Wereldtemperatuur | Update juli 2014

Serie:

DATA - Terwijl hier de koude augustus de lange reeks warme maanden doorbreekt, blikken we nog even terug op juli. Maar dan wereldwijd. Weer een top 10 plaats. Het wordt wat gewoon.
wereldtemp_201407_475

Mocht u nog steeds een “pauze” zien in de opwarming, besef dan dat de warmte niet alleen in de lucht gaat zitten. Juist in de oceanen komt veel warmte terecht. Kijk gerust naar het tweede plaatje onder deze link. De grafiek past niet eens meer.

Dat maakt sommige mensen tot alarmist. Begrijpelijk. Maar ook lastig. Want het ontkennerskamp zal dat misbruiken.

Maar goed, terug naar de feiten en alle genuanceerde onderzoeken rond het klimaat. Hier eentje over de rol van virussen in de algengroei. En gezien de rol van algen in het absorberen van CO2, zeer relevant.

En nog eentje voor de discussie over het groeiende ijs van Antarctica. Dat groeit dus alleen in oppervlak op zee. In volume krimpt het, en stevig.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

Reacties (28)

#1 jezus

Die grafiek laat toch zien dat de data mbt de opwarming van de oceanen al decennia een stijging laat zien. Waarom is dit niet vanaf het begin in de klimaatverandering-discussie gebruikt als een duidelijke indicator van opwarming?

 • Volgende discussie
#2 Cornstars

sinds begin deze eeuw zie ik stagnatie. Om dat te kunnen zien kun je natuurlijk niet naar het 11- en 30-jaars gemiddelde kijken. Maar je kunt het wel zien aan het 3-jaars gemiddelde. Dat schommelt om een stabiel punt sinds begin deze eeuw.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Steeph

@1: Omdat het tot een paar jaar geleden duurde voor ze de warmte inhoud op een wetenschappelijk verantwoorde wijze over langere tijd konden meten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Herman Vruggink

“besef dan dat de warmte niet alleen in de lucht gaat zitten.” Sterker nog, meer dan 90% van de warmte vinden we terug in de oceaan. Global warming staat ook helemaal niet ter discussie, die gaat onveranderd door. Nieuw onderzoek toont opnieuw aan dat wellicht nog veel meer warmte de diepzee in verdwijnt dan gedacht. Dat zou geweldig nieuws zijn, de opwarming zou hierdoor minder snel kunnen gaan dan verwacht. Er wordt zelfs gesproken van de mogelijkheid van een Hiatus van wel 35 jaar. Waar het natuurlijk uiteindelijk omgaat is de opwarming in onze leefomgeving, daar laten wij de data van zien, daar zijn de modellen op gebaseerd. Wij leven natuurlijk niet in de diepzee.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Steeph

@4: Dat is helemaal geen geweldig nieuws. Dat zou een ramp zijn. Dat betekent namelijk dat teveel mensen de urgentie niet zien (is nu al moeilijk) en dat er straks dus niets meer bij te sturen valt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Herman Vruggink

@5: Tja, elk voordeel heeft zijn nadeel…. Volgens mij is de beste kans op begrip een zo eerlijk en open mogelijke voorlichting en discussie.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hans Verbeek

In Nederland komt de gemiddelde temperatuur over de 3 zomermaanden uit op 17,4 °C, net iets koeler dan de zomer van vorig jaar. Slechts 2 tropische dagen in de afgelopen zomer tegenover 6 tropische dagen in 2013.
Dit zegt niets over het weer op de rest van de wereld of over het klimaat, het is gewoon maar een nieuwsfeitje. Het KNMI houdt dit soort gegevens niet voor niets bij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 pedro

@6: #2 bewijst dat dat niet zo is. Of laat ik het zo zeggen: een zo open en eerlijk mogelijke discussie is alleen mogelijk, wanneer mensen voldoende van een onderwerp af weten en er geen bijzaken mee gaan verwarren. In het geval van opwarming van de aarde wordt de publieke discussie vervuilt door het kostenaspect, waardoor er over dat onderwerp geen open en eerlijke discussie in het publieke domein mogelijk is. Een groot deel van het publiek zal alleen de keuze zien tussen maatregelen nemen, die best veel geld kosten, en waar nog heel wat onduidelijkheden over bestaan, en het niet nemen van maatregelen, omdat er onduidelijkheid bestaat. Voor hen is de keus snel gemaakt: aangezien er geen enorme ramp binnen een jaar verwacht hoeft te worden, en misschien zelfs niet binnen hun eigen leven, kiezen zij voor hun eigen portemonnee. En wanneer jij zegt, dat de diepzee veel meer warmte op gaat nemen, en dat we daardoor minder zelf zullen merken, lezen zij dat, en lezen zij over jouw andere zin heen, dat de opwarming toch echt een feit is en door gaat. Anders gezegd: zij lezen “Dat zou geweldig nieuws zijn, de opwarming zou hierdoor minder snel kunnen gaan dan verwacht”. Je nuancering daarnaast lezen zij niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 pedro

@2: zo zijn er meer periodes in de geschiedenis geweest. Dat zegt dus veel minder dan de langere termijn gemiddeldes. De door jou geconstateerde stagnatie treedt ook niet overal op, en Herman geeft al aan waarom er van ogenschijnlijke stagnatie sprake kan zijn, terwijl er feitelijk geen sprake van stagnatie is, maar van gewoon doorgaande opwarming.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Herman Vruggink

@8: Pedro. Het spreekwoord zegt: ‘eerlijkheid duurt het langst.’ Zou je bewust halve waarheden willen vertellen in de trent van; Wij weten wat goed voor u is? hmmmm bedenkelijk. Laten wij er eens een bericht bij nemen, het is ook maar net wat je als kop kiest. http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3722767/2014/08/22/De-opwarming-van-de-aarde-hapert-voor-even.dhtml

Alleen vertellen dat global warming doorgaat? Dat wisten wij al. Echter de mogelijkheid van een 30 jarige cyclus met Hiatus van wellicht 35 jaar staat ook vermeld. Dus misschien slechts een halve graad opwarming in 2100?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hans Custers

@10

En dan heb ik in een andere discussie op een ander blog nog zo mijn best gedaan om je uit te leggen dat het niet zo simpel is.

Laat ik het nog een keer proberen: een toename van het broeikaseffect houdt uitgaande warmtestraling tegen. De binnenkomende zonnestraling blijft gelijk en de stralingsbalans raakt dus uit evenwicht. De enige manier om dat evenwicht te herstellen: een stijging van de oppervlaktetemperatuur. Simpele rechttoe-rechtaan natuurwetenschap.

Wat gebeurt er als al die warmte in de oceanen gaat zitten? Dan stijgt de oppervlaktetemperatuur niet. Als het broeikaseffect ondertussen gewoon blijft toenemen wordt het verschil tussen inkomende en uitgaande straling dan steeds groter. De temperatuur moet dan op een bepaald moment weer gaan stijgen. Het kan niet anders. Het paradoxale is bovendien dat de opwarming (d.w.z. de accumulatie van energie) van het hele klimaatsysteem juist sneller gaat als de oppervlaktetemperatuur achterblijft bij de veranderende stralingsbalans.

Zie ook deze blogpost over dit open access artikel. De afbeelding uit die blogpost laat zien dat het klimaat bij een El Niño (warm oppervlak) energie verliest en bij een La Niña juist veel extra warmte opslaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Herman Vruggink

@11: Dat klopt helemaal. Maar dat stel ik helemaal ook niet ter discussie. De temperatuur gaat vanzelf weer stijgen zodra het transport naar de diepzee stopt. Het onderzoek suggereert:
1. Een Hiatus van 20 -35 jaar doordat warmte naar de diepzee wordt getransporteerd, veel dieper dan 700 meter.
2. Het onderzoek heeft het over de mogelijkheid van een cyclus.

Indien we het hebben over de Hiatus dan hebben wij het over onze leefomgeving, daar berusten ook de modellen op. Dat is natuurlijk logisch. De opwarming van systeem Aarde staat uiteraard niet ter discussie. Het goede nieuws is dat het MISSCHIEN dus veel trager zou kunnen gaan. Trager voor onze leefomgeving dus, voor systeem Aarde maakt het niets uit. Uiteindelijk wordt dezelfde opwarming bereikt. Maar het tempo waarin, nogmaals voor onze leefomgeving, is natuurlijk bijzonder belangrijk voor de aanpassing van mens en natuur.

Maar ik heb zelf mijn twijfels net zoals Trenberth deze ook heeft uitgesproken. Ik zou hier voorlopig maar niet van uit gaan, wishful thinking. En dat heb ik ook al zeer duidelijk gezegd. Mogelijk heb je daar overheen gelezen of anders opgevat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zuiver

@4: Nieuw onderzoek toont opnieuw aan dat wellicht nog veel meer warmte de diepzee in verdwijnt dan gedacht. Dat zou geweldig nieuws zijn, de opwarming zou hierdoor minder snel kunnen gaan dan verwacht. Er wordt zelfs gesproken van de mogelijkheid van een Hiatus van wel 35 jaar. Waar het natuurlijk uiteindelijk omgaat is de opwarming in onze leefomgeving, daar laten wij de data van zien, daar zijn de modellen op gebaseerd. Wij leven natuurlijk niet in de diepzee.

Ik kan bijna niet geloven wat ik hier lees. Een zo ondoordachte inschatting van het effect van verwarming van de oceanen heb ik nog niet eerder gelezen.

Antropocentrisme als basis van de inschatting van de effecten van de klimaatverandering.

Man man man…

Nee, we leven niet in de diepzee maar als de oceanen sterven hebben wij echt geen kans. En dan is jouw 35 jaar pauze echt niet genoeg.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Herman Vruggink

@13: We hebben het over een opwarming van de diepzee van 3 naar 3,00000001 graad. Onmeetbare warmte. Leg eens uit wat dat met uitsterven van oceanen te maken te maken heeft? Heb je eigenlijk wel enig benul waar het over gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 zuiver

@14: doei doei…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Herman Vruggink

@15: Dat is duidelijk. Je hebt dus werkelijk geen flauw idee. Of wil je het soms hebben over verzuring van de oceanen? Dat is een mogelijke bedreiging, maar wel een geheel ander onderwerp.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hans Custers

@12

De temperatuur gaat vanzelf weer stijgen zodra het transport naar de diepzee stopt.

Ik probeer je nu al de hele tijd duidelijk te maken dat er meer is dan alleen maar een temperatuur die vanzelf gaat stijgen. Zolang de temperatuur niet stijgt en de broeikasgasconcentratie wel toeneemt, wordt het verschil tussen in- en uitgaande straling steeds groter. Dus: om de temperatuur niet te laten stijgen, zouden de oceanen steeds meer warmte naar de diepzee moeten transporteren. Als dat transport gelijk blijft gaat op een bepaald moment de temperatuur ook weer stijgen. En als het transport nog een jaar of 10 of 20 door zou gaan en daarna stopt, krijgen we hoogstwaarschijnlijk een zeer snelle opwarming, door die energie-onbalans. Dan halen we de achterstallige opwarming gewoon in. Je bewering uit #2: “de opwarming zou hierdoor minder snel kunnen gaan dan verwacht” is dus nonsens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 zuiver

@16: Nee, dat is niet duidelijk. Het is jouw toon die de verstoring geeft.

We hebben het over een opwarming van de diepzee van 3 naar 3,00000001 graad. Onmeetbare warmte.

Nee, we hebben het over 0,03°/decade :

The temperature increases appear small, at about 0.03°C per decade in the deep Southern Ocean and less elsewhere, but it is important to note that the large volume of the ocean in which they are found and the high capacity of water to absorb heat means that this warming would account for a significant amount of energy storage.

Misschien aardig om je in het Argo-project te verdiepen waar het NODC ongetwijfeld haar data vandaan heeft (ik kan niet vinden in hoeverre ze er direct deel van uit maakt).

Die opwarming van de diepzee heeft gevolgen voor het volume maar zeker ook voor de stromingen en de verzuring. Eigenlijk voor de hele chemie van de oceanen ivm de verschuivingen van de evenwichtsconcentraties agv de temperatuursveranderingen. Als je vraagt (en concludeert) dat ik geen benul heb van dan heb je geen gelijk in algemene zin. Je hebt wel gelijk dat ik zeker niet durf te claimen wat de effecten van een opgewarmde oceaan zullen zijn. Maar dat ze er zullen zijn en dat ze heftig zullen zijn, staat voor mij als een paal boven water (pun intended)

Maar het lijkt me eigenlijk dat jouw reactie(s) laten zien dat je helemaal geen benul hebt. En dat is minder dan 0,000001% van mijn benul.

Om maar wat te zeuren in jouw stijl.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Herman Vruggink

@18: Juist ja, de toonzetting, natuurlijk.
Jij bent degene die de toon zet in de discussie. Niet ik. Wat nou man, man man. Is dat de toon die wij aanslaan tegen elkaar? En wat nou oceanen sterven. Kletskoek, propaganda, puur apocalistisch alarmisme. En dan nu klagen over de toonzetting? Kom nou toch man, wie kaatst kan de bal verwachten.

Als er mogelijk gevolgen zijn tgv opwarming, laten wij dan beginnen bij de eerste honderd meter, dan is er een terechte discussie. Van een totaal uitsterven is hoe dan ook absoluut geen sprake. Kul, lariekoek. We hebben het nu over opwarming van de diepzee, niet over de totale chemie van de oceanen, een totaal andere discussie.

En als je data van het Argo project niet kan vinden, zoek nog even verder, deze wordt in overvloed op vele plaatsen aangehaald en besproken. IPCC AR5 geeft een keurig verslag, kan ik je aanraden. Wat de diepzee betreft, > 700m, dan hebben wij data beschikbaar van ongeveer vanaf AD 2000, voor die tijd is data spaarzaam tot zeer spaarzaam.

Indien het onderzoek spreekt van 0.03°C per decade, dan hoort daar een bepaalde diepte bij. Opwarming neemt af met de diepte. Wil je naar 0.000003°C per decade? Ga nog eens duizend meter dieper. (> 2500m) Wil je naar de onmeetbare opwarming? Zakken maar, je komt er van zelf.

Indien er wordt aangetoond dat warmte flink dieper wegzakt dan verwacht dan is dat fantastisch nieuws. Weg van de directe invloedssfeer van het klimaat en onze leefomgeving. En koraalriffen horen daar ook bij om maar eens wat te noemen. Indien alle warmte in de bovenlaag zou blijven dan heb je een veel snellere opwarming.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 zuiver

Man man man …

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Herman Vruggink

@17:Hans Custers : De eerste stap is om eens terug te kijken. Dat doen Xianyao Chen en Ka-Kit Tung in hun onderzoek ook. Zo stellen zei dat de opwarming tussen 1970 – 2000 dus veel sneller was dan gemiddeld en de periode daarvoor vinden wij ook een Hiatus. Er wordt gesuggereerd dat er sprake is van een cyclus. Er valt dan ook wat voor te zeggen om eens naar de 70 jarige trend te kijken. Als de CO2 forcing gelijk zou blijven dan zou dat wel eens de beste maatgevende trend kunnen zijn voor de toekomst. HELAAS, de CO2 forcing neemt steeds verder toe. Was er bij de vorige Hiatus nog sprake van afkoeling, nu hoeven wij daar niet meer op te rekenen, zelfs niet bij afnemende zonneactiviteit die bij de vorige Hiatus nog sterk toenam. Dat is mijn verwachting tenminste.

Toch is er mogelijk sprake van goed nieuws. Op basis van een eventuele cyclus krijgen wij deze eeuw dan 2* Hiatus en 1* opwarming. Het hangt dan nog af hoe diep en lang die Hiatus is. Geringe opwarming is toch heel anders dan geringe afkoeling. Het is vooral een heel andere beleving tussen de oren. Afkoeling zal toch als tamelijk schokkend worden ervaren. Indien ik zeg “de opwarming zou hierdoor minder snel kunnen gaan dan verwacht” dan heb ik het dus over deze eeuw. Niet over de uiteindelijke opwarming c.q. klimaatgevoeligheid (ECS). Dat maakt niets uit. Mogelijk wel voor de TCR.

Dat is dan mijn verwachting geheel op basis van de wetenschap, en ook geheel op basis van de modellen. Maar dan wel aan de onderkant. Als je dat nonsens vindt moet je zelf weten, dat is aan jou, er zijn zeker andere interpretaties mogelijk. Uiteindelijk bepalen de feiten, de data, toch hoe het nu echt zit.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Hans Custers

@21,

Ik zal het zo duidelijk mogelijk zeggen: of de exacte temperatuur op 1 januari 2100 nu wat boven of onder de lange termijn trend ligt door de natuurlijke variatie is volstrekt niet interessant.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 frankw

Wat stom van mij, heb ik een vraag, blijk ik een grafiekje verder te moeten klikken om het antwoord te zien. Mooie link Steeph naar de NOAA website en de energie die de oceaan in gaat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Herman Vruggink

@22:Spreek voor je zelf, dat vindt jij niet interessant. Dat moet jij weten. Ik denk dat het niet alleen interessant is maar ook van groot belang of we in 2100 nu op een halve graad of 3 graden kunnen rekenen. Van mitigatie komt nog niet al te veel. Als we wat meer tijd hebben dan is dat gunstig. Ook voor adaptieve maatregelen is het nog best een verschil of we op 30 cm verhoging of op 130 cm moeten rekenen…..

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Louis

De klimaatalarmisten zetten de joker in. Nu gaat alle opwarming ineens de zee in. Natuurkundig kan dit niet. Het broeikaseffect is gebaseerd op het door CO2 invangen van door het aardoppervlak uitgezonden infraroodstraling. Als deze weer naar beneden wordt gestuurd en ingevangen wordt door de zee dan levert dat meer verdamping op wat de zee zal afkoelen.
Daarnaast zijn de diepzee boeien pas sinds 2003 operationeel dus hoe de grafiek bij 1960 kan beginnen is hocus-pocus zoals Michael Mann het alleen kan frauderen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 zmoooc

@25 Als jouw stelling dat alle opwarming van de zee precies gecompenseerd zou worden door extra verdamping waar zou zijn, zou de zee een volkomen constante onveranderlijke temperatuur moeten hebben. Water koken zonder snelkookpan zou onmogelijk zijn. Is dat het geval? Of klopt je redenatie wellicht niet?

*hier een willekeurig pejoratief*

En oja en die boeien zijn natuurlijk niet de enige thermometers die ooit in de oceanen hebben gehangen. We zijn al ergens in 1872 begonnen met thermometers in de zee hangen. Overigens werden de eerste boeien waar jij het over hebt al in 2000 operationeel en wordt volgens mij vanaf 2004, niet 2003, gesproken van wereldwijde dekking.

Misschien kan iemand de minnetjes weer aanzetten…?:p

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 Louis

We praten over een evenwicht, de thermodynamica zorgt voor verschillen in temperatuur. Verdamping onttrekt energie aan het water ten gunste van de gasvormige staat.
Een snelkookpan werkt op basis van verhoogde druk. Natuurkundig volledig verklaard. Heeft geen relatie met het broeikas-effect.

Fijn dat u zo precies bent maar of het nu in 2000, 2003 of 2004 is verklaart niet dat de grafiek in 1960 begint. En thermometers in 1872 zegt al helemaal nix. Op land met geregistreerde weerstations is de temperatuur registratie hoogst onbetrouwbaar en eigenlijk pas sinds we satelietdata hebben (1979) betrouwbaar geworden. Thermometerdata uit de zee is onbruikbaar.

Ja vervelend he dat je geen minnetjes kunt uitdelen. Dat voelt zo lekker.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Bismarck

@25: “Als deze weer naar beneden wordt gestuurd en ingevangen wordt door de zee dan levert dat meer verdamping op wat de zee zal afkoelen.”

Ik stel toch voor dat jij eens een pan koud water op het vuur zet en handmatig checkt of het water in die pan kouder of warmer wordt. Je mag van mij je vinger uit de pan halen als het water bevroren is.

 • Vorige discussie