Wereldtemperatuur | Update juni 2021

Serie:

DATA - Overstromingen in tientallen landen, bosbranden in weer veel andere landen, sneeuw in Brazilië, hittegolven in Siberië en de Balkan, etc… Een jaar met veel extremen. Zoals te verwachten bij de doorgaande opwarming van de aarde.
Die opwarming doet nu, tenminste aan het oppervlak (dus niet in zee), even wat rustiger aan. Maar er is dan ook alweer een tijdje geen El Nino om de boel weer op te schudden.


De Britten lopen gelukkig weer een beetje in met hun updates, waardoor we nu weer bijna op het gewone schema van publiceren kunnen zitten.

Geen klimaatnieuws van mijn kant dit keer. Daarom maar wat linkjes naar sites om de neveneffecten van het klimaat te volgen. Zoals monitor van bosbranden wereldwijd (beetje vertraagd), of eentje voor Europa specifiek (up to data).
Een lijst met updates van overstromingen over de hele wereld. Een site om orkanen te volgen. En een plek om het ijsoppervlak van de Noord- en Zuidpool in de gaten te houden.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut4 (4.6), NOAA/NCEI (NOAAGlobalTemp v5), Copernicus ERA5 en JMA.
We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend. De metingen zijn boven het zee en aardoppervlak (leefniveau).

Reacties (6)

#1 majava

Ik kwam vanmorgen dit artikel tegen:
https://www.ad.nl/binnenland/extreme-weerfenomenen-door-klimaatverandering-we-zijn-laat-maar-niet-te-laat~aaf560fd/
Daar kon ene Patrick van het wat? -nooit van gehoord Centrum het niet laten om deze bekende fence-sitter/afwachters-techniek te gebruiken. ->

Klimaatverandering? We moeten voorzichtig zijn met het koppelen van individuele gebeurtenissen aan klimaat, want dat is complex, zegt Patrick Verkooijen, directeur van het Global Center on Adaptation.

Daarover kan ik 2 dingen zeggen. Ten eerste, dat we het ‘oude, onveranderde klimaat (van voor de industriele revolutie, 278ppm CO2 in de atmosfeer) allang verlaten hebben. We zitten nu rond de 415ppm en dat is behoorlijk veel meer. Alles wat we nu ervaren is het nieuwe, veranderde klimaat. Als je je Golf 3 voor een model 7 hebt ingeruild zal alles ook anders zijn, en dan nog geef je gas of richting aan op dezelfde manier. Zoals ook nu heel veel weer totaal niet bijzonder is. Ook die miezerige 20 graden begin augustus is klimaatverandering.

Maar, ten tweede, nog belangrijker is waarom moet je voorzichtig zijn met weerfenomenen te koppelen aan klimaatverandering? Eerlijk, waarom zou dat niet mogen, waarom moet je daar terughoudend in zijn? Is het misschien omdat je niet wil dat men beleid voorstelt waardoor dit beter kan worden opgevangen of beter nog, erger voorkomen? Zelfs als ik het op natuurkundige basis in mijn punt 1 mis zou hebben, wat is er dan zo gevaarlijk om die link te leggen? Het is echt niet zo dat er meteen een kolossale energietransitie wordt bekokstoofd. Of dat CO2 uitstoot nu eens echt belast wordt en niet verhandeld. Of dat ‘vervuilende’ (ik haat die term in deze context) activiteiten en industrien zullen worden beboet? Stel je eens voor zeg.

Je mag eerder met je Golf mk7 over een verbreedde A27 rijden dan dat er werkelijk iets zal gebeuren.

  • Volgende discussie
#1.1 Hans Custers - Reactie op #1

Ik zie die opmerking van Patrick Verkooijen niet als retoriek van een fence-sitter.

Het klopt dat alles wat we nu ervaren het nieuwe klimaat is. Dat geldt dus net zo goed voor een heel gemiddelde dag, of een heel gemiddeld seizoen als voor extremen. Alleen is het een constatering waar je niks mee kunt, omdat het niet zegt hoe het huidige klimaat verschilt van dat van anderhalve eeuw geleden en welke invloed dat heeft op extremen. Om daar iets over te kunnen zeggen heb je attributie-onderzoek nodig. In zo’n onderzoek wordt bepaald hoe klimaatverandering de kans op een specifieke gebeurtenis heeft beïnvloed, of de ernst ervan. Natuurlijk altijd wel nog met bepaalde onzekerheden. Zie bijvoorbeeld World Weather Attribution.

#1.2 majava - Reactie op #1.1

Ja, dat is duidelijk Hans. Maar goed, ik zit dan ook langer dan vandaag in die materie, net als jij.

Alleen blijf ik de opmerking van Verkooijen wel zien als fence-sitting retoriek, zelfs als hij persoonlijk geen fence-sitter is. Het gaat mij om die opmerking. Net als wanneer integere wetenschappers terecht onzekerheid(-smarges) vermelden. Je hoeft het wat mij betreft niet elke keer te communiceren in de media, omdat het ideaal cherry-pick materiaal oplevert. Ontkenners lopen weg met dat soort opmerkingen.

En ja, extreem weer is altijd een kwestie geweest van kans. Dat was het in het ‘oude klimaat’ (die definitie voor wat oud is, is voor velen erg vloeibaar en vele amateur-ontkenners vinden al dat de zomer van 1976 het oude klimaat was) en dat is het in het huidige. Het lijkt er echter op dat alleen nu het een issue gaat worden. Hoe vaak gaan we langere perioden met droogte krijgen? Hoe vaak hete dagen en hittegolven. Hoe vaak en zwaar gaan stormen komen en hoe verwoestend lokale onweersbuien? Ga zo maar door. En het bizarre is dat we genoeg instituten hebben die daar nu al een antwoord op hebben. Dus waarom die discussie eigenlijk over wel of niet koppelen…

Even terzijde. Er staat mij iets bij dat extreem lokaal weer uit het verleden niet altijd goed gedocumenteerd is. Omdat het vaak te lokaal was, tussen de weinige weerstations van toen en niet terug te zien in gemiddelden. Staat jou daar iets van bij?

#1.3 Hans Custers - Reactie op #1.2

Het is lastig om een goede balans te vinden tussen zorgvuldigheid en duidelijkheid. Het is een klassieke uitspraak van Stephen Schneider (ook regelmatig misbruikt door ontkenners om iets heel anders te suggereren dan Schneider bedoelde), waar ik het helemaal mee eens ben:

On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but – which means that we must include all doubts, the caveats, the ifs, ands and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climate change. To do that we need to get some broad based support, to capture the public’s imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This “double ethical bind” we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.

En ontkenners vinden altijd wel iets om over te zeuren. Ofwel cherry-picken ze de nuance eruit, ofwel vallen ze je aan omdat ze vinden dat het te ongenuanceerd is. Ik denk dat het beter is om je daar niet door te laten leiden. Anders doe je voor je het weet aan zelfcensuur om dat gezeur te voorkomen. Daar heb ik mezelf wel eens op betrapt.

Wat dat laatste betreft, misschien gaat dat over zomerse plensbuien? Die zijn vaak zo lokaal dat de meest extreme neerslag niet wordt geregistreerd, omdat er in het gebiedje waar die valt geen regenmeter staat.

  • Volgende reactie op #1.2
#1.4 Michiel de Pooter - Reactie op #1.2

“Er staat mij iets bij dat extreem lokaal weer uit het verleden niet altijd goed gedocumenteerd is”

Lijkt mij een understatement. Alle weer uit het verleden is gebrekkig en anekdotisch gedocumenteerd. Het grootste gedeelte van de aarde was in de 19e eeuw nog onbewoond. Van de bewoonde gebieden waren de populaties grotendeels analfabeet en er werd op een beperkte manier aan wetenschap gedaan, zoals in W Europa, Oost China en het Oosten van de Verenigde Staten. Daarom is het ook maar de vraag of je weerfenomenen die zich nu niet vaak voordoen in een bepaalde gebied met weinig historische data, extreem mag noemen als je geen vergelijkend warenonderzoek kan doen.

  • Vorige reactie op #1.2
#1.5 Hans Custers - Reactie op #1.4

Gelukkig snappen wetenschappers wel het verschil tussen deugdelijke onzekerheidsanalyses en holle retoriek van het niveau “als je niet alles weet, dan weet je niets”.

Wat niet wegneemt dat er inderdaad onzekerheden overblijven. En dat impliceert dat het effect van klimaatverandering op extreme gebeurtenissen overschat zou kunnen worden, maar ook onderschat. Dat laatste hoor je dan weer nooit van drogredenaars als De Pooter.