KORT | Wassen neus

NIEUWS - Nederlandse politieke partijen zijn sinds 1 mei 2013 verplicht hun financiering deels openbaar te maken. Dit geldt in ieder geval voor giften van meer dan € 4.500 en schulden groter dan € 25.000.

Alle gegevens over het jaar 2013 zijn inmiddels bekend en openbaar gemaakt.

Vooral over de mysterieuze financiering van de ledenloze PVV is in het verleden veel te doen geweest.

De nieuwe wet heeft aan alle schimmigheid echter niets kunnen veranderen. In haar financieel verslag meldt de partij over 2013 € 100 aan inkomsten en € 81 aan uitgaven. That’s it.

Hoe kan dit? ‘Aparte geldstromen,’ aldus PVV-penningmeester Harm Beertema in de Volkskrant:

Laat anderen er een voorbeeld aan nemen’, vindt penningmeester en Kamerlid Harm Beertema. De PVV betaalt medewerkers uit de vergoedingen die Kamerleden krijgen in wat Beertema ‘een aparte geldstroom’ noemt. Aan verkiezingen wordt volgens hem amper geld uitgegeven: ‘Dat gaat provisorisch.’

En zolang die aparte geldstromen formeel buiten de partij omgaan, hoeven deze dus ook niet in het financieel jaarverslag.

Ter illustratie: deze passage uit het financieel verslag van de VVD (p. 41):

Volledigheidshalve wordt in dit rapport vermeld dat er stichtingen en verenigingen bestaan, die als doel hebben de VVD-fracties in den lande te ondersteunen. Deze stichtingen en verenigingen, alhoewel zij meestal de naam VVD dragen, maken geen deel uit van de Vereniging Volkspartij voor Vrijheid en Democratie te Den Haag.

Maar van wie dergelijke ‘stichtingen en verenigingen’ geld ontvangen en om welke bedragen het gaat, hoeven politieke partijen dus niet te openbaren.

Sterker nog: politieke partijen zijn zelfs niet verplicht het bestaan van dergelijke nevenverenigingen te onthullen. De VVD doet dit geheel vrijwillig.

De PVV rept in haar financieel verslag immers met geen woord over een ‘aparte geldstroom’.

En dus kunnen we nu al, bij de allereerste ronde, concluderen dat de Nederlandse regels met betrekking tot de openbaarmaking van politieke partijfinanciering een wassen neus zijn.

Maar eigenlijk wisten we dat al vanaf het begin.

  1. 1

    Ik ontwaar een patroon. Zodra 1 van de linkse luchtkasteeltjes door de werkelijkheid wordt ingehaald beginnen jullie zeuren over de financiering van je opponenten. Klima-hoax/Climeategate.nl, Islam is onschuldig geloofje/PVV.

    Wat is het doel jongens? Klima-hoax is niet minder hoax als Climategate.nl geen AMBI dinges is en de Islam is geen kleiner gevaar voor de (internationale) rechtsorde als er geen aparte geldestromen zijn.

  2. 2

    @1: Of nu de SGP, de VVD of PVV geldstromen uit het zicht houdt, het blijft nieuws. Ik vind het kwalijker als nieuws niet genoemd wordt uit angst beschuldigd te worden door mensen die “een patroon ontwaren”.