Betuweroute gaat over op groene stroom (zonder te sjoemelen)

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De treinen op de Betuweroute rijden sinds gisteren met groene stroom. De spoorvervoerders die gebruikmaken van de Betuweroute hebben gezamenlijk windenergie ingekocht. Zij doen dit via de Coöperatieve Inkoopvereniging Elektriciteit Betuweroute (CIEBR). Het totale energieverbruik op de Betuweroute wordt voor 2014 ingeschat op zo’n 60.000 MWh, ongeveer net zoveel als het jaarlijkse energieverbruik van circa 17.000 huishoudens.

Met de keuze voor windenergie kiezen de spoorvervoerders op de Betuweroute, net als de NS, voor kwalitatief hoogwaardigere garanties van oorsprong voor hun groene stroom dan de Nederlandse rijksoverheid. De Volkskrant berichtte vorige maand dat het rijk voor 2014 en 2015 wederom voor Noorse waterkracht heeft gekozen, ondanks de commotie vorig jaar in de Tweede Kamer over de jokkebrokken campagne van NLE.

Open artikel

Reacties (20)

#1 qwerty

Hebben ze eerst die ***-lijn aangelegd en veel groen naar de **** geholpen, gaan ze nu roomser zijn dan de paus.

En diesellocs zwakker dan elektrische locs? Alleen bij het optrekken dan toch?

Ik blijf dit toch allemaal … nou ja, wie het na wil rekenen gaat zijn gang maar (pdf!). Gaat mij te ver voor de vroege ochtend.

#2 Joost

Wat is dat toch met die ***(*)’s de laatste tijd hier. Praten we met een Amerikaanse investeerder?

#3 Bismarck

@2: De ****vervoerders die gebruik maken van de ******route hebben gezamenlijk ****energie ingekocht.

klinkt toch veel stoerder dan

De spoorvervoerders die gebruik maken van de Betuweroute hebben gezamenlijk windenergie ingekocht.

#4 qwerty

@2: De redactie is nogal nerveus recentelijk aangaande reacties en verwijderen en zo en ik wilde voorkomen dat mijn reactie verwijderd wordt bij expliciete woorden als off-topic of zo. Onlangs raakte ik geïnspireerd door een artikel in de hoofdlijn van Sargasso en die gebruikte sterretjes. Toen dacht ik : dat kan ik ook.

Maar terzake : een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg maar als je het niet weet mag je kut en klote invullen.

En flikker op met je minnetje minkukel.

#5 roland

Moet de kop niet zijn “.. voor 80% over op groene stroom”?
Boeiend dat elke trein evenveel stroom verbruikt als een huishouden een heel jaar.

#6 Anton

/logic on
Bij gelijkblijvende opwekcapaciteit betekend deze deal dat er elders in het systeem 60 GWh wordt ontgroend
/logic off

Zonder sjoemelen? Dan kunnen we straks aan de snelheid van de trein zijn hoe hard het waait. Net als welleer toen we per skûtsje ons transport regelden. Hoe Romantisch is dat?

#7 Krispijn Beek

@1 blijft waar, is helaas weinig meer aan te veranderen. Narekenen? Kan hoor, elektrisch (zeker groene stroom) blijft het op veel fronten beter doen als het gaat om milieu-impact van het energieverbruik. Ook als je de STREAM studie van CE gaat doorspitten.

@5 goede vraag. Wellicht had er beter kunnen staan dat de elektrische treinen voortaan groene stroom gebruiken.

@6 Als dat de logica is die je volgt heeft marktwerking op de energiemarkt geen enkele zin en gaat het enkel om aanbod van duurzame energie opwekkers bijbouwen.

Je haalt in mijn ogen ook 2 functies binnen het stroomnet door elkaar: de benodigde productiecapaciteit op jaarbasis en de benodigde productiecapaciteit per moment. Voor dat eerste bouw je elektriciteitscentrales, windmolens etc. Die tweede functie wordt deels geleverd via speciale elektriciteitscentrales, deels door opslag en deels door vraagregulering.

#8 Anton

@7: Volgens mij klopt het dat marktwerking en (een substantieel aandeel) duurzaam niet samengaan. In een vrije markt heeft de consument de keuze. Als je de consument duurzame elektriciteit tegen de werkelijke prijs aanbied zijn er maar heel weinigen die het kopen. In dit specifieke geval: hoeveel van die anonieme eigenaren van de goederen die over de Betuwelijn worden verscheept zijn bereid daar meer voor te betalen omdat het duurzaam is?

Resteert de Duitse aanpak, duurzaam aanbod met subsidies het systeem indrukken en (de kosten van) de netbalans afwentelen op de conventionele centrales.

#9 Grûtte Pier

@6: “Dan kunnen we straks aan de snelheid van de trein zijn hoe hard het waait. Net als welleer toen we per skûtsje ons transport regelden”

Of je slingert bij ‘geen wind’ de dieselmotor van de skûtsje aan.
Een beetje zoals ze in Duitsland doen met #8 “de kosten van de netbalans afwentelen op de conventionele centrales”

#10 Anton

@9: Beetje duurzame schipper zet z’n vrouw op het jaagpad :-).

#11 roland

@8: “.. marktwerking en duurzaam niet samengaan”
Met een goede milieuheffing kan dat wel samengaan, de verkoop van nieuwe auto’s laat dat zien.

Blijkbaar is diesel op de elektrische Betuwelijn aantrekkelijk, ondanks het milieunadeel. Veelzeggend.

#12 Andy Cap

@8: In dit specifieke geval: zolang het goedkoper is als vervoer over de weg, allemaal.

#13 Anton

@11: Klopt inderdaad. Ik had moeten schrijven in een volledig vrije markt gaat marktwerking en duurzaam niet samen.

Punt blijft toch wel dat als je substantieel duurzaam wil dan zal de overheid de subsidiewortel of the heffingenstok moeten hanteren. Duurzaam heeft op zichzelf maar weinig invloed op het koopgedrag.

#14 Andy Cap

@13: “Ik had moeten schrijven in een volledig vrije markt gaat marktwerking en duurzaam niet samen.”

Correct, voorlopig niet tenminste. Uiteindelijk wel en zelfs onontkoombaar: de enige vraag is hoe ver dat punt nog verwijderd ligt. De vraag is dus bovendien of je daar niet op moet anticiperen.

En wie wil er nou een volledig vrije markt? Alleen een hele kleine minderheid ideologisch verblindde gekkies, want die volledig vrije markt heeft natuurlijk niet alleen een vernietigende werking op de energiehuishouding, maar op nog veel meer

Zet die markt nou eens gewoon uit je hoofd Anton, en gebruik in plaats daarvan je verstand. Je weet het nooit, misschien slaag je er zelfs wel in om een samenhangende visie te ontwikkelen.

#15 Anton

@14: Overheidsingrijpen in de vrije markt heeft als voorwaarden dat er een algemeen belang mee wordt gediend. Welk algemeen belang wordt er gediend met zonPV en wind? Zijn zonPV en wind de meest doelmatige middelen om dat belang te dienen?

#16 Andy Cap

@15: De vrije markt heeft als voorwaarde dat er een algemeen belang mee wordt gediend.

Een duurzame economie is een algemeen belang en als je van mening ben dat er doelmatigere manieren zijn, dan moet je dat vooral zeggen.

Zolang ze duurzaam zijn natuurlijk, want anders verschillen we van mening over het uitgangspunt.

En toen begonen we weer van voren af aan.

#17 roland

@13: “Duurzaam heeft weinig invloed op het koopgedrag”.
Een aantal mensen koopt biovoedsel en betaalt daar meer voor.

@15: “Welk belang wordt er gediend met zonPV en wind?”
een milieu belang.

Welk belang is er gediend met hele lage grootverbuikersprijzen?
Hoe lager de prijs, hoe groter het verbruik.

#18 Anton

@17: Er zal zeker ook een markt(je) zijn voor elektriciteit uit zon en wind. Mijn punt is dat maar heel weinig mensen bereid zijn meer te betalen voor elektriciteit uit zon en wind. Daardoor krijgt duurzaam in een vrije markt geen substantieel aandeel en blijft de verduurzaming beperkt.

Milieu belang is heel breed. Stel, for the sake of argument, dat de komende tijd de wetenschappelijke consensus wordt dat CO2 emissies geen catastrofale effect hebben op het klimaat. Welk milieu belang wordt er dan gediend?

Wij allen hebben belang bij welvaart en de daarvoor noodzakelijke bedrijvigheid. Als de energieprijzen hier (in NL of de EU) te veel uit de pas gaan lopen met elders in de wereld dan verplaatst die bedrijvigheid zich naar elders in de wereld. Op het wereldenergiegebruik maakt het niets uit waar wordt geproduceerd. Welk doel wordt er dan gediend met het verhogen van de energieprijzen hier?

#19 Krispijn Beek

@18 het rare is dat die ‘dure’ zon en windenergie juist weer wel zorgen voor lagere groothandelstarieven voor elektriciteit en daarmee dus zeer voordelig zijn juist voor de grootverbruikers van elektriciteit.

De elektriciteitsmarkt is door regulering echter in verschillende hokjes opgedeeld. De kleinverbruikers betalen bovenop het groothandelstarief nog een fors bedrag aan energiebelasting. Van het totale leveringstarief van 20 tot 23 Eurocent bestaat bijna 70% uit belasting. Voor kleinverbruikers zijn zonnepanelen dan ook gewoon rendabel zonder subsidie.

Voor grootverbruikers gaat dat niet op, de echte grote verbruikers zoals de spoorvervoerders betalen minder dan een cent energiebelasting per kWh. Een garantie van oorsprong voor Nederlandse windenergie kost rond de € 1,50 per mWh. Da’s ook 0,15 Eurocent per kWh. Komt nog bij dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid thema’s zijn waar klanten op de huidige markt om vragen. Dus die geld waard zijn.

Als het je gaat om wat het algemeen belang is van meer zon en windenergie: minder verbranding van fossiele brandstoffen. Dat geeft minder luchtverontreiniging, dat heeft een positief effect op de gezondheid van mensen en leidt ook tot lagere zorgkosten. Zie bv. de maatschappelijke kosten baten analyse van CE Delft over luchtverontreiniging: http://www.ce.nl/publicatie/maatschappelijke_effecten_vermindering_luchtverontreiniging/843

Een volledig vrije markt met volledige concurrentie is niet zo heel stabiel, neigt sterk naar oligopolie en moordende concurrentie op steeds lagere prijs en mindere kwaliteit.

#20 Andy Cap

@18: Stel, for the sake of argument, nou eens dat de voorraad grondstoffen eindig is en dat je er nuttiger dingen mee kunt doen dan ze verbranden.

En stel, for the sake of argument, nou eens dat iedereen dat al lang in de gaten heeft en zich afvraagt welk belang jij hier nou eindelijk dient met dat gelul in die vicieuze cirkel?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*