig jaar de verplichte deelname aan epd bij huisartsen is opgenomen, maakt me nog wat argwanender. Overigens hadden de zorgverzekeraars de huisartsen hierbij gefopt; ze deden alsof dit met de branchevereniging zo was afgetikt ;o)

Lezenswaardig: http://www.computable.nl/artikel/opinie/overheid/4353763/1277202/het-achterdeurtje-tot-het-epd.html

#11 Inca

’t Is misschien ook goed om deze weer uit het archief op te diepen: https://sargasso.nl/verzekeraar-vergoedt-therapie-alleen-in-ruil-voor-gevoelige-informatie/

#12 Inca

PS, @redactie, mag de tag die erbij staat ‘epd’ zijn? https://sargasso.nl/tag/epd/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*