Wereldtemperatuur | Update augustus 2014

DATA - De update voor de maand augustus liet even op zich wachten. Dat kwam weer door Hadcrut. Die zijn van versie 4.2 naar 4.3 overgestapt.

Maar hier is dan toch weer de update in grafische vorm. Augustus 2014 neemt de tweede plek in qua warmste augustusmaanden sinds 1979.

wereldtemp_201408_475

Mocht u in bovenstaande een pauze zien, lees dit dan even.

En nee, geen optimisme vanuit de kant van wereldwijde CO2-productie. We zitten op het slechtste scenario. Nog steeds.

fig_07_NCC_Fuss1a_AR5scenarios_475

Dan nog een duidelijk verhaal over het effect van de stijgende zeespiegel op de Verenigde Staten.

Om af te sluiten met de recente constatering dat het 99,999% zeker is dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige opwarming van de aarde.

Het overzicht van de wereldwijde temperatuurafwijkingen is gebaseerd op de metingen van UAH MSU, RSS MSU, GISS, Hadcrut4, NCDC en JMA. We nemen daar maandelijks het gemiddelde van en bepalen ook nog het lopende gemiddelde over alle metingen van 36 maanden (drie jaar) , 132 maanden (elf jaar) en dertig jaar. Let op: het gaat hier om gemiddelde afwijkingen over meerdere reeksen met verschillende referentieperiodes. Getallen bieden dus alleen een indicatie van de trend.

 1. 1

  Bij de tweede grafiek over de verwachte toekomstige CO2-emissies wil ik even opmerken dat de twee bovenste curves volkomen onrealistisch zijn.
  Mijnbouwdeskundige David Rutledge heeft een schatting gemaakt van de winbare steenkoolreserves op aarde en daaruit geconcludeerd dat scenario’s RCP8.5 en RCP6 puur hypothetisch zijn.

  In 2013 bedroeg de mondiale menselijke CO2-uitstoot 35 miljard ton. Om scenario RCP6 uit te laten komen moet die uitstoot nog 70% stijgen, terwijl in grote delen van de wereld het gebruik van fossiele brandstoffen al afneemt.
  In RCP8.5 wordt een verdrievoudiging van het huidige verbruik van fossiele brandstoffen mogelijk geacht… helemaal van de zotte.

  Steeph, je zult wel een hoger doel hebben dat rechtvaardigt dat je compleet onrealistische emissiescenario’s voorspiegelt aan je lezers. Soit.
  Daarnaast is het je goed recht om recente ontwikkelingen die duiden op een lager gebruik van steenkool en aardolie compleet te negeren. Het is jouw weblog en je hoeft van mij geen ‘inconvenient’ nieuws te brengen.
  Ik heb het idee dat de vorige Sargasso-redactie wel openstond voor goed nieuws over de toekomstige CO2-uitstoot.

 2. 2

  Wow, van 0,37 naar 0,38.. eindelijk beweging. En wat geweldig toch dat de mens in staat is het klimaat te regelen. In de verre verre toekomst kan dat wel eens erg goed uitkomen, om een ijstijd te voorkomen bijvoorbeeld. En nog veel verder weg wordt de mensheid wellicht ooit eens gedwongen om te vertrekken van deze planeet en zal het de dampkring moeten aanpassen op een volgende planeet. De komende eeuw staan in het teken van vallen en opstaan. Al het begin is moeilijk. De eerste stap is CO2 concentratie onder controle zien te krijgen. De komende 1000 jaar gaan we steeds verder. We willen natuurlijk graag een deel van dat vreselijke ijs kwijt voor nieuw leven op Groenland en Antarctica. Maar de zeespiegel mag niet te snel stijgen en graag moet al dat zoete water uitregenen boven de woestijn. Best leuke uitdagingen lijkt mij zo.

 3. 4

  Om af te sluiten met de recente constatering dat het 99,999% zeker is dat de mens verantwoordelijk is voor de huidige opwarming van de aarde.

  Maar hoe waarschijnlijk is het dat de onderzoekers die deze ‘constatering’ hebben gedaan, hun sommetjes goed hebben uitgevoerd en op de juiste veronderstellingen hebben gebaseerd? Geen 99,999%, als je het mij vraagt. Maar dat is slechts een mening uiteraard (net als die 99,999% trouwens).

  En dan deze:

  No more pause: Warming will be non-stop from now on

  Dat klinkt nogal kras. Dus elke minuut van elk jaar zal overal warmer uitvallen dan elke minuut van het jaar ervoor? Nou, zo heet wordt de soep ook weer niet gegeten, lezen we even verderop:

  The implication is that we will get fewer hiatus periods, or hiatus periods that last for a shorter period

  De onderzoekers houden graag een slag om de arm, zo te zien. Met de grilligheid van de wereldwijde gemiddelde temperatuur is het namelijk bijna onmogelijk te zeggen wanneer de ene “hiatus period” eindigt en de volgende begint. En wat is een “korte” periode? Een van 5 jaar? Probeer in bovenstaande grafiek maar eens zo’n periode aan te wijzen…

  Zoals het echte wetenschappers betaamt, zou men op de proppen moeten komen met een stelling die gefalsificeerd kan worden. Dus zoiets als: over x jaar zal het y-jarig gemiddelde boven z graden liggen. Maar ik weet voor 99,999% zeker dat niemand zich daaraan waagt.

 4. 5

  @1: Dat mag je zeggen. Maar ieder jaar dat we wel op de bovenste lijn zitten, maakt het moeilijker om op de lagere scenario’s uit te komen.
  En verder verbaast het mij hoe goed de mens in staat is toch tientallen varianten te vinden om nog meer fossiel uit de aarde te persen.

 5. 6

  @5: de olieprijs daalt, de steenkoolprijs daalt nog harder. De oliemaatschappijen gaan geen “tientallen verliesgevende varianten” uitproberen om de moeilijk winbare olie uit de aarde te persen.

  Total en Statoil hebben hun teerzandolie-projecten op de lange baan geschoven. Dat betekent dat er komende jaren minder olie gewonnen zal worden dan het IPCC verwacht. Waarom schrijf je niet over deze positieve ontwikkeling?

  China importeert dit jaar minder steenkool dan vorig jaar en mogelijk stijgt de CO2-uitstoot van China (de grootste van de wereld) dit jaar niet eens. Waarom deel je dit goede nieuws niet met de Sargasso-lezers?
  Hebben ze geen recht op een eerlijk verhaal?

 6. 7

  @6: Het wordt een eerlijk verhaal wanneer aantoonbaar is dat alle losse positieve ontwikkelingen samen ervoor zorgen dat er geen stijging meer is in de jaarlijks CO2 productie of zelfs een daling.
  En ik zie dat nog niet en kan dus ook niet gaan staan juichen.

  (even los van het feit dat bepaalde positieve ontwikkelingen, mits significant, hier wel degelijk een plek krijgen)

 7. 8

  @Steeph: zolang d’r geen initiatieven worden ontplooid om CO2 *terug te winnen* uit de atmosfeer is alles kansloos. Hans wedt met z’n wollen truien en maatschappijafbraak op het verkeerde paard; de tijd dat je met ‘zullen we geen vervuiling meer produceren en bidden op natuurlijke afbraak’ kon overleven is voorbij. We zullen over niet al te lange termijn plannen moeten gaan maken om gigantische hoeveelheden CO2 op te slaan. Al die verbrande barrels olie en steenkool moeten op de een of andere manier terug de grond in. Geen idee hoe.

 8. 14

  Wat ik vreemd vind is dat er nooit gekeken wordt naar het veranderen van de polen. Wanneer polen veranderen ontstaan er zwakke plekken in onze ozonlaag doordat het magnetisch veld zwakker wordt.
  Er wordt nu al geconstateerd dat de polen langzaam draaien en dat er boven zuid Amerika al duidelijk meer (zonne)straling de atmosfeer binnenkomt en daar de aarde meer opwarmt.

 9. 15

  @7:

  alle losse positieve ontwikkelingen samen ervoor zorgen dat er geen stijging meer is in de jaarlijks CO2 productie of zelfs een daling.

  Misschien gebeurt dat over een jaar of 3 al. Maar (m.i.) zeker voor 2020. Als Sargasso dan nog bestaat, zal ik graag een I-told-you-so-in-2014-verhaaltje schrijven.

 10. 16

  @8:

  Al die verbrande barrels olie en steenkool moeten op de een of andere manier terug de grond in. Geen idee hoe.

  Hoe zijn die barrels olie en steenkool ooit in die afzettingsgesteenten terecht gekomen, gronk?

  Het zal miljoenen jaren duren, maar het zal opnieuw gebeuren. Algen en planten halen CO2 uit de atmosfeer en maken daar biomassa van. Vroeger of later belandt die biomassa op de zeebodem of in een moeras. (Veen is in principe de voorloper van aardolie en steenkool). Dat proces is nu al aan de gang, over de hele wereld. Je kunt dat niet tegenhouden.

 11. 17

  @16: Hans, lees eens wat er staat. Het gaat er niet om dat ‘dat proces al aan de gang is’. We hebben domweg de tijd niet om een paar miljoen jaar te wachten. Sim-pel. In de tijd dat het duurt om op natuurlijke wijze nieuwe olie- en gasvelden aan te leggen (en de CO2 uit de lucht te halen) kun je Rome ruwweg 10.000x vernietigen en herbouwen. Maar dan moeten er wel nog mensen zijn.

 12. 18

  @17:

  We hebben domweg de tijd niet om een paar miljoen jaar te wachten.

  Hoe weet je dat?
  Waarom ben je zo bang, dat we geen tijd genoeg hebben, gronk?
  Is onze tijd aan het opraken?
  Is er een limiet aan de tijd?
  Ik weet dat ik nog maar 20 jaar te leven heb. Maar de tijd gaat gewoon door als ik dood ben.

  Maar dan moeten er wel nog mensen zijn.

  Waarom moet dat, gronk?
  De aarde heeft al miljarden jaren rondgedraaid zonder mensen.
  En over een paar miljard jaar zal de aarde, met of zonder mensen verdwijnen in de zon.
  Maak je niet zoveel zorgen maar geniet van de tijd, die je gegeven is.

 13. 20

  @19: de mens is het enige dier, dat beseft dat het zal sterven, DrBanner. Dat is een loodzware kennis waar je mee zal moeten leren leven. Misschien is dat wel de reden waarom mijn moeder mij op de wereld heeft gezet: leren leven met de kennis over je eigen sterfelijkheid.

  Sinds de jaren 60 weet de mensheid ook dat de planeet aarde over een paar miljard jaar zal verdwijnen. De mens is niet alleen als individu, maar ook als soort sterfelijk. Ook met die kennis moeten we leren leven.
  Ik kies ervoor om mijn sterfelijkheid en de van de mensheid te accepteren. Je kunt mij niet meer bangmaken met de dood en zelfs niet meer met het einde der tijden.

  Als jij en gronk wel bang willen blijven voor de dood en de apocalyps, prima. Maar ga die angst niet aan andere mensen opdringen.

 14. 21

  @6: De olieprijzen dalen sinds het moment dat IS (Of Daesch) olie verkoopt. Pervers en cynisch, dat wel maar valt er iets anders te verwachten van zwaar aan olie verslaafde landen?

 15. 23

  @20: Je relativeert alles weg met het gegeven dat de tijd wel doorgaat. Doe wat aan jezelf, dan gaat de tijd ook door en hebben wij een probleem minder.

  Jouw redenatie leidt tot een explosief gebruik van alles wat er is. Dan zijn we ook snel klaar, is de olie op, de aarde te heet en zijn er geen mensen meer. Makkelijk zat, einde verhaal, geen probleem.

  Inderdaad: geen probleem, geen angst, geen denken, geen mens.

  Dat is ook een vorm van domheid die jij hier presenteert.

 16. 24

  @23:

  Jouw redenatie leidt tot een explosief gebruik van alles wat er is. Dan zijn we ook snel klaar, is de olie op, de aarde te heet en zijn er geen mensen meer. Makkelijk zat, einde verhaal, geen probleem.

  Dat denk jij, de na-ons-de-zonvloed-mentaliteit.

  In de praktijk probeer ik juist mijn energieverbruik en ecologische voetafdruk kleiner te maken.

  Doe wat aan jezelf, dan gaat de tijd ook door en hebben wij een probleem minder.

  Dit getuigt van een zeer kortzichtige mentaliteit: ik ben kennelijk een probleem dat jouw ruimte en jouw deel van de wereld inpikt.

  Je mag je eigen keuzes maken, zuiver. Sta mij toe dat ik dat ook doe.