1. 1

  Verdaas woonde in Zwolle, maar moest in Gelderland gaan worden toen hij in april 2007 provinciebestuurder werd. Volgens Gedeputeerde Staten kocht Verdaas kort na zijn aanstelling een pand in Nijmegen, waar hij op papier vanaf dat moment woonde. Maar volgens een Statenlid in Gelderland declareerde Verdaas tot medio 2011 honderden ritten van en naar zijn oude adres in Zwolle, waar hij dus stiekem bleef wonen.

  Echte punt is dus dat Verdaas de boel een beetje voor de gek hield door net te doen alsof hij in Nijmegen, Gelderland woonde (is dat niet valsheid in geschrifte, eigenlijk?), terwijl hij in werkelijkheid gewoon in Zwolle bleef wonen – en ondertussen ook nog het onderste uit de kan wilde hebben door de honderden autoritjes naar zijn echte woonadres in Zwolle, Overijssel te declareren.

 2. 2

  Heeft hij nu ritten gedeclareerd of gebruik gemaakt van de provinciechauffeur? Uit andere berichten leid ik ook af dat hij toestemming had om tot 2011 in Zwolle te blijven wonen. Kortom het is nog wat mistig, maar kennelijk wel genoeg om op te stappen.

 3. 4

  Nu is het wachten op de opmerkingen dat dit :
  1, slechts het topje van de ijsberg is
  2, alle pvda ers er alleen maar zitten voor zichzelf
  3, dit tekenend is voor de cultuur binnen de pvda
  4, andere misstanden ook snel naar voren zullen komen, zoals gebeurde bij Guusje Nadorst en consorten

  Oh wacht, dat geldt alleen voor de VVD.

 4. 5

  Het goede nieuws is dat het zelfreinigende vermogen van de Pvda/het kabinet groot genoeg is om een staatsecretaris op te laten stappen om zo’n integriteitszaak. Co Verdaas weet nu ook dat de regels ook voor hem gelden.
  Maar het blijft vreemd dat hij is voorgedragen terwijl hij deze zaak al aan z’n kont had hangen.

 5. 7

  Uit het artikel dat @noortje aangeeft:
  “‘Het zou moeten gaan over de grote verdiensten van Verdaas voor Gelderland, en niet over het zijn declaraties en reiskosten – die bovendien door de algemeen directeur waren goedgekeurd. Co heeft zeer hard gewerkt en zeer veel betekend voor Gelderland, dankzij zijn grote Haagse netwerk en verfrissende stijl. Dit zijn schandalige aanvallen van incapabele provinciale politici op een bewindspersoon.'”

  Stuitend! Hard werken wordt van iedere ambtenaar verwacht. Verder wordt er verwacht dat een ambtenaar integer is, en niet dergelijke schimmige constructies bedenkt, al dan niet goedgekeurd door “de directie”.

 6. 8

  @6 – De reactie van SP-statenlid Toine van Bergen vind ik de spijker op z’n kop:

  Je kunt zeggen: ach, er is wat gedoe met adressen van Verdaas, maar ik draai het graag om. Als een uitkeringsgerechtigde stiekem twee adressen blijkt te hebben, wordt die door de overheid opgejaagd en uitgekleed. Ik vind dat we een staatssecretaris van de PvdA langs dezelfde meetlat moeten leggen.'

  En ik lees eindelijk eens een keer over een PVV-politicus die een zinnige issue aanzwengelt.

 7. 10

  Nou, met het aftreden heeft Verdaas al ‘de zwaarst mogelijke consequentie’ genomen, tsjongejonge, wat een gevolgen. Geen oneervol of verwijtbaar ontslag, geen boete… Het leven van een Gedeputeerde is niet makkelijk hoor.

  En Samsom en Rutte vertrouwen iedereen op hun mooie blauwe ogen.
  “Bent u integer?”
  “Natuurlijk”
  “Ok, prima, welkom in ons kabinet”

  ( http://www.nu.nl/politiek/2976182/rutte-botst-met-kamer-aanstellen-verdaas.html )

 8. 13

  In de eerste plaats is Van Bergen volgens mij van de SP en niet van de PVV. Prediker geeft dat al aan in de kop van zijn post maar complimenteert vervolgens een andere partij. Verder gaar de vergelijking mank. Ook een bijstandsgerechtigde mag regelmatig bij een partner slapen. Het gaat dan om het voeren van een gemeenschappelijke huishouding. Dat is een andere toets. Verder vind ik de regel dat een bestuurder in de provincie of gemeente moet wonen die hij bestuurt achterhaald. Dat geldt misschien niet voor de burgemeester die een formele tol heeft bij rampen en openbare-ordeverstoringen, maar voor de rest van het bestuur hoeft de regel niet strikt gehandhaafd.
  Verder verbaas ik mij over grote woorden als ‘valsheid in geschrifte’ (Trouw vanmorgen). Hij heeft het aantal kilometers gedeclareerd dat hij mocht declareren de de rest van de afstand voor eigen rekening gereden. Blijft over de auto met chauffeur. Daarover wil ik graag exact lezen wat de afspraken waren. Een wettelijke regel die dat verbiedt is er volgens mij niet.

 9. 14

  @13
  ‘vind ik [ ] de regel achterhaald’. O vind jij dat? Ja, dat vond Verdaas ook, maar die regel was niet achterhaald.

  Verder dat slaafse verontschuldigen van de bazen.

 10. 16

  @prediker 8

  Niet mee eens. Even generaliserend, een uitkeringsgerechtigde heeft twee adressen om een financieel voordeel te behalen. Dat lijkt hier niet het geval, of de drijfveer van deze constructie.

  Zijn constructie heeft wel financiële gevolgen in de zin van compensatie van onkosten. Of de belastingbetaler daarvoor moet opdraaien is een terechte vraag.

 11. 17

  Of er is een regel dat je “in de buurt” (lees: in de gemeente of in de provincie) moet wonen, of er is een regel dat je maar beperkte afstand mag declaren. (of beide). Maar niet geen van beide, want dat kost gewoon veel geld.

  Het excuus van de “directeur” vind ik trouwens wel slap. Het lijkt net alsof zo’n directeur dingen kan goedkeuren en het dan ok is, maar dit is geen bedrijf. Dit is overheid, en de directeur is een ambtenaar waar een gedeputeerde politiek verantwoordelijk voor is, dus ook voor beslissingen van zo’n directeur.

 12. 18

  @Lord Flash: de overeenkomst is dat beide een tweede adres nemen om de regels te omzeilen. In dit geval bv de regel dat een gedeputeerde moet wonen in de provincie waar die is aangesteld. Het is dus nog steeds regelontwijking.

  Natuurlijk hangt dat samen met financieel voordeel: geen baan, geen inkomen immers? Ook het gebruik van de dienstauto lijkt me beslist een financieel voordeel. Naast dat hij niet aan de regel voldeed om te wonen waar hij werkte, draagt hij de consequenties daarvan niet zelf maar wentelt ze op de gemeenschap af. Dat is in alle opzichten verwijtbaar en niet-integer gedrag.

  Overigens zijn er ook situaties waarin uitkeringsgerechtigden twee adressen hebben (althans, dat vindt de gemeente) als er bv sprake is van een latrelatie. Ook dan is financieel gewin niet het uitgangspunt, maar het behouden van een eigen woonplek. Maar dat kan evengoed gestraft worden.

  Maar het is wonderlijk. Van bijstandsgerechtigden verwachten we niet alleen dat ze zich aan de regels houden, maar ook dat ze heiliger dan heilig zijn, altijd vriendelijk, beleefd, dankbaar en zorgvuldig zijn. Van mensen die voor veel geld zijn aangenomen in een functie waarbij integriteit toch behoorlijk belangrijk is, verwachten we dat niet?

 13. 19

  Voor bijstandsgerechtigden zijn de verordeningen aangescherpt. In de nieuwe ingaande per 1 januari 2013 kan bij een vermoeden van fraude al aan de bel worden getrokken (letterlijk en figuurlijk). En de sancties zijn dan ook dusdanig opgevoerd.

  Nu gebeurt al dat bij vermoeden van fraude onschuldige individuele uitkeringsgerechtigden het verschrikkelijk moeilijk kunnen krijgen. Want bewijs maar eens dat het niet zo is.

 14. 20

  @inca

  Dat lijkt me inderdaad de relevante vraag: heeft Verdaas zich aan de regels gehouden met betrekking tot zijn woonplaats. Wellicht op papier, maar niet in intentie. Terecht dat statenleden daarover vragen stellen. En overigens, als hij hier open over zou zijn en de staten zouden hem toestemming geven is er ook niks aan de hand.

  De financiële gevolgen is hier vervolgens een afgeleide van. Ik stel ook dat de vraag of je dit mag afwentelen op de belastingbetaler een terechte is. Ik vind van niet, dus ook daar zijn we het eens. Maar daar ken ik de feiten van het gebruik van de auto en de afspraken daaromtrent niet voldoende om dat te beoordelen. Aangezien deze affaire al even schijnt te slepen, heeft Verdaas zich waarschijnlijk in nogal een grijs gebied begeven.

  Da’s dubbel onhandig: eerst langs het randje gaan op het gebied van je woonplaats en dan ook nog niet zorgen dat je in ieder geval op het financiële vlak niets te verwijten valt.

  Goed dat je aangeeft dat er ook in uitkeringssituaties momenten zijn waarop een dubbel adres aan de orde kan zijn, zonder dat de drijfveer financieel was. Ik generaliseerde het iets teveel. In zo’n situatie geldt denk ik ook dat het afhangt van de precieze regelgeving en een inschatting van de situatie.

 15. 21

  @lord flash in 15: in een zaak als deze wordt van een ambtenaar hetzelfde verwacht als van een politiek ambtsdrager. Hij moet ook hetzelfde integriteitsbeleid volgen als alle ambtenaren van de provincie. Ergo, hij is in dit geval dus ook ambtenaar.

 16. 23

  Even generaliserend, een uitkeringsgerechtigde heeft twee adressen om een financieel voordeel te behalen.

  Draai dat liever om: een uitkeringsgerechtige (zoals een AOW’er) houdt zijn oude adres aan, om te voorkomen dat de overheid een korting uitvoert op zijn/haar inkomen dat al feitelijk onder het bestaansminimum ligt. Want als je samenwoont, wordt alles anderhalf keer zo goedkoop, stelletje fraudeurs!

  Meneer de Gedeputeerde, Co Verdaas, hield de Provincie voor de gek door een fictief woonadres te creëren (valsheid in geschrifte?), vervolgens dacht hij ook nog recht te hebben op kosten van de gemeenschap vervoerd te worden naar zijn eigenlijke woonadres in een auto met chauffeur, en daarenbovenop vroeg hij ook nog eens onkostenvergoeding voor treinritjes Arnhem-Nijmegen (goh, wat miliebewust..), die helemaal niet gemaakt waren, maar die louter door hem opgevoerd werden om te verdoezelen dat hij niet in de Provincie woonde (valsheid in geschrifte?).

  Punt is niet alleen dat hij z’n adres gefingeerd heeft hè?

  Punt is ten eerste dat dit de gemeenschap tienduizenden euro’s extra geld heeft gekost. Of denk je dat die chauffeur voor nop werkt, en de benzine niks kost?

  En ten tweede, dat Verdaas ook nog eens een gefingeerde onkostenopgave voor treinritten Arnhem-Nijmegen heeft gedaan, om te verdoezelen dat hij een fictief adres had.

  Fraude, valsheid in geschrifte. Als een uitkeringstrekker dat doet (bijvoorbeeld omdat twee senioren stiekem bij elkaar wonen, of in een LAT-relatie bij elkaar wonen), dan wordt hij door de overheid gecriminaliseerd en uitgekleed.

  Maar als een bestuurder het doet, dan wordt het gladgestreken en afgedekt door diezelfde overheid. De betrokkenen wisten in Gelderland donders goed hoe het zat, maar ze knepen een oogje dicht omdat Verdaas zoveel betekende voor de Provincie.

  Met twee maten meten, noemen we dat.

 17. 24

  @Joop, een vermoeden van fraude is niet nodig voor huisbezoek. Het weigeren van het huisbezoek levert wel automatisch ‘vermoeden van fraude’ op – je hebt de vrijheid te weigeren, maar je raakt dan wel automatisch je uitkering kwijt. Er zijn voorwaarden verbonden aan huisbezoek (het zou in principe pas mogen worden ingezet als andere middelen niet tot de benodigde informatie leidt) maar omdat het om onaangekondigde bezoeken gaat, is dit slechts achteraf vast te stellen. In hoeverre er ook werkelijk controle is op de naleving van de voorwaarden, maar ook hoevaak onaangekondigd huisbezoek wordt ingezet zonder duidelijk vermoeden van fraude, is me overigens niet bekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren