Foto: copyright ok. Gecheckt 09-11-2022

Een storm in een glas water. De burgemeester van Zutphen, zo meldt de krant voor wakker Nederland, heeft bezwaar tegen het zingen van het zesde couplet van het Wilhelmus (dat toch al nauwelijks wordt gezongen) omdat het een religieuze inslag heeft. Ik voor mij vind het wat al te principieel, maar het lijkt me wel een respectabel standpunt.

Jammer, ondertussen, dat er nu over ons volkslied wordt gediscussieerd, want de tekst ervan is gewoon mooi. Het is geen Holland Holland boven alles, het is geen adoratie van de driekleur, het is geen oproep om met onzuiver bloed de akkers te bevloeien, maar een behoorlijk rebelse tekst. Willem de Zwijger beschrijft hoe hij steeds naar eer en geweten heeft gehandeld, dat het wanbeleid van de boven hem gestelde (den Coninck van Hispaengien) hem heeft gedwongen zich te verzetten en dat hij bereid is geweest daarvoor een hoge prijs te betalen – zijn broer Adolf was gesneuveld – omdat hij van mening was dat hij dit verplicht was aan zijn “ondersaten”.

Het is waar: de prins van Oranje beschouwt deze plicht als een religieuze: hij heeft, zoals het in de laatste strofe staat, de koning nooit veracht, maar moet God in gerechtigheid gehoorzamen. Dat laat echter onverlet dat de tekst tevens een profielschets is voor de ideale bestuurder: iemand die zorg draagt voor de gemeenschap en bereid is daarvoor lijf en goed op het spel te zetten. With great power comes great responsibility. Dat is een universeel-humanitaire moraal, die je kunt aantreffen in alle wereldliteratuur van de Ilias tot Spiderman.

Zoals gezegd vind ik het standpunt van de burgemeester van Zutphen respectabel, maar eigenlijk zou ik willen dat iedereen die een bestuursfunctie heeft of anderszins de gemeenschap dient, het Wilhelmusuit zijn hoofd kent. Alle vijftien coupletten.

Foto: FaceMePLS

Reacties (15)

#1 Olav

Jona is nu toch echt in de war.

Het Wilhelmus is een walgelijk lied. Dat (alle) andere volksliederen ook walgelijk zijn doet daar niets aan af.

Een “volkslied” is sowieso nergens voor nodig.

 • Volgende discussie
#1.1 Mike - Reactie op #1

Zou die burgemeester dan net zo consequent zijn en niet met Queen meezingen? Want als hij wel zijn moeder bekent dat hij net iemand omgelegd heeft, dan zijn zijn principes niets waard.

#2 majava

@0, laatste alinea: waarom wil je dat?
Ik vind het genoeg als een willekeurige burger wat zinnen uit het eerste couplet kent en de rest mee kan lallen.
Ik vind het genoeg als bestuurders precies hetzelfde kunnen, maar aangevuld met een kennisname van de rest van de tekst en een begrip van de herkomst en betekenis van het lied. Dat laatste zou ook mooi mee genomen zijn voor de eerste groep, maar ik ben realistisch.

3, 6, of alle 15 coupletten uit je hoofd leren is bizar. Het heeft niks te maken met historisch besef, met eventuele liefde voor traditie of het huis van Oranje. Het is jezelf wat wijsmaken.

Wat ik verder mis, is het ter discussie stellen van de combinatie couplet 1 en 6. Iemand die daar iets meer over weet?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 benjbenj

Ja hoor, alle vijftien coupletten. Vijftien keer diezelfde vervelende dreun in je oren. Ik vind het prima om die beschimmelde tekst te handhaven, maar kan er niet een wat opgewektere melodie tegenaan gegooid worden? Beetje meer uptempo?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3.1 Christian - Reactie op #3

Sterker nog, de melodie is oorspronkelijk een vrolijke soldatenmars, die door het tempo te verlagen tot een treurig lied is teruggebracht.

#3.2 benjbenj - Reactie op #3.1

Ik wil graag die vrolijke soldatenmars terug!

#4 Christian

Ik vrees dat die burgemeester de tekst gewoon niet begrepen heeft. Couplet 6 is een geloofsbelijdenis van Willem, die het hele lied aan het woord is. De burgemeester denkt dat hij als hij vers 6 zingt, zelf een geloofsbelijdenis aflegt.

Het is een beetje als weigeren een gedicht van Reve voor te lezen, omdat mensen dan zouden kunnen denken dat je homo bent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4.1 Olav - Reactie op #4

Of misschien denkt die burgemeester wel dat hij, als hij de geloofsbelijdenis van Willem zingt, de geloofsbelijdenis van Willem zingt – en is hij het daar gewoon niet mee eens.

Want waarom zou iemand de geloofsbelijdenis van Willem moeten zingen?

#5 majava

De Spanjaarden hebben het maar makkelijk…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 HansR

Het Wilhelmus is slecht, klote en beroerd.
En pas heel recent (1932) echt volkslied.

Zou dat toeval zijn?
(kijk naar de buren en de bruidegom)

Misschien moeten we gewoon iets anders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

de tekst ervan is gewoon mooi. Het is geen Holland Holland boven alles, het is geen adoratie van de driekleur, het is geen oproep om met onzuiver bloed de akkers te bevloeien, maar een puur propagandaliedje voor de Oranjes. Ik vind daar niets moois aan.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Martijn

Ik heb wel een zwak voor het Wilhelmus. Het springt er altijd positief uit ten opzichte van het irritant opgewekte gehuppel van die andere volksliederen. Hoe trager, hoe beter.

De tekst is – wat je er verder inhoudelijk van vindt – goed geschreven. Dat 6e couplet loopt echt geweldig en is heel treffend (misschien dat het daarom ook is gekozen?) Het Wilhelmus in zijn geheel is ook zo een fijne ballade met heel veel coupletten en geen spoor van een refrein.

Het valt alleen niet te ontkennen dat het een Orangistisch en calvinistisch propagandalied is. Gelukkig gaat het heel specifiek over de Opstand, waardoor het heden ten dage lekker irrelevant is. Als je nu iets anders gaat laten maken, dan kom je als je alle gevoeligheden wilt vermijden uit op iets banaals als ’15 Miljoen Mensen’.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8.1 Harm - Reactie op #8

Inderdaad, een Orangistisch en calvinistisch propagandalied dat heden ten dage volstrekt irrelevant is. Gelukkig zit het met d auteursrechten wel goed.

#8.2 Martijn - Reactie op #8.1

Dat pleit ook voor het Wilhelmus.

#8.3 benjbenj - Reactie op #8.2

Er is natuurlijk wel wat meer mogelijk dan ’15 miljoen mensen’.

Maar allereerst dat suffe tempo eruit. Je valt er staande bij in slaap of anders word je er wel depressief van. Wat een crime om aan te horen is dat gedrein.