Wereld ‘ernstig’ onvoorbereid op effecten van klimaatcrisis

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

NIEUWS - Volgens een nieuw rapport van de Global Center on Adaptation is de wereld niet voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. In het voorwoord stellen de opstellers van het rapport, waaronder Ban Ki-moon en Bill Gates:

the climate crisis is here, now: wildfires ravage fragile habitats, city taps run dry, droughts scorch the land, and floods destroy people’s homes and livelihoods.

Klimaatverandering is volgens de opstellers van het rapport een van de grootste bedreigingen voor de mensheid, met verstrekkende en verwoestende effecten op mensen, het milieu en de economie. Klimaatverandering heeft effect op alle regio’s van de wereld en alle delen van de samenleving. Degene die het minst hebben bijgedragen aan het probleem – vooral degene die in arme en kwetsbare gebieden leven – lopen de grootste risico’s. En de risico’s nemen toe:

Climate change is upon us, and its impacts are getting more severe with each passing year. Global actions to slow climate change are promising but insufficient. We must invest in a massive effort to adapt to conditions that are now inevitable: higher temperatures, rising seas, fiercer storms, more unpredictable rainfall, and more acidic oceans.

Zonder adaptatie zorgt klimaatverandering voor een verlies van 30% van de groei van agrarische productie tot 2050. De 500 miljoen kleinste boeren in de wereld zullen hierdoor het hardst geraakt worden. Het aantal mensen met tenminste een maand per jaar gebrek aan water stijgt van 3,6 miljard nu naar 5 miljard in 2050. De stijgende zeespiegel en grotere stormvloeden hebben effect op honderden miljoenen mensen die in kustgebieden leven. Met een totale kostenpost van $1 triljoen dollar in 2050. Op de kortere termijn zorgt klimaatverandering ervoor dat meer dan 100 miljoen mensen in ontwikkelingslanden in 2030 onder de armoedegrens belanden.

De gevolgen van klimaatverandering beperken zich niet tot ontwikkelingslanden. Ook in Nederland zijn er gevolgen, zo hebben schippers voor het tweede jaar op rij te maken met beperkingen op de rivieren en waarschuwen drinkwaterbedrijven dat de Maas door de droogte steeds kwetsbaarder wordt als drinkwatervoorziening voor Zeeland en Zuid-Holland.

Drievoudig dividend van klimaatadaptatie

De opstellers van het rapport zien drie voordelen van adaptatiemaatregelen. Op de eerste plaats het voorkomen en beperken van toekomstige kosten. Het tweede voordeel betreft de economische voordelen van het verminderen van risico’s, het verhogen van productiviteit en innovatie als gevolg van klimaatadaptatie. Op de derde plaats zijn er voordelen voor mens en milieu. De opbrengsten van deze maatregelen wegen op tegen de kosten.

Er zijn volgens het rapport grote veranderingen nodig op het gebied van voedselproductie, watermanagement en natuur, stedenbouw en infrastructuur, bescherming tegen natuurrampen en financiering van klimaatadaptatie. Op de website zijn diverse voorbeelden van oplossingen te vinden, bijvoorbeeld hoe Los Angeles hittestress probeert tegen te gaan en hoe boeren op eilanden met behulp van nieuwe technieken geholpen worden om zich beter voor te bereiden op extreme weersomstandigheden.

Adaptatie of mitigatie?

Klimaatadaptatiebeleid kan niet gezien kan worden als vervanging van beleid en maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, zoals CO2 en methaan. Klimaatadaptatie is een broodnodige aanvulling op beleid dat zich richt op het terugdringen van door mensen veroorzaakte uitstoot van broeikasgassen (klimaatmitigatie).

De kosten van klimaatverandering voor mensen en economie zijn duidelijk. De vraag is hoe de wereld zal reageren: gaan we verder uitstellen en meer betalen, of plannen we vooruit en voorkomen we de ergste kosten?

Het grootste obstakel voor voldoende klimaatadaptatie is volgens de opstellers van het rapport (politiek) leiderschap om mensen uit hun collectieve slaap te laten ontwaken. Er is een grote omslag nodig in het begrip van de gevaren van wereldwijde opwarming en in de wijze waarop oplossingen worden georganiseerd en gefinancierd. Daarin verschilt het probleem voor klimaatadaptatiebeleid dan weer niet van klimaatmitigatiebeleid.

Reacties (20)

#1 Hermie

Tja, wat is de waarde van dit soort voorspellingen. Ik heb werkelijk geen idee. Maar adaptatie ligt hoe dan ook voor de hand.

” Zonder adaptatie zorgt klimaatverandering voor een verlies van 30% van de groei van agrarische productie tot 2050. ” Geen idee, maar de mogelijkheden van adaptatie zijn gelukkig erg groot.

Zeker is dat de meest kwetsbaren het meest geraakt worden. De oplossing ligt dan ook voor handen: Verhoog de weerbaarheid.

En dan hebben we nog de zoetwatertekorten die hoogst waarschijnlijk gaan oplopen. Of die tekorten nu door klimaatverandering of door toenemende vraag worden veroorzaakt, ook hier is hoe dan ook adaptatie noodzaak.

 • Volgende discussie
#2 Joop

Goed zo, laat het maar gebeuren. Ernstig onvoorbereid, dat klinkt als al die ambtelijke rapporten waar niets mee wordt gedaan.

Vroeger werd alles door een marxistische bril gekeken en beoordeeld, nu hebben we een opwarming, waar we ons heerlijk druk over kunnen maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Hans Verbeek

Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat het doel van dit soort rapporten is dat de mensheid afkickt van fossiele brandstoffen. We weten al sinds mensenheugenis dat de voorraad fossiele brandstoffen beperkt is en dat we sowieso moeten gaan afkicken.
There is only so much oil in the earth
https://www.youtube.com/watch?v=VHuU-7N_lx8

De wereld is overigens totaal onvoorbereid op het afkicken van fossiele brandstoffen.

@1:

Geen idee, maar de mogelijkheden van adaptatie zijn gelukkig erg groot.

Inderdaad, de kleine boeren kunnen juist heel goed inspelen op veranderende omstandigheden. Ik denk dat de gevolgen voor en van de industriële landbouw veel ingrijpender zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Bismarck

Veel Louiskes quatorze hier vandaag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Karin van der Stoop

@4: Intrigerend. Ik ben best goed in associëren maar deze zie ik niet helemaal. Of helemaal niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joop

@5.

Als ik dat zo neer had gezet vond je het verwarrend.

Bismarck is gewoon neerbuigend tegenover meningen die hem niet aanstaan. Zelfs als hij bewezen ongelijk heeft zal hij dat niet toegeven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@5: Voor mij ademen #1-3 toch wel een behoorlijk “het zal aan mij wel voorbijgaan” gehalte uit (#2 zelfs een totaal I don’t care). Of zoals Louis XIV zei: Après moi, le deluge.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Hermie

@7: Het onderwerp is adaptatie en een vooruitblik naar 2050. Het effect van mitigatie is dan nog niet zichtbaar. We moeten het hoe dan ook doen met adaptatie. Ik zie geen reden om daar pessimistisch over te zijn. doemdenkers zullen het vast anders zien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Karin van der Stoop

@7: O is die van hem? Wissik nie, weer wat geleerd.

@6 Och ja, zo ken ik er wel meer. Ik heb zelf over het algemeen ook geen goed woord over voor meningen waar ik het niet mee eens ben.
Maar als je die opmerking op dezelfde manier gebracht had was de reactie waarschijnlijk ook hetzelfde geweest.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Hans Custers

@8

2050. Het effect van mitigatie is dan nog niet zichtbaar

Waar haal je dat nou weer vandaan? Natuurlijk heeft de CO2 die de komende 30 jaar niet wordt uitgestoten (of de afgelopen 30 jaar niet is uitgestoten) door mitigatie-maatregelen invloed op het klimaat in 2050. Dat de invloed daarna nog een tijd doorgaat (effect op opwarming van oceanen of smelten van ijskappen bijvoorbeeld) wil helemaal niet zeggen dat er dan nog helemaal niks van te merken is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Hermie

@10: 2050 is al over dertig jaar. Wat zal de verlaging door reductie in globale temperatuur dan zijn? 0.01 graad? 0,03 graden? Ik weet het niet, maar ik dacht dat de stabilisatie in temperatuur pas echt zichtbaar wordt na 2050…. Toch? Van welk scenario ga je uit?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Hans Custers

@11

Wat zal de verlaging door reductie in globale temperatuur dan zijn?

Als ik naar deze grafiek uit het laatste IPCC-rapport kijk is het verschil tussen het hoogste en en laagste emissiescenario in 2050 meer dan aan halve graad.

Van welk scenario ga je uit?

Ik ga niet uit van een scenario. Ik constateer alleen dat mitigatie wel degelijk een significant effect kan hebben op de temperatuur in 2050.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hermie

@12: Ja, precies.

Als we naar de grafiek uit het laatste IPCC-rapport kijken is het verschil tussen het hoogste en en laagste emissiescenario in 2050 meer dan aan halve graad. Ik zie het hoogste (gelukkig) nog niet zo snel gebeuren maar het laagste helaas ook niet. Ik zie geen reden om heel erg optimistisch te zijn over de uitstoot reductie. Indien landen zich aan de huidige afspraken houden zou dat ons onder de 3 graden kunnen brengen.

Waar het op neer komt dat we voor 2050 nog niet of nauwelijks stabilisatie van temperatuur kunnen verwachten. Zelfs bij RCP2.6 is de verwachting dat stabilisatie pas vanaf 2050 mogelijk zal zijn. Tot 2050 zal dus altijd aanpassing op de veranderingen noodzakelijk blijven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hans Custers

@13

Je redenering komt neer op: als er niet veel gebeurt om emissies te verminderen zal dat amper invloed hebben op de temperatuur in 2050. Dat is de eerste open deur die je intrapt.

En het klimaat verandert al en dat zal nog wel een tijdje doorgaan. Aanpassing is dus inderdaad noodzakelijk. Geen zinnig mens beweert het tegendeel. De tweede open deur.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Hermie

@14: Nee, dat is mijn redenering niet. De projectie laat zien dat zelfs in een zeer positief scenario van RCP2.6 de temperatuur pas na 2050 stabiliseert. We hebben het nu over het effect van CO2 reductie VOOR 2050. Dat effect is voor 2050 niet of nauwelijks zichtbaar in de temperatuur. Ook als we de temperatuur onder de kunnen 1,5 graden houden, wat op dit moment zeer onwaarschijnlijk lijkt, moeten we aannemen dat de temperatuur nog een halve graad gaat stijgen. Gemiddeld. Ook in het meest gunstige geval is adaptatie noodzakelijk.

Vervolgens heb ik mijn verwachting uitgesproken. Ik zie geen reden om optimistisch te zijn over het succes van mitigatie op de korte termijn. Maar wie graag optimistisch hierover wil zijn? Dat mag.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Hans Custers

@15

Je kunt eindeloos spelletjes blijven spelen, maar die IPCC-grafiek laat gewoon zien dat het verschil tussen helemaal geen mitigatie en heel veel mitigatie meer dan een halve graad is in 2050. Dat het effect in 2050 niet zichtbaar is, zoals je in #8 beweert is dus onzin.

En, nogmaals, geen zinnig mens ontkent dat adaptatie hoe dan ook nodig is. Waarom blijf je die open deur steeds weer intrappen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Hermie

@16: Nee, ik speel geen spelletjes. De IPCC-grafiek laat inderdaad gewoon zien dat het verschil tussen helemaal geen mitigatie en heel veel mitigatie meer dan een halve graad is in 2050.

Het onderwerp is adaptatie. Inderdaad ontkent niemand dat adaptatie niet nodig is. Tot 2050 is in alle gevallen adaptatie nodig. Volgens mij zijn we het toch helemaal eens Hans? Welk misverstand wil je verder nog uit de wereld helpen? Misschien moet je eens rustig lezen en het op je in laten werken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Hans Verbeek

@7: er is nog enige discussie over de oorsprong van het citaat.
Misschien was het Louis Quinze, maar waarschijnlijk niet Louis Quatorze.
https://en.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%A8s_nous_le_d%C3%A9luge

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Krekel

@18: Volgens mij was het Lamech.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Hans Verbeek

@19: die zal geen Frans gesproken hebben :-D

 • Vorige discussie