Wel of geen Europese belastingen?

Dit is een nieuwe gastbijdrage van Paul Teule.

Gisteren zei Eurocommissaris voor Begroting Janusz Lewandowski tegen een Duitse journalist dat de Europese Commissie in september met plannen komt om ‘eigen’ inkomsten te verkrijgen. Plannen die toch al op de tekentafel liggen, een vliegtax, een bankentax, maar ook de te veilen emissierechten, zouden volgens Lewandowski het best direct naar de EU kas kunnen vloeien. Dan kunnen de nationale bijdragen omlaag, is de eigenaardige redenering.

Volgens Lewandowski zouden de Europeanen van het eerste uur, bij het opstellen van het Verdrag van Rome, een EU voor ogen hebben gehad die haar eigen broek ophoudt. Maar in de afgelopen twintig jaar zijn de bijdragen van de lidstaten van 11% naar 76% gegroeid (de EU int verder nog douane- en landbouwrechten). De nationale (netto)bijdragen zijn altijd controversieel, het terughalen van geld is vaak een heldendaad (denk aan Thatcher en Zalm). Bijna alle lidstaten worstelen met hun begroting en de Eurocommissaris hoopt dat hij op deze ‘Sparzwänge’ mee kan meeliften.

Maar los van het feit dat het voor de nationale begroting weinig uitmaakt of je nu inkomsten van bv. een bankentax misloopt, of geen ‘teruggave’ krijgt, de grote angst voor de Europese Superstaat doemt natuurlijk weer op. Want, aldus NRC, “wie voor zichzelf belasting heft, is soeverein.” Duitsers en Britten hebben gisteren meteen de proefballon doorgeprikt. Ook CDA-ers en VVD-ers zien er niets in. De Oostenrijkers zijn wel vóór.

Ik twijfel. Ik begrijp een ‘eurorealist’ als Derk Jan Eppink die vindt dat Europeanen teveel vervreemd zijn van de machtige EU-bureaucratie om haar van eigen inkomsten te voorzien. Maar ik snap ‘eurofiel’ Guy Verhofstadt ook, die meent dat burgers zo juist beter betrokken worden bij de Europese besluitvorming. Is het nu no taxation without representation of juist andersom?

 1. 1

  Die Douanebelastingen/importheffingen moeten toch wel wat opleveren. Ik herinner me nog een paar jaar terug een prijs te hebben gewonnen in China. Helaas was de verzender zo zorgvuldig geweest de waarde op het pakket te vermelden (op $100 ietwat hoog ingeschat), waarna ik het pakket alleen in ontvangst mocht nemen na 25 euro te betalen.

 2. 4

  Euh… dat de EU graag haar inkomstenbronnen wat diversificeert is helemaal geen gekke redenering…

  Kan ze eens wat meer een supranationaal orgaan gaan wezen ipv veroordeelt te zijn tot de politieke variant van het eurovisiesongfestival, waar het immers ook om paaien paaien paaien van landen gaat.

  Of het politieke klimaat er naar is???

 3. 5

  Tegen. Ik denk dat met meer inkomsten de EU vanzelf meer taken op zich gaat nemen. Dat is niet perse goed of slecht (dat hangt van de specifieke taak af) maar wel ondemocratisch en slecht voor de Europese integratie op langere termijn.

  @KJ: Alternatieve belastingen lossen het probleem van de disproportionele bijdrage niet op. Een CO2 tax valt relatief zwaar op Duitsland, een bankentax relatief zwaar op ons, etc.

 4. 8

  Ik vind het prima als men in Europa belasting gaat innen, mits er tegelijkertijd zinloze uitgaven stop worden gezet en er (direct of via de gekozen landsregeringen) meer verantwoording en inspraak wordt gegeven. Je kan niet meer geld van Europese burgers eisen terwijl je nog steeds iedere maand het hele circus naar Straatsburg verhuisd. Dat is verkwisting die naar niet-Franse kiezers op geen enkele manier goed te praten is. Daarnaast is voor de meeste burgers het hele Europese systeem zo ondoorzichtig als de pest. We kiezen een Europarlement, maar hebben geen idee wat ze nou eigenlijk doen, wie hun beslissingen uiteindelijk uitvoeren en wie er voor grove fouten en schandalen daarin verantwoordelijk is.

  Hmmm, ik denk dat ik dus voor de ‘no taxation without representation’ ga.

 5. 9

  #7
  Neem bijvoorbeeld de landbouwsubsidies die ervoor zorgen dat Afrikaanse boeren hun producten niet kunnen exporteren naar de EU. Gevolg: een gigantische toestroom van illegale immigranten die thuis in hun eigen land geen brood kunnen verdienen.

 6. 11

  @Tjerk; Volgens mij had het ook iets te maken met de corrupte psychopate dictators ter plaatse, maar laat dat je vooral niet van de wijs brengen dat het Westen de verantwoordelijkheid heeft voor iedereen.

 7. 12

  @9,

  Nouja, dat zegt weinig over over de toegevoegde waarde (of effectifeit van de EU) van de EU,… en als het al een argument zou zijn dat steek hield dan was het inductief..

  Edit: Oh… beetje dubbelop met @10 en @11

 8. 13

  #10
  Wat maakt de EU mogelijk wat nationale overheden onderling niet kunnen afspreken?

  #11
  Die vluchten meestal naar andere Afrikaanse landen (zie Zimbabwe/Zuid-Afrika bijvoorbeeld) Mijn punt alleen is dat het beleid van de EU (al jarenlang) perverse uitwerkingen heeft op de rest van de wereld – al die personen verbonden met de EU kunnen toch niet doen alsof er niks aan de hand is, en dat we de EU maar met respect moeten behandelen?

 9. 15

  Slecht idee. Net trouwens als belastingheffing door de waterschappen en de provincies. De democratische controle op de hoogte van de belastingen en de effectiviteit van de bestedingen is bij deze organen erg laag. Zolang dat niet goed geregeld is, moet je hen deze macht niet geven.

 10. 16

  #14
  Zoals vastgelegd door GATT? De huidige begroting van de WTO is ‘slechts’ 140 miljoen euro, met een Nederlandse bijdrage van zo’n 4,5 miljoen euro…

 11. 17

  Niet zoals GATT smart ass. GATT is een uniforme verlaging van tarieven voor bepaalde industriele en landbouwproducten. Het is MIJLENVER verwijderd van de Gemeenschappelijke Markt die wij hebben in Europa.

  Doe niet stoer jonguh.

 12. 18

  @17: toch kun je best verregaande afspraken over vrijhandel (en vrij verkeer van mensen) maken zonder grote supranationale organisatie erboven op. De oude Benelux bijvoorbeeld (ok, er is een Beneluxparlement maar gelukkig weet niemand dat).

 13. 19

  Maar het moet wel een organisatie zijn die nationale staten in hun soevereiniteit kan aantasten, in het algemeen. Zie de staal-oorlog tussen de V.S. en de EU van 2004/2005. Beide vooraanstaande leden van WTO-GATT. Zonder dwang is de prikkel om te zeggen “vrijhandel voor onze bedrijven, niet voor die van jullie” te groot.