97% 99,99% klimaatwetenschappers ondersteunt hypothese opwarming aarde

97% 99,99% klimaatwetenschappers ondersteunt hypothese opwarming aarde. Slechts 1 van de 17.000 auteurs die de laatste twee jaar artikelen publiceerden over klimaat komt tot een andere conclusie.
Maar we weten al dat cijfers niet werken.

Open artikel

Reacties (73)

#1 Schuur

Nou, die kunnen de klimaattrollen weer in hun zak steken. het is alleen nog wachten op de gebruikelijke klaagzangen van de trollen, zoals:

1) James L. Powell is een oplichter;
2) Het onderzoek klopt niet (net als al die andere);
3) Er is helemaal geen opwarming, want kijk maar naar de UAH-data van Roy Spencer;
4) Het is een complot van de groene communisten die met behulp van Obama Bin laden en de Bilderberggroep een mondiale socialistische heilstaat willen creëren.

#2 Hans Verbeek

De titel is een beetje verwarrend, Steeph.
Wat bedoel je precies met “ondersteunt opwarming”?
Werken de klimaatwetenschappers mee aan de opwarming?
Staan ze te juichen bij elke tiende graad extra opwarming?
Ik denk dat je bedoelt:

97% 99,99% klimaatwetenschappers ondersteunt de hypothese dat de mens de belangrijkste oorzaak is voor de opwarming van het klimaat.

In deze video probeert Stefan Molyneux uit te leggen dat zo’n grote consensus een beetje vreemd is in de wetenschap. en vooruitgang in de wetenschap blokkeert.
https://www.youtube.com/watch?v=yTTaXqVEGkU

#3 prllx

99% van alle wetenschappers ‘ondersteunt’ zwaartekracht.

Beetje vreemd, consensus in wetenschap.

#4 Hans Verbeek

@3: je weet kennelijk het verschil niet tussen natuurkundige wetten en natuurwetenschappelijke hypotheses.
Er was ook een tijd dat 99,9% van de wetenschappers zeker wist dat de Zon rond de Aarde draaide in 24 uur. Gelukkig durfden enkelen (Copernicus, Galileo Galilei, Tycho Brahe) tegen de consensus in te gaan. We weten niet meer de namen van degenen, die de consensus ondersteunden. We weten nog wel de namen van de mensen, die de consensus doorbraken met nieuwe inzichten.

De 0,1% (of 3%) dissidenten vormen geen enkele bedreiging voor wie dan ook. Waarom is het nodig om die kleine minderheid te dwarsbomen, zwart te maken of het zwijgen op te leggen?

#5 Schuur

@4

Waarom is het nodig om die kleine minderheid te dwarsbomen, zwart te maken of het zwijgen op te leggen?

Omdat die kleine minderheid doet alsof ze de meerderheid is die de waarheid verkondigt (doch leugens verspreidt) en daarmee onevenredig veel aandacht en politieke invloed krijgt.

Je zou toch ook niet willen dat creationisten het voor het zeggen hebben? Het hele onderwijscurriculum moet dan op de schop. Evolutie eruit, creationisme erin.

#6 Tank

@4: Het verschil is natuurlijk, dat Copernicus, Galileo Galilei, Tycho Brahe valide argumenten hadden om de toenmalige consensus te trotseren.

Als je gaat kijken naar de klimaat-ontkenners, is dat toch een heel ander verhaal.

#7 Hans Verbeek

@5:

Je zou toch ook niet willen dat creationisten het voor het zeggen hebben?

De kleine groep wetenschappers, die twijfelt over de invloed van de mens op het klimaat, heeft het niet voor het zeggen. De wetenschappers willen dat ook niet.
Politici hebben het voor het zeggen en zij maken het beleid. Je moet dus politici zwart maken, dwarsbomen of tegenwerken.

Je kunt wetenschappers wel aanvallen op hun methoden of hun hypotheses, via de wetenschappelijke methode.

#8 Hans Verbeek

@6: in de tijd van Copernicus en Galilei werden hun argumenten net zo min valide gevonden. Ze werden vervolgd en onder druk gezet.

Je kunt nu onmogelijk inschatten hoe we over 50 jaar tegen de argumenten van de sceptische klimaatwetenschappers aankijken.

#9 Schuur

@7/@8

De kleine groep wetenschappers, die twijfelt over de invloed van de mens op het klimaat, heeft het niet voor het zeggen.

Dat beweer ik ook niet, maar ze hebben wel invloed op de politieke agenda. Denk aan invloedrijke lobbymachines van de olie-industrie zoals het Heartland of het George C. Marshall Institute (waar Roy Spencer bijvoorbeeld deel van uitmaakt).

Je kunt nu onmogelijk inschatten hoe we over 50 jaar tegen de argumenten van de sceptische klimaatwetenschappers aankijken

Waarschijnlijk net zoals we nu tegen de argumenten van creationisten, de platte-aarde-aanhangers en aderlaten aankijken.

#10 MrOoijer (Jan van Rongen)

Hans Verbeek komt weer met de Copernicus- en Galilei-mythe. Maar al sinds Aristarchus van Samos (-3e eeuw) is het Heliocentrisch wereldbeeld een veel besproken alternatief.

En @2: wie is die Moulineux? Waarom moet ik mij in een lawaai-praatjesmaker verdiepen?

PS de Paus spreekt mee met die 99.99%.

#11 Hans Verbeek

@10:

Waarom moet ik mij in een lawaai-praatjesmaker verdiepen?

Je moet helemaal niets, Mr. Ooijer,je mag negeren wat je wil.

Hans Verbeek komt weer met de Copernicus- en Galilei-mythe.

Het is echt gebeurd, Mr. Ooijer, geen mythe. https://nl.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei#Publicaties_en_conflict_met_Kerk

#12 Raymond Horstman

Wat is de toegevoegde waarde van deze mededeling? Wetenschap is geen democratie. Dat 99,99% van de wetenschappers overtuigd is wil niet zeggen dat ze gelijk hebben, Het wil ook niet zeggen dat ze ongelijk hebben. Het is gewoon irrelevant. Het is je reinste intimidatie richting sceptici!

#13 Raymond Horstman

@5: Je haalt in dit voorbeeld wetenschap zoals door Darwin opgesteld door de war met religie zoals door creationisten in stelling gebracht. Vanuit wetenschap heeft Darwin ongetwijfeld het voordeel van de twijfel maar vanuit de letterlijke interpretatie van de bijbel hebben creationisten eveneens gelijk. Het is geen goed voorbeeld. Dat van Galileo is evenmin geschikt. Het ging immers om de vraag wie het voor het zeggen heeft in de wetenschap. Wetenschappers vanuit wetenschappelijk argumenten of de kerk door pure intimidatie.

#14 majava

Hans Verbeek zegt weer wat:

De 0,1% (of 3%) dissidenten vormen geen enkele bedreiging voor wie dan ook. Waarom is het nodig om die kleine minderheid te dwarsbomen, zwart te maken of het zwijgen op te leggen?

Die kan ik beantwoorden met Hans’ eigen woorden:

je mag negeren wat je wil.

Zo. 1+1=2. Althans, volgens de consensus.

#15 Joost

@Raymond:

Dat 99,99% van de wetenschappers overtuigd is wil niet zeggen dat ze gelijk hebben, Het wil ook niet zeggen dat ze ongelijk hebben. Het is gewoon irrelevant. Het is je reinste intimidatie richting sceptici!

Nee, dat wil het niet. Maar de kans is gewoon vele malen groter dat ze het wel hebben dan dat ze het niet hebben.

Deze boodschap is overigens niet bedoelt voor of tegen mensen die nu nog scepticus zijn, maar voor mensen die twijfelen.

#16 majava

En dan nog de serieuze toevoeging dat als die 0,1-3% wel een punt hebben en dat in de wetenschap naar voren hebben gebracht, dat de tijd dan uit zal maken wanneer dat punt opgepikt zal worden. Want zo werkt wetenschap. Het is altijd een momentopname.

En dat is dan ook waarom ik geen enkele waarde hecht aan hoe sterk of zwak die consensus dan is.

#17 Joost

@Hans: De reden dat we nog weten wie die wetenschappers waren is niet omdat ze een minderheidsstandpunt innamen. Het is omdat ze een minderheidsstandpunt innamen én gelijk hadden.

Dat is blijkbaar een redelijk zeldzame combi, want voor elk wetenschappelijk minderheidsstandpunt dat “overwint” zijn er duizenden die in de vergetelheid verdwijnen.

Wat jij doet is wijzen op loterijwinnaars in het verleden om vervolgens te verklaren dat iemand die vandaag een lot koopt de loterij gaat winnen. Het kan, maar is extreem onwaarschijnlijk.

#18 Henk van S tot S

@2:
Er staat “ondersteunt hypothese(aanname) opwarming”.
Wat kan daar nu anders staan, dan dat ze het daar mee eens zijn?

#19 Krekel

Powell […] reviewed more than 24,000 peer-reviewed papers on global warming published in 2013 and 2014. Only five reject the reality of rising temperatures or the fact that human emissions are the cause, he found.

Niet om tegendraads te zijn hoor, maar dat 5 van de 24.000 artikelen het uitdrukkelijk afwijzen betekent natuurlijk niet per se dat de overige 23.995 het ondersteunen.

Dat neemt hij wel aan:

[…] Powell searched for explicit rejection. All the papers in the middle, he figured, weren’t neutral on the subject — they were settled on it.

… maar dat is gewoon smokkelwerk natuurlijk. Ik zou het zelfs liegen willen noemen, aangezien iedereen met een greintje verstand en eerlijkheid kan bedenken dat er heus wel meer redenen zijn, buiten een impliciete aanname van antropogene klimaatopwarming, waarom een artikel geen expliciet standpunt bevat.

Dit sluit natuurlijk niet uit dat een wel eerlijk onderzoek of enquête op ongeveer dezelfde cijfers zou uitkomen, maar zoals dit onderzoek nu is uitgevoerd is het vooral voer voor sceptici. Het lijkt bijna een concern troll, niets sloopt de overtuigingskracht van een conclusie namelijk zo goed als een slechte verdediging ervan.

#20 Joost

Overigens @Hans, Tycho Brahe ontwierp een geo-heliocentrisch wereldbeeld, waarbij de zon nog steeds om de aarde heen draaide, maar de rest van de planeten om de zon.

#21 Raymond Horstman

@15: Twijfel is de basis van wetenschap. je kunt alleen vooruitgang bereiken door twijfel te uiten of de mainstream van de wetenschap een correcte voorstelling van een wetenschappelijk fenomeen geeft. Dingen zijn soms anders dan ze lijken te zijn.

#22 Joost

@21: Twijfel is niet de basis van de wetenschap. Nieuwsgierigheid is dat, kritisch denken is dat.

Wat je lijkt te beweren is dat je niet met wetenschap bezig bent als je niet twijfelt aan de claim dat er klimaatverandering is en/of dat die wordt veroorzaakt door de mens.

Dat is totale onzin. Kritisch denken is niet rücksichtslos alles in twijfel trekken.

#23 majava

@19: Wat voor redenen voor het verzwijgen van het afwijzen van opwarming en/of het antropogene element zouden dat kunnen zijn? Ik heb duidelijk geen greintje verstand, want ik kom er niet op.

Dit gaat gewoon over publicaties. Artikelen dus. Als er dan iemand zou zijn die een artikel schreef dat niet te rijmen valt met die antropogene opwarming, dan zou het wel heel vreemd zijn als daar dan met geen enkel woord wordt ingegaan op de heersende opvattingen van het moment.

Oftewel, om artikel te schrijven dat buiten de consensus valt, ontkom je er niet aan om dat waarop de consensus gestoeld is te noemen en zo beland je op een afwijzing.

#24 Raymond Horstman

@22: Dan dien je ook kritisch te zijn over claims in de klimaatwetenschap. Is er werkelijk sprake van een klimaatsverandering en wat is dan precies een klimaatsverandering. Welke mix van factoren veroorzaakt dit en hoeverre overheersen menselijke factoren. En is een verandering per definitie gelijk te stellen aan een ramp die men ten koste van alles dient te voorkomen. En last but not least wat is het nut van consensus?

#25 Hans Custers

@23

Ik denk dat #19 wel een punt heeft. Uit het onderzoek blijkt (als ik het goed begrijp) dat 0,01% van de artikelen antropogene klimaatverandering verwerpt. Maar dat betekent niet dat alle overige artikelen zich expliciet voor die hypothese uitspreken.

De methode van Cook is beter: die beperkt zich tot artikelen die zich daadwerkelijk uitspreken over antropogene klimaatverandering.

#26 Steeph

@24: Dat kritisch zijn gebeurt constant. Alleen is de conclusie steeds hetzelfde.
En waarom het wel relevant is dat de consensus zo groot is? Omdat we keuzes moeten maken. En hoeveel overtuigender wil je de noodzaak tot stappen hebben dan wanneer de hele wetenschap er achter staat? 100% bestaat immers niet in deze, dat zou ook niet goed zijn.
Maar als 9.999 van de 10.000 ingenieurs zegt dat een brug op instorten staat, rij je er dan toch overheen omdat 1 zegt dat het niet zo is?

#27 Hans Verbeek

@17:

Dat is blijkbaar een redelijk zeldzame combi, want voor elk wetenschappelijk minderheidsstandpunt dat “overwint” zijn er duizenden die in de vergetelheid verdwijnen.

Helemaal mee eens, Joost.
Maar vergeet niet dat alle kennis, die we nu vergaard hebben, het gevolg is van iemand die begon te twijfelen aan de heersende consensus (geloof, bijgeloof, doctrine).
Alles wat we weten, begon met een kritische afvragen: stel je eens voor dat het niet zo is… dat er geen goden zijn…. dat de aarde niet plat is…. enz.

@20: die correctie staat genoteerd, bedankt voor het verruimen van mijn gebrekkige kennis (oprecht en niet sarcastisch bedoeld)

#28 Raymond Horstman

@26: In het artikel dat aan de basis staat van deze discussie zien we dat een onderzoeker(James L. Powell, director of the National Physical Sciences Consortium) zich drukmaakt om het feit dat de Paus aanneemt dat ‘slechts’ 97% van de klimaatwetenschappers de stelling ondersteunt dat sprake is van opwarming en dat de mens er voor verantwoordelijk is. het zou 99,99% moeten zijn. Maar wat maakt het uit of 97% de stelling onderschrijft of 99,99%? waar het om gaat is at er maatregelen genomen worden. Dit gebeurt reeds volop. Internationale verdragen, afspraken, Europese overeenkomsten en nationale plannen. De relevantie hoeveel wetenschappers precies vinden wat wel of niet plaatsvindt ontgaat mij. Waarom zou 100% van de mensheid iets moeten vinden?

#29 majava

@25: Wat ik probeer te zeggen is dat als je een artikel schrijft die onderdelen of een kern van afwijzing bevatting, je er niet aan ontkomt om dat dan niet expliciet te laten zien. Je gaat immers geheel tegen de consensus in. That’s all.

Maar misschien zie ik de definities wel verkeerd. Is het wel beschrijven van opwarming, maar dan slechts een deel antropogeen wel of niet een verwerping?

#30 Hans Custers

@27

Wetenschap wordt bediscussieerd op basis van argumenten, niet op basis van drogredenen. En jij viel deze discussie alweer binnen met een kanjer van een drogreden: “begging the question” (ofwel een cirkelredenering)

Waarom is het nodig om die kleine minderheid te dwarsbomen, zwart te maken of het zwijgen op te leggen?

Die kleine minderheid kan net zoals alle andere wetenschappers publiceren in peer reviewed tijdschriften, krijgt net als alle andere wetenschappers toegang tot congressen en krijgt net als alle andere wetenschappers kritiek op zwakke argumenten.

Die kritiek wordt feller als ze zich stelselmatig van drogredenen of aantoonbare onjuistheden bedienen. En nog feller als die wetenschappers nep-wetenschappers blijken te zijn, die uitsluitend voor propaganda-doeleinden pseudo-wetenschapperlijke instituten in het leven hebben geroepen of pseudowetenschappelijke tijdschriften. Zulke zaken blootleggen heeft helemaal niks met “zwart maken” of “het zwijgen opleggen” te maken.

#31 Tank

@8: Ze werden vervolgd en onder druk gezet.
Door de Kerk ja. Dat zit er anno nu niet meer in he. Wetenschappers uit die tijd wilden dat hij wel publiceerde.

#32 penderie

Wat een discussie.

Dit is alleen maar relevant omdat de olie- en kolenboeren zeggen dat de boel ‘disputed’ is.

De Hans Verbeeks (en Anton! waar is Anton?) van de wereld lopen erachteraan om zich kritisch en speciaal te kunnen voelen.

#33 Krekel

@23:

Wat voor redenen voor het verzwijgen van het afwijzen van opwarming en/of het antropogene element zouden dat kunnen zijn?

Het gaat niet per se over het afwijzen van opwarming en/of het antropogene element, het kan ook – en zal vooral – gaan om mensen die helemaal geen standpunt innemen die nu ten onrechte worden gerekend bij de klimaatwetenschappers die het ‘ondersteunen’.

Dit gaat gewoon over publicaties. Artikelen dus. Als er dan iemand zou zijn die een artikel schreef dat niet te rijmen valt met die antropogene opwarming, dan zou het wel heel vreemd zijn als daar dan met geen enkel woord wordt ingegaan op de heersende opvattingen van het moment.

Ja, als iemand een artikel schrijft dat niet te rijmen valt met die antropogene opwarming zou het inderdaad bijzonder vreemd zijn als daar dan met geen enkel woord op wordt ingegaan, nogal wiedes, maar je denkt toch niet serieus dat elke klimaatwetenschappelijke publicatie antropogene opwarming ofwel uitsluit ofwel bevestigt?

Lang niet elk artikel spreekt zich uit voor of tegen antropogene opwarming, lang niet artikel houdt zich bezig met die vraag, dus lang niet elk artikel verlangt een standpunt daarover. Dientengevolge hoeft lang niet iedere klimaatwetenschapper een persoonlijk standpunt in te nemen en ook lang niet iedereen zal dat doen, om allerlei redenen.

Je kan bijvoorbeeld überhaupt geen toegevoegde waarde zien in het innemen van een persoonlijk standpunt, je kan bijvoorbeeld geen toegevoegde waarde zien in het uiten van een persoonlijk standpunt (zelfs al ondersteun je AO) en je kan (inderdaad) ook de sporadische afvallige zijn die liever zijn mond houdt en gewoon zijn werk doet totdat hij ofwel een overtuigende reden vindt om toch zijn mond open te trekken ofwel toch overtuigd raakt van AO.

Al die mensen worden nu gerekend tot de “99.9% plus” klimaatwetenschappers die antropogene opwarming ondersteunen, dat is leugenachtig.

#34 Joost

@raymond:

Dan dien je ook kritisch te zijn over claims in de klimaatwetenschap.

Je verwart kritisch zijn met het in het openbaar uiten van kritiek.

#35 Hans Verbeek

@31:

Door de Kerk ja. Dat zit er anno nu niet meer in he.

Er is nu een nieuw soort kerk, die wetenschappelijke dissidenten zwart maakt en belastert.

#36 Hans Custers

De bewering dat consensus niet thuis zo horen in de wetenschap is in mijn ogen klinkklare anti-wetenschap. Consensus is de kurk waar de wetenschappelijke vooruitgang op drijft. Zonder consensus zou elke wetenschapper het werk van al zijn voorgangers steeds weer in twijfel moeten trekken. Op dat werk voortborduren – “standing on the shoulders of giants” – kan dan niet.

Consensus is dus cruciaal voor de kennisontwikkeling. Dat die consensus niet gelijk staat aan absolute zekerheid is iets anders.

#37 Joost

@27, Hans:

Alles wat we weten, begon met een kritische afvragen: stel je eens voor dat het niet zo is… dat er geen goden zijn…. dat de aarde niet plat is…. enz.

Nou nee, eigenlijk niet. Het meeste begint iets wat we zien en niet kunnen verklaren. Vervolgens komt er een verklaring. Die verklaring blijft meestal staan tot er iemand constateert dat er iets niet klopt. Dan komt er een nieuwe of aangepaste verklaring (dit is natuurlijk ietwat een simplificatie). Twijfel moet wel ergens op gebaseerd zijn.

Overigens draait de zon net zo goed om de aarde als andersom. Je mag dat ook rustig zeggen, maar als je dan dingen wilt gaan berekenen wordt het alleen heel erg ingewikkeld. Het is maar wat je als middelpunt kiest, en over het algemeen is het eenvoudiger de zon als middelpunt te kiezen.

Sec gesproken draait de zon ook rond het zwaartepunt van ons melkwegstelsel en om ons melkwegstelsel draaien andere, kleinere stelsels. Er is geen middelpunt in het heelal.

Overigens is het wel fout om te zeggen dat de aarde het middelpunt is van het zonnestelsel. Maar dat is iets anders dan zeggen dat de zon om de aarde heen draait.

#38 Joost

@35

Er is nu een nieuw soort kerk, die wetenschappelijke dissidenten zwart maakt en belastert.

Bullshit. Waar zie je dat wetenschappers dat doen? Namen en rugnummers graag.

#39 Ontzettende User

”[A]s much an accepted fact in climate science as plate tectonics is in geology and evolution is in biology”, aldus de propagandist wetenschapper in het MSNBC-artikel. ”As much as an accepted fact”, wat een geneuzel. ”As much as a proven fact”, dat zou interessant zijn. Niemand die van goede wil is, kan beweren dat er voor door de mens aangestuurde klimaatverandering net zo veel bewijs is als voor evolutie. Ronduit lachwekkend.

#40 majava

@33: Ik denk dat ik het artikel zelf maar even afwacht, of een goede beschrijving ervan. Want volgens mij gaat het helemaal niet over standpunten (welke dan ook). Zelfs niet over uitspraken, of gebruik van woorden als antropogeen, menselijk, klimaatverandering, etc.

Ik ga er (wellicht onterecht) vanuit dat het inhoudelijk moet gaan over dingen die te matchen zijn met antropogene opwarming. Een artikel over atmosferisch methaan distributie bijvoorbeeld. Onafhankelijk wat die nu is en wat de trend was, is dit een artikel dat gewoon te maken heeft met antropogene opwarming. Ik kan me echter heel goed voorstellen dat er geen woord hoeft in te staan over opwarming. En met een beetje creativiteit kun je zelfs antropogeen vermijden. Laat staan dat ze er iets als een standpunt in vermelden, wat ook raar zou zijn denk ik. Volgens jou zou dit neutrale artikel niet zomaar bij de 99% gerekend moeten worden (?)

Ik zeg van wel, want het is een artikel dat in niets het tegendeel van antropogene opwarming laat zien.

#41 Hans Verbeek

@38: Professor Lewandofsky, die dissidenten probeert te bestempelen tot aanhangers van absurde samenzweringstheorieën.
Michael Mann, die dissidenten ervan beschuldigt geld aan te nemen van de Koch Brothers.
Toen het minsterie van Infrastructuur en Milieu Marcel Crok vroeg om het 5e IPCC rapport te beoordelen en samenvatten, werd daar schande van gesproken.
En je weet vast nog wel dat Willie Soon onlangs aan de schandpaal werd genageld omdat hij een onderzoekssubsidie van de olie-industrie kreeg.

Als je het gelijk aan je kant hebt, dan hoef je niet op de man te spelen. Dan kun je gewoon met waarnemingen en data aantonen dat je gelijk hebt, zonder beledigingen en beschuldigingen.

#42 Hans Custers

@41

Professor Lewandofsky, die dissidenten probeert te bestempelen tot aanhangers van absurde samenzweringstheorieën.

De vraag was welke wetenschappers zwart gemaakt worden. Lewansdowsky heeft het over bloggers en volgelingen uit de deniosphere. (Die overigens, zo blijkt keer op keer, wel degelijk allerlei complottheorieën aanhangen).

Michael Mann, die dissidenten ervan beschuldigt geld aan te nemen van de Koch Brothers.

Idem dito. Bovendien is het een bewezen feit dat (onder andere) de Koch Brothers veel geld geven aan de anti-kllimaaatwetenschap. Waarom zou die waarheid verzwegen moeten worden. Afgezien daarvan is het ronduit walgelijk dat je Mann hier van zwartmaken beschuldigd, terwijl er waarschijnlijk niemand die zich bezighoudt met klimaat meer het slachtoffer is geweest van een haatcampagne dan uitgerekend Michael Mann.

En je weet vast nog wel dat Willie Soon onlangs aan de schandpaal werd genageld omdat hij een onderzoekssubsidie van de olie-industrie kreeg.

Bullshit. Het ging er niet om dat hij geld van de olie-industrie kreeg, het ging er om dat hij dat niet had gemeld toen expliciet om mogelijke belangenverstrengeling werd gevraagd.

@39

In de natuurwetenschap bestaat geen proof, alleen evidence. Maar ja, pseudosceptici willen zowel proof als Popper.

#43 Ontzettende User

@42: ‘proven fact’ is netspeak, pseudobiatch. Is het bewijs voor de door mensen veroorzaakte klimaatopwarming net zo overweldigend als dat voor evolutie? Nee.

#44 majava

@43: dat is het wel, biatch.

#45 Hans Custers

@43

‘proven fact’ is netspeak

Wat je kritiek op de woordkeus van de wetenschapper er alleen maar lachwekkender op maakt.

#46 Ontzettende User

@44: Toch best aandoenlijk als je dat werkelijk gelooft. Of je bent een creationist, dan wordt ’t ingewikkelder.

#47 Ontzettende User

@45: leer begrijpend lezen of zo; het is geen kritiek op woordkeus, maar op zijn invalshoek. Hij turft de meningen van wetenschappers; beter kan’ie het bewijs turven. Dan kan’ie z’n vergelijking met de evolutietheorie niet meer volhouden.

#48 Hans Custers

@47

Hij turft de meningen van wetenschappers

Nee, hij turft wetenschappelijke publicaties. Best een goeie manier om wetenschappelijk bewijs te turven, lijkt me. Of weet jij een betere methode?

#49 Ontzettende User

@48: Nee, dat is een methode om consensus (proberen) aan te tonen. Dat is hooguit een proxy voor de mate van bewijs, maar eerder nietszeggend voor een vergelijking met de mate van bewijs voor de evolutietheorie. Alleen klimaathysterici en creationisten zullen claimen dat het bewijs voor een beslissende menselijke invloed op het klimaat net zo groot is als het bewijs voor de evolutietheorie.

#50 Raymond Horstman

@48: “James L. Powell, director of the National Physical Sciences Consortium, reviewed more than 24,000 peer-reviewed papers on global warming published in 2013 and 2014. Only five reject the reality of rising temperatures or the fact that human emissions are the cause, he found.”
Ik zou wel eens willen weten hoe iemand in staat is om in een half jaar tijd 24 duizend artikel te lezen, te beoordelen en te turven. Dit is volledig onmogelijk.

Vaststellen hoe 24 000 onderzoekers er over denken is een ander verhaal. Gewoon een online enquête houden op een site die vrijwel alleen door klimaatonderzoekers wordt gebruikt.

Consensus definitie volgens Wikipedia:
Er is sprake van consensus wanneer de leden van een groep of gemeenschap overeenstemming hebben bereikt. Het wordt vaak toegepast in internationale organisaties en in democratieën. Er wordt net zo lang gesproken over de geschilpunten totdat er een formule is gevonden die voor elke deelnemer aanvaardbaar is. Er wordt niet gestemd, maar het voorstel wordt aanvaard als er juist niemand meer om stemming vraagt. Via het consensusprincipe bereikt men het maximaal haalbare waar iedereen zich nog in kan vinden. Consensus is verwant met unanimiteit. Bij unanimiteit stemt iedereen in met het voorstel, of kan iedereen “ermee leven”.
Het lijkt er op dat er geen consensus is zolang sommige mensen het nog nodig vinden om te turven of om te laten stemmen.

#51 Anton

De paniek over de verdampende klima hoax heeft groteske vormen aangenomen. Ben benieuwd of er nog iemand met een bod van 99,9999% komt.

Vermakelijk.

#52 Hans Verbeek

@42:

Bovendien is het een bewezen feit dat (onder andere) de Koch Brothers veel geld geven aan de anti-kllimaaatwetenschap.

Wat is anti-klimaatwetenschap, Hans?
Is dat onderzoek naar anti-klimaat?
Of betreft het anti-wetenschap… mensen, die geen onderzoek doen?

De Koch Brothers geven veel geld aan wetenschappers. Ze weten niet van te voren wat er uit de metingen of uit de berekeningen zal gaan komen.
Het is erg moeilijk om te bewijzen dat de geldschieters de uitkomst van het onderzoek kunnen sturen. Zonder bewijzen zijn de aantijgingen niet meer dan ongefundeerde verdachtmakingen ofwel laster.
En dat is precies wat ik bedoel met:

Er is nu een nieuw soort kerk, die wetenschappelijke dissidenten zwart maakt en belastert.

#53 Ontzettende User

@50: Vroeg ik me ook af. Naar eigen zeggen, was dit zijn methode: “Read some combination of titles, abstracts, and entire papers as necessary to judge whether a paper rejects human-caused global warming or professes to have a better explanation of observations.” (zie: http://www.jamespowell.org/methodology/method.html )

Gezien het grote aantal artikelen dat’ie gelezen heeft, zal ’t in de praktijk inderdaad vooral het screenen van titels zijn geweest…

Zijn definitie van “climate scientists” is overigens iedereen die ooit een artikel heeft geschreven met als keyword “climate change”. Als je de hele lijst van artikelen wier titel Powell heeft gelezen doorneemt, dan zie je dat hier ook artikelen tussen zitten die alleen heel zijdelings met klimaatverandering van doen hebben. In veruit de meeste van deze onderzoeken wordt AGW voor het gemak maar als gegeven aangenomen om vervolgens wat te neuzelen over de mogelijke effecten hiervan (op onderwerpen uiteenlopend van toerisme tot beplanting). Deze zogenaamde “climate scientists” hebben dus nooit zelf onderzoek gedaan naar de (vermeende) opwarming en de (vermeende) invloed van de mens hierop.

Kortom, lachwekkende propaganda, die “99,99%”.

#54 Hans Custers

@49

Dat publicaties tellen niet alleenzaligmakend is snap ik ook wel. Daarom vroeg ik of jij een betere methode wist om wetenschappelijk bewijs te turven.

@52

Wat is anti-klimaatwetenschap, Hans?

Twijfel zaaien over echte klimaatwetenschap met onwetenschappelijke argumenten: drogredenen, halve waarheden en hele onwaarheden, verdachtmakingen, complottheorieën, enzovoort.

De Koch Brothers geven veel geld aan wetenschappers

Bullshit. Bij mijn weten hebben de Koch brothers één keer een echt wetenschappelijk project gesteund, namelijk Berkely Earth. En verder hebben ze vooral heel veel geld gegeven aan anti-klimaatwetenschap.

#55 Ontzettende User

Hier een paar van de artikelen van de ‘klimaatwetenschappers’ waar de ‘99,99%’ op gebaseerd is:

– A Comparison of Water Quality Between Low- and High-Flow River Conditions in a Tropical Estuary, Hilo Bay, Hawaii
– A knowledge-aid approach for designing high-performance buildings
– A Materials Life Cycle Assessment of a Net-Zero Energy Building
– A Model of Malaria Epidemiology Involving Weather, Exposure and Transmission Applied to North East India
– A Multidimensional Analysis of Electricity Generation Options with Different Scenarios in Turkey
– etc. etc. etc.

Alternatieve schreeuwtitel: 99,99% VAN ALLE ‘KLIMAATWETENSCHAPPERS’ PUBLICEERT NIET OVER DE OORZAKEN VAN KLIMAATVERANDERING.

#56 Hans Verbeek

@54:

Twijfel zaaien over echte klimaatwetenschap met onwetenschappelijke argumenten: drogredenen, halve waarheden en hele onwaarheden, verdachtmakingen, complottheorieën, enzovoort.

Metingen doen en die metingen vergelijken staat er niet tussen, Hans. Of valt dat onder enzovoort?
Vind je metingen doen aan temperatuur en andere grootheden en die metingen vergelijken met het verleden wel echte klimaatwetenschap?
Is het werk van Willie Soon onder jouw definitie anti-klimaatwetenschap of gewone normale klimaatwetenschap?

#57 Hans Custers

@56

Vind je metingen doen aan temperatuur en andere grootheden en die metingen vergelijken met het verleden wel echte klimaatwetenschap?

Als dat op een wetenschappelijke manier gebeurt is het wetenschap, als het op een onwetenschappelijke manier gebeurt niet. En het cherry-picken van een beperkt aantal data uit het grote geheel om tot een vooraf gewenste conclusie te komen is anti-wetenschap.

Is het werk van Willie Soon onder jouw definitie anti-klimaatwetenschap of gewone normale klimaatwetenschap?

Moet ik nou “het werk van Willie Soon” even in één generaliserende kreet samenvatten? Waar slaat dat op?

#58 Hans Verbeek

@57:

Moet ik nou “het werk van Willie Soon” even in één generaliserende kreet samenvatten? Waar slaat dat op?

Ja, je moet even uitleggen of jij het werk van Willie Soon (bijvoorbeeld zijn veelbetwiste publicatie uit 2004)kwalificeert als anti-wetenschap of als echte wetenschap.

Anders moet je jouw eerdere uitspraak uit #54 intrekken:

Bij mijn weten hebben de Koch brothers één keer een echt wetenschappelijk project gesteund, namelijk Berkely Earth.

Of de Koch Brothers hebben vaker echte wetenschappers (zoals Willie Soon) gesteund. Of jij kwalificeert het werk van Willie Soon als antiwetenschap.

#59 majava

@57: Verbeek is gewoon vragen aan het stellen om het vragen stellen. Een soort Ivo Niehe. Hij heeft ook geen idee wat ‘ie nou moest die vraag over Soon.

#60 Hans Custers

@58

Jij je zin, wie weet hebben die Koch brothers wel wat vaker wetenschappelijke onderzoeken gesteund. Heb ik blijkbaar wat over het hoofd gezien. So what? Of dat ene artikel van Soon nou anti-wetenschap of gewoon slechte wetenschap is weet ik niet. En ik heb ook geen zin om mee te doen met één of andere kinderachtig spelletje waarin ik blijkbaar elk artikeltje precies in het goede hokje in moet delen. Dat Soon zich regelmatig leent voor anti-wetenschap staat als een paal boven water.

Als je een beetje je best had gedaan had je heel goed gesnapt wat ik met mijn eerdere reacties bedoelde. Maar dat interesseert je weer eens helemaal niks, zoveel is allang weer duidelijk.

#61 Hans Custers

@59

Ach, zo’n “ja maar, ja maar, ja maar” fase hebben we allemaal gehad. Alleen gaat die bij de meeste mensen ergens in de kleutertijd over…

#62 Hans Verbeek

@60: Willie Soon’s werk valt nu net in die 0,1%, van de klimaatwetenschappelijke publicaties die tegen de consensus in gaan. Het is goed onderbouwd wetenschappelijk werk en waard om gelezen te worden.
Net zoals de publicatie van Keenlyside et al. uit 2008, waarin een afkoeling van de Noordelijke Atlantische Oceaan wordt voorspeld. Het gaat in tegen de consensus, maar het is zeker de moeite waard om nog eens terug te lezen.

#63 Hans Custers

@62

Je bewering dat een onderzoek over interne variabiliteit (zoals dat van Keenlyside) tegen de consensus in zou gaan is te stompzinnig voor woorden, zeker omdat het jou al oneindig vaak is uitgelegd waarom dat niet zo is.

Dat artikel van Soon en Baliunas uit 2003 (en dus niet 2004) zou ik niemand aanraden, als wat het maar omdat er sindsdien ontzettend veel meer paleoklimatologisch onderzoek is gedaan. Alles uit die tijd is ondertussen behoorlijk achterhaald. Wat de kwaliteit ervan betreft: misschien moeten degenen die geïnteresseerd zijn zelf maar een mening vormen op basis van de Wikipedia pagina.

#64 prllx

Wanneer gaat iedereen accepteren dat de strijd al verloren is? 0.01% is gemobiliseerd en misbruikt zodat effectief de stand van zaken is dat 50% van de bevolking twijfelt aan klimaatverandering en een groot deel daarvan zelfs denkt aan samenzweringen.

Dat is wat je voor elkaar krijgt met diepe zakken en gepolitiseerde rapporten terwijl datzelfde IPCC rapport conservatief blijkt. Het bespreekbaar maken van het onderwerp zodat beleidsmakers ‘er iets mee kunnen’ heeft averechts gewerkt.

De zolder staat in brand en men staat in de tuin aan de BBQ te discussiëren wie het strijkijzer aan heeft laten staan.

Het wereldbeeld en de bias die verantwoordelijk zijn voor die totale irrationele reactie zal niet veranderen totdat men niet anders kan. En dat is meestal te laat.

#65 Joost

De zolder staat in brand en men staat in de tuin aan de BBQ te discussiëren wie het strijkijzer aan heeft laten staan.

En of het het strijkijzer wel was.

#66 Joost

@62:

Willie Soon’s werk valt nu net in die 0,1%, van de klimaatwetenschappelijke publicaties die tegen de consensus in gaan.

Methodologische fouten zijn en blijven fouten. Als je afwijkt van de consensus, zorg er dan in ieder geval voor dat je zorgvuldig te werk gaat. Doe je dat niet, kijk dan niet gek op als je wordt uitgelachen en/of niet serieus wordt genomen. Dat heeft niets te maken met niet open staan voor andere meningen, maar met goed wetenschappelijk onderzoek.

#67 Hans Verbeek

@66: het werk van Soon en Baliunas heeft de toets van peer-review doorstaan. Ik neem aan dat er derhalve geen methodologische fouten in zitten.

#68 Hans Verbeek

@63: ik vind de voorspelling van Keenlyside et al., dat de noordelijke Atlantische Oceaan licht zal gaan afkoelen (tegen de trend in) zeer interessant. Vooral omdat die afkoeling inmiddels is begonnen lijkt te zijn en omdat die afkoeling ook van invloed zal zijn op de temperatuur in Nederland.

Ik stel voordat jij je alleen richt op de mondiale opwarming en de lange termijn. En voortaan niet meer ingaat op mijn bijdragen over de korte termijn-ontwikkelingen in Noord-West Europa.

#69 Joost

@67: Dat is een foute aanname, maar dat wist je al, toch?

Uit wikipedia:

The paper was strongly criticized by numerous scientists for its methodology and for its misuse of data from previously published studies, prompting concerns about the peer review process of the paper. The controversy resulted in the resignation of several editors of the journal and the admission by its publisher Otto Kinne that the paper should not have been published as it was.

#70 Mario

“What Did Actual Scientists Think Of The Pope’s Climate Encyclical?”

http://thinkprogress.org/climate/2015/06/18/3671118/pope-climate-encyclical-scientists-react/

“We probably are better off leaving science to the scientists, and focusing on what we’re really good at, which is theology and morality.”

Aldus ene Rick Santorum, kandidaat om president v/d USA te worden..

Ik moest heel erg hard lachen.

“Based on what I have seen of the science in the encyclical, most climate experts would find little to disagree with,…”

#71 Henk van S tot S

@68:
Je weet ook echt van geen ophouden!
Spreker door schrijver vervangen:
https://www.youtube.com/watch?v=Xebzf3mGjcw
;-)

#72 Hans Custers

@68

Ik stel voordat jij je alleen richt op de mondiale opwarming en de lange termijn.

Prima. Stop jij dan met het verkondigen van de leugen (zie #62) of de suggestie dat lokale afkoeling op korte termijn in strijd is met de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering?

#73 Raymond Horstman

Helaas lijkt ook deze discussie de neiging te hebben om off topic te gaan.
Laat ons proberen terug te keren naar het topic. Het artikel bovenaan bestaat slechts uit 4 regels en een link. Het kan niet zo moeilijk zijn.
De link verwijst naar een artikel waarin een zekere James L. Powell, director of the National Physical Sciences Consortium, meent de Paus te moeten corrigeren omdat hij beweerd zou hebben dat slechts 97% van de wetenschappers van mening is dat de klimaatsverandering een menselijke oorzaak heeft;

““I don’t want the Pope to say 97%,” Powell said by phone, arguing that accuracy now is more important than ever. “It’s wrong, and it’s not trivial.””

Het blijkt dat de Paus dit helemaal niet beweert. In de encycliek (Littera encyclica) LAUDATO SI wordt deze bewering helemaal niet gedaan. Dus kom ik weer terug op mijn eerdere vraag. Wat is de relevantie van het artikel. Het enige wat ik relevant vind, is het feit dat de Paus als onfeilbaar hoofd van de RK Kerk zich uitspreekt over klimaatverandering. Dit is belangrijk. Het is een officiële verklaring van de RK Kerk. Dat weegt heel wat zwaarder dan de mening van een privépersoon als U of ik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

| Registreren

*
*
*