De VVD komt weer eens op voor zijn achterban

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Nu.nl:

De VVD wil niets weten van plannen van de Europese Commissie om zich met de belastingen van de lidstaten te bemoeien. […] [VVD-Kamerlid] Neppérus wees op voornemens van de Europese Commissie om onder meer de vennootschapsbelasting in alle EU-landen op één lijn te brengen.

Want als dat plannetje doorgaat, wordt het voor bedrijven natuurlijk een stuk moeilijker om te profiteren van de race to the bottom die op dat gebied aan de gang is (en waar Nederland om het hardst aan meedoet).

En dan kunnen bedrijven dingen als dit voortaan op hun buik schrijven:

De belangrijkste politiek-economische ontwikkeling in de 21e eeuw is dat kapitaal steeds minder belasting afdraagt aan de staat. […] De afname van de bijdrage van bedrijven (met 17.6 procentpunt) en aandeelhouders (2.3) wordt precies gecompenseerd door de toename van inkomsten uit loonbelasting (20.6 procentpunt). Kortom, de belastingdruk op inkomen is niet zozeer veranderd onder de Paarse en opvolgende kabinetten, maar is vooral verschoven van bedrijven en aandeelhouders naar werkenden.

Zie overigens ook hier voor het nut van Europese belastingen voor multinationals.

Maar met gebruikmaking van de boeman ‘Brussel’ slaagt de VVD er uiteraard glansrijk in om de echte achterban (d.w.z. grote bedrijven) tevreden te houden en tegelijkertijd de eigen kiezers een poot uit te draaien:

[Staatssecretaris] Wiebes verzekerde Neppérus dat ze zich geen zorgen hoeft te maken over de opstelling van het kabinet. Het Nederlandse standpunt dat de EU-lidstaten zelf over hun belastingsysteem gaan, staat nog rechtovereind.

Open artikel

Reacties (18)

#1 Bolke

Volgens mij is het ook de bedoeling van een politieke partij dat ze opkomt voor haar achterban.

#2 Inca

@1, de titel had dan ook beter kunnen zijn, ‘de VVD komt weer eens op voor haar financiers.’

#3 Vipsania Agrippina maior

Als die joker Neppérus in paniek is moet het wel een goed plan zijn.

#4 Letaupe

“race to the bottom die op dat gebied aan de gang is (en waar Nederland om het hardst aan meedoet).”

Als bedoeld wordt dat Nederland de belastingontwijking van andere landen faciliteert dan is de stelling juist. De vraag zou echter moeten zijn in welke mate Nederlandse bedrijven zelf de belasting ontgaan. Daar gaan de Nederlandse politici echt over.

In 1981 betaalden 23 van de 25 AEX bedrijven een gemiddeld belastingtarief van 22,8%. Dat is 2,2% minder dan het statutaire tarief. Het verschil werd m.u.z.van de belachelijke innovatiebox met Verhagen als sponsor, bijna uitsluitend veroorzaakt door buitenlandse belastingfaciliteiten.

Uiteraard doen de Angelsaksische politici niets aan de lekken in hun belastingwetgeving (b.v. Google, Starbucks, Apple en Amazon) , dat gaat immers volgens de ijzeren wet van de oligarchie ten koste van de verkiezingskas.

#5 Toko Senang

of zou de VVD vinden dat er al genoeg belastinginners zijn, een extra tollenaar hebben we niet nodig.

#6 Emile M

De hier gevestigde buitenlandse vennootschappen hebben niet veel stemrecht. Dat de VVD zich direct door bedrijven laat betalen en daarvoor invloed biedt geloof ik niet. De kop van het artikel is dus populistische quatsch.

#7 Inca

@6, waarom zou je geloven dat het niet zo is? Dat is toch markt in optima forma? De VVD geeft keer op keer nadrukkelijk aan dat alles om geld gaat, dat alles aan de tucht van de markt moet worden blootgesteld. Er is geen enkele mening waarom zij hun invloed niet zouden vermarkten.

(De weerstand tegen het openbaar maken van geldstromen zou ook een aardige hint moeten zijn.
https://sargasso.nl/kort-wassen-neus/ off https://sargasso.nl/corrupte-politici-de-mazen-de-anti-pvv-wet/
En waarom denk je dat lobbyisten zo goed betaald worden – als het niemand wat op zou leveren?)

#8 Emile M

Zelfs Jos van R. begrijpt dat dat corruptie heet.

#9 Inca

@8, Jos van Rey heeft geleerd dat het corruptie heet als het uitkomt. Veel verder dan dat gaat z’n les niet. Nou ja, en dat zelfs als het uitkomt, dat niet per se een bezwaar hoeft te zijn – hij zit nog steeds in de gemeenteraad.

#10 Emile M

@9: met je eens. Dat mag de kiezer in Roermond zich aanrekenen. Te gênant voor woorden dat hij nog niet voor de rechter heeft gestaan. Dan pas leert hij (hoop ik)

#11 Amateur Commenter

@9: Tja, Teeven en Opstelten mogen ook nog steeds het juridisch politiek systeem bedrijven dus wat dat betreft doet Jos slechts mee met de richtlijnen van de partij.

#12 Emile M

Incompetent zijn O&T zeker, maar ik geloof niet dat ze beslissingen nemen met het oog op een privé of partijbelang. Vandaar mijn commentaar. Een zo ver gaande aantijging of de insinuatie daarvan zonder onderbouwend feitenmateriaal past een serieus blog niet.

#13 Amateur Commenter

@12: Je vergeet het magische verlies van een belangrijke audio-opname inzake witwasserij van Teeven & Van Rey. Het in bescherming nemen van Demmink om onduidelijke redenen, die dwarse en stuitende houding tegenover een progressief wietbeleid, het moedwillig laten omkomen van asielzoekers, het constante gemor aan de fundamenten van de rechtsstaat, zullen we nog even doorgaan?

#14 Emile M

Demmink werd niet alleen door VVD-ministers in bescherming genomen. Teeven is niet gek. Als hij zich persoonlijk bemoeid met een afluisterapparatuur in een lopende zaak komt dat vrijwel zeker uit. Er zijn dan immers vele personen bij betrokken. De zaak moet gewoon zsm voor de rechter.

#15 Inca

En over de dubieuze rol van het OM en Teeven zijn ook nog wat onduidelijkheidjes die niet tot op de bodem worden uitgezocht.

O&T zijn niet zozeer incompetent, maar ook verregaand niet-integer en actief vijandig aan een goede rechtsorde.

(Wat dat betreft valt Van Rey nog mee eigenlijk… )

#16 Emile M

@15: Dat moet dan in de rechtzaak blijken. Wat mij betreft wordt in een zaak tegen de heren plitici diezelfde rechtstaat gerespecteerd en zijn zij onschuldig tot het tegendeel blijkt.

#17 tigger

@16:
Jij gelooft nog in een harde scheiding tussen OM en ministerie?

#18 Emile M

@17: Ja. Heb jij enig concreet bewijs voor het tegendeel?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*