Weekendbedenking – Op de vleugels van de Verlichting – 3: Het liberalisme als de ziel van onze identiteit

weekendlogo123.jpgIn de vorige twee afleveringen ging het over de opkomst van het sociale liberalisme en zijn corrupte stiefbroertje, het economisch liberalisme. Nu leven wij in een samenleving, tenminste in Nederland, waarin het oorspronkelijke sociaal-liberale programma vrijwel onverkort is gerealiseerd. De individuele vrijheid om je te ontplooien volgens jouw eigen mogelijkheden en wensen, en niet te vergeten om te denken en te zeggen wat je wilt, staat hoog in ons vaandel. En een sterke overheid is het instrument om die ontplooiingskansen te scheppen en te bewaken.

De politieke structuur in ons land is vergaand ingericht op het bestrijden van willekeur. De zogenaamde trias politica, de splitsing van de overheidsmacht in een wetgevend deel, een uitvoerend deel en een controlerend deel is daarvan het beste voorbeeld. Dit concept stamt regelrecht uit het liberale grondsop dat aan de vooravond van de Franse revolutie tot gisting kwam. We kunnen niet anders concluderen dan dat wij nu in een liberale maatschappij leven.

De enige dissonant vormt de voortdurende druk van het “laissez-faire” denken op de politieke besluitvorming. Want hoewel elk zinnig mens al lang weet dat slechts volledig eerlijk handelende actoren, bijvoorbeeld robots, als door onzichtbare hand geleid tot een voor de samenleving optimaal economisch resultaat zullen komen, blijven de ondernemende burgers hameren op totale economische vrijheid. Maar dat is natuurlijk vooral uit welbegrepen eigenbelang.

2007 is het jaar geworden van de identiteit. Wie zijn wij Nederlanders, wat hebben wij gemeen? Zo veel hoofden, zo veel antwoorden. Maar er is wel degelijk een gemeenschappelijke noemer aan te wijzen. Wij zijn namelijk de bevoorrechten die in een liberale samenleving wonen, waarin onze rechten op vrije ontplooiing vergaand zijn gegarandeerd. Als er iets is om trots op te zijn of liever blij mee te zijn, dan is het dat wel. En als er iets is dat wij met z’n allen zouden moeten verdedigen, dan is dat het. Het sociaal liberalisme als de canon der canons.

Natuurlijk is het niet perfect. Als je voor een dubbeltje geboren bent word je nog steeds geen kwartje. Maar dat stukje van 1 naar 10 cent hebben we binnen gehaald. Nu moeten we doorzetten en het concept van vrijheid in gebondenheid verder proberen te verbeteren. En vooral niet luisteren naar de vissers in het troebele water van de angst die proberen hun persoonlijke macht te vergroten over en ten koste van onze ruggen.

De grootste bedreiging van de liberale vrijheid zijn de zogenaamde libertairen. Want zij willen de overheid zo ver mogelijk ontmantelen en plaveien daardoor de weg voor de terugkeer van het recht van de sterkste, voor de macht van de GGG, het Geld, het Geweld en de Grotebek, in overtreffende trap ook wel bekend als het fascisme. Dan is de staat er niet meer voor de burger, maar is de burger er voor de staat. Weg vrijheid.

Morgen is het oudjaar. Tijd om te bedenken wat we voor het nieuwe jaar wensen. Ik weet het wel. Ik hoop dat er nu eindelijk eens een liberale partij in Nederland komt. Die hoeft van mij dan niet het woord vrijheid in de naam op te nemen, want er zijn er al genoeg die daar misbruik van maken. Als het maar een partij is die de sociaal-liberale geest ademt en die de vrijheid, die nu danig op de tocht staat, met hand en tand blijft verdedigen. Oh, wat gun ik dat mezelf en verder iedereen in Nederland die van goede wil is.

Eergisteren: 1 De belofte van het liberalisme

Gisteren: 2 De werdegang van het liberalisme 

 1. 1

  Mooi stuk, zo’n partij zie ik wel zitten. :)

  (over die trias politica; we hebben hier slechts twee gescheiden machten, de wetgevende en uitvoerende zijn niet gescheiden)

 2. 2

  Ik denk dat ik voor 2008 vette regens in de droogste stukken Afrika ga wensen. Maar misschien maak ik er nog het voornemen van, om op het wenspunt?voor de Pasen m’n PS3 met HD-meuk te hebben staan. Of misschien wens ik allebei, mag dat ook? Hoe vrij is sociaal-liberalisme inzake de wensquotering?

 3. 4

  Duidelijke meer prikkelend dan de vorige twee. Ik vind overigens dat je te negatief bent door te zeggen “sociale liberalisme en zijn corrupte stiefbroertje, het economisch liberalisme”. Het gaat in mijn ogen om een gezonde balans.

 4. 5

  Dat het economisch liberalisme corrupt zou zijn en een bastaard stiefkind, moet je maar eens met feiten staven. Corruptie heeft met armoede te maken vaak, en de economisch liberale landen zijn juist de welvarendste, terwijl het door socialisme belemmerde liberalisme met uitwassen in het verziekte communisme juist door en door corrupt is (zie Afrika,Oost-Europa,Asia etc, landen waar de publieke sector/schuld enorm is).

  “onverkort gerealiseerd”
  Sommigen zouden zeggen doorgeschoten, verwijzend naar de overgesubsidieerde kunstsector, de woekerende hulpinstanties, de eindeloze rij uitkeringsinstanties, en de batterij mensen die werk weigeren dat ze niet bevalt, en de hoge belastingdruk (voor sommige inkomens boven de 50%!!!!), de ondoorzichtige overheidsbestedingen, het gebrek aan directe invloed op de politieke besluitvorming, en last but not least, het monopolie op de staatsmacht van het koningshuis.

  Die voortdurende druk tegen overheidsbemoeienis is niet kunstmatig maar principieel in het liberalisme!!! Vrijheid is een grondrecht, als je daar ingrijpt moet je een verdomd goed excuus hebben. Er wordt in Nederland juist veel te gemakkelijk gedaan over het beperken en beknotten van individuele vrijheden en verantwoordelijkheden: voorbeeld: de inburgeringscursus, de identificatie plicht!! Allemachtig, wat een flater voor een liberaal.

  Er bestaat ook geen duidelijk wetenschappelijk beeld waarom sociale mobiliteit stroef is, dat heeft mijns inziens niets te maken met inkomen, maar veel meer met sociaal-culturele normen. Lage inkomens vinden vaak sport en tv belangrijker dan boeken, geestelijke ontplooiing en ondernemingszin.

  “De grootste bedreiging van de liberale vrijheid zijn de zogenaamde libertairen”
  Ha, linkse bangerik! Libertijnen vinden juist dat burgers die gelijkheid heel goed zelf kunnen regelen, daar hebben wij geen fascistisch-communistische-religieuze grote leider voor nodig. Angstig schaap! Zeg dan bleh! zeg dan!

  Wel een stuk beter qua opinie niveau hoor. Heel goed knul!

 5. 6

  Ah, nog iets beschamends voor de menselijke waarde van de liberaal, hoewel de xenophobe socialist zich er juist lekker bij voelt: fort europa! Wat een zielepieterig socialistisch plan: arme schapen van de wereld die wij leeggeplukt hebben en economisch in een subsidie wurggreep: krijg de tering allemaal!

 6. 7

  @MP: weet je waar ik nu kriebelig van wordt? Als het over vrijheid gaat dat iemand dan lekker burgerlijk comfortable kan opmerken: ach lieve mensen, het gaat om een balans. Ja tuurlijk, maar het gewicht van vrijheid kent nauwelijks een tegenwicht, dat gaat boven alles.

 7. 11

  Zeer jammer dat de auteur van de laatste drie stukjes niet de moeite neemt om met het publiek in discussie te gaan.

  Dit bedoel ik nou Steeph: inhoudelijk is deze site nauwelijks verder dan Geenstijl en precies om deze reden; de posters weten het allemaal al, denken ze.

  Tijd om te bedenken wat we voor het nieuwe jaar wensen. Ik weet het wel. Ik hoop dat er nu eindelijk eens een liberale partij in Nederland komt. Die hoeft van mij dan niet het woord vrijheid in de naam op te nemen, want er zijn er al genoeg die daar misbruik van maken. Als het maar een partij is die de sociaal-liberale geest ademt en die de vrijheid, die nu danig op de tocht staat, met hand en tand blijft verdedigen.

  Ik zie niet wat dat toe zou voegen. Je hebt al GroenLinks en D66, liberale partijen volgens de zeer beperkte en historisch gezien twijfelachtige definitie van ‘het liberalisme’ die de Ippekrits heeft gegeven. Ze zijn beiden 1). zeer populair onder kunstenaars, ontwikkelingshulpwerkers en andere staatsafhankelijken en 2). goed voor hooguit 10% van het electoraat.

 8. 12

  @10: We zijn allemaal lul, maar sommigen dragen onbedoeld iets bij aan de totale welvaart terwijl anderen er aan af doen. Het beste systeem voor de samenleving is – naar mijn mening – dat men geprikkeld wordt om bij te dragen en ontmoedigd wordt om af te doen.

 9. 13

  @10..tgenwoordig moet je dan roffel LOL ofzo zeggen…maar weetje wat ik moest heel hard lachen, m’n vriendin ergens boven in bad vroeg me of alles goed met me was :)

 10. 14

  Bijdragen aan de welvaart is niet te wegen..heb jij een weegschaal die ik niet bezit @JSK ?

  Soms in het Amsterdamse verkeer ik op plekken die wellicht jij (if i may, with respect) niet als bijdrage zou bestempelen maar ik wel…kwestie van malende molens met verschillende snelheden. Wie prikkelt , wat je stelt, heel belangrijk dat prikkelen. Maar veelal in de geschiedenis worden de prikkelaars beschouwd als niet bij te dragen.

 11. 15

  Want zij willen de overheid zo ver mogelijk ontmantelen en plaveien daardoor de weg voor de terugkeer van het recht van de sterkste, voor de macht van de GGG, het Geld, het Geweld en de Grotebek, in overtreffende trap ook wel bekend als het fascisme.

  Alle tekortkomingen van je serie daargelaten, hier heb je een punt.

  En wat betreft Caprio: precies om deze reden; de posters weten het allemaal al, denken ze. En om het jaar positief af te sluiten: JSK heeft hier een punt, zeker mbt. Caprio.

  Eens met MP#8 dus.

  Alleen is Caprio een echte libertijn en trekt zich dus van niets en niemand wat aan. Want het gewicht van vrijheid kent nauwelijks een tegenwicht, dat gaat boven alles. En dat, beste Caprio, is dus de grootste flauwekul van 2007, zo niet van alle jaren dat ik al dingen over vrijheid heb gehoord. Misschien is het zelfs wel grotere stierepoep dan het begrip vrijheid zelf, in elk geval van het begrip vrijheid zoals dat tegenwoordig vanuit de door jou vereerde VS van Amerika tot ons komt.

  Want leg mij eens uit, ook na deze serie wat vrijheid nu eigenlijk is.

 12. 16

  @14: Dus iemand die zijn tijd vult met liggen op de bank en tv-kijken draagt evenveel bij als iemand die elke dag in de UB (blijf een kutstudent) zit te studeren? Doe niet zo mal, binnen bepaalde grenzen weten wij dondersgoed wat waardevol en wat waardeloos is. Cultuurrelativisme, brrr.

  niet als bijdrage zou bestempelen maar ik wel…

  En hoe weet jij (if I may) dat zo goed, wat ik wel of niet als ‘waardevol’ zou bestempelen? Ik zeg genoeg – misschien wel veel te veel – dus er is geen noodzaak om mij woorden in de mond te leggen.

 13. 17

  at 12: ben het nogal eens met je, maar de grenzen tussen liberaal en socialist zijn net zo vaag en complex als tussen links en rechts.
  Bijvoorbeeld: je uitspraak is synoniem met ‘if you’re not part of the solution, you’re part of the problem’…
  Niet echt in liberale hoek te plaatsen, maar wel in die van het voluntarisme. En laat daar volbloedliberaal Verhofstadt het mooiste voorbeeld van zijn, samen met je doorsnee Greenpeaceactivist.

  Ik vrees/hoop dat dit soort discussies vooral interessant zijn om af te bakenen wat was, om zo naar een nieuw soort denken over de maatschappij te gaan.

 14. 20

  + voor de poging; -1 voor het resultaat. Feitelijk klopt er weinig van het verhaal van Ippekrites (alle drie de delen). Ik lees zijn stukkkiet dan ook meer als zijn persoonlijke ( bevooroordeelde) interpretatie van het liberalisme..

 15. 21

  Ha ha, weet je, ik zal er alles aan doen om in een discussie langzaam in een soort paaierij gezogen te worden. Teveel deliberanten hebben niet in de gaten dat discussie vooral een sociaal mechanisme is, en binding leidt tot hierarchie en organisatie, en dat leidt tot ongelijkheid, i.e. onvrijheid, tot verwachtingen, verplichtingen, eisen. Al die behoefte om aardig te zijn a priori, dat legt precies de makke van de meeste discussie bloot, eigenlijk zitten jullie allemaal te wachten totdat iemand je over je bol aait, dat is precies waarom GS zo goed is, daar spuit ieder gewoon zijn eigen mening en is niemand diep in zichzelf gekwetst omwille van het ongelijk.

  @15: vrijheid is de moreel en fysiek onbelemmerde verzadiging van de eigen behoefte.

 16. 23

  @10: ik zou eerder zeggen: sommigen zijn slappere lullen dan anderen, en anderen zijn grotere lullen dan sommigen.

  “Alleen is Caprio een echte libertijn” Ach, zijn is zo’n tijdelijk, context- en moment-gebonden begrip weet je.

 17. 26

  @Caprio#21
  vrijheid is de moreel en fysiek onbelemmerde verzadiging van de eigen behoefte

  Tering, het wordt er niet beter op ventje, volgens mij noemen we die ziekte hedonisme. Maar ook daar zal je het wel niet mee eens zijn. Dus klets maar lekker verder over vrijheid.

 18. 27

  Laten we niet vergeten dat de historische periode waarin het liberalisme vorm heeft gekregen werd gekenmerkt door voortdurende economische groei. In een dergelijk economisch tijdperk is het natuurlijk relatief eenvoudig om ‘alles eerlijk te delen’ en ‘het recht van de sterkste’ even aan de kant te zetten.

  We moeten niet vergeten dat dit tijdperk van overvloed weldra ten einde zou kunnen komen en we moeten ons denk ik terdege afvragen wat voor weerslag dat op het liberalisme zal hebben. Tegelijkertijd zullen we ons te zijner tijd waarschijnlijk afvragen in hoeverre het liberalisme heeft geleid tot de ongebreidelde groei die ons uit de voegen van de planeet heeft doen barsten.

  Ik vraag me terdege in hoeverre liberale samenlevingen duurzaam zijn; de grootste bedreiding voor liberale vrijheid zijn niet de zogenaamde libertairen, het is de liberale vrijheid zelf.

 19. 29

  Wat grappig. Of je nu een sarcastisch stuk of een series stuk schrijft (’t was echt wel serieus bedoeld hoor, deze keer), een deel van de reacties blijft toch hetzelfde wezenloze geouwehoer (een deel, hè, dus je moet je zelf maar aangesproken zien te voelen).

  Een opmerking nog: libertairisme denkt zonder overheid te kunnen, omdat de burgers er samen wel uitkomen. Datlaatste concept is natuurlijk onzin, een dictatuur neemt onmiddellijk de plaats van de verdwenen overheid in, dus terug bij af, maar dan erger. Het is een redenering die je vaak ziet. De overheid zit mij in de weg bij mijn ontplooiing (vaak straatracen, 240 rijden zonder gezeik over veiligheid, medemensen oplichten, enz) dus moet ie maar weg. En de drogredenering is dan de we er samen wel uitkomen. In het geval van roken in de kroeg betekende dat altijd dat ik mee zat te roken. Dus ik heb er niet zo’n vertrouwen meer in.

  Ook de onzichtbare hand van Adam Smith is zo’n doorzichtige drogredenering. Rationele mensen zullen er juist alles aan doen om hun investering veilig te stellen en hun opbrengsten te maximaliseren (de snelste weg: prijsafspraken).

  Drogs zijn verboden, drogredeneren zou ook verboden moeten worden. Ach nee, natuurlijk niet, wat zeg ik nou, je haalt de ziel uit het cabaret.

 20. 30

  Neemt niet weg dat je ook geen tegenargumenten noemt voor de voorbeelden waar in mijn ogen de overheid wel een te grote rol speelt.

  -kunst
  -verkeer van mensen/goederen
  -belastingdruk (is het normaal om meer dan 50% van je loon te moeten afstaan aan een overheid?)
  -wildgroei aan hulpinstanties
  -identificatieplicht
  -inburgeringscursus
  -werkweigeringen en het idee van ‘gepast werk’

  Dan kun je wel met je eigen ongestaafde drogredeneringen aan komen, redeneringen geouwehoer noemen omdat men een principieel ander uitgangspunt heeft, en met cabaret en ziel komen om je redelijkheid aan te tonen, maar hoe overtuigend ben je als essayist/columnist/werkstukje schrijver dan zelf geweest?

  Bovendien is het jammer dat je je niet in de discussie gemengd hebt, dat is toch over het algemeen het leuke aan een blog. Nu blijf je boven de markt hangen zeg maar.

 21. 31

  Hallo Caprio,

  je haalt dingen door elkaar. Ik heb het over de overheid als principe versus de straat als principe. Hoe die overheid in de praktijk werkt is een andere zaak. Als jij zegt dat de vijheidsstrevers van de overheid afwillen omdat die nu niet goed werkt dan heb je het mis of zij zijn gekker dan je denkt.

  Verder blijf ik graag boven de markt hangen. Ook in het nieuwe jaar waarin ik de Sargassolezer weer hoop te verheugen in een tenenkrommend stukje.

 22. 32

  @zmc:
  Laten we niet vergeten dat de historische periode waarin het liberalisme vorm heeft gekregen werd gekenmerkt door voortdurende economische groei. In een dergelijk economisch tijdperk is het natuurlijk relatief eenvoudig om ‘alles eerlijk te delen’ en ‘het recht van de sterkste’ even aan de kant te zetten.

  Laten we niet vergeten dat jij uit je nek kletst. Ten tijde van de hoogtij dagen van het klassiek liberalisme (circa 1800-1850) groeide de Britse economie (het rijkste destijds) met ongeveer 1 a 1,5 procent per jaar. Gemiddeld. Veel groter was de groei gedurende 1950-1975, zeg maar Europa’s Gouden Kwarteeuw. En zoals je zegt, toen is er niet zuinig rondgestrooid met subsidies, uitkeringen en middle class entitlements. Gezien vanuit een wereldwijd perspectief is de economische groei nog zo hoog geweest als nu.

  We moeten niet vergeten dat dit tijdperk van overvloed weldra ten einde zou kunnen komen

  We moeten niet vergeten dat de zwaartekracht morgen ten einde zou kunnen komen. Heb jij je al voorbereid?

  Tegelijkertijd zullen we ons te zijner tijd waarschijnlijk afvragen in hoeverre het liberalisme heeft geleid tot de ongebreidelde groei die ons uit de voegen van de planeet heeft doen barsten.

  Het “liberalisme” of simpelweg de drie miljard mensen die er vanaf 1900 bij zijn gekomen? Werkelijk hoe kan je een ideologie nou de schuld geven van ongebreidelde bevolkingsgroei? Geef liever de Groene Revolutie en antibiotica de schuld.

  @Ippeklits:
  Of je nu een sarcastisch stuk of een series stuk schrijft (’t was echt wel serieus bedoeld hoor, deze keer)

  Je had het wellicht serieus bedoeld maar gezien de veelvuldige historische fouten en twijfelachtige interpretaties van gebeurtenissen plus het feit dat je het vertikte deel te nemen aan de discussie, kan ik je niet serieus nemen.

 23. 33

  @JSK:
  – Ik klets niet uit mijn nek, ik type uit mijn vingers.
  – 1-1.5% groei gemiddeld staat gelijk aan een verdubbeling in 56 jaar. Dat noem ik gigantisch.
  – We groeien nu nog veel harder. Dus?
  – Als het jou waarschijnlijk lijkt dat we op onze kleine planeet eindeloos door kunnen groeien, prima, mij lijkt dat zeer onwaarschijnlijk.
  – Heb je een linkje dat het morgen mogelijk ten einde komen van de zwaartekracht kan onderbouwen?
  – Ik geef de ideologie liberalisme niet de schuld van wat dan ook, maar het lijkt me ronduit nergens op slaan om geen verband te veronderstellen tussen de inrichting van een samenleving en de groei van die samenleving.

  Maar wat je in het geheel niet begrepen hebt, is wat ik probeerde te zeggen, namelijk dat we we ons terdege zouden moeten afvragen in hoeverre liberalisme mogelijk is in een wereld die fysiek tegen haar grenzen aan loopt.

 24. 34

  Zelfs als je minder dan 17% verdient, betaal je al meer dan 1/3 van je geld aan de overheid.
  Als je 60000 euro verdient ben je heus geen miljonair, toch betaal je 52% belasting op het geld dat je verdient.

  De helft van de week werk je dus eigenlijk bij de overheid, andere helft zit je te internetten.

  3,6 miljard gaat naar studiefinanciering. Als je een investering wilt doen om te gaan studeren, waarom is dat dan zo raar om dat zelf te bekostigen, je gaat er immers meer door verdienen, waarom moet Joop Krentebrood daarvoor betalen?

  1.7 miljard gaat naar cultuur en media. Met huidige internet medium, waarom nog een dure publieke sector in stand houden? In het Amerikaanse systeem wordt de publieke sector door de commercielen betaalt en vrijwillige bijdrages van vrije burgers: CSPAN,PBS,etc.

  6 miljoen euro voor uitkeringen voor leden van het koninklijk huis. Afschaffen dat koningshuis.

  198 miljoen voor koninkrijksrelaties. Afschaffen die kolonies.

  Andere zaken waar de overheid zich teveel met burgers bemoeit: drugs (en dus justitie), euthenasie, sport.

  Als je die begrotingen eens snel doorspit (volkomen ondoorzichtig trouwens, maar goed), dan kom je de grootst mogelijke onzin tegen van een overheid die bij voortduring agressief zoekt naar plannetjes, fora, ideeen, ingrijpen, projectjes, etc.: Zoals het BZ initiatief Kennisforum religie en ontwikkelingsbeleid (een studiegroep voor fait-based actoren). Wat doet het consulaat in NY? kunsttentoonstellingen organiseren van Nederlandse kunstenaars. Shiiit, daar gaat je hardverdiende geld, en de consul maar lekker contacten leggen op de gallerie feestjes in NYC. Die baan is niet meer dan een gesubsidieerde homo ontmoetingsplek. Ach het zijn maar kleine onnozele voorbeelden natuurlijk, en mijn geld is het niet bovendien.
  Hoewel, ondanks dat je als Nederlander 30 of 40 jaar in het buitenland kunt wonen en werken vang je toch lekker een Nederlandse pensioenbijdrage op je 65e. Kan niet wachten.

 25. 35

  @31: ik wil de staatsbemoeienis door de overheid (als practisch uitvoerend orgaan) beperken tot die zaken die gerechtvaardigd en gesanctioneerd zijn door de burgers in een sociaal contract. Mijn stelling is dat de overheid zich met veel zaken bemoeit waarvoor geen rechtvaardiging (genoeg) bestaat om aan het principe van mijn eigen beslissingsrecht te tornen. Bovendien kun je als rekenend burger nog wel eens praktisch besluiten dat de overheid iets simpelweg efficienter kan uitvoeren, bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, openbaar vervoer.

  Ik zie boven de markt hangen toch een beetje als je mond dicht houden aan tafel, blijf dan thuis.

 26. 36

  @zmc:
  – 1-1.5% groei gemiddeld staat gelijk aan een verdubbeling in 56 jaar. Dat noem ik gigantisch.

  Tegenwoordig heet dat ‘recessie’. Als je ergens geen kennis van hebt (zoals een vriendin van een vriendin over mij zei: “Hij weet ook niet alles hoor!”), doe niet alsof je er kennis van hebt.

  maar het lijkt me ronduit nergens op slaan om geen verband te veronderstellen tussen de inrichting van een samenleving en de groei van die samenleving.

  Maar wat je in het geheel niet begrepen hebt, is wat ik probeerde te zeggen, namelijk dat we we ons terdege zouden moeten afvragen in hoeverre liberalisme mogelijk is in een wereld die fysiek tegen haar grenzen aan loopt.

  Oh ik snap je (het is namelijk niet erg moeilijk), maar ik krijg altijd de kriebels (in negatieve zin) van het Club van Rome – Peak Oil – Eind van de Wereld gelul wat jij zonet tentoonstelde.

  Om wat serieuser op je comment in te gaan: de groei van de wereldbevolking de laatste 100 jaar is voornamelijk op het conto te schrijven van 1) Chinezen, 2) Indiers en 3) moslims. Juist in weinig liberale samenlevingen krijgen mensen veel kinderen, overbevolking is een teken van armoede niet van rijkdom.

  @caprio:
  3,6 miljard gaat naar studiefinanciering. Als je een investering wilt doen om te gaan studeren, waarom is dat dan zo raar om dat zelf te bekostigen, je gaat er immers meer door verdienen, waarom moet Joop Krentebrood daarvoor betalen?

  Steker nog stufi is maar 20% van de subsidie op studeren: universiteiten krijgen gemiddeld 15k per student per jaar.

 27. 38

  @JSK:
  – Recessie is een woord voor ‘minder groei dan veel groei’. Klopt.
  – Waar heb ik volgens jou geen kennis van terwijl ik dat wel pretendeer? Of begrijp ik je insinuatie nu verkeerd?
  – Ik voorspel geen einde van de wereld. Enkel een einde aan de groei wegens een gebrek aan natuurlijke bronnen. Maar wellicht dat ik mezelf niet goed begrijp; waar voorspel ik volgens jou het einde van de wereld?
  – Waarom ga je er vanuit dat bevolkingsgroei in niet-liberale samenlevingen NIET van invloed is op de mate waarin liberale samenlevingen – die van dezelfde natuurlijke bronnen gebruik maken – te handhaven zijn?

  Edoch, als je verder niks inhoudelijks toe te voegen hebt aan deze discussie, stel ik voor dat we het hierbij laten.

 28. 39

  @Ippekrites #29
  “Ook de onzichtbare hand van Adam Smith is zo’n doorzichtige drogredenering.”

  Ja je zou bijna gaan denken dat die “Invisible Hand” quote uit zijn verband is getrokken: Adam Smith’s Lost Legacy:
  “As usual the ‘invisible hand’ is promoted from a single mention in Adam Smith’s Wealth of Nations into an all embracing maxim, even into a fundamental law of economics, to be let loose everywhere and without restraint.

  Smith did not conclude this from his use of the metaphor on a single occasion to explain why the normal tendency of ‘merchants and manufacturers’ to prefer to keep their capital invested locally, where they could watch over it, rather than invest abroad or in the carrying trade, where they could not watch over it so closely, had the effect of promoting the national wealth, which they did not intend.

  So individual inclinations produce “the greatest value [where] he intends only his own gain, and he is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention.” [Wealth of Nations, IV.ii.9: 456]

  To generalise from a single observation, aimed at making a different point, into the general ‘law’ of economic policy is absurd, especially when the law is interpreted to mean that all actions of modern business should be without constraint on the grounds that the invisible hand is something real, universal and constant.

  In many other cases, it may not be the case at all, and Smith spent whole chapters of Wealth of Nations discussing the cases where merchants and manufacturers should be constrained because of their tendency to create monopolies under the impetus of their real, universal and constant’ intention of promoting their own gain.”

  @zmc #27
  The dangers of living in a zero-sum world economy

 29. 40

  @36/37: in dat geval zou je alleen dat bedrag moeten financieren zodat het aantal studenten dat besluit een bepaalde studie (ik zou dat zeker per studie bekjken) te gaan doen slechts voldoende is om de marktvraag te beantwoorden. Studies waar geen vraag naar is vanuit de samenleving zouden niet gefinancierd moeten worden. Hobbies moet iedereen maar op eigen kosten beoefenen.

 30. 42

  @40: Dat klinkt als een erg HBO-achtige kijk op studeren. Echte universitaire opleidingen zijn geen beroepsopleidingen en dus niet rechtstreeks aan “de markt”, laat staan marktvraag te koppelen.

 31. 43

  @40: Dat is wel een erg HBO-achtige visie op studeren. Echte universitaire opleidingen zijn geen beroepsopleidingen. Die kun je dus niet koppelen aan “de markt”, laat staan de marktvraag.

 32. 48

  Waar zou die Extremistische VOC mentaliteit toch vandaan komen ? Zouden macht en stemrecht alsook executies van presidenten iets te maken hebben met de neo liberale manipulatie van geloof en of manier van denken (vooral in de usa) ? Zou het echt zo zijn dat je de inwoners van een land zodra ze “tegen je zijn en niet met je” kan veranderen door een oorlog te beginnen met daarop volgend een wederopbouw en manipulatie via een door geheime diensten gemanipuleerde media ? Is kennis genoeg ,of moet een eventuele verandering in bewustzijn vanuit de mensen zelf komen ?

 33. 50

  Liberalisme betekend volgens mij , dat je bereid bent om te leren van een ander ,opdat je jezelf op die manier kan spiegelen en ontwikkelen via anderen .We zullen allen god moeten vinden in onszelf als in anderen .Die liberaal die op de Top van de berg gaat zitten om te mediteren en de verlichting zal vinden ,moge er wel eens achter komen dat hij zijn zogenaamde verlichting opeens kwijt is zodra hij weer onder de mensen komt .Na de dood komen we allen weer bijeen .
  Alle sociaal liberale ontwikkelingen in het leven mogen worden gebaseerd op associaties en copiëren .
  http://thepiratebay.org/blog/96

 34. 51

  Zodra liberalisme binnen het bedrijfsleven gebaseerd is op dat belang van die enkelen die agressief heersen over de velen (kapitalistische dictatuur/fascisme) dan zal dat zogenaamde liberalisme op den duur vanzelf vernietigd worden. Al is de leugen nog zo snel ,de waarheid achterhaald haar wel . En hoe langer ze wachten met de macht terug te geven aan de burgers .hoe moeilijker het wordt voor de dictatuur om stand te houden . Nederland was zo sterk tijden de VOC tijd omdat “samen uit SAMen thuis ” de eerste gulden regel was en die ging op voor iedere bewoner van dit land .Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen omgeving ,maar dat Brussel maakt één grote eenheidsworst van Europa .Vierhonderd jaar traditie probeert dat Brussel te veranderen … In het midden oosten denkt Bush met de zijnen ook dat hij de boel wel ff in een paar jaar kan omvormen . Ik denk dat wij in 2008 het speelballetje worden van Rusland en de USA als ze zo doorgaan met hun neo liberalisme en ik denk dat er net als voor de tweede wereldoorlog wel eens een tekort aan voedsel en energie kan komen voor bepaalde binnen de EU (Lebensraum) en dat we moeten oppassen dat ze niet een tweede Hitler of Saddam creëren in Europa .

 35. 52

  Saddam was het “neo liberale ” speelballetje van “Rumsfeld ” en Washington/Downingstreet10 en pas maar op dat de president van Frankrijk niet hetzelfde lot ondergaat .

 36. 53

  @Bismarck?Steeph: hoe weet je dat nu. De industrie heeft misschien wel heel veel vraag naar wetenschappelijk opgeleiden. Dat lijkt me logisch gezien het niveau van de HBO opleidingen in Nederland. Onderzoek is vaak juist heel winstgevend? De universiteiten in de VS zijn juist superrijk onder andere dankzij patenten en octrooien etc. Maar hoeveel universeel nut heeft dan een onderzoek naar de mogelijke relaties en parallellen tussen Ghengis Khan’s militaire strategie en de vermoedelijke joods-homosexuele van de gemiddelde burger in Friesland ten tijd van de industriele revolutie?

 37. 54

  Ik haat dat conservatieve liberalisme van Wilders . Wilders zaait verdeeldheid .Liberalisme betekend een eenheid in regering en bevolking .Samen uit ,samen thuis en verder geen gezeik .Volgens mij is Wilders een schizofreen uit Limburg die binnen Gaza strook achtige toestanden is opgevoed inplaats van in harmonie .Van mij mogen ze vanavond iedereen die dronken achter het stuur zit ,morgen op TV publiekelijk bij BNN lijfstraffen geven .Die publieke zenders worden hier ook met de dag commerciëler .

 38. 55

  Wilders is een gevaar voor zichzelf en voor anderen en ik begrijp niet waarom de psychiatrie hem hier niet opbergt ? Geniet hij soms bepaalde politieke privileges waar wij voor 2001 nog geen kennis mee hadden gemaakt ?

 39. 57

  @Kim(49-53): interessant hoe jij het beperken van overheidsmacht weet te identificeren met het onderdrukkingsapparaat van dictaturen, terwijl je blijkbaar het socialistisch georienteerde idee van de ingrijpende vadertje staat als bevrijdend ervaart, en dan de liberalen ervan verdenkt geindoctrineerd te zijn, en dan liberalisme dat concurrentie tussen diverse krachten als essentieel beweging der vooruitgang ziet van homogeniteit beschuldigd, en de volksdemocratieen als hoeders van verscheidenheid verdedigd, en dan concludeert dat Wilders schizofreen is. Jij zou eens een proefschrift moeten schrijven over jezelf.

 40. 58

  @43/47, Bismarck?Steeph:
  Integendeel, ik vermoed dat de HBO grotendeels een kunstmatige vraag voorziet. De industrie heeft misschien wel heel veel vraag naar wetenschappelijk opgeleiden. Dat lijkt me logisch gezien het niveau van de HBO opleidingen in Nederland. Onderzoek is vaak juist heel winstgevend? De universiteiten in de VS zijn juist superrijk onder andere dankzij patenten en octrooien etc. Maar hoeveel universeel nut heeft dan een onderzoek naar de mogelijke relaties en parallellen tussen Ghengis Khan’s militaire strategie en de vermoedelijke joods-homosexuele van de gemiddelde burger in Friesland ten tijd van de industriele revolutie?

 41. 59

  @Bismarck,Steeph: De industrie heeft volgens mij juist heel veel behoefte aan wetenschappelijk opgeleiden. Dat lijkt me logisch gezien het niveau van de HBO opleidingen in Nederland. Onderzoek is vaak juist heel winstgevend? De universiteiten in de VS zijn juist superrijk onder andere dankzij patenten en octrooien etc. Maar hoeveel universeel nut heeft dan een onderzoek naar de mogelijke relaties en parallellen tussen Ghengis Khan’s militaire strategie en de vermoedelijke joods-homosexuele van de gemiddelde burger in Friesland ten tijd van de industriele revolutie?

 42. 61

  Zodra Wilders een moslim geweest zou zijn die af zou geven op onze maatschappij ,hoe zouden jullie dan gereageerd hebben ? Momenteel sterft het hier van de Oost Europese xommunisten die “voor” de doodstraf zijn …Wat nou als die hier over twee jaar Wilders vervangen ? Stemmen jullie dan ook op die liberale kapitalistische dictatuur van het Communistische oost EU ?

 43. 62

  @zmc:
  – Waarom ga je er vanuit dat bevolkingsgroei in niet-liberale samenlevingen NIET van invloed is op de mate waarin liberale samenlevingen – die van dezelfde natuurlijke bronnen gebruik maken – te handhaven zijn?

  Kan je niet logisch nadenken ofzo? Als jij beweert dat het liberalisme de wereld uitput, dan is een afdoende tegenargument dat de snelste uitputting plaatsvindt in gebieden, door bevolkingen, die niet leven onder een liberaal-democratisch regime. Ik heb voldoende inhoudelijks te zeggen, maar heb weinig geduld voor je kinderachtige redeneringen.

  @39: Als je niet direct kan quoten van Smith zelf, gelieve je snuit te houden.

  @43: In de VS werkt het prima. Zo prima dat per jaar tienduizenden van Europa’s slimsten er naar toe gaan om te studeren/onderzoek te doen. Probeer de cliché’s over marktwerking versus overheidsinterventie te ontstijgen.

  Wetenschappelijk Onderwijs is in the shits in Continentaal Europa, en daar heeft ‘marktwerking’ helemaal geen rol in gespeeld. Overheidsinterventie destemeer.

 44. 63

  @caprio #58: Ik gaf slechts aan dat de term H B O ervoor zorgt dat je in het spamfilter komt, zoals Bismarck overkwam. En nu jou dus ook. Drie berichten er uit gehaald.

 45. 64

  lachen…

  @JSK: die brain drain vanuit Amerika kan ook te maken hebben met het vele venture capital dat in de VS zit. Met de huidige strengere SEC wetgeving en de liberalisering van Europese wetgeving (gek genoeg is de restrictie op dit soort kapitaal in het kwade empire van VS groter dan in het zalige Europe, maar goed, dat zal wel moeilijk te accepteren zijn dat verzachte beeld van de VS) zie je wel een stroom naar Europa van VC. Misschien dat daarmee ook een nieuwe stimulus aan intelligentia gegeven wordt om in het hoge belastingklimaat van Europa te blijven (iemand moet die sociaal-liberale geld verkwanselarij toch betalen uiteindelijk).