Wetsvoorstel Cultuurbehoud

OPINIE - Geïnspireerd door het idee voor een ‘zwartepietenwet’, heeft schrijfster en docente Nederlands Michelle van Dijk haar eigen wetsvoorstel geschreven.

Ik heb er de hele nacht aan zitten schrijven, maar nu is het eindelijk af: het wetsvoorstel Cultuurbehoud. Het is een concept-versie, dus aanvullingen en reacties zijn welkom. Hier is-ie dan:

Wij, Willem-Alexander, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (…) hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

(Oh, dit staat al in de grondwet. Nou ja, het is een reminder waard.)

Artikel 2

Gemeenten en landelijke overheden moeten toezien op de naleving van artikel 1 en mogen geen discriminerende wetten of regels bedenken of uitvoeren. Wie discriminatie meldt, krijgt een beloning. Wie discrimineert, een straf.

Al jaren worden mensen die zich in de media uitspreken over het gevoel gediscrimineerd te worden, gehoond en weggelachen. Je kunt niet discussiëren over kwetsbaarheid. Ik kan er zo boos om worden. Het is te belachelijk voor woorden.

Artikel 3

Verplichte opleiding voor Kamerleden: ken je geschiedenis, een beetje filosofie en literatuur.

Want als we Sinterklaasliedjes gaan beschermen, mogen alle bibliotheken dan ook een zakje extra geld krijgen voor literatuurbehoud? Mag iemand Wilders uitleggen dat hij niet bepaalt wat mensen zingen? Dat roepen dat iets een kinderfeest is, geen argument is? Kinderen worden immers door hun ouders opgevoed – wie is onschuldig?

Bepalen wat mensen in hun vrije tijd doen en beleven en of zij zich daar prettig bij voelen, dat is een kenmerk van een dictatuur. Misschien een rijtje stichtelijke films en documentaires toevoegen aan dit artikel.

Cultuur is beweging. Get over it, Geert.

Artikel 4

De Nederlandse Cultuur kent drie kernwaarden: vrijheid, gelijkheid & tolerantie.

Cultuur kun je dus ook niet bij wet vastleggen, maar als het dan toch moet, dan wil ik deze drie kernwaarden van de Nederlandse cultuur vastleggen.

Ja, iedereen mag zeggen wat hij wil, ook Geert Wilders en ik kan hem dan vol respect een domme oelewapper noemen, maar dan zijn we nog steeds gelijk aan elkaar.

Ik wil gelijkheid in onderwijs, gelijkheid op straat, gelijkheid op de werkvloer. Nederland is een melting pot. Ik wil dat we tolerant zijn voor andere culturen, zoals we waren, zoals nog veel mensen zijn. Ik wil dat dát de norm is.

 1. 1

  poehee…de hele nacht geschreven en dan hiermee op de proppen komen. Als ik hier iets uithaal, dan is het dat wetten maken niet zo eenvoudig is als het wel eens lijkt wanneer je politici hoort debatteren.

  Interessant is in ieder geval de notie dat provincie niet hoeft toe te zien…geheel in lijn met de nieuwe Omgevingswet in het geval van erfgoed. Baanbrekend is het het gegeven dat we blijkbaar met meerdere landelijke overheden zitten.

  Merkwaardig dat cultuur niet is vast te leggen, maar dat wel alvast wordt vastgelegd welke de kernwaarden ervan zijn….

  Ik zie ook graag een bepaling voor valselijk beschuldigen van discriminatie.

  Aardig is de link tussen discriminatie en cultuur, maar ik weet niet hoe dat nou zit. Is cultuur niet per definitie een proces dat mensen in- en dus ook uitsluit?

 2. 2

  “Je kunt niet discussiëren over kwetsbaarheid.”

  Zich gekwetst voelen heeft niets met kwetsbaarheid te maken. Zich gekwetst voelen is een keuze. Zich gekwetst voelen is de laatste strohalm voor mensen met een minderwaardigheidscomplex of de geconditioneerde reflex van mensen met betrekkingswaan.

  Mijn VMBO-leerlingen op een zwarte school voelen zich constant en door van alles en iedereen gekwetst. Aan ons de schone taak om ze te leren dat ze daarmee vooral zichzelf blootgeven én in de weg zitten. Dat heet opvoeden (of in dit geval onderwijs).

  Wie zich gekwetst voelt en daarmee bewust de bühne kiest laadt de verdenking op zich andere motieven te hebben. Ik ken Quincy Gario niet van zijn beeldende werk, maar ik ken zijn naam wel.

  Het recht op kwetsen zal ik ten allen tijde verdedigen. Wie vindt dat de IS-slagers goed bezig zijn mag dat evenzogoed uiten als wie vindt dat Zwarte Piet een kolonialistisch rudiment is. Mevrouw van Dijk heeft vast wel eens (wellicht besmuikt) gelachen om Teeuwen, Maassen of zelfs De Jonge; als die niet meer mogen kwetsen valt er weinig meer te lachen.

  Discriminatie is altijd een kwalijke zaak, die echter niets te maken heeft met zich al of niet gekwetst voelen. Als hoogopgeleide blanke heteroman van middelbare leeftijd word ik regelmatig gediscrimineerd, maar ik voel me daardoor niet gekwetst.

  Oh, wacht even, dit is een parodie op het PVV-wetsvoorstel!
  Dan vind ik het jammer hoeveel energie weldenkende mensen in een futiel en negatief getoonzet debat verspillen (ook ik, met deze reactie); dat zegt wel weer iets over de prioritering van “problemen” in deze maatschappij.

 3. 5

  ‘Blijf met je rotpoten van onze rotjoden af’ is de bekende leus van de Februaristaking in 1941, het enige massale en openlijke protest tegen de Jodenvervolging in Nederland.

  Als die leus niet meer herkend wordt kan ik het met dat lesje cultuurgeschiedenis dat mw. De Jong voorstaat wel eens zijn.

 4. 6

  @1:

  poehee…de hele nacht geschreven en dan hiermee op de proppen komen

  Nou ja, dat is toch een stuk sneller dan Martin Bosma, en die heeft nog wel ervaring met het schrijven van wetsvoorstellen.

  Merkwaardig dat cultuur niet is vast te leggen, maar dat wel alvast wordt vastgelegd welke de kernwaarden ervan zijn

  Nee, dat wordt voorgesteld, en misschien vastgelegd, als het een wet zou worden.

  @2:

  Zich gekwetst voelen is een keuze. Zich gekwetst voelen is de laatste strohalm voor mensen met een minderwaardigheidscomplex of de geconditioneerde reflex van mensen met betrekkingswaan

  OK. Dat ben ik grosso modo wel met je eens. Kunnen we nu dan eindelijk die discussies over gekwetste zielen ‘ik word voor een racist uitgemaakt’ achterwege laten? En mogen we nu dan eindelijk ook weer al die andere onderbuikgevoelens van onze rechtse medemensen links laten liggen? Zodat we weer gewoon over de feiten kunnen discussiëren…

  ’Blijf met je rotpoten van onze rotjoden af’

  Hear hear. Dat wordt nu vaak over moslims gezegd, in allerlei verschillende bewoordingen. Maar als we nu dat soort dingen zeggen, zijn we moslimknuffelaars, en moeten we ons steeds verantwoorden voor het feit, dat degenen tegen wie we dat zeggen, meteen antwoorden, dat ze altijd voor racist uitgemaakt worden… En dan gaat de discussie daar over…

 5. 7

  Speels idee dat helpt nog eens na te denken over wat “we”wel zouden willen. Ik zou er alleen voor pleiten dat gelijkheid wordt vervangen door gelijkwaardigheid. We zijn als mensen niet gelijk, maar gelijkwaardig. In gelijke gevallen dienen we dan weer wel gelijkelijk behandeld te worden.

 6. 8

  @2: Bullie,

  je kunt het een keuze vinden als iemand zich “gekwetst” voelt.
  je kunt het ook een keuze vinden als iemand zich “bedreigd” voelt.

  Sommige mensen voelen zich bedreigd als ze uitgescholden worden, andere worden nog niet bang als er een steen naar ze gegooid wordt.
  Het hangt er ook vanaf of zoiets gebeurt overdag, en of het in de buurt van jouw huis is, en hoe dichtbij de schelder is.

  Maar 1 ding staat voor mij vast:
  Mensen zijn niet de baas over wat ze voelen.

 7. 9

  @8: We zijn niet de baas over onze gevoelens, dat klopt, maar wetten baseren op wat mensen eventueel kunnen voelen lijkt me nog gevaarlijker. Daarom zijn we toch allemaal zo tegen de PVV?