Wereldtemperatuur | Update juli 2018

DATA - In Nederland zijn zowel de records voor aantal zomerse dagen in een jaar die van de langst aaneengesloten periode met warme dagen gebroken. Het is een bijzondere zomer. Maar zoals vaker zegt een lokale situatie weinig over ontwikkeling over de gehele wereld. Die zit gewoon nog in de post-El-Nino periode en kabbelt op zijn nieuwe plateau door.
Hier het overzicht tot en met juli dit jaar.


Ook in de vakantietijd kwamen er nog wat interessante onderzoeken voorbij. Eentje over de tekenen van de huidige opwarming die in de Troposfeer te vinden zijn. En eentje over hoe broeikasgassen in het verleden een rol speelde in klimaatveranderingen.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v3, Hadcrut4 (4.6), NCDC, Copernicus ERA interim en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

 1. 2

  Het valt mij mee dat de vegetatie in Nederland zich zo snel heeft hersteld van de record-droogte van de afgelopen zomer. De weilanden en bermen zijn weer groen alsof er nooit iets gebeurd is.
  Maar natuurlijk zegt een lokale situatie weinig over ontwikkeling over de gehele wereld.

 2. 5

  @4

  Hans kijkt niet verder dan zijn neus hoog is.

  Precies. In theorie zouden bermen en weilanden heel snel weer helemaal groen kunnen zijn en zouden tegelijkertijd alle plantensoorten op één na uitgestorven kunnen zijn. Verbeek schijnt ooit biologie te hebben gestudeerd, maar ook op dit gebied komt hij niet verder dan kortzichtig gezwam.

  Disclaimer: ik zeg nu dus niet dat er veel soorten uitgestorven zijn, want waarschijnlijk zal het effect van één enkele droge zomer helemaal niet groot zijn. Zeker in Nederland, waar zo ongeveer alle natuur wel op één of andere manier wordt beheerd.

 3. 6

  @5:

  Verbeek schijnt ooit biologie te hebben gestudeerd, maar ook op dit gebied komt hij niet verder dan kortzichtig gezwam.

  Ach. Er zijn al miljoenen soorten uitgestorven, Hans en ik denk dat zo hoort te gaan. Het is de basis van de evolutie. Soorten sterven uit, maar het leven (de natuur) zal niet zo snel verdwijnen.

  want waarschijnlijk zal het effect van één enkele droge zomer helemaal niet groot zijn.

  Mee eens. Er zijn ergere dingen gebeurd dan de afgelopen droge zomer.

  Zijn wij op aarde om alle soorten, die nu leven voor uitsterven te behoeden? Ik dacht het niet.
  We zijn ook niet op aarde om zo snel mogelijk alle fossiele brandstoffen op te stoken.
  Zullen we ons energieverbruik en onze CO2-uitsoot proberen te verlagen, Hans?

 4. 7

  Door klimaatverandering zullen zomers al in februari beginnen en kunnen gerust negen maanden aanhouden. Er zal bijzonder weinig neerslag vallen en in grote steden zoals in Parijs en Keulen kunnen we over de bodem van de geheel drooggevallen Seine en Rijn wandelen. Verwoestende bos- en heidebranden zijn dan aan de orde van de dag. https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_zonnejaar

 5. 9

  @8: Google voor de lol eens ‘ice age’ voor express.co.uk. Ergens hangt er een sticky note op de redactie met die woorden, als ze weer eens wat bladvulling nodig hebben.

 6. 11

  @10: Volgens het bericht zitten we al een half jaar in een zonneminimum (of nog veel langer, als je de tip van #9 volgt, zie je dat dezelfde gazet ook al in de lente van 2017 meldde dat er alweer erg lang geen zonnevlekken gezien waren), dus nee het klopt niet.

  Of het big freeze gedeelte klopt, dat is in theorie afwachten, al kan wederom met hulp van de tip van #9 gevonden worden dat deze gazet inderdaad elke paar maanden een big freeze voorspelt (mij viel er eentje op uit 2013, die meldde dat de volgende ijstijd in 2014 zou beginnen en tot 2214 zou duren). Gezien de uitkomst van die voorspellingen, heb ik een sterk vermoeden over deze voorspelling.

 7. 12

  Zonnecylci zijn al sinds het midden van de vorige eeuw zwakker geworden. We zitten nu aan het eind van een behoorlijk zwakke cyclus. De aarde is sindsdien alleen maar opgewarmd. De variatie in intensiteit van invallend zonlicht is heel klein en het klimaateffect is dus ook veel minder dan dat van het versterkte broeikaseffect.

  Mogelijk zijn de effecten op lokale schaal wat groter dan mondiaal. Heeft ermee te maken (als ik het me goed herinner) dat de hoeveelheid UV-straling wat meer varieert dan de totale straling en dat heeft invloed op de temperatuur van de stratosfeer. Wat dan weer van invloed zou kunnen zijn op atmosferische stromingspatronen. Zoiets was het, in elk geval. Dat zou kunnen verklaren waarom de kans op een strenge winter in West-Europa groter is in een zonneminimum.

  Maar het lijkt me erg twijfelachtig of de invloed van zoiets groter is dan die van, bijvoorbeeld, de snelle opwarming van het Noordpoolgebied (Arctische amplificatie). Want ook dat heeft invloed op de atmosferische circulatie. Het is dus best mogelijk dat het effect van een zonneminimum op het weer in West-Europa niet meer bestaat in het Antropoceen. Of dat het anders uitvalt dan in het verleden.

  Wat allemaal niet wegneemt dat er best wel weer ooit een koude winter zal komen. De laagste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten is -27,4°C. Het klimaat moet wel heel erg veel opwarmen om ervoor te zorgen dat het hier nooit meer streng zal vriezen.

 8. 13

  @10: Volgens mij klopt je opmerking dat het zonneminimum er weer aan komt wel. Maar van een big freeze is tot nu toe weinig te merken. En als over een aantal jaren, ondanks dat minimum, er nog steeds niets van afkoeling te merken is en het nog steeds blijft opwarmen, wat zal dan je conclusie zijn?

 9. 14

  @12:

  Zonnecylci zijn al sinds het midden van de vorige eeuw zwakker geworden.

  Maar niet veel zwakker, Hans.
  Drie van de vier zonnecycli na 1975 hadden een hoger dan gemiddeld maximaal zonnevlekkengetal.
  Het gemiddeld maximaal zonnevlekkengetal over de afgelopen 24 cycli bedraagt 178.
  Cyclus 21 bereikte een maximaal zonnevlekkengetal van 233
  Cyclus 22 bereikte een maximaal zonnevlekkengetal van 212
  Cyclus 23 bereikte een maximaal zonnevlekkengetal van 180.

  Zonnecyclus 24, die nu op zijn eind loopt, was de zwakste sinds cyclus 14, in het eerste decennium van de 20e eeuw.
  Bron

  We gaan de komende decennia wel meemaken hoe groot de invloed van de zon is.

 10. 15

  @14

  Maar niet veel zwakker, Hans.

  Zonnecyclus 24, die nu op zijn eind loopt, was de zwakste sinds cyclus 14, in het eerste decennium van de 20e eeuw.

  Kortom, je spreekt jezelf diametraal tegen. Of telt zonnecyclus 24 niet mee bij de zonnecycli sinds het midden van de vorige eeuw?

 11. 16

  @15: ja, Hans………….
  Ik zeg niet dat jij iets beweerd dat niet waar is. Ik vul alleen aan met extra feiten. Over de tweede helft van de 20e eeuw waren er bovengemiddeld veel zonnevlekken.
  Pas de laatste 15 jaar is het aantal zonnevlekken beneden normaal.

 12. 17

  @16: “Pas de laatste 15 jaar is het aantal zonnevlekken beneden normaal.”
  Waarom dan:
  “We gaan de komende decennia wel meemaken hoe groot de invloed van de zon is.”

  Hadden we dan toch al een jaar of 15 iets van moeten merken?

 13. 18

  @16

  Ik zeg niet dat jij iets beweerd dat niet waar is.

  Ik heb dan ook nergens beweerd dat jij dat hebt gezegd. Maar ik weer je erop dat het hoogst merkwaardig is om een hele zonnecyclus buiten beschouwing te laten als je kijkt naar de verandering van de zonne-activiteit sinds midden vorige eeuw.

  Overigens is je opmerking over de komende decennia in #14 ook nogal voorbarig. Voorspellingen van de zonne-activiteit zijn namelijk erg onzeker.

 14. 19

  Het is alweer een tijdje geleden dat ik gedwongen werd door ontkenners/zonaanbidders om me in te lezen in die materie, maar ik kan me herinneren dat de invloed van de zonnevlek-cycli (die eigenlijk een proxy is voor TSI, total solar irradiance) maximaal 0,1 graad was. De forcering van CO2 op dit moment zal, indien we naar een nieuw Maunder minimum gaan, dat makkelijk compenseren.

  Heb net even gekeken naar de TSI van het moment en er is niks schokkends te zien. Het lijkt zelfs dat fiets nummertje 25 is begonnen, dus gaan we weer omhoog en kan ik hopelijk weer wat meer van noorderlicht genieten.

 15. 20

  @18:

  Maar ik weer je erop dat het hoogst merkwaardig is om een hele zonnecyclus buiten beschouwing te laten als je kijkt naar de verandering van de zonne-activiteit sinds midden vorige eeuw.

  Ik laat zonnecyclus 24 niet buiten beschouwing, Hans

  Zonnecyclus 24, die nu op zijn eind loopt, was de zwakste sinds cyclus 14, in het eerste decennium van de 20e eeuw.

  Bij mij telt zonnecyclus 24 gewoon mee. Ik laat geen informatie weg. Jij vergeet te vermelden dat 3 van de 4 laatste zonnecycli bovengemiddeld veel zonnevlekken hadden.

  Overigens is je opmerking over de komende decennia in #14 ook nogal voorbarig. Voorspellingen van de zonne-activiteit zijn namelijk erg onzeker.

  Ik doe in #14 ook geen voorspelling over de zonne-activiteit, Hans.

  @19:

  Het is alweer een tijdje geleden dat ik gedwongen werd door ontkenners/zonaanbidders om me in te lezen in die materie

  Nee hoor je wordt niet gedwongen. Je bent vrij om te lezen wat je wilt.

  @17:

  Hadden we dan toch al een jaar of 15 iets van moeten merken?

  Waarop baseer je dat idee?
  Waar heb je gelezen dat een afname van de zonne-activiteit binnen 15 jaar gevolgen geeft voor het klimaat?

 16. 21

  @19

  ik kan me herinneren dat de invloed van de zonnevlek-cycli (die eigenlijk een proxy is voor TSI, total solar irradiance) maximaal 0,1 graad was.

  Ik heb twee artikelen gevonden die daar iets over zeggen:
  Feulner & Rahmstorf (2010) schatten het effect van een Maunder minimum op 0,1°C, met een bovengrens 0,3°C;
  Jones et al. (2012) komen uit op een waarschijnlijk effect van 0,06 tot 0,1°C.

  @20

  Ik laat zonnecyclus 24 niet buiten beschouwing, Hans

  Dat doe je wel. Je stipt hem wel even aan, alsof het een onbelangrijk detail is, maar negeert hem verder volledig. Bullshit volgens het boekje: feiten en logica doen er helemaal niet toe. Alleen de ware bullshitter krijgt het voor elkaar om een feit wel te noemen, maar om het verder gewoon helemaal te negeren. Je neemt dus niks in beschouwing, maar je zwamt er gewoon maar wat op los.

  Ik doe in #14 ook geen voorspelling over de zonne-activiteit, Hans.

  Kleuterniveau. In de slotzin van #14 wek je wel degelijk die suggestie.

 17. 22

  @21:

  wek je wel degelijk die suggestie.

  Misschien bij jou, Hans. De suggestie ontstaat in jouw hoofd.
  Wellicht omdat jij er naar op zoek bent.

  In de komende decennia zullen we nog veel leren over de invloed van de zon op de atmosfeer van de aarde, dat staat buiten kijf.
  Er waren nog nooit zoveel wetenschappers als nu. Ik heb er alle vertrouwen in.

 18. 23

  @21: had ik me dan best wel goed herinnerd.

  @Hans Verbeek: stop nou eens met die -inderdaad kinderachtige- spelletjes waarbij je altijd iets zegt, waarop de ander je bewering aanhaalt en je dan opeens beweert dat je dat niet hebt gezegd en dat het allemaal in onze hoofden zit. En vervolgens komt er nog wat dramatisch gedoe en vaak nog een vraag als ‘wat vind je zelf van …’ achteraan. Slaat altijd helemaal nergens op. Lijkt er sterk op dat je kandidaat verwarde man bent. En om dan helemaal in jouw stijl te blijven, we zullen het later wel lezen in de lokale krant.

 19. 24

  @20: “Waar heb je gelezen dat een afname van de zonne-activiteit binnen 15 jaar gevolgen geeft voor het klimaat?”
  Waar heb jij gelezen dat het decennia duurt?

 20. 25

  @24: Nee niet zo, Bismarck. Daar kan hij het woordspelletje weer langer mee rekken.

  @Hans Verbeek: wat is op basis van wat jij hebt gelezen je verwachting over ‘hoe groot de invloed van de zon is’? En ben je het eens of niet met wat #19 en #21 daarover schreven?

 21. 26

  @25:

  wat is op basis van wat jij hebt gelezen je verwachting over ‘hoe groot de invloed van de zon is’?

  Tijdens de Kleine IJstijd, toen het gemiddeld op aarde wat koeler was, waren er weinig zonnevlekken. Afname van de zonne-activiteit ging gepaard met een afkoeling op Aarde. Als dingen tegelijkertijd optreden, betekent dat niet automatisch een oorzakelijk verband.

  Als er minder zonnevlekken zijn, daalt de zonnecontante of TSI (total solar irradiation). Elke vierkante meter aardoppervlak ontvangt dan een fractie minder energie. De schattingen over die kleine afname van de TSI en de daaropvolgende temperatuursdaling op aarde lopen nogal uiteen. (een reconstructie van de TSI in de afgelopen eeuwen)

  Er is een tweede mechanisme: bij lage zonne-activiteit, is het magneetveld van de zon zwakker en bereikt meer kosmische straling de aardse atmosfeer. Volgens sommige onderzoekers zou die extra kosmische straling zorgen voor extra bewolking. En daardoor zou er minder zonlicht (energie) het aardoppervlak bereiken: ook dat kan zorgen voor afkoeling.
  Beide mechanismen zorgen voor afkoeling en vormen een verklaring voor de afkoeling tijdens de Kleine IJstijd.

  Hoe langer de lage zonne-activiteit aanhoudt, hoe sterker het afkoelende effect.
  Het is dus mogelijk dat de afkoeling pas meetbaar wordt na enkele decennia van verlaagde zonne-activiteit, Bismarck.

  Heb net even gekeken naar de TSI van het moment en er is niks schokkends te zien.

  Ik hoor graag van Bismarck of van jou, majava, waarom de afkoeling door verlaagde zonne-activiteit na 15 jaar al meetbaar zou moeten zijn.

  Ik weet niet of zonnecyclus 25 en 26 meer of minder zonnevlekken zullen vertonen dan zonnecyclus 24. Ik weet zeker dat de mensheid daar geen enkele invloed op heeft. Ik weet ook niet of het de komende decennia warmer wordt of kouder.
  Ik weet alleen dat de menselijke CO2-uitstoot niet veel meer kan groeien en in het komend decennium zal gaan dalen.

 22. 27

  Hoe langer de lage zonne-activiteit aanhoudt, hoe sterker het afkoelende effect. Het is dus mogelijk dat de afkoeling pas meetbaar wordt na enkele decennia van verlaagde zonne-activiteit, Bismarck.

  Waar baseer je dat op? Zou volgens natuurwetenschappelijke basislogica (concreet: de wet van Stefan-Boltzmann en de wet van behoud van energie) de afkoeling niet het sterkst moeten zijn vlak na de afname van de zonne-activiteit? Of heb je redenen om aan te nemen dat die natuurwetten niet van toepassing zijn op het klimaat? En als dat zo is, waarom reageert het klimaat dan wel snel op andere verandering in de stralingsbalans, zoals een grote vulkaanuitbarsting?

  Zou je in je antwoord ook aan willen geven hoe het mogelijk is dat tijdens de laatste zonnecylus niet alleen de temperatuur, maar ook de totale energie-inhoud van het klimaatsysteem is toegenomen? Waar zou die energie vandaan kunnen komen als het klimaatsysteem door de lage zonne-activiteit juist energie zou verliezen?

 23. 28

  @27:

  Zou je in je antwoord ook aan willen geven hoe het mogelijk is dat tijdens de laatste zonnecylus niet alleen de temperatuur, maar ook de totale energie-inhoud van het klimaatsysteem is toegenomen?

  Nee, ik beschik niet over voldoende informatie om die vraag te beantwoorden.

  Waar zou die energie vandaan kunnen komen als het klimaatsysteem door de lage zonne-activiteit juist energie zou verliezen?

  Wat versta jij onder dat vage begrip “klimaatsysteem”, Hans?
  Kun jij de grenzen aangeven van jouw “klimaatsysteem”?
  Weet jij zelf het antwoord op deze vraag?

 24. 30

  Nee, ik beschik niet over voldoende informatie om die vraag te beantwoorden.

  Precies. Maar dat zal je niet verhinderen om ook in de toekomst de betweter uit te blijven hangen.

  Wat versta jij onder dat vage begrip “klimaatsysteem”, Hans?

  Het klimaatsyteem bestaat uit: atmosfeer, oceaan, cryosfeer en landoppervlak. Dat jij daar niet van op de hoogte bent betekent nog niet dat het een “vaag begrip” is.

  Weet jij zelf het antwoord op deze vraag?

  Zou je je eigen onbenul niet op mij willen projecteren?

 25. 32

  @30:

  atmosfeer, hydrosfeer, cryosfeer, landoppervlak en biosfeer.

  Dus de gesteentes en fossiele brandstoffen tellen niet mee. Dan zal ik proberen antwoord te geven op jouw vraag uit #27

  Waar zou die energie vandaan kunnen komen als het klimaatsysteem door de lage zonne-activiteit juist energie zou verliezen?

  – tijdens zonnecyclus 24 zijn er meer fossiele brandstoffen verbrand dan tijdens de zonnecycli ervoor: de energie uit al die steenkool, olie en gas is als warmte terechtgekomen in de atmosfeer.
  – tijdens zonnecyclus 24 is er meer regenwoud verbrand dan tijdens de cycli ervoor: de energie uit al die biomassa is als warmte terechtgekomen in de atmosfeer
  – er was tijdens cyclus 24 minder zeeijs rond de Noordpool; zodoende is er meer zonne-energie geabsorbeerd door de poolzee dan tijdens de cycli ervoor (toe het zeeijs meer zonlicht weerkaatste)
  – idem dito voor de sneeuwbedekking: omdat er minder zonlicht weerkaatst wordt door sneeuw, wordt er extra zonlicht (en dus energie) opgenomen door het klimaatsysteem
  – misschien was er tijdens zonnecyclus 24 een verhoogde activiteit door vulkanen en is er op die manier mee energie aan het klimaatsysteem toegevoegd. Vooral de onderzeese vulkanen, die we niet in de gaten houden kunnen daaraan bijdragen.
  – misschien is de bewolking tijdens zonnecyclus 24 verminderd zodat er minder zonlicht is weerkaatst en er netto meer energie aan het klimaatsysteem is toegevoegd.
  – misschien was de atmosfeer minder stoffig tijdens de afgelopen zonnecyclus en bereikte meer zonlicht het aardoppervlak (global brightening)
  Ik beschik niet over voldoende informatie om aan te geven welke van deze factoren heeft bijgedragen en hoeveel. Het is een poging om jouw vraag te beantwoorden.

  Tot slot nog even deze opmerking.
  Waarschijnlijk waren er tijdens de afgelopen cyclus hogere concentraties aan broeikasgassen in de atmosfeer. De broeikasgassen voegen geen energie toe aan het klimaatsysteem, maar vertragen het weglekken van energie uit het klimaatsysteem.

 26. 33

  @27: Dus je aannames baseer je op 2 zaken, de TSI tijdens extreem lage zonactiviteit en de kosmische straling theorie. Die laatste kun je voorlopig uit je hoofd zetten. Die discussie werd ook al door anderen vele jaren (ook hier) gevoerd, maar dat handjevol onderzoekers (denk Svensmark en Krikby) is niet ver gekomen. Toch heeft het IPCC ruimschoots aandacht er aan besteed en de conclusie in AR5 ziet er nu zo uit:

  Correlations between cosmic ray flux and observed aerosol or cloud properties are weak and local at best, and do not prove to be robust on the regional or global scale. Although there is some evidence that ionization from cosmic rays may enhance aerosol nucleation in the free troposphere, there is medium evidence and high agreement that the cosmic ray-ionization mechanism is too weak to influence global concentrations of CCN or droplets or their change over the last century or during a solar cycle in any climatically significant way.

  Dan je eerste punt. Alhoewel dat wel hout snijdt, ga je even voorbij aan wat ik nu precies zei over TSI op het moment. Je quote het wel, maar doet alsof ik het heb over afkoeling. Neem daarom de TSI reconstructie die je zelf linkt en dan zie je dat voor een Maunder minimum de rf zo rond de 1360 ligt, zonder pieken. Als dat de indicatie zou moeten zijn voor een inactieve zon, dan had je ook kunnen opzoeken wat ik met mijn quote bedoelde (niks schokkends te zien) en dan had je kunnen zien dat we boven de 1360,5 zitten en (mogelijk) weer omhoog gaan. Een halve Watt per vierkante meter lijkt niet veel, maar de rf van CO2 tussen 1750 en 2005 was +1,6 (terwijl dat van de zon in dezelfde periode ca. +0,2 was).

  Samenvattend kun je stellen dat je de ene helft gewoon moet vergeten en dat andere deel (TSI) beter moet quantificeren en ook moet kijken naar de huidige situatie. Als je dat doet, dan kom je op dezelfde conclusie uit waarop o.a. ik ook uitkom, dat we geen afkoeling hoeven te verwachten vanwege de zon en dat CO2 z’n ding blijft doen.

 27. 34

  @32: geen idee wat je met die lijst wil, maar dit

  de energie uit al die x, y en z is als warmte terechtgekomen in de atmosfeer.

  is gewoon lulkoek.
  Je zit heel dichtbij de gekkies die zeggen dat de wereldbevolking is toegenomen en dat al die lichamen de aarde verwarmen.

  Doe eerst maar even een CO2 101-course voordat je je toetsenbord aanslingert.

  toegevoegd PS: onderzeese vulkanen? Srsl?!

 28. 35

  @33: punt van orde, majava.. is dit een reactie op Hans Custers (#27)?

  Zonder onderbouwing door cijfers is de cocnclusie van het IPPC voorbarig.
  Ik wacht nog even af of Svensmark zijn hypothese gaat onderbouwen met waarnemingen.

 29. 37

  @35: nee, inderdaad, die reactie is op jouw #26.

  En verder, die IPCC conclusie is de conclusie van 7.4.6 Impact of Cosmic Rays on Aerosols and Clouds van WG1. Daarin wordt alle literatuur aangehaald waarop die conclusie gebaseerd is. Daarin zitten de berekeningen. Niks voorbarig dus. Er is sinds AR5 niks gebeurd op dat vlak.

  Je kunt wachten wat je wilt, maar als je serieus genomen wil worden, wat ik betwijfel…, dan hou je je vast aan de huidige stand van wetenschap en ga je pas je mening bijstellen als er inderdaad iets gebeurt. Dan mag je van mij als een tienermeisje gillend ‘OMG’ roepen als Svensmark weer iets publiceert. Don’t hold your breath.

 30. 38

  @36: Nee, onjuist. Doe maar een chemie en natuurkunde 101 ook.

  Ik ben overigens nog niet klaar met je. Je diskwalificatie van de wetenschappelijke stand van zaken op het gebied van kosmische straling is genoteerd, maar de andere helft (TSI en de activiteit van de zon) heb je nog niet over gesproken.

 31. 39

  @38: de hoeveelheid energie uit fossiele brandstoffen of hout wordt uitgedrukt in joules. En de energie uit zonlicht ook. QED.
  Ik erken dat ik niet gekeken heb naar de bronnen die het IPCC aanhaalt inzake de invloed van kosmische straling op vorming van wolken. Ik vind het geen probleem om jou wat dat betreft gelijk te geven.

  Ieder draagt op zijn eigen manier bij aan de discussie. Ik ben trots op mijn bijdragen aan Sargasso.

 32. 40

  @32

  Ah, een heuse Gish gallop. Een hele hoop bullhsit en speculaties. En het is natuurlijk allemaal onderzocht, maar dat zal jou een zorg zijn. Ik ga niet uitgebreid alles beantwoorden, want dat kost me veel te veel tijd. In het kort:

  – energie van verbranding van fossiele brandstoffen is verwaarloosbaar, ongeveer 1% van het versterkte broeikaseffect;
  – energie van natuurbranden zal nog veel minder zijn;
  – het oppervlak van ijs en sneeuw verandert niet zomaar, dat heeft een oorzaak: opwarming van het klimaat;
  – wat er in theorie, of misschien, een oorzaak zou kunnen zijn is irrelevant. Ik vroeg naar een verklaring, niet naar wilde speculaties.

  Ik beschik niet over voldoende informatie om aan te geven welke van deze factoren heeft bijgedragen en hoeveel.

  Inderdaad. Je beschikt niet over voldoende informatie. En kennis, voeg ik daar aan toe. En je neemt ook niet de moeite om daar naar te zoeken. Je zwamt er liever maar wat op los. Met als dieptepunt:

  De broeikasgassen voegen geen energie toe aan het klimaatsysteem, maar vertragen het weglekken van energie uit het klimaatsysteem.

  So what? Het versterkte broeikaseffect zorgt voor accumulatie van energie in het klimaatsysteem. Hoeveel semantische spelletjes je ook probeert te spelen. Je maakte een deel van die zin vet, dus blijkbaar denk je dat je er iets heel belangrijks of slims mee zegt. Laat me je uit de droom helpen: het tegendeel is het geval.

  Ik heb wel weer genoeg tijd besteed aan dit gedoe. Dus ik denk dat ik er nu maar mee kap.

 33. 41

  @39:

  Ieder draagt op zijn eigen manier bij aan de discussie. Ik ben trots op mijn bijdragen aan Sargasso.

  Waar komt dit nu weer vandaan?

  Ik hou van m’n moeder. Zo?!
  Verder sluit ik me aan bij Hans Custers. Het is wel genoeg zo.

 34. 42

  @40:

  het oppervlak van ijs en sneeuw verandert niet zomaar, dat heeft een oorzaak: opwarming van het klimaat;

  Cirkelredenering, Hans.
  Door de opwarming is er minder sneeuw en ijs om zonlicht te verklaren. Een positieve feedback, waardoor er meer energie in het klimaatsysteem komt, dan in het verleden.

  Ik vroeg naar een verklaring, niet naar wilde speculaties.

  Dat is een subjectief waarde-oordeel, Hans.
  Iets wat jij in 2018 een wilde speculatie noemt, kan iemand anders wel een zinvolle verklaring noemen, nu of over 10 jaar.
  Zo verging het ook de ideeën van Columbus en Galileo Galilei.

  Het versterkte broeikaseffect zorgt voor accumulatie van energie in het klimaatsysteem.

  Mee eens.

  Hoeveel semantische spelletjes je ook probeert te spelen.

  Ik noem het zorgvuldig formuleren en letterlijk citeren.
  Bedankt voor de discussie en tot een volgende keer.

  @Steeph: respect dat je dit stukje datajournalistiek nog overeind weet te houden.

 35. 43

  Nog eentje dan.

  Cirkelredenering, Hans.

  Je snapt dus ook niet wat een feedback is. Dat is namelijk iets dat opwarming of afkoeling als gevolg van een andere oorzaak verzwakt of versterkt. Als je de feedback opvoert als oorzaak is dat dus juist een cirkelredenering.

  Dat is een subjectief waarde-oordeel, Hans.

  Nee, wat mogelijke verklaringen uit je duim zuigen zonder het minste beetje moeite te nemen er iets over te checken is wild speculeren. Het was dus geen subjectief waarde-oordeel, maar een feitelijke constatering.