1. 3

  @2: maar jack, zo’n beetje alle partijen zijn het tweelingbroertje van de VVD.

  PVV? De euroshopper-variant van de VVD.
  D66? De ‘liberale’ variant van de VVD
  PvdA? Prevelt iets over ‘solidariteit’ en voert daarna VVD-beleid door.
  GL? Steunt VVD-beleid in de hoop d’r een groene biobaksticker voor te krijgen.

  Etcetera.

 2. 5

  Dat zijn wat men noemt haatchristenen. Ze haten alles waar Christus voor stond, maar ontkennen dat diametraal. Geen wonder ook dat er steeds meer op het christendom gereageerd wordt vanuit precies diezelfde haat. Je ziet het wel meer met godsdiensten die gebruikt worden door hen die niets anders meer in te brengen hebben dan haat en alles wat daar uit volgt. Omdat ze God altijd dat laten goedkeuren wat zijzelf al doen en menen dat ‘goed’ is, heeft het geen zin om op basis van redelijkheid met hen tot een vergelijk te komen. Vooral volledig negeren en een flinke schop geven als ze in je nek hijgen, zijn de enige probate middelen om op deze mensen, zonder een algemeen moreel kompas, te reageren.

  Figuren als Brinkman mogen van mij vandaag nog eerste klasse afreizen naar hun paradijs. Hier maken ze het iedereen toch maar tot een hel. Bovendien is de ‘god’ van Brinkman c.s. het volledig met me eens.

  N.B. Jezus verjoeg de zakenmannen uit het gebedshuis. Voor CDA’ers is ieder bedrijfspand een gebedshuis. Zouden er daarom zo veel bedrijfspanden zijn?

 3. 6

  Ik ben niet heel Bijbels, maar in dit geval is het wellicht toch relevant.

  Matteüs 23

  Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zei: ‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden.[…]

  Wee jullie, blinde leiders, jullie zeggen: “Wanneer iemand zweert bij de tempel, is dat niet geldig. Alleen wie zweert bij het goud van de tempel, is aan die eed gebonden.” […]

  Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten.

 4. 7

  Dan vind ik Jezus zijn uitspraak over belasting relevanter. Zeker omdat dat voor de Romeinse keizer was, vergelijkbaar met het geld wat nu naar Brussel gaat.

 5. 9

  Het CDA gaf laatst al aan het contact met de samenleving verloren te hebben, wat dat betreft spreken ze zichzelf niet tegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren