1. 2

  Mjuh, hij betoogt dat de overheid beter is dan monopolies of oligopolies, niet dan de “markt”. Het woord ‘markt’ heeft juist de bijklank van de vrije concurrentie die monopolies niet toelaten. “Wanneer overheid beter is dan corporaties”, dát zou een correcte ondertitel zijn voor dit stuk.

  Zie vooral ook de volgende zin uit dat artikel: “Unlike firms in a competitive market, monopolies and oligopolies are “price-makers” rather than “price-takers.” ” Het woord ‘markt’ wordt hier in de positieve zin bedoeld.

 2. 3

  Goed artikel. Dit is echt iets wat nog moet doordringen, ook in (grote delen van) de nederlandse politiek. Marktwerking werkt alleen als er een echte (gezonde) vrij markt is. Als consumenten vrij kunnen kiezen tussen het wel of niet (!) kopen van een nieuwe TV, uit een reeks verschillende producten van fabrikanten die in een eerlijk speelveld met elkaar concurreren. Maar in zo iets als medische zorg, waar mensen geen keuze hebben niet ziek te worden, waar mensen niet in staat zijn te kiezen tussen ziekenhuizen, artsen of medicijnen, en waar de incentives niet tot het juiste resultaat leiden, werkt marktwerking niet.

 3. 4

  Een strijd tussen ideologie en gezond verstand lijkt me gaande. De ideologie stelt dat marktwerking diensten altijd goedkoper maakt, het gezond verstand zegt dat marktwerking op tal van terreinen niet anders kan dan falen. Bijvoorbeeld m.b.t. de gezondheidszorg argumenteert de auteur:

  The same is true in the case of healthcare. Apart from minor, non-life-threatening services like dentistry and optometry, there can never be a competitive market in healthcare — there aren’t enough hospitals nearby, consumers can’t judge the quality of the care they are receiving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren