Wiegel en Bolkestein scharen zich achter SP

spwiegel
VVD-coryfee Hans Wiegel kan bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen beter het knopje van de SP indrukken op de stemmachine. Althans, als het onderwijs hem aan het hart gaat. De verbeten opvatting over onderwijs van de voormalige SP-lijsttrekker Marijnissen galmt nog eens na in een artikel in Vrij Nederland afgelopen week: ‘Wij moeten het woord onderwijsvernieuwingen niet gebruiken. Want dat zijn eerder onderwijsvernielingen.’ Hé, zoiets zei Wiegel vorig jaar ook in een column in de Pers.

De commissie-Dijsselbloem (onder aanvoering van PvdA-er Jeroen Dijsselbloem) was ook genadeloos in haar oordeel over de ontwikkelingen in het onderwijs van de afgelopen jaren. Dat niet elke respondent van het onderzoek zich gelukkig voelde met de resultaten, blijkt uit dit interview met wetenschapper Robert-Jan Simons. Hij voelt zich zelfs ‘misbruikt’. In maart van dit jaar sprak ik samen met college Ianthe Sahadat met hem en andere ‘onderwijsvernieuwers’ (en een tegenstander) voor een artikel in Volkskrant Banen. Ik weet dat onderwijsvernieuwing een heet hangijzer is. De opvattingen verschuiven steeds meer naar een gesloten circuit: de docent heeft het voor het zeggen, er moet een canon van kennis komen, overal moeten minimumeisen worden gesteld, strengere normen bij de examens… Een meer liberale opvatting, zoals Ewald Engelen van de Waterlandstichting propageert, lijkt niet populair.

De oude liberaal en de oude socialist
Frappant om te zien dat de SP-standpunten over onderwijs niet alleen tegen die van de PVV (‘Afschaffen tweede fase/studiehuis en VMBO, herinvoering ambachts- en tuchtscholen’) aan schurken, maar ook nog eens Hans Wiegel tevreden zullen stemmen. Jan Marijnissen en de SP nemen deel in het comité van aanbeveling van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON), een vereniging die pleit voor de nadruk op kennisoverdracht en stelling neemt tegen het verschijnsel het Nieuwe Leren, waarbij de nadruk juist ligt op competenties en vaardigheden.

Hans Wiegel haalde in november 2008 in de Pers eveneens BON aan en uitte kritiek op het Nieuwe Leren. Kijk aan: Wiegel en Marijnissen, de oude liberaal en de oude socialist kunnen elkaar de hand schudden.

Gerrit vs. Frits Bolkestein
Ook Frits Bolkestein kan zich bij Wiegel en Marijnissen voegen; ondanks dat zijn grootvader een voorvechter was van onderwijsvernieuwingen, ziet kleinzoon Frits het liever anders. Gerrit Bolkestein, in de jaren 30 van de vorige eeuw minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, pleitte voor zelfstandigheid, karaktervorming en minder nadruk op parate kennis in het onderwijs. Maar hoe anders is het bij Frits Bolkestein anno 2009: ‘Je moet eerst de feiten kennen, daarna komt pas het inzicht,’ aldus Bolkestein tijdens een debat over onderwijsvernieuwing in januari van dit jaar.

Bolkestein Omslag 145x215 Voorplat

Toch, het huidige VVD-programma lijkt in beginsel wel degelijk te pleiten voor iets anders dan ‘de macht bij de docent’, zoals ouderling Wiegel propageert. “De meest kansrijke aanpak is open samenwerking tussen bedrijven (grootbedrijf en MKB), kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen en de overheid. Regionale aanpak, zoals Brainport Eindhoven, en een landelijke aanpak, zoals met de MKB-vouchers, kunnen beide werken. Open de kluizen van kennis!” aldus één van de huidige VVD-standpunten over onderwijs. De onderwijswoordvoerder van de VVD, Ineke Dezentjé Hamming, noemt competentie gericht onderwijs (cgo) – ondanks de problemen – ‘een prachtig concept’. Doet dat pijn bij de oude garde?

Homo Zappiens
De roep om discipline en ambacht in het onderwijs zie je het sterkst bij de PVV en de SP. ‘Lesgeven en lesgebonden taken moeten beter worden beloond dan bureauwerk,’ stelt de SP. Vermoedelijk wordt met dit ‘bureauwerk’ (onderwijskundig) onderzoek en buitenschoolse activiteiten bedoeld. Zelfs het CDA is geen voorstander van strikt traditioneel onderwijs. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt roemde onlangs de vooruitstrevende aanpak van het Leidse Da Vinci College en omschreef de moderne leerling als ‘Homo Zappiens’, overigens tot ongenoegen van BON.

Oude liberalen als Bolkestein en Wiegel kunnen beter snuffelen aan de staart van de links-conservatieve hoek als ze willen dat het onderwijs eruit moet zien zoals zij dat willen. Met liberalisme heeft hun opvatting niet veel meer te maken. Zij werpen met zulke sympathieën, net als de SP, een stok in het wiel van een progressieve kenniseconomie.

 1. 1

  Volgens mij wordt er met ‘bureauwerk’ bureacratische rompslomp bedoeld: het soort werk waar je managers voor aanneemt, en managers om de managers te managen, en daar dan ook weer managers voor. Onderwijskundig onderzoek en buitenschoolse activiteiten lijken me typische voorbeelden van lesgebonden taken. Ik kan me niet voorstellen dat de SP daar moeite mee heeft.

 2. 2

  Je kunt nooit of te nimmer al te specifiek voorbereiden op de arbeidsmarkt; die verandert daarvoor te snel. In elk geval sneller dan de polletiek iets voor elkaar kan boksen. Alleen al daarom moet je onderwijs richten op de basiskennis.

 3. 3

  “een stok in het wiel van een progressieve kenniseconomie.”

  Ja want momenteel is er niets mis met het onderwijs! Niet kunnen schrijven en informatie niet in context kunnen zetten is een teken van progressie, goed dat u het meldt!

 4. 4

  @3

  *zucht*

  Altijd dezelfde veronderstelling: alsof kennis onderschat wordt door mensen met een progressieve blik op onderwijs… alsof ik zou willen dat niemand kan schrijven.

  Argumenten, alstublieft.

 5. 5

  Wiegel en Bolkestein scharen zich achter SP? Welnee, de SP schaart zich achter Wiegel en Bolkestein. Zowel Agnes Kant als een andere SP’er, wiens naam ik even vergeten ben, roffelden zich in de media vorige week op hun borst, dat zelfs zij het met de SP eens zijn. En dat is een teken aan de wand. Daarnaast, als je het motie- en stemgedrag van de SP in de Kamer bekijkt is het triootje SP, PVV en VVD niet van de lucht.

 6. 6

  @4 Dat denk ik ook niet, maar is wel wat je suggereert. Verder een prima stukje, maar die laatste uitsmijter is meer een mening dan een onderbouwing. Vandaar de sarcastische reactie. Alsof de SP c.s. tegen progressie zijn. Vernieuwen om het vernieuwen is ook geen ‘progressie’. Argumenten daarvoor eerst!

 7. 7

  “Zowel Agnes Kant als een andere SP’er, wiens naam ik even vergeten ben, roffelden zich in de media vorige week op hun borst, dat zelfs zij het met de SP eens zijn.”

  Goh….

 8. 9

  @Dolf: Dat je het zelf niet snapt, wil niet zeggen dat ik het OOK niet snap.

  Even op zijn Jip-en-janneke’s: de zin die ik van je aanhaalde, beweert, dat Agnes Kant en die andere SP-er het met de SP eens zijn. Die vond ik te mooi om te laten gaan.

  Voor de rest van je verhaal: als “zelfs Wiegel en Bolkestein het MET DE SP EENS ZIJN”, dan kun je wel beweren dat die zich achter de SP scharen, maar niet andersom, dan had de SP moeten zeggen dat ze het met Wiegel en Bolkestein eens zijn, snappie? Of ze vereerd zijn, dat heeft er dan even niks mee te maken. En als ze allebei hetzelfde vinden, hoeft dat niet te betekenen dat de een zich achter de ander schaart of andersom. Ze vinden gewoon hetzelfde.

  ()

 9. 10

  Niet zo vreemd hoor.

  Bij de SP, VVD en PVV leven sterke conservatieve neigingen naar een karikatuur van de jaren 50. Gedeeltelijk op komen ze daarbij elkaar tegen, belangrijke accenten zijn we anders. PVV – geen buitenlanders, SP – kleine fabriekjes met werknemers die elkaar lekker helpen en VVD verlangt terug naar een tijd met respect voor de baas, onderwijzer enzo.

 10. 12

  Voor de volledigheid: BON is niet voor traditioneel onderwijs maar voor goed en beter onderwijs. Het woord progressief is overigens geen synoniem voor kwaliteit. Het betekent “op vooruitgang gericht” en niet “vernieuwend”. BON is op vooruitgang gericht, niet op vernieuwing om de vernieuwing of vernieuwing zonder uitkomst en ook niet op experimenten met hele generaties kinderen.
  In het comité van aanbeveling zitten naast Jan Marijnissen (SP)Eric Balemans, voormalig woordvoerder onderwijs, VVD-fractie Tweede Kamer. Heleen Dupuis, hoogleraar medische ethiek (VVD 1e Kamer), Afshin Ellian, hoogleraar rechtswetenschappen (bepaald geen socialist). Ayaan Hirsi Ali,Ursie Lambrechts, oud-lid Tweede Kamer voor D66,Toine Manders, lid van Europees Parlement voor de VVD. Het BON gedachtegoed wordt breed gedragen (zie http://www./beteronderwijsnederland.net/node/78) en dat is wat anders dan dit stuk suggereert.
  Presley Bergen

 11. 13

  Kijk dat is weer typisch discipelengedrag van je Sjouke: je hebt commentaar op de vorm, om zodoende de inhoud te kunnen ontwijken. Maar goed, als ik jou was zou ik dat ook doen, want voor een (echte) socialist is het om je kapot te schamen. De SP is er echter trots op, en dat zegt genoeg over het (vermeende) socialistische gehalte van de partij. Men vraagt en wij draaien!

 12. 14

  Oudere mensen gaan steeds meer op elkaar lijken.

  Iedereen die het huidige onderwijs wil veranderen is voor onderwijsvernieuwingen, toch?

 13. 15

  Kunnen we niet beter kijken hoe ze het onderwijs in België aanpakken? Dat land scoort het best in alle onderzoeken.

 14. 16

  Er is een buitengewoon goede reden om het onderwijs te vernieuwen: in essentie deugt geen enkel model dat bedacht wordt in een achterkamertje ter meerdere glorie van de bedenk(st)er die ten onrechte de scepter op onderwijs zwaait.
  Wanneer er werkelijk interesse zou zijn in een verbetering van de kwaliteit, zouden zowel mensen uit het veld,als wetenschappers gehoord worden.