De massa-immigratie kwam van rechts

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (47)

#1 Sjiek

Weer een afl. van de pop. serie CIO.

#2 Steeph

Even twee linkjes naar stukjes uit ons archief toegevoegd. Want echt nieuws is dit niet natuurlijk.

#3 vandyke

He he, eindelijk. Het is mij al jaren een doorn in het oog dat Wilders zoveel vrij spel kreeg. Hij werd alleen aangesproken op zijn fatsoen. Links kwam er te laat achter dat hij dat helemaal niet heeft.
Het is voor de geschiedschrijving goed om te vermelden dat vóór de massa-immigratie uit Oost-Europa hebben gestemd in 2003 o.a. de PvdA en ook Kamerleden als Verhagen en Wilders. Wonderboy Rutte was toen staatssecretaris van werkgelegenheid.

#3.1 JSK - Reactie op #3

Ja, alsof een PVV-stemmer zich door het bijdehante geluid van “maar veertig jaar geleden heeft een VVD’er werkvergunningen uitgedeeld in Marokko” laat overtuigen. Het prekerige, wel veroordelen maar geen alternatieven bieden, van de PvdA heeft die partij het stempel “linkse kerk” gegeven. Het is beter om die fout niet te herhalen.

#3.2 Micowoco - Reactie op #3

Helaas doen we nu alleen nog aan geschiedenisherschrijving.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #3
 • Vorige reactie op #3
#3.3 Ernest - Reactie op #3

Alle respect voor jouw exposees! Omdat links -muv SP – altijd zo soft reageerde ben ik maar gaan denken dat ze eigenlijk ook wel zouden willen dat ze die “massa-immigratie” op hun geweten hebben. Factfree politics is ook links niet vreemd.

#4 Grinta

Hear hear @ stuk in Volkskrant.

Echt nieuws is het misschine niet maar het probleem met nieuws is natuurlijk dat het vluchtig is – herhaling op herhaling heeft er helaas voor gezorgd dat het in de publieke opinie ‘links’ blijkbaar de ‘schuld’ aan immigratie heeft – daarom lijken dit soort stukken me meer dan welkom!!

Laat iemand Wilders/VVD/CDA toch is een keer consequent tegenspreken op een charmante manier!!

#5 Joop

Youth bulge – wij hebben ontgroening, en ergens anders hebben ze nog wel overtollige zonen tussen de 15 en 25 jaar.

#6 piet de nuttige idioot

Die van Dam doet wel goed zijn best, in het ‘sharia-debat’ een topper, en dit is ook een aardig stuk. Al staan de open deuren zowat tegen elkaar op te tochten.
En hij vergeet wat te vermelden imho.
Omdat links van oudsher de functie heeft zich te ontfermen over de ‘onderkant van de maatschappij’ heeft ze zich vanaf het begin zorgen gemaakt over de werk- en leefomstandigheden van de ‘gastarbeiders’. Niet alleen omdat ze het beste voor hebben met elke sloeber, maar ook om concurrentie-vervalsing (de concurrentie met de autochtone sloebers) tegen te gaan. Dat laatste wordt wel vermeld, maar de belangenbehartiging voor de gastarbeiders schiet er een beetje bij in. Wat nu alleen maar uitgelegd wordt als ‘stemmen winnen’.
Al kunnen die Turken wel érg hard werken. Wat dat aangaat viel me dit artikel ook op http://www.nrc.nl/nieuws/2011/10/10/westerlingen-zijn-softies-daarom-gaan-ze-niet-het-land-op-bij-baanverlies/ Gaat dan wel over Mexicanen, zeg maar de Amerikaanse Turken.
En als ze dan nog door allerlei extraatjes goedkoper zijn (bedden verhuurd door werkgever, maaltijden, ‘gedwongen winkelnering’) wordt het voor een werkgever extra aantrekkelijk.
Doordat links het voor de belangen van die mensen opnam, en indirect voor ‘onze’ belangen, krijgen ze nu in de schoenen geschoven verantwoordelijk te zijn voor die veronderstelde massa-immigratie.

#7 Bismarck

“En als ze dan nog door allerlei extraatjes goedkoper zijn (bedden verhuurd door werkgever, maaltijden, ‘gedwongen winkelnering’) wordt het voor een werkgever extra aantrekkelijk.”

Hé, dat klinkt me bekend in de oren!

#7.1 piet de nuttige idioot - Reactie op #7

Toevallig, ik kende dat artikel niet, heb het over de ervaringen met het ‘Turkenpension’ waar ik vroeger naast woonde. Wat me weer een aantal onvergetelijke vakanties opleverde, waar ik zowat kwaad aangekeken werd als ik m’n portemonnee te voorschijn haalde. Dus eigenlijk profiteerde ik ook nog van de brave inborst van die mensen.
Goeie zaak dat zo’n aspergeteler aangepakt is, maar iets zegt me (m’n onderbuik? – ik voel het aan m’n water) dat dat niet aan de VVD gelegen heeft.

Maar hier in de buurt heb je zo’n ‘groentefabriek’ (van de voorverpakte salades) waar bussen vol Polen aangereden worden, ingehuurd via Poolse uitzendburo’s/Poolse CAO’s (+ een beetje), ‘gratis’ eten in de bedrijfskantine (waar natuurlijk wel weer wat voor gerekend wordt), en ze zijn nog zo vriendelijk om huisvesting te regelen ook in afgeschreven huisjesparken/campings, waar natuurlijk wel weer wat voor gerekend wordt. Waarschijnlijk zijn ze iets slimmer dan de asperge-dame om het nét binnen de grenzen van de wet te houden.
En na een half jaar mag iedereen weer 2 maanden naar huis, hiep-hoi.
Anders zou het verlenging van het contract zijn, een euro meer per uur. Maar dan wordt de volgende lichting weer aangevoerd.

#8 Martijn

1 van de reacties onder dat artikel:

” klaas580

De immigratie begon in de jaren ’60 met de invoer van gastarbeiders, die zogenaamd het vuile werk moesten doen waar de Nederlander geen zin in had. Als ik me goed herinner, was dat in de tijd vam Joop den Uil “links dus”. Vanaf die tijd hebben we alleen maar links-socialistiese regeringen gehad. Dus moet men nu niet opeens deze rechtse regering daar de schuld van geven. Het waren dus de linkse rakkers die deze ellende veroorzaakt hebben en nog steeds de afbouw van de immgratie tegen werken. ”

Potverdorie, ik heb dat helemaal niet doorgehad, al die links-socialistiese (sic) regeringen!

#8.1 vandyke - Reactie op #8

Het is ook niet voor niets dat 1/3 van de PVV’ers denkt dat Wilders minister is.

#8.3 vandyke - Reactie op #8.2

Ik wil nu wel discussiëren en vele anderen met mij, helaas ben jij een van de zeer weinige Tipo van rechts die wil discussiëren.
Dat er sprake was van een algeheel gevoel dat je -wat we nu noemen- politiek correct moet zijn, is waar. Het gevoel was er echter van links tot rechts. De CD werd door iedereen afgebrand, maar dat gold ook voor de SP.

Waar Jan van de Beek helemaal aan voorbij gaat is dat het rechts is geweest die de gezinsmigratie heeft mogelijk gemaakt in de jaren 60. Dat wilde de werkgevers en dat wilde de katholieken.

Punt is echter dat de PVV de discussie totaal verneukt door maar te bléren ‘dat het de massa-immigratie de schuld van links is. Er is een nieuwe politieke corectheid ontstaan en dat is die van anti-immigrant. Net zo goed als dat het niet kon in de jaren ’80 en ’90, kan je nu ook niet meer over feiten met je tegenstanders discussiëren.

#8.4 tipo - Reactie op #8.3

Daar ben ik het mee eens. Als iedereen bij de feiten blijft, dan kun je prima met elkaar in debat.

Leers stelde bijvoorbeeld dat immigratie een goed recept tegen vergrijzing zou zijn, wat niet op feiten is gebaseerd. http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/10/leers-er-moet-meer-immigratie-komen

Massa-immigratie is echter iets uit het verleden en nu niet aan de orde. Daar overschreeuwt de PVV zich dan weer. Toen half Suriname en halve dorpen uit Marokko en Turkije via zeer uitgebreide en soepele gezinsmigratie aankwamen ergens tussen 1973 en 1983, toen was er wel sprake van massa-immigratie. Nu niet meer.

Immigratie op zich is ook niet erg, als je als land maar weet waar je kracht en je kansen liggen. Die liggen niet in laagwaardige immigratie en ook niet in immigratie tegen vergrijzing. Immigratie die self-supporting is, dat is de vorm van immigratie die Nederland nodig heeft.

De immigratie discussie over de kwantiteit heeft u dus ‘gewonnen’. Daar had u gelijk, zolang het beleid niet soepeler wordt. De immigratiediscussie over kwaliteit (opleiding, deugdzaamheid, overheidsonafhankelijkheid) en hoe je daar het beste naar kunt streven is echter nooit klaar.

#8.5 vandyke - Reactie op #8.3

Het stuk van NIDI -waar DS naar linkt- is gebaseerd op de bevolkingsprognose van het CBS. Het CBS gaat uit van meer immigratie uit niet-westerse landen. De PVV wil die op zijn minst halveren.
Ik heb zelf berekeningen gemaakt, maar die heb ik nog niet gepubliceerd. Dat is lachen. Waarom vraagt rechts niet of het CBS wil uitrekeningen wat het voor de grijze druk betekent als de immigratie van NWA wordt gehalveerd of zelfs helemaal beeindigd?

DS linkt zo leuk naar het stuk van NIDI, maar wat staat er bijvoorbeeld in?

De werkzame beroepsbevolking
is de afgelopen tien jaar met een miljoen
gegroeid, terwijl de potentiële beroepsbevolking
slechts met zo’n 400.000 mensen toenam. Of
mensen ook echt op de arbeidsmarkt aan de
slag willen gaan, hangt af van de voorwaarden
die daarvoor gelden, zoals financiële voor-
waarden, maar bijvoorbeeld ook goede kinderopvang.
En of mensen ook feitelijk aan de slag
kunnen komen, hangt af van hun kwalificaties
zoals beroepsvaardigheden en diploma’s, maar
natuurlijk ook van de economische ontwikke-
ling die van invloed is op het aantal banen.
Daarnaast spelen eerder genoemde factoren als
discriminatie en vooroordelen tegen bepaalde
groepen (vrouwen, allochtonen, ouderen) een
rol.

Dan zijn we lekker op weg met dit Kabinet en deze gedoogpartij.

#9 tipo

Wat Martijn van Dam zegt, is allang bekend bij iedereen. Rechts (als daaronder ‘De Rijken’ wordt verstaan) is ook de enige die welvaartswinst heeft dankzij immigratie. Links (als daaronder de armen worden verstaan) hebben er enkel welvaartsdaling door.

Immigratie als lage lonenbeleid (en dus verhoging concurentiekracht) is slechts 1 kant van immigratie. De andere kant is dat het importeren van laagwaardige arbeiders de noodzakelijke innovatie van een kapitaals- en kennis-intensievere productie van het Nederlandse bedrijfsleven onnodig lang tegengehoudt. Wanneer deze herstructurering na enige vertraging alsnog plaatsvindt, heeft de verzorgingsstaat onmiddelijk een probleem, want die laagwaardige arbeiders raken dan werkeloos en overheidsafhankelijk.

Zo voorspelde de de SER en het CPB in 1974 al:

http://www.ser.nl/nl/publicaties/adviezen/1970-1979/1974/b05210.aspx

En zo is ook geschiedt. Daardoor is laaggeschoolde immigratie voor de collectieve sector (en dus voor de gemiddelde belastingbetaler) in ieder geval altijd een kostenpost.

“als de sociaal-economische positie van arbeidsimmigranten overeenkomt met het gemiddelde van niet-westerse allochtonen, is het resultaat voor de collectieve sector altijd negatief, ongeacht de leeftijd bij binnenkomst.”

http://esbonline.sdu.nl/esb/images/860808_tcm445-237267.pdf

Maar wat doet alle (westerse en niet-westerse) immigratie gezamelijk dan voor de gehele economie?

Nou, niks eigenlijk. Vooruit een beetje, zo lijkt het. Uit een ruwe berekening van Harry van Dalen uit 2001 volgt:

“Als we een
arbeidsinkomensquote van 0,7 aanhouden die min of meer overeenkomt met
de historische ontwikkeling in Nederland, een vraagelasticiteit van –0,5, en
als we bedenken dat in 1998 het aantal allochtonen als percentage van de
totale beroepsbevolking 9,4 procent (bron: CBS Statline) bedroeg dan kan
men uitrekenen dat de immigratiewinst 0,15 procent van het nationaal
inkomen (ofwel het bruto binnenlands product, BBP) bedraagt. Als we
bedenken dat het BBP in 1998 354,2 miljard euro bedroeg dan betekent
immigratie een welvaartswinst van 826 euro per immigrant. Kortom, van
immigranten wordt Nederland per saldo zeker niet armer maar ook niet
(ontzettend) rijk.

Achter de immigratiewinst gaat echter een enorme herverdeling van
inkomens schuil, aangezien kapitaal ten opzichte van arbeid relatief
schaarser wordt en daar ook voor wordt beloond. Autochtone arbeiders
verliezen door de immigratie 2,99 procent van het BBP terwijl kapitaal-
bezitters er 3,14 procent van het BBP in inkomen op vooruit gaan.”

http://www.nidi.knaw.nl/Content/NIDI/output/b&g/2001/bg-30-03-vandalen.pdf

Belangrijk is dus om te weten, dat niet-westerse immigratie (voorzover het om laaggeschoolden gaat) altijd negatief is voor de verzorgingsstaat (voor iedereen dus) en dat immigratie in het algemeen (dus de hele groep westers en niet-westers bij elkaar opgeteld) negatief is voor de autochtone laaggeschoolde werkenden (en de reeds aanwezige allochtonen) en positief voor de kapitaalbezitters in Nederland, maar per saldo slechts een heel klein plusje te weeg brengt. Aangezien de kleine welvaartswinst uit immigratie over een veel grotere hoeveelheid mensen moeten verdelen, is dat gemiddeld toch een welvaartdaling per capita, waarbij de armen het meest toeleggen en de kapitaalkrachtigen een kleine welvaartsstijging krijgen.

#9.1 vandyke - Reactie op #9

Laat nu het Kabinet Den Uyl gevolg hebben gegeven aan het SER advies: geen werving meer van gastarbeiders.
Wat totaal is onderschat waren de gevolgen van de gezinsmigratie door de opeenvolgende Kabinetten. Den Uyl gaf bijvoorbeeld homo’s en vrouwen gelijke rechten en kwam in 1975 ook nog met een regularisatie, maar met name door het vrijwel voorwaardeloos maken in 1978 van de gezinsmigratie kwamen er in korte tijd vele tienduizenden immigranten bij.
Dan blijft toch staan waarom rechts dan in 2003 opnieuw het licht op groen zette en waarom ze dan nu zo jammeren en ook nog links partijen de schuld geven.

#9.2 Sjiek - Reactie op #9

Belangrijk is dus om te weten, (…) dat immigratie in het algemeen een heel klein plusje te weeg brengt.

Prima toch.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #9
 • Vorige reactie op #9
#9.3 Sjiek - Reactie op #9

Belangrijk is dus om te weten, (…) dat immigratie in het algemeen (…) een heel klein plusje te weeg brengt.

Mooi meegenomen. Dat is dan alleen de verrijking die economen meten. Culturele en demografische aspecten zijn daar niet eens bijgeteld.

#9.4 tipo - Reactie op #9.3

Aangezien we de kleine welvaartswinst (0,15%) uit immigratie over een nog veel sneller gegroeide hoeveelheid mensen (+9,4%) moeten verdelen, is dat gemiddeld toch een welvaartdaling per capita in Nederland.

#10 gbh

Huub van DeJaap is een hypocriete lul, hij houdt zijn bek bij de rechtse leugen dat alles aan links ligt en zodra er een links tegengeluid komt is het is zinloos en zelfs contraproductief, stelletje selectieve nazi jankers

#10.1 vandyke - Reactie op #10

het is echte verbijsterend dat rechts. Wilders laast nog over het islamitisch stemvee dat hierheen gehaald is door de PvdA enzv, enzv. Ik heb niets anders gehoord de afgelopen jaren en dan geeft iemand tegengas en dan krijg je zo’n verhaal.

#11 tipo

@021 Van Dyke
Vergrijzing gaat samen met ontgroening. Wat simpelgeformuleerd betekent dat werkeloze kinderjuffen omgeschoold moeten worden tot bejaardenhulp, wat een deel van het probleem oplost.

De beroepsbevolking daalt ten opzichte van de ouderen, maar er is nog steeds een hoop arbeidsurenreserve van uit de WW en een deel van de Wajong, WAO, partimende vrouwen en praktisch werkeloze ZZP-ers, welke nog niet eens benut is. Eerst daar maar eens aan werken, denk ik dan, voordat je verpleegsters in Brazilie gaat werven.

#11.1 vandyke - Reactie op #11

Ontgroening:
Dit is de prognose van het aantal kinderen in de leeftijdsklasse van 0-20 jaar tot 2060

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80745NED&D1=0&D2=0&D3=131&D4=0&D5=a&HDR=T&STB=G1,G2,G3,G4&VW=T

Een paar procent daling dus.

#11.2 tipo - Reactie op #11.1

@23
in 2030 zijn er 145.000 minder mensen tussen de 0 en de 20. Dat levert ongeveer 7250 werknemers op die uit het onderwijs en kinderopvang vrijkomen voor ouderenzorg.

Dus levert ontgroening iets meer dan 5% van de oplossing, want er zijn 140.000 extra medewerkers in de zorg nodig in 2030. Een ontgroening is dus een klein deel van de oplossing, dat is waar. Er zullen zo heel veel kleine delen van de oplossing nodig zijn, om personeelstekorten door vergrijzing op te vangen.

De WW, WAO en Wajong ook ieder minstens 5% van de oplossing bieden. Technische innovatie kan ook 10% van de oplossing bieden. En 10% van de babyboomers kan ook naar Griekenland, Ierland, Portugal of Spanje verhuizen om daar de zorgbehoevende pensionado tegen lagere kosten uit te hangen.

Dan is al 40% van het vegrijzingsprobleem zonder immigratie opgelost.
Dan komen we nog 84.000 mensen te kort in de zorg in 2030. Die zullen eerst in Griekenland, Ierland, Portugal of Spanje geworven kunnen worden, gezien de hoge jeugdwerkeloosheid aldaar. Al is dat lastig, want die landen hebben zelf ook een vergrijzingsprobleem en gebrek aan gekwalificeerd personeel.

Stel nu dat 50% van het vergrijzingsprobleem is opgelost met bovenstaande aannames. Dan is er een jaarlijkse instroom van gekwalificeerd personeel van buiten de EU nodig van bijna 4000 mensen per jaar.

#11.3 vandyke - Reactie op #11.2

In 2030 is de groene druk hetzelfde als nu. Welliswaar hebben we bijna 4% minder jongeren, maar tevens is de beroepsbevolking met iets meer dan 4% gedaald. in de grafiek kan je dat ook zien.
Je rekent je dus rijk. Als hetzelfde percentage van de beroepsbevolking in het onderwijs werkt dan heb je dus minder leerkrachten per kind.
In 2030 is de druk 39% net als nu, maar al in 2033 is die 40%. Je hebt dus een groter percentage nodig van de beroepsbevolking.
In ieder geval is er geen enkele sprake van ‘overhouden van personeel’.

Je kan wel wat winnen met een volledige stop van de immigratie: het aantal kinderen zal dan zeer sterk teruglopen. Payback time later.

#11.4 JSK - Reactie op #11.3

Typisch. Gewoon vingers in de oren je verhaal nog maar een keer opdreunen.

De beste man zegt toch dat er een jaarlijkse instroom van arbeidskrachten van buiten de EU a 4000 man nodig is?

#11.5 tipo - Reactie op #11.3

Een volledige stop van immigratie bepleit ik ook niet. Wel een (zo beperkt mogelijke) vraag gestuurde vorm van immigratie. Als we dus 4000 tot 8000 zorgverleners per jaar uit het buitenland moeten contracteren om aan de zorgvraag te kunnen voldoen, dan moet de volgorde zijn:
– eerst intern al het zorgpersoneel werven door de niet-werkenden om te scholen voor zo ver mogelijk.
– vervolgens door innovatie en familie-verbanden de professionele zorgvraag verkleinen.
– dan binnen de EU zorgpersoneel werven of zorgbehoevenden in de zuidelijke landen de pensionado laten uithangen
– dan pas buiten de EU zorgpersoneel werven.

En dan ook echt gericht op zorgverleners en niet op professionele panfluitspelers of vrouwen die helemaal niet willen/mogen werken.

Het is niet zo zeer dat de kwantiteit van immigratie omlaag moet, maar dat de kwaliteit beter aansluit op de behoeftes die Nederland heeft. Eigenlijk zou de immigratiediscussie daar over moeten gaan en niet enkel over de aantallen.

Maar je toont wel aan dat ontgroening geen oplossing voor vergrijzing is, al verlicht het het probleem wel, want er zijn in 2030 circa 7000 minder onderwijs en kinderopvangmensen nodig.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #11.3
 • Vorige reactie op #11.3
#11.6 tipo - Reactie op #11.3

samen gevat:
Er is dus niet MEER immigratie nodig om het verzorgingsprobleem op te lossen, er is voor een heel beperkt deel ANDERE immigratie nodig. In plaats van 4000 professionele panfluiters, vrouwen die niet mogen werken of erg laag opgeleiden zijn er 4000 zorgverleners per jaar nodig. Dat is alles.

2,5% van de totale immigratie of 5% van de non-EU immigratie moet dus een ander karakter krijgen. Er is in ieder geval geen sprake van de noodzaak tot MEER immigratie zoals Leers en Hirsh Ballin ons willen doen geloven.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #11.3
 • Vorige reactie op #11.3
#11.7 vandyke - Reactie op #11.3

@Tipo Mijn standpunt is dat immigratie geen oplossing kan zijn voor de vergrijzing, maar dat geen immigratie de zaak veel erger maakt.

Als je echter de huidige immigratie wilt veranderen, dan zal je eerst een goede analyse moeten maken van de huidige immigratie. Er wordt wel ontzettend veel geroepen over kansarme immigranten, maar preciese cijfers kan men niet geven.
Zolang alleen maar een beeld wordt geschapen van dat er een ‘massa-immigratie’van kansarmen is komen we nooit tot goede oplossingen.
En daar laat ik het voorlopig maar bij.

#11.8 benjbenj - Reactie op #11

Kant-en-klaar medisch personeel uit Brazilië invliegen zal voor veel instellingen/bedrijven interessanter zijn dan wachten tot er een contingent onwillige zzp’ers is omgeturnd tot handen-aan-het-bed. Grote kans ook dat weinigen die handen aan hun bed willen.

 • Beantwoorden
 • Volgende reactie op #11
 • Vorige reactie op #11
#11.9 tipo - Reactie op #11.8

Voor die instellingen is dat interessant, maar als de babyboomgeneratie onder de zoden zit rond 2030 , dan komen die verpleegsters opeens allemaal in de WW terecht.

#11.10 vandyke - Reactie op #11.9

Net als bij de groene druk is ook je veronderstelling over de grijze druk onjuist.

http://www.flipvandyke.nl/wp-content/uploads/2015/05/groen-grijzedruk.jpg

#11.11 Harm - Reactie op #11.8

Ik kom in Brazilie artsen uit Cuba tegen. Het schijnt dat die wel bereid zijn om de bevolking in ontwikkelingslanden te helpen.

#11.12 Prediker - Reactie op #11.11

Waarschijnlijk verdienen ze in Brazilië gewoon beter.

#11.13 DSV - Reactie op #11

Met verpleegsters uit Brazilië is niks mis, tipo!

#11.14 jos - Reactie op #11.13

Ja, een dom fascistoïd kutventje als jij weet op voorhand hoe een individu is, puur vanwege de afkomst.

http://en.wikipedia.org/wiki/Abra%C3%A3o_Jos%C3%A9_Bueno
http://en.wikipedia.org/wiki/Edson_Isidoro_Guimar%C3%A3es

#11.15 tipo - Reactie op #11.14

Ik geloof niet dat Leers ‘serial killing nurses’ als immigranten in gedachten had om het vergrijzingsprobleem aan te pakken, maar het klinkt wel effectief.

#11.16 Harm - Reactie op #11.13

Verhuizen.

#12 Martijn

Leuk hoe op Kruisvuur de “tegen de stelling” kandidaat (Huub) zich vooral uitlaat in termen als “de immigratie is van ons allemaal” en “vingerwijzen heeft geen zin”.

:)

#12.1 piet - Reactie op #12

idd, nu eens een keer iemand terugwijst is de stelling opeens niet meer belangrijk, is dat terugwijzen (verdedigen) contraproductief.
Lijkt wel alsof hij een Wilders-klasje heeft gevolgd: geen antwoord geven op de vraag (is een onzinstelling)/weglopen uit het debat, en daarmee de meeste stemmen krijgen.

reacties ook deels onthutsend: ‘Dus je wou beweren dat de immigranten opeens allemaal PVV stemmen?’ (zoiets) – O ja, immigranten stemmen vaak PvdA, dus zie je wel, ze zijn hier gehaald door die PvdA.
En je mag niet eens proberen de mensen uit te leggen dat dat verkeerd geredeneerd is, want dan ben je contraproductief bezig….

Jij ziet er de lol nog van in, ik vind het eerder bedroevend :(

#12.2 Johan - Reactie op #12.1

Het was toch geïmporteerd stemvee?
De wereld zit simpel in elkaar als je de PVV mag geloven.

#12.3 piet de nuttige idioot - Reactie op #12.2

‘Mijn wereld’ zit ook verbluffend simpel in elkaar. Maar dan begin ik weer zo’n zweefkezen-verhaal over Grote Verbanden, micro- en macro-kosmos; laat maar even zitten… ;-)

#13 tipo

@45 Van Dyke
Dat klopt. De PVV maakt er een potje van, maar Leers en Hirsh Ballin doen dat ook als ze voor meer immigratie pleiten. Wat dat betreft weet ik dat u geen onzin praat vwb het cijferwerk.

We weten dat de NW-allochtonen in alle lijstjes slecht presteren. Dat wil niet zeggen dat er geen NW-immigranten hierheen kunnen komen. Dat wil ook niet zeggen dat er meer moeten komen, in de hoop dat er dan ook meer goed-presterenden komen. Er moeten gewoon betere NW-immigranten komen bij gelijkblijvende immigratie en dan moeten we definieren wat ‘beter’ is.

Bij de beslissingen over immigratie moet dan geselecteerd worden op overheidsonafhankelijkheid, deugdzaamheid en inpasbaarheid in de branches waar arbeidstekorten zijn of komen.

Overheidsonafhankelijkheid en deugdzaamheid kun je afdwingen door de eerste 10 jaar geen uitkering te geven en bij een strafblad uitzetting te regelen en te werken met tijdelijke verblijfsvergunningen. Vraaggestuurde immigratie kun je doen door eerst de vraag te definieren en dan bleu-cards te geven met quota. Andere landen zijn veel verder in zo een gericht beleid. Zwitserland, Australië, Canada en de VS zijn daar veel eerlijker en duidelijker in.

#14 vandyke

Over Leers hoef je je geen zorgen te maken Tipo. Ik zag hem eergisteravond bij P&W en hij doet vrolijk mee met de PVV hoor. Wat hij zei in CDA-verkenningen over de immigratie is gewoon bedoelt als zoethoudertje voor een deel van de achterban.
Tijdens P&W hoorde ik hem wat onzin-cijfers roepen. Hoger dan de echte cijfers dus Wilders hoeft zich geen zorgen te maken. Politiek spel.
P&W had wel zeer to the point kritische vragen, maar daar glibberde hij omheen. “Waar het om gaat..”, begint Leers dan mee en dan weet je dat het daar dus niet om gaat. Bij meer kennis bij P&W hadden ze daar doorheen kunnen prikken, maar die kennis ontbreekt nu eenmaal.

Met veel dingen die je zegt Tipo ben ik het eens, maar ik blijf er toch op hameren dat je eerst goed moet analyseren wat er nu binnen komt en dan pas goede besluiten kan nemen. Leers moet nu op pad in Europa, maar het is de grootste deel onzin.
De enige zwakke plek voor wat betreft de kansarme migratie uit derde landen is de asielmigratie. Voor de rest is de immigratie uit derde landen al aardig dichtgetimmerd.
Proberen om de immigratie van EU-onderdanen te stoppen is absurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*