Weinig ‘groepsunanimiteit’ in Tweede Kamer

Foto: Schermafbeelding videostream Tweede Kamer stemmingen moties 18 maart 2020

COLUMN - We houden wel vaker de stemmingen in de Tweede Kamer tegen het licht. Met hulde aan de griffie van de Tweede Kamer, die zoals altijd bijzonder snel de verslagen van de plenaire vergaderingen  op de website heeft staan, plukken we een paar stemmingsuitslagen uit de plenaire vergadering van gisteren.

Met bijzondere aandacht voor ‘stemmingen overige moties Ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 3 juni 2021’, gisteren in stemming gebracht. Deze keer om ook eens te kijken in hoeverre de Tweede Kamerfracties volgens ‘de wil van het volk’ stemmen.

De methode is even simpel als oppervlakkig en dus geen wetenschappelijk verantwoord onderzoekje. Het is hooguit een indicatie. We nemen het aantal stemmen dat de partijen in de Tweede Kamer hebben gekregen bij de verkiezingen van maart dit jaar. Er mag immers van uit worden gegaan dat de fracties namens hun kiezers spreken?

Welke fracties zien ze vliegen en welke niet?

Hoe stemden de fracties over de motie Paternotte c.s. die pleit om vliegverboden te heroverwegen voor landen waar zorgwekkende varianten heersen?

De motie is aangenomen. VVD, PVV, FvD en Groep Haga waren tegen. Er waren dus 14 fracties voor en 4 tegen. In zetels uitgedrukt: 91 zetels voor, 59 tegen.
De voorstemmers vertegenwoordigen 6.496.157 kiezers, de tegenstemmers spraken namens 3.926.695 kiezers.

9 miljoen terugvorderen

De motie Wilders over de overeenkomst van de heer Van Lienden met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen laten vernietigen wegens bedrog op grond van artikel 3:44 BW en het betaalde bedrag terug te vorderen.

De motie werd verworpen want kreeg alleen de steun van SP, BIJ1, DENK, PvdA,  PvdD, Fractie Den Haan, BBB en PVV.
Er waren dus 8 fracties voor en 10 tegen (In zetels: 47 zetels voor en 103 tegen).
De voorstemmers zitten dankzij 3.254.291 kiezers in de Tweede Kamer. De tegenstemmers zijn door 7.168,561 kiezers op het pluche gehesen.

Uitbreiding intensive care

Een andere motie van de PVV pleitte voor forse uitbreiding van het aantal ic-bedden, intensivisten en ic-verpleegkundigen. Ook die motie werd verworpen.
VVD, D66, CDA, CU en Fractie Den Haan waren tegen. Ofwel: 13 partijen voor en 5 tegen. In zetels: 71 voor en 79 tegen. Een verschil van slechts 164.286 kiezers (tegen 5.293.569, voor 5.129.283).

Helaas geen actuele publiekspeilingen over deze onderwerpen kunnen vinden, dus deze uitslagen zijn niet te vergelijken met wat ‘het volk’ momenteel denkt over deze zaken.

Zwakke groepsunanimiteit

We mogen er wel van uit gaan dat een meerderheid van de burgers het eens is met hun volksvertegenwoordigers die unaniem stemden vóór de motie Westerveld c.s. die stelt dat ‘onder geen enkele omstandigheid fysiek en verbaal geweld tegen journalisten en wetenschappers toelaatbaar is.

Die ‘groepsunanimiteit’ werd overigens haalbaar door de oorspronkelijke motie af te zwakken. In eerste instantie eindigde de motie met

verzoekt de regering, om in goed overleg met betrokken diensten maatregelen te treffen om de opsporing van bedreigingen en doxing tegen journalisten en wetenschappers en de mogelijkheden tot vervolging van bedreigers te optimaliseren, en de Kamer hierover te informeren

Maar deze passage werd gisteren er uitgehaald. Jammer, maar fijn dat we het nog ergens eens over kunnen zijn.

Reacties (3)

#1 Bookie

Fijn dat er unanimiteit is over een overbodige motie. Een motie die in feite (onbedoeld) zegt dat als een journalist, of wetenschapper (buiten functie) de initiator is zelfverdediging geen optie is.

  • Volgende discussie
#2 okto

Wat een flauwekulmotie, die laatste. Wat betekent dit nou, dat dit aangenomen is? Dat fysiek en verbaal geweld tegen andere beroepsgroepen wel onder bepaalde omstandigheden toelaatbaar is? Dat suggereert het namelijk.
Omdat het dit suggereert, moeten de indieners dus ook maar snel met een hele waslijst aan moties komen, eentje voor elk willekeurig paar aan beroepsgroepen:
* een motie dat fysiek en verbaal geweld tegen politici en prostituees onder geen enkele omstandigheid toelaatbaar is.
* een motie dat fysiek en verbaal geweld tegen bakkers en fietsenmakers onder geen enkele omstandigheid toelaatbaar is.
* een motie dat fysiek en verbaal geweld tegen accountants en metaalbewerkers onder geen enkele omstandigheid toelaatbaar is.
etc etc etc.

Diep triest dat deze partijen tijd verspillen met zulk soort overbodige onzinmoties. Ik lees dat het ingediend is door SP, GL, PvdA, Bijeen en Volt. Ik zou toch serieus gaan overwegen om de volgende keer op een partij te stemmen die het lef heeft om TEGEN zulk soort onzinnige moties te stemmen puur omdat de motie onzinnig is.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#2.1 Co Stuifbergen - Reactie op #2

Ik denk: had dan die oorspronkelijke motie in stemming gebracht.

Dan hadden de kiezers kunnen zien welke partijen werkelijk geweld tegen journalisten e.d. afkeuren.