AFM: ook zzp’ers moeten verplicht pensioen opbouwen

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

De Volkskrant:

Het is niet rechtvaardigbaar dat werknemers verplicht pensioenpremies afdragen, terwijl honderdduizenden Nederlandse zzp’ers hun oudedagsvoorziening onbeperkt uitstellen. Daarom moeten ook zelfstandigen verplicht pensioen gaan opbouwen, stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een vandaag gepubliceerde ‘pensioenvisie.’ Werknemers in loondienst moeten juist de mogelijkheid krijgen om minder premie af te dragen.

Open artikel

Reacties (57)

#1 Jack Random

Lieve ZZP’ers,

Verzet je met elke vezel in je lichaam tegen deze waanzin. Laat je niet beroven door de babyboomers die jouw geld willen om hun royale pensioen zeker te stellen.

Solidaire groet, een loonslaaf die maandelijks bijna 1.000 euro verplicht aan het ABP moet geven.

#2 gronk

Bij de comments van de NRC weten ze ’t prima te duiden:

Ha, ha, bij de AFM zitten oud-bestuurders van verzekeraars die graag wat meer polissen willen verkopen en die AFM-ers willen op een gegeven moment ook weer aan de bak bij een verzekeraar. Scenariootje Eurlings of Halsema (laatste heeft wetsvoorstel voor vaste-boekenprijs ingediend en werd daarna commissaris bij een uitgever).

#3 Tank

Je wordt door de markt gedwongen zzp-er te zijn, wegens ontslag of andere soorten “flexibiliteit”, je wordt gedwongen “concurerende” prijzen te hanteren, anders heb je helemaal geen inkomsten meer.

En als kers op de taart, wordt er vervolgens tegen je gezegd dat je ondanks de magere inkomsten nog verplicht bent om een deel daarvan weg te zetten.

Dat “geen oude dag voorziening” niet handig is, weten zzp-ers ook wel. Maar dit is wel het paard achter de wagen spannen.

#4 gronk

@3: en als dan het moment is gekomen dat je je oudedagvoorziening wilt gebruiken, is daar een schamel bedrag van over, want ja, ‘dat geld moet natuurlijk wel beheerd worden en dat is ook niet gratis’. Dit AFM-voorstel is gelegaliseerde diefstal.

#5 Jack Random

Behoorlijk irritant ook dat je tegenwoordig voor bijna alles gedwongen wordt om te kiezen, je zorgverzekering, je energieleverancier. Maar als het om pensioenen gaat, moet je verplicht blij dit of dat pensioenfonds, want werknemers en ZZP’ers zijn geen volwassen mensen die vooruit kunnen denken, maar kinderen die je bij het handje moet nemen, en ze moet dwingen iets te doen wat een deel helemaal niet wil.

#6 zazkia

Bij de uitgeverij ging het zo. J.w. vroeg aan Marianne of ze niet zzp wilde worden in plaats van via het uitzendbureau. Dan bleef er geen geld van haar achter de strijkstok van het uitzendbureau hangen. Toen deed Marianne dat en kreeg ze van haar tien klussen misschien 1 terug. Want voor haar waren er nog tien zzp. Die het ook voor de helft van het geld deden.
Ben benieuwd wat voor toezicht die halsema daarop houdt.

#7 su

Nederland kent geen pensioenplicht.

#8 Jack Random

@7: Lolwut?

#9 su

@8 Werkgevers zijn niet verplicht om een pensioen aan te bieden aan hun werknemers. Het kan zijn dat er sector-breed afspraken bestaan, denk aan een CAO, die het verplicht. Als een werkgever een pensioen aanbiedt dan zijn werknemers meestal wel verplicht om deel te nemen.

#10 Jack Random

@9: Even los van de AOW, wat ook pensioen is, zoals je zelf al zegt is er wel degelijk een plicht voor een zeer groot deel van de werknemers. Ook al heeft een deel van de werknemers, en tot nog toe de ZZP´ers de mazzel hiervan gevrijwaard te blijven.

Die plicht moet verdwijnen, dit zijn de jaren 50 niet meer.

#11 Amateur Commenter

@3: Vergeet niet dat als je het niet meer red je eerst helemaal financieel kapot mag gaan voordat je ook maar in aanmerking komt voor eventuele bijstand.

#12 su

@10 Zie #7. De Nederlandse staat verplicht een aanvullende pensioen niet. Dat wordt overgelaten aan het bedrijfsleven. AFM praat dus peop. Als ZZP’ers verkapte werkgevers zijn, dan ligt de keuze om aan zichzelf een pensioenregeling aan te bieden bij hun. Tenzij ze aan een CAO gebonden zijn.

Maar ga gerust verder met het bashen van babyboomers. Dat lucht immers op, niet?

#13 Bismarck

@11: Pensioensbijdragen zijn daar (vooralsnog) van gevrijwaard.

#14 Jack Random

@12: De Nederlandse staat heeft de rijksambtenaren-CAO bindend verklaard voor alle rijksambtenaren, net zoals ze dat voor andere CAO’s ook gedaan heeft. Daarmee verplicht de Nederlandse staat mij als ambtenaar dus om deel te nemen in de pensioenregeling van het ABP. Dat dat niet voor alle werknemers geldt, doet daar niets aan af. ABP, PGGM en PME, de top drie bedrijfstakken, zijn allen verplicht.

Een regeling die overigens zwaar in het voordeel is van babyboomers, het ABP pensioenfonds, maar dat terzijde.

Als de AFM haar zint krijgt, komt er regelgeving die ZZP’ers verplicht om deel te nemen in een pensioenregeling.

Welk deel van ‘verplicht’ vat je niet?

#15 su

@14 De Nederlandse staat heeft de rijksambtenaren-CAO bindend verklaard voor alle rijksambtenaren, net zoals ze dat voor andere CAO’s ook gedaan heeft. Daarmee verplicht de Nederlandse staat mij als ambtenaar dus om deel te nemen in de pensioenregeling van het ABP.

Klopt. Maar dat doet de Nederlandse staat in de hoedanigheid van een werkgever, niet als centraal bestuurlijk orgaan. Het staat je vrij om in een bedrijfstak te gaan werken waar er geen CAO dan wel pensioen gehanteerd wordt.

#16 gronk

Het staat je vrij om in een bedrijfstak te gaan werken

Ah, de libertarische jij-bak. ‘maar je mag ook gewoon doodgaan van de honger als het je niet bevalt’.

#17 Jack Random

@15: Neen. Als werkgevers- en werknemersorganisaties daarom vragen, kan de minster van SZW een CAO volgens de wet AVV een CAO algemeen verbindend verklaren. Het is dus weldegelijk de Nederlandse staat die dat doet.

‘Ga dan maar ergens anders werken’. Dank voor deze dooddoener. Die heb ik nog maar 134x gehoord.

#18 su

@16 lol, ik en libertarisch.. Maar goed, eerst wordt er de grootste deel van wat je aan toegevoegde waarde produceert van je geroofd. Maar daar wat van zeggen: ho maar.. En dan roepen over solidariteit nota bene. Likken naar boven, trappen naar beneden.

#19 Jack Random

@18: 1) Ik wil hier best off-topic full-returd gaan over bv. bankiers en politici. Maar het gaat over pensioenen.

2) Hoe is het trappen naar babyboomers die het veel beter hebben dan jongere generaties trappen naar beneden? Ik trap louter en exclusief naar boven.

#20 zazzy

Hoewel de Haves allemaal bayboomer zijn is het probleem niet de babyboomer.
Heus niet alle babyboomers hebben het beter. Je kan ook in 1955 geboren zijn, vrouwelijke kostwinner, omdat je man in de WAO zit en nooit meer aan een baan gaat komen omdat ie toevallig Yildiz heet en niet op hockey zit, en dan raak je je baan kwijt, moet je zorgen voor twee volwassen kinderen, die geen studiebeurs meer krijgen (en geen baan want die heten ook allebei Yildiz), twee hypotheken moeten financieren van je WW. En dat die WW dan ook tot gevolg heeft dat de WAO van je man wordt stopgezet.

#21 su

@17 Het is de vertegenwoordigers van de bedrijfstak die dat aanvragen. Het is van overheidswege niet verplicht om dat aan te vragen.

#22 su

@19 Het is trappen naar beneden omdat zeker niet alle babyboomers leven in de schoot des overvloed. Het is een frame waarmee een wig word gezet tussen groepen die belang hebben bij samenwerken en anderen juist uit de wind houden. Je pensioen wordt voornamelijk afgebroken door de huidige politiek. Maar het is bevredigender om je onderbuik te kietelen dan je te richten op de slopers. En uit andere discussies weten we al dat je te besodemieterd bent om er iets aan te veranderen. Dus wie is hier de retard?

#23 McLovin

@17: Ben je nu boos omdat je verplicht pensioen opbouwt of omdat je niet kan kiezen waar je dat doet?

#24 simpel

LOL @19 ; een one-trick pony die zegt niet full retard te gaan. Proest. su heeft gewoon gelijk, dat dat je niet aanstaat omdat je in een comfortabele ambtenaren/sociale trap gevangen zit en geen keuze hebt qua pensioenafdracht, dat is jouw “probleem”.

#25 Vast Goed

@17: In CAO-bedrijfstakken heb je de keus inderdaad niet. Maar er zijn pensioenregelingen bij (kleinere) bedrijven waarbij je de keus hebt om je pensioenpremie uitgekeerd te krijgen. Hoogst onverstandig, maar het kan.

Op zich niet onverstandig om pensioenopbouw bij ZZP-ers te stimuleren, maar de pijn zit in de combinatie met andere factoren: spaar je voor je pensioen door je huis af te lossen, dan verspeel je bijstandsrechten. Wordt je minimumtarief verhoogd door verplicht je pensioenpremie door te belasten, dan wordt je weggeconcurreerd door EU-medeburgers die deze plicht niet hebben. De AFM had zich beter kunnen uitspreken over de eerlijkheid van het speelveld van werknemers en de diverse soorten ZZP-ers.

#26 Jack Random

@22: Dat niet alle babyboomers stinkend rijk zijn, weet ik ook wel. Maar als groep zijn ze rijker dan ooit tevoren, terwijl jongere generaties die rijkdom nooit meer kunnen bereiken. Anders dan het verplicht houden van pensioenopbouw heeft de politiek weinig van doen met het pensioen. Het zijn de sociale partners in de besturen van pensioenfondsen die de inhoud van de pensioenregeling vaststellen, en premiepercentages, indexatie e.d. vaststellen. En daar hebben de door babyboomers gekleurde vanbanden toch echt de grootste vinger in de pap.

@23: Beide. Ik bouw liever geen verplicht pensioen op, maar als dat dan toch zou moeten, kies ik liever zelf bij wel pensioenfonds ik dat doe. Een CDC-regeling met premiekeuze en startpensioenleeftijd van 68 zou bij die keuze leidend zijn.

#27 Jack Random

@24: “dat is jouw probleem.”

Wacht maar totdat over 20-30 jaar de huidige generatie veertig-minners er achter komt dat ze, ondanks jarenlange stevige premieafdracht, nauwelijks tot geen pensioen zullen krijgen. Dankzij het gegraai van de babyboomers. Dat worden brandende bejaardentehuizen…

#28 zazkia

ik citeer maar eens: @27 als ik het verhaal van u goed begrijp, moet ik me er heel erg druk om maken dat ik per maand 250 euro inleg zodat ik, als ik 80 ben en eindelijk met pensioen mag, ik maandelijks een extra ijsje kan kopen waar ik nog 3 jaar van kan genieten tot mijn gemiddelde levenseinde.

Extra erg is het voor alle zzp’ers van mijn leeftijd, die nog niet eens recht hebben op dat ijsje. Ik zou toch zeker recht moeten hebben op 2 ijsjes.

We hadden namelijk ook in de benijdenswaardige positie kunnen zitten dat we nú ál 95 waren, dement en in een bejaardentehuis, na twee wereldoorlogen die we ons al niet meer kunnen herinneren, omdat we alleen nog maar wachten tot onze luier verschoond en onze laatste gouden armband geroofd wordt. Dan hadden we immers in de luxepositie gezeten dat we alleen maar zouden hoeven klagen over de 1,5 procent koopkracht die ons werd afgepakt.

Het leven is niet eerlijk. Daar kunt u, mevrouw Hofs, maar beter aan gaan wennen. Niet door de ander te benijden om een vlieg meer, maar door het beste ervan proberen te maken met mekaar. We zitten namelijk allemaal in hetzelfde schuitje.

http://www.volkskrant.nl/dossier-archief/geachte-redactie-beste-yvonne-hofs~a3514619/

#29 simpel

@27 lege brandende bejaardentehuizen dan toch wel.

FUD, veel plezier ermee.

#30 gronk

Het leven is niet eerlijk.

Precies, dus je kunt maar beter al je spullen afgeven en voorover bukken, want beroofd wordt je toch, en wat d’r daarna komt doet dan ook minder zeer. Niet?

#31 analist

Als werkgevers- en werknemersorganisaties daarom vragen, kan de minster van SZW een CAO volgens de wet AVV een CAO algemeen verbindend verklaren. Het is dus weldegelijk de Nederlandse staat die dat doet.

Op verzoek van werkgevers en werknemers… dat jij in de minderheid bent in je vergrijsde bedrijfstak… moet je eieren voor je geld kiezen.

#32 Co Stuifbergen

@13: pensioenaanspraken van werknemers hoeven niet te worden opgegeten als iemand in de bijstand komt.
Maar een zzp’er moet zijn pensioenpotje wel opeten als hij in de bijstand komt.

(overigens vind ik dat de AOW voldoende zou moeten zijn om van te leven, en iemand in de bijstand dan inderdaad zijn pensioen al oppeuzelen kan).

#33 Co Stuifbergen

Ik dacht dat de taak van de AFM was, te zorgen voor een eerlijk functioneren van de markt.

Ik zie niet in hoe een verplicht pensioen daaraan bijdraagt.

#34 analist

@33: Klopt. AFM gaat hiermee ver z’n boekje te buiten. Daarnaast is het storend dat sommige uitspraken uiterst speculatief zijn:

Door de vergrijzing draagt een steeds kleinere groep jongeren de kosten van het pensioen van ouderen. Dat is op termijn niet houdbaar, zegt de AFM.

Is *geen* gemeengoed onder de experts in pensioenland.

#35 Dehnus

@5: Ik vind verplicht pensioen anders helemaal niet raar. Alleen vind ik wel dat je daar een keuze in moet krijgen bij welk pensioenfonds.

Misschien eentje van de staat die standaard is met private alternatieven voor mensen die willen sparen bij een bank. Alleen is het wat raar dat elke werkende groep haar eigen pensioen instantie heeft. Dat kan toch beter op een manier zoals ik net omschrijf waardoor je mensen de keuze geeft tussen privaat en publiek als aanvulling op je WAO?

#36 Dehnus

@6: EIgenlijk word de ZZP constructie misbruike zoals jij hier omschrijft. Eigenlijk mogen we daar wel eens wat meer tegen in opstand komen. Voor je eigen bedrijf okay, maar het word wat te vaak gebruikt om onder het minimumloon uit te komen door bedrijven.

In dat geval is het ook helemaal niet raar dat ze pensioen verplicht willen stellen want je moet toch wat om mensen te beschermen tegen deze praktijken. Leuker zou zijn dat we het eens aan gingen pakken, maar ja…. probeer dat maar eens met de VVD die al 90% van de laatste 100 jaar het land regeert :P.

#37 zazkia

@30: Nee, juist niet. Omdat t niet eerlijk is moet je niet een willekeurige buurman die een vlieg meer heeft gaan benijden. Kijk liever waar het grote geld weglekt.
@36 in geen van de stadia waarin zich het verZZPingproces volstrekt, wordt het door de deelnemers als onrechtvaardig herkend. Anders zou het er niet zijn.
Marianne denkt dat ze goed genoeg is om een succesvolle ZZP’er te zijn. J.W. denkt dat hij haar een plezier doet, door haar dit als alternatief voor te stellen en dat hij er een recht op heeft om de goedkoopste ZZP’er uit te zoeken. De overheid heeft liever ZZP´ers dan bijstand. Ja, beter dan bijstand, maar niet beter dan een baan. Zo loopt de overheid ook nog belastinginkomsten mis. Maar ze laten zich zand in de ogen strooien door werkgevers. Die werkgevers geloven hun eigen smoesjes overigens net zo goed.

Door pensioen verplicht te stellen knijp je de ZZP´er af maar je krijgt daar de verloren baan niet mee terug. Daarom is dit leuk bedacht maar gaat het nooit werken. Je moet ervoor zorgen dat die ondernemers weer mensen willen aannemen. Zolang daar J.W. ´s zitten gaat dat niet gebeuren. Die knikken braaf ja en sturen zo hele ondernemingen de sloot in.

#38 Michel

Het leven is niet eerlijk.

Wordt ook al door Gronk aangehaald.

Ik zou willen aanvullen: nee het leven is niet eerlijk, want wie zou het eerlijk moeten maken? Maar je kan er wel voor zorgen dat mensen een eerlijk loon krijgen, en pensioen is niets meer dan uitgesteld loon: gespaard voor de oude dag.

Wat het AFM voortelt is niet meer dan terecht omdat vrijstelling ervan door ZZP-ers hen een oneerlijk concurrentievoordeel geeft. Hun loonkosten zijn lager van die van hen die wel sparen voor hun oude dag (of dat nu ZZP-ers zijn of niet!)

Alleen dit vind ik dan weer vreemd:

Werknemers in loondienst moeten juist de mogelijkheid krijgen om minder premie af te dragen.

@35 Dehnus voorstel lijkt me een goed idee. Niemand dwingen om voor een specifiek fonds te kiezen, maar wel verplichten, en een goed pensioen via de staat dat dan als bodem van de markt werkt

#39 JANC

Het probleem met ZZP is dat ermee wel de lusten, maar niet de lasten worden gedragen door de breedste schouders. Oftewel: Een ZZP-er kost kennelijk minder dan vast personeel. Maar als een ZZP-er een soort financieel voordeel krijgt, wordt dat direct afgeroomd. Men wil flexibeler arbeid kunnen inzetten maar daar geen fatsoenlijke beloning tegenover zetten. En voor al je flexibiliteit heb je dus een groot probleem als je ziek bent en als je met pensioen wilt. En de lusten gaan (vaak) naar aandeelhouders e.d.

Maar ik zal het wel verkeerd begrepen hebben

#40 analist

@38: Wat het AFM voortelt is niet meer dan terecht omdat vrijstelling ervan door ZZP-ers hen een oneerlijk concurrentievoordeel geeft.

Maar het gaat niet over financiele markten… ik denk niet dat de graaiers van AFM (google George Muller of Rene Maatman) kunnen bepalen wat eerlijke arbeidsverhoudingen zijn.

#41 Bookie

@38
Dat werknemers verplicht zijn tot pensioenopbouw is te algemeen. Er zijn nog zat branches zonder CAO waar geen pensioenplicht is (zoals belasting- en administratieve adviessector). Veel werkgevers bieden in die branches wel een pensioen aan, maar als werknemer ben je dan vrij te kiezen of je zelf wil bijdragen.
In die branches zou het dan juist weer oneerlijk zijn ZZP-ers tot pensioenopbouw te verplichten.

#42 Bismarck

@32: Maar is dat ook nog zo bij een verplicht pensioenplan? Ik denk van niet, tenzij ze dat voor iedereen gaan omgooien. Iets met gelijke monniken en kappen.

#43 Dehnus

@35: WAO=AOW :D
Sigh… wat en fout :D. Mijn excuses :D.

#44 Henk van S tot S

@ Jack Random.

Doe niet zo zuur!
Je kunt natuurlijk ook emigreren naar een land zonder verplichte premies voor wat dan ook; zal wel ergens in Afrika worden ;-)
Maar dan begin je waarschijnlijk te zeuren, dat de rijken je te weinig betalen en je geen dokter kunt betalen:
Bijkomend voordeel is wel, dat je dan geen pensioen of geld voor de oude dag nodig hebt, omdat niet oud wordt.

#45 Dante

Vraag me af of ik ooit wat van mijn opgebouwde en peperdure pensioen zal zien.

#46 Jack Random

@44: Of ik blijf gewoon werken in de baan waar ik plezier in heb, maar met een simpele ingreep door de politiek die baan nog leuker kan worden. Is dat misschien een idee?

Jij laat toch ook niet je complete been amputeren als je een ingescheurde teennagel hebt?

#47 Jack Random

@45: Hangt van je leeftijd en je pensioenfonds af. Als je 40- bent en ambtenaar bent: nee.

#48 simpel

@46 @47 ja jongen de rest van de maatschappij is er om jou te plezieren. stel je toch eens voor dat je iets tekort zou komen (wat ik waag te betwijfelen)

je bent veertig jaar te laat geboren heb ik de indruk. wanker.

#49 Henk van S tot S

@46:
Nee, maar ik zeur er ook niet over als ik wat meer premie moet betalen, als iemand die het slechter heeft.

In het algemeen geldt:

Hoe meer belasting/premie je betaald des te beter je het hebt.

En dat gezeur over rijke babyboomers is ook wat flauw:

Heel veel mensen van die generatie hebben het helemaal geen groot pensioen en hebben harder en langer gewerkt dan jij; tot 1969 was de leerplicht duur maximaal 9 jaar (vanaf 6 jaar gerekend)
Velen gingen toen door huiselijke omstandigheden gedwongen al vol aan de bak.
Avondstudie, in eigen tijd en vaak voor eigen kosten, kon sommige mensen wat hoger op de sociale ladder helpen.
Studeren was voor de beter bedeelden in de toenmalige samenleving.
De hele generatie had nog heel lang een 45-urige werkweek en minder vakantiedagen.

Kortom, niet zo zuur en verongelijkt doen, er zijn hele volksstammen die het slechter hebben.

#50 analist

@46: Je lijkt wel een kind te zijn soms. Jack: de politiek gaat niet over hoe jij en je collega’s de koek verdelen.

Vergelijk het hier mee: iemand die met “veel plezier” in Amsterdam woont maar zich wel beklaagd over de vele toeristen/softdruggebruikers/homoseksuelen/Marokkanen/joggers in het park/juppen/etc etc kan beter verhuizen. Zoals een of andere VVD’er ooit zei: de overheid is niet jouw geluksmachine.

#51 Jack Random

@49: Dan mis je mijn punt: ik betaal premie voor mensen die het beter hebben, en dat steekt. En bespaar me alsjeblieft de litanie dat de babyboomers elke dag 26 uur moesten werken en met zijn twintigen in 1 kamer moesten wonen, daar moet ik ondertussen een beetje van overgeven. Gratis studeren en maximaal van de welvaartsstaat en de stijgende huizenprijzen profiteren, dat konden ze, en dan met 62 naar hun tweede huisje in Frankrijk.

Vanwege de DB-regeling verdwijnt de pensioenpremie van jongere generaties in de zakken van de babyboomers. Als dat gestopt kan worden, betaal ik graag wat extra belastiing vanuit die vrijgekomen pensioenpremie om bv. de bijstandsuitkering te verhogen.

#52 Jack Random

@50: Ja, dat gaat de politiek wel. Zij zijn de enige die de verplichtstelling van pensioendeelname op kan heffen. De vakbonden zullen dat namelijk nevernooitniet doen.

#53 analist

@52: Als je tegenstander de meerderheid heeft op de werkplek/vakbond, denk je dat dat in de politiek anders is?

#54 Jack Random

@53: Nee. En ja, dat is frustrerend. Ik hoop, tegen beter weten in, op betere tijden. Vrijkomend pensioenkapitaal en pensioenpremie kan namelijk een enorme boost voor de economie betekenen. Onderwater staande huizen kunnen boven water getrokken worden, waardoor verhuizen weer mogelijk is. Is ook minder HRA. Mensen hebben dan weer meer te besteden.

#55 gronk

@jack: het zou helpen als je het ipv ‘babyboomers’ het hebt over ‘babyboomers en pre-babyboomers’. (dwz geboren voor 1945, of ver daarvoor). Met name die laatste groep heeft ongelofelijk geprofiteerd van allerlei regelingen.

/nitpick.

#56 Henk van S tot S

@51:
Je chargeert behoorlijk.

En voor de rest:

Ik vindt het vreeslijk voor je, dat je in deze nooddruftige omstandig moet leven ;-)

Mijnerzijds, over en uit.

#57 Michel

@40: Het maakt mij niet uit wie het zegt, ook al zijn het graaiers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

| Registreren

*
*
*