Wereldtemperatuur | Update augustus 2019

Serie:

DATA - De zomer is voorbij. Daarover later meer. Maar de wereld draait gewoon door en de opwarming gaat ook gewoon door. En dus blijven we onze maandelijkse update plaatsen. Alle data over augustus is binnen. En zonder een significante El-Nino blijft het onverminderd warm.Nog even over de zomer in Nederland. Ik heb de gemeten uurwaarden gedurende de zomermaanden juni-augustus van 13 weerstations in Nederland van de periode 1950-1969 (20 jaar) vergeleken met de periode 2000-2019 (20 jaar). De verschuiving in de verdeling is opvallend. Helaas lukt het niet het plaatje hier in te voegen. Dus ik verwijs u even naar hier.

Verder een verwijzing naar het onderliggende onderzoek over de noodzaak van het beperken van de opwarming tot 1,5 graden. En een uitgebreide uitleg over de stijging van de zeespiegel.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van RSS MSU TLT 4.0, GISS – gistemp v4, Hadcrut4 (4.6), NCDC, Copernicus ERA5 en JMA.
We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar), 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

Reacties (4)

#1 Hans Verbeek

Op het Noordelijk Halfrond is de herfst ingetreden: gaat gepaard met minder zonlicht en lagere temperaturen. Het effect op natuurlijke ecosystemen is dramatisch.
Een paar weken geleden zwermden er nog veel fruitvliegjes in mijn GFT-bak, maar nu lijken ze uitgestorven. De lepelaars zijn al uit de Delftse Hout vertrokken omdat de hoeveelheid voedsel (energie) in de omgeving afneemt. De zwaluwen gaan ook weg.

Er leven meer dan 7 miljard mensen op aarde waarvan een groot deel gevoed en in leven gehouden wordt door de energie, die we uit fossiele brandstoffen halen. En we weten dat zonder die fossiele brandstoffen een groot deel van de mensheid, zoals de fruitvliegjes in de herfst, zal afsterven door voedselgebrek en koude.

Onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt nauwelijks belicht in het publieke debat. We kloppen onszelf op de borst vanwege ons menselijk vernuft: we verzinnen er wel wat op als de steenkool op is en het aardgas op is. Windmolens, zonnecellen, elektrische vrachtauto’s en graafmachines.
Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen.

  • Volgende discussie
#3 majava
  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Raymond Horstman

Steeph,
Ik heb zelf wat data onderzoek gedaan aan maximum en minimum temperaturen en krijg de indruk dat hier sprake lijkt te zijn van een exponentiële toename. Kan dit kloppen en hoe stel je dit vast? Wat zeggen de tijdreeksen van de temperatuur anomalieën hier over? De door mij gebruikte data komt van KNMI Climate explorer Era interim 1979. Er komen grote verschillen uit bij de extrapolaties tot 2050 voor de lineaire en de exponentiële reeksen. Is hier iets meer over bekend?

  • Vorige discussie