Wereldtemperatuur | Update februari 2017

DATA - Het lijkt wel alsof in het Verenigd Koninkrijk nu alle energie naar de Brexit gaat. De maandelijkse update van de klimaatreeks van MetOffice verschijnt steeds later. Dus nu pas voor jullie alle gegevens over 2017 compleet.

De trouwe en scherpe lezer ziet dat de grafiek weer een wijziging heeft doorgemaakt. Bij de REMSS hebben we de TLT 3.3 vervangen door de TTT 4.0. Deze wordt als betrouwbaarder gezien.

Terwijl de opwarming gewoon doorgaat, het gezamenlijke poolzeeijs een nieuw minimum bereikte en de Noordpool een nieuw laagte record op het maximum woedt er op Twitter een kleine klimaatoorlog onder de hashtag #klimaatoptimist. Mocht u zich vervelen, meng u er dan vooral in. Maar verwacht niet dat posities schuiven.

Verder was natuurlijk de afgelopen periode het grote nieuws dat Trump de wetenschap buitenspel zet en de Verenigde Staten een aantal jaren terug gaat zetten m.b.t. het klimaat.
22 april zijn er wereldwijd, en vooral in de VS, demonstraties van wetenschappers (en mensen die daar wel op vertrouwen) tegen de huidige factfree en sciencefree trend. Ook in Nederland. Misschien goed moment om je zichtbaar uit te spreken.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

 1. 1

  Ik ben eigenlijk ook wel een klimaatoptimist.
  De stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer is een van de factoren waardoor planten harder gaan groeien.
  In de Nederlandse groenteteelt is de gemiddelde opbrengst per hectare gestegen van minder dan 50 ton (aan het eind van de 20e eeuw) tot meer dan 60 ton per hectare in de laatste jaren.

  [img]https://cassandraclub.files.wordpress.com/2017/04/schermafbeelding-2017-04-04-om-20-30-51.png[/img]

 2. 3

  @1: Zal er niets mee te maken hebben dat in de periode die je gestaafdiagramd hebt het teeloppervlak voor peulvruchten (opbrengst circa 7 ton/hectare) bijna is gehalveerd, terwijl het teeloppervlak voor knol- en wortelgroenten (opbrengst ruim 50 ton/hectare) en vruchtgroenten (opbrengst ruim 400 ton/hectare) met bijna 50% zijn toegenomen?

 3. 4

  3: nee, gewoon slim en hard werken i.c.b. met techniek en wetenschap.
  Vraag het de weedkwekers waarom 1 plant zoveel opbrengst en kwaliteit heeft vergeleken met 1970..

 4. 5

  @2: ik.

  De stijgende CO2-concentratie in de atmosfeer is een van de factoren waardoor planten harder gaan groeien.

  @3: Er zijn ook verschuivingen in de geteelde gewassen. Maar zonder een gedegen analyse kun je niet aantonen dat al die verschuivingen tot gevolg hebben dat de totale Nederlandse opbrengst stijgt.
  Huiswerk voor morgen: kijk eens voor elk individueel gewas of de opbrengst per hectare sinds 1998 is gestegen of is afgenomen.

  @4: dat is ook een van de factoren

 5. 6

  @5: Ik ga jouw huiswerk niet voor je doen. Punt is dat er (zoals zo vaak) weer wat anders achter je grafiekje schuilt dan jij wil doen voorkomen.

 6. 8

  De stijging van de temperatuur gaat vrolijk door. Over de afgelopen 40 jaar een opwarming van ca 0,02 ° C/jaar. Wat wil je. Als je zoals in Nederland zo goed als niets doet, met uitzondering van akkoorden sluiten, kun je niets anders verwachten. Misschien dat de kabinetsformatie iets oplevert. Bijvoorbeeld een minister van klimaat. Misschien dat we dan een beleid krijgen en er echte maatregelen worden genomen. Maar ik verwacht niet veel van de politiek. Economie en geld verdienen is heilig in dit land.

 7. 9

  @1 , @5 – Als de de CO2 concentratie een grote rol speelt zou dat in de glastuinbouw toch wel kunstmatig verhoogd worden? Quid non. Die 33% groei sinda 1998 komy yoch echt ergens anders vandaan

  Als je het totaal in detail wilt bekijken kun je de open data interface van het CBS gebruiken, daar heb ik een R API voor gemaakt, zie http://www.mrooijer.nl/stats/2014/cbs-open-data-interface-in-r-gebruiken/ – de tabelgegevens zijn hier: https://opendata.cbs.nl/dataportaal/portal.html?_catalog=CBS&_la=nl&tableId=37738&_theme=221,

  Aardappelen en graan zitten niet in je grafiek. Maak die ook eens ?

 8. 12

  @10 – I stand corrected. Ik ga het lezen.

  Dan als toetje maar zelf de aardappelen en het graan.

  [img]http://www.mrooijer.nl/stats/wp-content/uploads/2017/04/aardappelproductie.png[/img]
  [img]http://www.mrooijer.nl/stats/wp-content/uploads/2017/04/graanproductie.png[/img]

  Bron CBS tabel 7100oogs

 9. 13

  @6:

  dan jij wil doen voorkomen.

  Jij weet helemaal niet wat ik wil of wil doen, Bismarck, of kun je mijn gedachten dit keer wel lezen.

  @10: zou je een trendlijn in je grafiekje kunnen zetten?

 10. 17

  @13: “Jij weet helemaal niet wat ik wil of wil doen, Bismarck, of kun je mijn gedachten dit keer wel lezen.”

  Nee, Hans Verbeek, maar ik kan wel je #1 lezen, Hans Verbeek. De intentie is overduidelijk.

 11. 19

  @18

  Trek zelf uw eigen conclusies.

  Aanzienlijke verschillen van jaar tot jaar, zoals te verwachten is. Uiterst twijfelachtig of er sprake is van een statistisch significante trend. En als die er al zou zijn, hoeft dat natuurlijk niet het gevolg te zijn van een hogere CO2-concentratie.

  Zoiets?

 12. 20

  Overigens zou het natuurlijk best kunnen dat een hogere CO2 concentratie en een warmer klimaat een iets hogere opbrengst van sommige gewassen oplevert in Nederland. Maar de suggestie dat dat op zou wegen tegen alle mogelijke problemen die klimaatverandering op kan leveren slaat helemaal nergens op.

 13. 21

  @18: je kunt altijd lijntjes trekken, maar dat wil nog niet zeggen dat ze zin hebben. In dit geval betekenen ze niets. Alle indicatoren staan op rood. De R^2 is 0.07, geen correlatie dus. De LOOCV (leave one out cross validation) is zelfs negatief. Dat betekent dat de voorspellende waarde van je lijntje negatief is. De Q-Q-plot is te scheef. De schatting voor de richting van de lijn is 0.022 +- 0.034, Etc.

  PS en het trunceren van de y-as is not done.

 14. 22

  @21:

  PS en het trunceren van de y-as is not done.

  De grafiek die Steeph elke maand maakt is eigenlijk ook het trunceren van de Y-as.
  Door op de Y-as de afwijking van het langjarig gemiddelde (anomalie) uit te zetten, wordt de Y-as opgerekt en getrunceerd.
  Als Steeph de gemiddelde mondiale temperatuur zou uitzetten, dan loopt zijn Y-as van 0°C. tot ca. 16°C. en zijn de maandelijkse schommelingen nauwelijks zichtbaar.

  Ter illustratie de grafiek van de mondiale gemiddelde temperatuur in graden Fahrenheit op de website van het Earth Policy Institute

  [img]http://www.earth-policy.org/images/uploads/graphs_tables/indicator8_2014_tempgraph.PNG[/img]

 15. 23

  @21: [ PS en het trunceren van de y-as is not done. ]

  Ik weet niet wat ze tegenwoordig leren, maar ik heb gewoon geleerd dat dat mag om de veranderingen uit te vergroten die anders slecht zichtbaar zijn.
  Dat moest je dan wél netjes aangeven onderaan de y-as, iets wat wel eens bewust wordt weggelaten.
  Is het inkorten van de y-as slachtoffer geworden van het voorkomen van fake-news?

 16. 26

  @22, @23, grappig dat jullie het eerste deel geheel negeren, daar staat dat er geen verschil is. Als je de grafiek gaat oprekken om een verschil te benadrukken dat er niet is, dan is er sprake van bedrog. Vraag het maar aan onze hoogleraar wetenschapscommunicatie: Voorbeelden uit de verkiezingstijd:

  http://www.volkskrant.nl/politiek/dubieuze-grafiekjes-van-sp-en-groenlinks~a4458238/

  http://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/klassieke-y-as-oprek-truc-in-tweet-sp-leider-roemer/

  Dan de anomalie – hier is een misverstand dat dat hetzelfde is als de wereldtemperatuur minus een gemiddelde van een periode. De anomalie wordt per maand per weerstation berekend, en dan pas “gemiddeld” over het aardoppervlak. Bij de wijze van middelen moet rekening worden gehouden met de spreiding van de weerstations; de verschillende reeksen doen dat elk op hun eigen wijze. Het is niet helemaal hetzelfde, en vooral de onzekerheidsmarge gaat drastisch naar beneden (maar die zie je niet in de grafiek),

 17. 27

  Wat Jan van Rongen zegt, zo ongeveer.

  Mondiale temperatuurtrends worden /altijd/ als afwijking van het gemiddelde gedurende een specifiek interval gepresenteerd: omdat je ze anders überhaupt niet kunt berekenen.

  Dat zit zo:

  Het ruimtelijk aggregeren van absolute temperatuurmetingen (Kelvin of Celcius) is niet bepaald triviaal, aangezien je eerst punt (meetstation) metingen ruimtelijk moet interpoleren tot een mondiaal grid, wat je vervolgens kunt middelen tot een mondiaal cijfer.

  Je kunt je voorstellen dat een meetstation op een berg consistent kouder is dan de buurstations die in dalen liggen. Om correct ruimtelijk te kunnen interpoleren zou je dan eigenlijk hoogte moeten meenemen als covariaat. Dat kan natuurlijk, maar zo zijn er meer, niet altijd even goed gekende covariaten.

  De (lokale) afwijking van het (lokale) gemiddelde in een bepaald tijdvak is minder afhankelijk van dit soort ruimtelijke covariaten, en laat zich dus ook veel beter interpoleren en aggregeren.

 18. 29

  @26: [ grappig dat jullie ]

  Wilt u mij absoluut niet met meneer Verbeek onder “jullie” indelen!?

  [ het eerste deel geheel negeren, daar staat dat er geen verschil is. ]

  Moet ik dan per sé melden dat ik het met u eens ben?
  Of dat dat deel van uw reactie mij niet interesseert?

  Nogmaals, een ingekort y-as was in het verleden geen enkel probleem, zolang je er duidelijk melding van maakte, en dat is steeds het grote verschil met de hier getoonde voorbeelden waar die aanduiding steevast ontbreekt..

 19. 30

  Gesteld dat je een trendlijn (lineair of loess-like) gebruikt om trends te detecteren/visualiseren, dan maakt het geen jota uit of je de y-as inkort MITS je ook fatsoenlijke betrouwbaarheidsbanden rondom de trendlijn plot. Sterker nog, juist bij inkorten wordt het beter zichtbaar of een geen-trend of dalende-trend binnen die betrouwbaarheidbanden valt.

  (p-waardes etc zijn natuurlijk leuk, maar niet voor alle trend-detectie technieken beschikbaar)