Weekendquote | Kernwapenvrije wereld

“In Prague, I will lay out an agenda to seek the goal of a world without nuclear weapons.. ..We can’t reduce the threat of a nuclear weapon going off unless those that possess the most nuclear weapons, the United States and Russia, take serious steps to reduce our stockpiles” (Guardian)

Yes We Can? Or Can’t We? Barack Obama pleitte vrijdag tijdens een ontmoeting met jongeren in Straatsburg voor een kernwapenvrije wereld. Nu hebben staatslieden wel vaker de neiging om tegenover een publiek van jongeren meer bevlogen en ambitieuzere stellingen in te nemen dan tegenover een publiek dat werkelijk wat te zeggen heeft. Toch gaat Obama aanstaande zondag bij een beraad met EU-landen in Praag een vergaand voorstel uiteen zetten om te komen tot een wereld zonder kernwapens (Telegraf). Maar is het wel reëel om te denken dat de mensheid ooit nog afkomt van kernwapens? Chemische wapens, landmijnen en clusterbommen willen we ook niet meer, maar wie heeft daarvan nog steeds de grootste voorraden? Juist, They Can and They Just Do It.

 1. 1

  Nobel streven, hopelijk wordt dit werkelijkheid. Landen vechten elkaar al financieel de tent uit, daar hebben ze geen clusterbommen/nukes voor nodig, wel de clusterF#$k to the poor house

 2. 3

  Het aantal kernwapens is beperkt, het arsenaal is goed in kaart gebracht en het aantal landen aan de tafel op twee handen te tellen. Dus ja, het zou te doen moeten zijn als de politieke wil er is.

  Obama is tot nu toe iemand die probeert te doen wat hij zegt.

  Het idee is ongeveer als volgt: eerst Rusland en de VS afspraken laten maken om het arsenaal drastisch te verminderen; dan de overige kernmachten erbij betrekken, uiteindelijk inclusief Israel, en harde afspraken maken met de rest van de wereld over kernenergie.

 3. 5

  @vanderF: Je schetst een vals dilemma.

  Om tot een kernwapenvrije wereld te komen, zal Israël eerst officieel het bezit van kernwapens moeten erkennen. Zonder deze erkenning lijkt het me onwaarschijnlijk dat Israël bewogen kan worden te werken aan een vermindering van het aantal kernwapens.

  Daarnaast zullen India en Pakistan tot een akkoord moeten komen. Zolang India en Pakistan in conflict leven met elkaar, zal het moeilijk zijn deze landen ertoe te bewegen hun bezit van kernwapens af te bouwen.

  Het zou wel een goede eerste stap zijn als de VS beginnen met het verkleinen van hun kernwapenarsenaal. Op die manier kan de VS een geloofwaardigere rol spelen als het andere landen oproept af te zien van nucleaire ambities.

 4. 7

  11:11 op 4/4 – betekent dat wat?

  De vraag is of het reëel is of niet en wat de drijfveren zijn. #2 zegt: begin maar met de landmijnen. Ik denk dat hem nu juist de bottleneck zit in waarom landmijnen zo populair – vergeef me de term – zijn. En dat zijn de kosten. De landmijn is bewapening van het ‘poor man’s army’.

  De VS is in financiële moeilijkheden. De reden zou dus wel eens geld kunnen zijn. En die reden ligt ongetwijfeld bij meer landen. Geld vrij maken voor andere dingen.

  Doet me denken aan Chuchill die na (of was het voor?) WOII aan de VS liet weten dat de UK zo goed als failliet was en dat die echt niet weer de leiding van een grote oorlog kon nemen. Iets dergelijks speelt wellicht nu weer.

  Of het Obama lukt is een tweede.

  In elk geval zal idealisme niet ten grondslag liggen aan dit soort uitspraken. Daarvoor zijn de belangen veel te groot. En los daarvan: idealisme zal voor een president van de VS niet echt een grondslag zijn. Op zijn hoogst een bron van ideeën (ok,ok… wat noem je grondslag? Geen drijfveer iig).

 5. 9

  Of wanneer overheden besluiten er power plants van te maken om zo minder te lijden aan olie (vet) zucht. Onwaarschijnlijk, ik weet het. Weet iemand hoeveel megawatt/h er aan splijtstof in al die kernkoppen zit?

 6. 10

  Een wereld zonder kernwapens lijkt me echt een nachtmerrie, dat betekent namelijk dat iedereen die erin slaagt kernwapens te ontwikkelen ze kan gebruiken zonder bang te zijn dat er teruggeslagen zal worden.

 7. 12

  Chemische wapens, landmijnen en clusterbommen willen we ook niet meer, maar wie heeft daarvan nog steeds de grootste voorraden? Juist, They Can and They Just Do It.

  Wat een blaat. Het is niet alsof hypocrieten geen goed kunnen doen. Anders kan je milieuactivitisten die twee jaar op vakantie gaan (ik kijk jou aan Carlos) ook niet meer serieusnemen. Dat de V.S. veel wapentuig heeft wil niks zeggen over de oprechtheid van Obama’s voornemen de proliferatie van kernwapens tegen te gaan.

 8. 13

  Het is misschien een licht politiek incorrecte gedachte, maar ik denk dat de meeste mensen die oproepen tot het afschaffen van kernwapens er op een vrij dogmatische manier maar van uitgaan dat de wereld daar automatisch beter van zal worden.

  Natuurlijk is de verwoesting die is aangericht in Hiroshima en Nagasaki onbeschrijfelijk, en het is een bizar idee dat rationele mensen in staat zijn om op zo’n gruwelijke wijze 220.000 mensenlevens te verpulveren. Maar het kan toch niemand ontgaan zijn dat de periode sinds 9 Augustus 1945, tot dusver verreweg de meest vreedzame is uit het menselijk bestaan?

  Toegegeven, het is makkelijk om dit in retrospectief te zeggen, en het heeft er sindsdien soms om gespannen, maar tot aan het einde van de Tweede Wereld-oorlog – en het begin van het Atoom-tijdperk – was oorlog de regel en vrede de uitzondering. Dat is nu niet meer zo.

 9. 14

  @13: Verschil is dat nu niet 5 maar 15 a 25 landen wellicht de bom hebben. Obama is niet voor het afschaffen van het eigen arsenaal (vermoeddelijk) maar voor non-proliferatie. Hoe kan je daar nu tegen zijn? Jouw balance of power argument werkt niet als iedereen een atoomwapen heeft.

  Niet elke ‘politiek incorrecte’ gedachte is een diep en vernieuwend inzicht.

 10. 15

  Maar het kan toch niemand ontgaan zijn dat de periode sinds 9 Augustus 1945, tot dusver verreweg de meest vreedzame is uit het menselijk bestaan?
  Hoe kom je daar nou bij? Oorlogen zijn er genoeg geweest. Wrede, nietsontziende oorlogen met honderdduizenden slachtoffers. (Vietnam, Afghanistan, Israel, Irak, Balkan, Rwanda, Congo, Afghanistan, Irak) Alleen de echt grote blokken zijn niet met elkaar in oorlog geweest (al zijn ze allemaal wel in oorlog geweest met kleinere machten, die juist weer door andere grootmachten werden gesteund). Er zijn in de wereldgeschiedenis talloze periodes geweest van zo om en nabij 60 jaar zonder dergelijke grootschalige conflicten, en zeker periodes met minder slachtoffers.

 11. 16

  @13: Verschil is dat nu niet 5 maar 15 a 25 landen wellicht de bom hebben. Obama is niet voor het afschaffen van het eigen arsenaal (vermoeddelijk) maar voor non-proliferatie. Hoe kan je daar nu tegen zijn?
  Mwah hij zegt wel dat hij een kernwapenvrije wereld wil, ook al gaat hij de kernwapens niet zelf afschaffen.

 12. 19

  Niemand is tegen non-proliferatie van kernwapens, maar dat is niet het punt. President Obama spreekt hier over het afschaffen van kernwapens; naast de vraag of dat verstandig is, is de vraag of het wel mogelijk is.

  Het is een pijnlijk feit dat de geschiedenis en de tijd maar een richting kennen; geleidelijk vooruit. We kunnen niet terugkeren naar een pre-nucleaire wereld, het doel is hier een post-nucleair tijdperk. Maar hoe ziet dat eruit? Hoe kan je er jezelf van verzekeren dat andere landen, al hun kernwapens hebben opgegeven? Hoe verzeker je jezelf ervan dat geen enkel land opnieuw een kernwapen arsenaal zal willen aanleggen? Daar zal je nooit zeker van kunnen zijn, (zonder over een nog krachtiger wapen te beschikken).

  President Obama snapt dit natuurlijk ook, dus de vraag is welke agenda er schuilt achter deze opmerkingen. In welke staat verkeert het Amerikaanse arsenaal? De 2300 kernkoppen die Amerika nu tot zijn beschikking heeft zijn aan het verouderen, en moeten in de komende decennia vervangen gaan worden. Dat kost een hele boel geld. Dit is een kosten post die Obama liever kwijt dan rijk is, zowel in financieel, ethisch als politiek strategisch opzicht. Hoe kan Amerika honderden miljarden uitgeven aan een wapensysteem dat door menigeen als fundamenteel slecht wordt gezien, terwijl 25 miljoen Amerikanen zonder werk zitten? Dat is niet een beleidspunt dat snel tot zijn herkiezing zal leiden. Stel dat hij voor elkaar krijgt om het aantal wapens te halveren, dan is de rekening ook twee keer zo laag… het is een makkelijk rekensommetje…en het Amerikaanse volk zou dan misschien het prijskaartje kunnen accepteren..

  Obama zal nooit zonder steun van strijdkrachten zo een dergelijke oproep kunnen doen, hij zou zijn krediet in een keer verspelen. Ze moeten hiermee eens zijn. Waarschijnlijk is het Amerikaanse arsenaal in een veel slechtere staat dan velen van ons zullen beseffen…

 13. 21

  @19:
  Niemand is tegen non-proliferatie van kernwapens

  En toch gebeurt het (proliferatie).

  Het is een pijnlijk feit dat de geschiedenis en de tijd maar een richting kennen; geleidelijk vooruit.

  En dat is klets. Ik kan een tiental gevallen opnoemen waarin de wereld of delen van de wereld zijn ‘terug’ gegooid in de tijd. De wereldeconomie in de jaren twintig was sterker geglobaliseerd dan die van nu. In het Egypte van de 18e was men het wiel vergeten. De levenstandaard in het Hellenistische tijdperk was hoger dan gedurende daarop volgende vroege Middeleeuwen. Een honderd jaar lange reeks van Chinese ontdekkingsreizen stopte halverwege 15e eeuw met de dood van de toemalige keizer abrupt. Het is onzin om te denken dat er een patroon of een drijvende kracht in de geschiedenis is. Maar dat terzijde.

  President Obama snapt dit natuurlijk ook, dus de vraag is welke agenda er schuilt achter deze opmerkingen. In welke staat verkeert het Amerikaanse arsenaal? De 2300 kernkoppen die Amerika nu tot zijn beschikking heeft zijn aan het verouderen, en moeten in de komende decennia vervangen gaan worden. Dat kost een hele boel geld. Dit is een kosten post die Obama liever kwijt dan rijk is,

  Aluhoedjes tijd! Ongelovelijk hoor… Obama sprak zich voor zijn presidentschap en zelfs voor zijn kandidaatstelling voor dat presidentschap publiekelijk uit tegen de proliferatie van kernwapens. Of was hij toen ook al spreekbuis van het ‘militair-industrieel complex’?

  Dit is uit 2007:
  Obama, Lugar Secure Funding for Implementation of Nonproliferation Law

  $48 million funding increase to be used to destroy conventional weapons stockpiles, intercept weapons of mass destruction and respond to proliferation emergencies

  Thursday, June 28, 2007

  WASHINGTON, D.C. – U.S. Senators Barack Obama (D-IL) and Richard Lugar (R-IN) today announced that the Senate Appropriations Committee accepted their request to provide funding to implement the Lugar-Obama nonproliferation initiative. The Appropriations Committee expressed support for the initiative and provided $48 million for Lugar-Obama, $36 million for programs to destroy heavy conventional weapons, $10 million for efforts to intercept weapons and materials of mass destruction, and $2 million for rapid response to proliferation detection and interdiction emergencies. This is the culmination of an 18 month effort to authorize and fund the Lugar-Obama initiative.

  First introduced in November 2005

  Obama was hier al in 2005 mee bezig. Was ie toen al de Amerikaans leger geld aan het besparen?

  En volgens mij hebben de V.S. een stuk of tienduizend kernkoppen maar goed.

 14. 22

  Interessante stelling, hypocrieten zijn niet altijd hypocriet. Ik kan mij daar wel in vinden (… of is dat hypocriet)
  Of proliferatie van nukes plaats vind is maar de vraag. Het ww to proliferate betekend namelijk – cause to grow or increase rapidly; “We must not proliferate nuclear arms” (webster). Als je dit in aantallen kernkoppen uitdrukt dan is er bij inkrimping van het arsenaal door US/Rus geen sprake van. Als je het uitdrukt in het aantal staten, dan natuurlijk wel. Hoe het ook zijn moge, minder is beter in deze.

 15. 23

  Interessante stelling, hypocrieten zijn niet altijd hypocriet.

  Nee, hypocrieten *kunnen* goede dingen doen.

  Als je het uitdrukt in het aantal staten, dan natuurlijk wel.

  Ja en daarin ligt het gevaar. Haal je de situatie vlak voor WO I voor de geest: een veel staten en een complex web van allianties. Stel je nu voor dat ze allemaal kernwapens hadden. Ik denk dat de kans op een kernoorlog exponentieel toeneemt in het aantal kernstaten.

 16. 24

  Goed en ‘hypocriet’ is in the eye of the beholder, als in: zo dat is een goede hypocriet.
  Ik weet niet of de kans zoveel toeneemt met het aantal staten, het is immers altijd gebruikt als afschrikmiddel en slechts 2 maal (in een oorlog) ingezet. Dus dat lijkt mij pure speculatie, laten we hopen dat het niet gebeurt, wat de kans was, is of wordt is natte vinger werk. Maar welke zich zelf respecterende natie heeft een arsenaal nodig om 10+ keer de wereld plat te gooien. Compensatie drang voor een te klein broekje?

 17. 25

  Ik weet niet of de kans zoveel toeneemt met het aantal staten, het is immers altijd gebruikt als afschrikmiddel en slechts 2 maal (in een oorlog) ingezet. Dus dat lijkt mij pure speculatie,

  Hmmm… ik dacht dat dat obvious was.

 18. 27

  Wees niet zo’n lineaire denker man.
  Eén land: geen balance of power, dus sterke prikkel om te gebruiken.
  Meer landen: balance of power, MAD.
  Veel meer landen: grotere kans op rogue states, complexe allianties, samenloop van omstandigheden, etc.

  Beetje U-vorm met aantal landen op de x.