Waterland 2112 | Het water kwam toch

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Geroepen hadden ze en hoe: om het hardst. Maar het bleven roependen in de woestijn met hun boodschap dat de zeespiegel door zou stijgen tot er geen dijk meer tegen gewassen zou zijn. De nieuw-rechtse coalities die ons land sinds het begin van de jaren tien regeerden hielden echter star vol dat er geen morzel gronds aan de zee mocht worden afgestaan. Miljarden werden gestoken in dijkverhogingen, golfbrekers, schiereilanden voor de kust, waarop godbetert dan ook nog een vliegveld onder het toekomstige zeeniveau. Helaas kregen de roepers in de woestijn gelijk. Het water kwam toch.

In maart 2072 deed zich de fatale combinatie van waterstanden en windrichting voor die maar eens in de vijftienduizend jaar voorkwam. Althans op de oude, nog niet opgewarmde aarde. Op zich hadden de dijken het moeten houden. De zeespiegel was nog net geen 2.62 meter gestegen t.o.v. het niveau van honderd jaar daarvoor. De harde westenwind blies het water bij springtij hoog tegen de Nederlandse kust. Maar toen het hoogste punt voorbij was, waren alle dijken nog intact. De wind ruimde sterk naar noord-noordwest. En toen kwam de verrassing. Op het moment van laag water was de verhoging nog steeds meer dan het normale hoogwaterniveau. Er werd onmiddellijk groot alarm geslagen.
Een moeizame evacuatie kwam op gang. Bewoners van laaggelegen gebieden direct achter de dijken kregen de opdracht zo snel mogelijk naar het dichtstbijgelegen hogere gebied te gaan. Als kwetstbaarste gebieden waren aangewezen Zeeland, Noord-Holland noordelijk van de Hondsbosche zeewering, Groningen en Friesland. In de chaos die volgde liepen de wegen al snel vol en binnen de kortste keren zat het verkeer muurvast. Via radio en cms werd de vluchtenden aangeraden dan maar naar het dichtstbijzijnde hoge punt te lopen. Het had een totale ramp kunnen worden, maar gelukkig liet de natuur het deze keer bij een waarschuwing.

Het tweede hoogwater kwam bijna een meter hoger dan de nacht ervoor. Het nieuwe Europese vliegveld Europort werd helemaal ontruimd maar bleef door een wonder behouden. Op diverse plaatsen sloeg het water over de dijken, met name langs de Waddenzee. De eerste doorbraak trad echter in de duinen op bij de Noord-Hollandse plaats Camperduin. De daar geplaatste verdedigingsschermen van staal en beton vormden door de voortdurende aanvallen van de golven diepe slijpgaten langs de duinen waar de zee vervolgens vrij spel kreeg. Aan de noordkant van de Hondsbosche zeewering gebeurde hetzelfde. Toch is er per saldo maar weinig zeewater naar binnen gedrongen.
Dat gebeurde wel in de Hedwigepolder in Zeeland. De permanente druk op de dijk had de ondergrond aangetast en bij het tweede hoogwater schoof de dijk over een lengte van honderden meters de polder in. In Groningen en Friesland sloeg flink wat water over de dijken, waardoor enorme lappen grond verzilt zijn. Vlieland brak in tweeën. Op Ameland liep een polder onder. In steden als Rotterdam en Dordrecht spoelde het water over de kades en liepen kelders onder. Het Westland had veel last van kwelwater. Maar verder waren er weinig grote doorbraken. Evengoed waren de dijken zwaar beschadigd en was er behoorlijk wat zeewater doorgedrongen. Langs de hele kust waren de duinen flink aangetast. Het aantal slachtoffers bleef beperkt: 112 mensen en ruim 24.000 stuks vee.

Geconfronteerd met dit natuurgeweld en de somberste voorspellingen over de zeespiegelstijging besloot Nederland massaal de feiten onder ogen te zien en het laaggelegen land in fasen aan de zee terug te geven. Met ruimhartige steun van Europa kwam er een volksverhuizing op gang die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. Ruim zes miljoen Nederlanders emigreerden in de jaren 2072 tot 2090. Met name boeren en nieuwe Nederlanders kozen de aftocht. Van de rijkere middenklasse vertrok een aanzienlijk deel naar andere Europese landen. De overgebleven elf miljoen mensen zitten nu aanzienlijk dichter op elkaar gepakt in het nieuwe, kleinere Nederland. Dat waarschijnlijk niet veel kleiner meer zal worden, want hoger dan 6.86 m. zal het water wel niet meer stijgen.

Uit een werkstuk van Abraham Mirzani, scholier van een AVB-school voor bijzonder vervolgonderwijs. Voor de inhoud, die volgens zijn leraar op het CInet bij elkaar geraapt was, kreeg hij een 4, maar dat compenseerde hij met een 8 voor de technische uitvoering. Hij kon de computer namelijk met stemcommando’s de plaatjes laten tekenen, hetgeen zijn leraar nog nooit voor elkaar gekregen had.

Reacties (17)

#1 gronk

Leuk detail: in duitsland kwam in 2120 met een royale hoeveelheid voorkeursstemmen een bondspresident aan de macht die iets wilde doen aan het ‘hollanderprobleem’; hele wijken werden namelijk geterroriseerd door 2e-generatie hollandse kutjochies die het verdomden om ook maar enig respect te tonen tegen de autochtone bevolking.

 • Volgende discussie
#2 Cracken

“”Met ruimhartige steun van Europa”

Ja dat zie ik niet zo snel gebeuren in een wereld waar kennelijk het zeeniveau dusdanig is gestegen dat wij vast niet de enigen in Europa, en andere delen van de wereld, zijn die problemen hebben. Op dat soort momenten is het toch vaak “eigen volk eerst”, en dan heb je nog heel wat meer mensen op dat kleine stukje Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Lothar

Ik dacht dat het lidwoord “het” in 2040 al was afgeschaft omdat toch niemand meer wist welke zelfstandig naamwoorden onzijdig waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Minik

Als ik het goed begrijp is dit stuk dus een kopie van een kopie ondertekend door ippekrites.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 sikbock

een 4 voor de inhoud? schande! Ippekrites doe er wat aan! dit soort smakelijke rampscenario’s verdient zeker een 8!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 x

2 voor ippekrites voor een lulverhaal dat tot in de eeuwigheid sargasso vervuilt.
(ah nee echt voor de moeite..)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 larie

Leake academische gedachtenexperiment, enkele kanttekeningen.

–Afgelopen 18K jaar is het zeenivo(relatieve) 120 meter gestegen..in konstant tempo, wat de mens ook deed of niet deed.

–in de periode die je schetst bestaan landsgrenzen niet meer, hooguit, vrees ik, culturele.

–De massale verhuising zal zeker plaats vinden maar dan langzaam en gestaag. Zoals in de nu dorre Sahara,18k geleden een wilde natte jungle en nu vrijwel onbevolkt.

–de mens holt achter de geologie aan. alleen is het naijlen qua tijd steeds korter geworden.

Kortom, aardige schets. Op de snelheid in de tijd na dan.

De groeten, ik ga 30+’n in de wilde wereld.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 KJ

Help ! Penelope Bijtring is terug !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Bontenbal

@7 => de snelheid van de zeespiegelstijging was verre van constant de afgelopen 18k jaar.

In het begin van het Holoceen (tot circa 6500 voor heden) was de zeespiegelstijging vele malen sneller dan de afgelopen eeuwen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Cracken

@9 Kunnen we de mammoet de schuld geven?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 klaplong

Nu wordt pas echt duidelijk aan wat voor messias syndroom sommige van die halfgeleerden hier lijden: “Geroepen hadden ze en hoe: om het hardst. Maar het bleven roependen in de woestijn met hun boodschap dat de zeespiegel door zou stijgen tot er geen dijk meer tegen gewassen zou zijn.”

Dit soort taal is toch om te huilen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 DrBanner

@ippekrites #0
Is dit een poging tot terug-neuken? Nieuw Rechts’ abjecte Climate Proofing strategie? Links en Rechts bedrijven allebei struisvogelpolitiek maar op verschillende onderwerpen?

Of is dit een afstandelijker bedoelt toekomstscenario dat je realistisch acht?

@larie #7, Bontebal #9
Van de laatste 18,000 jaar is alleen de laatste ~6000 jr wat snelheid en magnitude van zeespiegel bewegingen/schommelingen met het heden/de komende eeuw vergelijkbaar.

Van de laatste 18,000 jaar zijn alleen de laatste 2000 jr wat kustafslag en bodemdaling langs de ZW Noordzee met het heden/de komende eeuw vergelijkbaar.

Van de laatste 18,0000 jaar zijn alleen de laatste 100 jr wat bevolkingsdichtheid en claim of ruimte en polder-maaiveldsdaling met het heden/de komende eeuw vergelijkbaar.

Van de laatste 18,000 jaar zijn alleen de laatste 10 jaar qua maatschappelijke ontwikkelingen enigszins vergelijkbaar met het heden/de komende 10 jaar – en verder de komende eeuw zijn er slechts speculatieve scenarios te exploreren.

Plot een grafiek van bevolking…
Plot een serie kaartjes van bevolkingsdichtheid..
Plot de graad van urbanisatie en ontginning van kustgebieden voor de laatste 1000 jaar…

De mens is in de afgelopen 18,000 jaar een gestaag in impact toenemende geologische factor geworden. Het is ‘al lang’ (in menselijke maten cf. Kroonenberg) niet meer zo dat de Mens achter de geologie aanloopt — er is geen sprake van naijlen — er is sprake van versterkende feedback.

Vrije ruimte was in het geo/archeo-logische verleden, voor de mens de buffer en het middel tot adaptatie en mitigatie van klimaat/zeespiegel/samenlevings veranderingen — maar er is met steeds meer mensen steeds minder ruimte en dus zijn we nu veel kwetsbaarder voor veranderingen dan vroeger —

Het is volkomen abject in de klimaatsdiscussie alleen te focusen op de snelheid van verandering en die vergoelijkend te vergelijken met geologisch verleden — en de verschillen in distributie van de mens over de aarde en druk op de ruimte tussen toen en nu onder het kleed te vegen.

Wat dat betreft liever een stukje zoals de post van Ipperkrites, dan een stukje in de lijn van de reactie onder #7.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 alt. johan

Het water komt altijd, vroeg of laat. Maar mensen leren het nooit, ze wonen ook bij slapende vulkanen.

Het is een boeiend opstel, wat me doet denken aan de bijbel.

schuldig, niet goed geluisterd naar profeten ==>> zondvloed

Of het verhaal van Jonas en Ninevé, waar er wel werd geluisterd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Bismarck

“Maar het bleven roependen in de woestijn”

In een woestijn roepen dat er water aankomt is dan ook niet echt een onheilstijding.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Adriana

Een hartstikke goed verhaal.
Of het wetenschappelijk onderbouwd is kan ik niet beoordelen, maar wat knap van dat jong om de sociale en sociografische gevolgen van een eventuele stijging van het waterpeil te overdenken, en naar mijn mening, héél goed te beschrijven.
Men heeft het trouwens al over 5 tot 10 meter voor 2100, dus heel ver zit hij er niet naast.
Of het zo gaat lopen?
Ken je dat verhaal over die kikker die in steeds heter wordend water blijft zitten tot hij gekookt is?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 qwerty

@Adriana
“Ken je dat verhaal over die kikker die in steeds heter wordend water blijft zitten tot hij gekookt is?”

Sargasso is het verhaal van die kikker.
Stoom afblazen en doorkoken, dat is het credo.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Bismarck

@15: “Ken je dat verhaal over die kikker die in steeds heter wordend water blijft zitten tot hij gekookt is?”

Ik ken dat verhaal wel ja, al is het een pure fabricatie.

 • Vorige discussie