Wild golft de economie

Foto: copyright ok. Gecheckt 04-10-2022
, ,

Als economische groei afhankelijk is van vertrouwen, dan staan we er slecht voor. De onderstaande interactieve grafiek is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek en toont de conjunctuur van enkele belangrijke indicatoren. Speel het vanaf begin af aan af en zie hoe vanaf ongeveer 2005 de economie op hol raakt. Na dieptepunt 2008 is het herstel broos. En nu zie je weer het begin van een ruk naar het diepe. Klik op meer voor een groot beeld.

Met dank aan Flip van Dyke.

Reacties (2)

#1 Frank

Wat een waanzinnig gave grafiek zeg. Hij gaat wel snel, maar nodigt uit tot nog een keer kijken, en nog een keer, en..

  • Volgende discussie
#2 vandyke

Het CBS geeft als commentaar bij deze update van augustus (zeer actueel dus):

Het conjunctuurbeeld was eind augustus een stuk slechter dan eind juli. Over een breed front lieten indicatoren een verslechtering zien. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok is teruggegaan van de herstelfase naar de fase van laagconjunctuur. Tien van de vijftien indicatoren presteren onder hun langjarig gemiddelde.

In de loop van augustus is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De verdeling van de indicatoren over de kwadranten is hierdoor nogal gewijzigd. De werkloosheid keerde van het groene kwadrant weer terug in het rode kwadrant. Het bbp schoof vanuit het gele kwadrant terug naar het rode kwadrant. De industriële productie is van het groene kwadrant doorgeschoven naar het oranje kwadrant. Naast deze verslechteringen is er ook een verbetering te zien. Het arbeidsvolume is van het rode kwadrant doorgeschoven naar het gele kwadrant.

De klok van eind augustus toont in vergelijking met die van eind juli nog meer opvallende verslechteringen. Binnen het rode kwadrant zakten het producentenvertrouwen, het consumentenvertrouwen en de rente een stuk naar beneden. Binnen het oranje kwadrant gingen de orders verder naar beneden richting het langjarige gemiddelde. Daarnaast laat de klok ook nog een enkele verbetering zien. In het oranje kwadrant schoof de uitvoer wat omhoog, evenals de investeringen in het gele kwadrant.

Het zwaartepunt van de puntenwolk in de Conjunctuurklok ligt eind augustus in het rode kwadrant (laagconjunctuur). Van de vijftien indicatoren staan er vijf in het rode, vijf in het gele, twee in het groene en drie in het oranje kwadrant. Indicatoren in het rode kwadrant hebben een groei onder hun langjarig gemiddelde en de groei neemt af. Ook bij indicatoren in het gele kwadrant ligt de groei onder hun langjarig gemiddelde, maar daar neemt de groei toe. Van de indicatoren in het groene kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde en neemt de groei toe. Ook van indicatoren in het oranje kwadrant ligt de groei boven hun langjarig gemiddelde, daar neemt de groei echter af.

  • Vorige discussie