Wat de media over piraten ontgaat

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Twee weken geleden publiceerde ik op Sargasso een kritisch artikel over de piraterij voor de Somalische kust. Daarin betoog ik dat de illegale visserij en afvaldumping voor de kust van het arme Oost-Afrikaanse land, onder andere door Europese bedrijven, belangrijke oorzaken zijn voor het ontstaan van de piraterij, maar dat de anti-piraterijmissie van de Europese Unie hier helemaal niet tegen optreedt. Die houdt zich enkel bezig met de jacht op de Somalische piraten. Ik pleit er in het stuk voor dat de patrouillerende oorlogsschepen alle illegale activiteiten in de regio moeten aanpakken.

Dit leek mij geen radicale stellingname, maar tot mijn verbazing kwamen er behoorlijk wat kritische (alhoewel, helaas, soms nogal lege) reacties op het stuk. Sommige reaguurders toonden zich daarin enkel voorstander van een snoeiharde aanpak van de Somaliërs. Eén iemand stelde bijvoorbeeld voor ‘de piratenbootjes met kalashnikovs en raketten uit het water te schieten’ en mariniers het land in te sturen om de boel ‘meedogenloos op te ruimen.’ Over de Europese stroperij en afvaldumpers schreven zij niks. Een ander ging zelfs zo ver in twijfel te trekken of deze illegale praktijken überhaupt wel plaatsvinden.

Ik vroeg me af waar deze houding vandaan komt, vooral aangezien de illegale dumping en visserij bepaald geen geheimen zijn. Het is goed gedocumenteerd. Een aantal reacties komt voort uit een xenofobische houding. In de ogen van sommigen zijn Somaliërs slechts ‘sukkels’ en ‘lui’ en moeten ze ‘uitgeschakeld’ worden. Deze reaguurders willen simpelweg niet geloven wat tegen hun onderbuikgevoel ingaat en zien in het handelen van de piraten een rechtvaardiging van hun bekrompen vooroordelen. Maar voor anderen met een wat ruimer venster op de wereld ligt een heel andere verklaring voor hun argwaan wellicht meer voor de hand: de berichtgeving in de Nederlandse media.

Het viel mij namelijk op dat de Nederlandse pers volledig zwijgt over de illegale visserij en afvaldumping in Somalië. Niet één artikel noemt deze belangrijke gegevens. Dat blijkt althans na analyse van vele tientallen berichten over piraterij, voornamelijk op Elsevier.nl en DePers.nl.*

Er viel meer op aan de piratenartikelen van deze media. Zo bleek dat de Somaliërs eigenlijk alleen maar het nieuws halen als ze schepen aanvallen en kapen, vooral Nederlandse schepen; als ze (veel) losgeld eisen voor hun kapingen en als ze dat krijgen; als ze opgepakt en berecht worden; en als politici of belangenorganisaties zich hard maken voor een hardere aanpak. Kortom, alle berichten over de piraten zijn negatief en worden door een westerse bril verteld.

Daar komt nog bij dat in bijna geen enkel artikel piraten zelf aan het woord komen om hun verhaal te doen. Er vindt geen wederhoor plaats, ook al is dat een fundamentele pijler van de journalistiek. In de enkele uitzondering wanneer piraten wel gehoord worden, wordt hun argumentatie meteen keihard van tafel geveegd.

Dat blijkt uit een artikel uit DePers. Daarin staat weliswaar dat de piraten hun acties rechtvaardigen door te verwijzen naar de armoede waarin zij moeten overleven, maar het dagblad heeft hier simpelweg maling aan. De krant wijst er daarentegen op dat de piraten naast zeelieden vooral hun eigen bevolking treffen met hun acties, aangezien voedselschepen hun waren moeilijk kunnen afzetten in Somalië door de onveilige situatie. DePers citeert instemmend een officier van justitie die de rechtvaardiging van de piraten daarom als ‘bijzonder cynisch’ naar de prullenmand verwijst. Einde wederhoor.

Aangezien in de berichtgeving de Somaliërs slechts voorkomen als dader, wordt alle aandacht, waar het mogelijke oplossingen betreft, vernauwt tot de vraag hoe deze criminelen aangepakt moeten worden. Beide media staan uitsluitend positief tegenover de huidige militaire maatregelen – de inzet van tientallen marineschepen – om het groeiende probleem te lijf te gaan. Dit is bijzonder merkwaardig aangezien sinds de komst van de miljarden euro’s verslindende oorlogsbodems piraterij enkel toegenomen is. Je kunt je afvragen of er geen effectievere en goedkopere remedie bestaat tegen piraterij. De media stellen die vraag echter niet.

Als er al kritiek volgt op de westerse aanpak dan betreft het pleidooien in de richting van hardere aanpak en straf. Berechting in de regio, waar de doodstraf geen uitzondering is, geniet daarbij de voorkeur. In een commentaar over de mogelijke berechting van piraten in Nederland pleit een redacteur van Elsevier eveneens voor lokale berechting. Zijn argument hiervoor getuigt, net als de reacties van enkele reaguurders, van enige xenofobie: ‘los van de nog onzekere uitkomst van zo’n piratenproces en het feit dat van een Nederlandse cel weinig afschrikwekkend effect uitgaat, is de kans groot dat de piraten in Nederland asiel aanvragen en krijgen.’

De berichtgeving in Elsevier en DePers, maar ook in andere media, is een uitermate beperkte en eenzijdige kijk op het verschijnsel piraterij, maar verklaart mogelijk wel waarom er relatief veel onsympathieke reacties volgden op mijn eerdere piratenartikel. Deze reacties zijn namelijk geheel in lijn met de Nederlandse berichtgeving. Voor de media, het instituut dat zichzelf graag als ‘waakhond van de democratie’ omschrijft, laat deze berichtgeving echter zeer te wensen over.

* Voor deze bijdrage heb ik alle artikelen op de website van Elsevier.nl van 2009 en 2010 en alle artikelen op de website van DePers.nl van mei t/m december 2010 waarin het woord ‘piraten’ voorkomt bestudeert, evenals vele losse artikelen in andere Nederlandse bladen.

Meer bij Jip van Dort.

Reacties (40)

#1 KJ

Maar goed beschouwd blijft 1 ding als een paal boven water staan: een relativistische houding in nemen tegenover piraten, vereist van ons dat wij voorbij gaan aan het feit dat er al iets verschrikkelijks gevaarlijks en illegaals heeft moeten gebeuren, voordat je iemand een ‘piraat’ kunt noemen.

 • Volgende discussie
#2 qwerty

@Jip
De tijdgeest is tegen elke relativering. Een misdaad is een misdaad en dient te worden bestraft (zo is de mening, niet de mijne). Elke ‘condition humaine’ die leidt tot een misdaad dient te worden genegeerd omdat de daad tegen de wet is en de opstellers van de wet altijd gelijk hebben (zo denkt de wetgever). Lastig maar niet anders dan wat er gebeurde bij de opkomst van het socialisme en andere van dat soort verwerpelijk (niet mijn gedachte) denkbeelden.

Om kort te gaan: de revolutie in Egypte mag niet, piraten mogen niet, protest mag niet etc… u dient braaf te doen wat wordt gezegd en niet anders.

@KJ
Jij bent dus een representant van de volgens mij verwerpelijke gedachte, dat misdaad gewoon niet mag en context altijd irrelevant is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 gronk

Ik vroeg me af waar deze houding vandaan komt

Alleen de blanke man heeft recht op de [vruchten van] de aarde. Dat die arme negertjes daar nog steeds van de honger omkomen komt omdat ze niet geschikt zijn voor beschaafde staten zoals wij dat niet hebben. Omdat ze daar te dom en te primitief voor zijn. Omdat God dat niet zo bedoeld heeft. Etcetera.

Als je dat maar lang genoeg doorverteld tegen elkaar wordt ’t vanzelf waar. Niet?

/ik gok zo maar wat.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 ralf

Onze houding ten opzichte van verre volkeren is sinds de koloniale tijd geen spat veranderd.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 KJ

@qwerty; Jij bent dus een representant van de volgens mij verwerpelijke gedachte, dat misdaad gewoon niet mag en context altijd irrelevant is.

Het is irrelevant dat jij dat verwerpelijk vindt, en het is wat kort door de bocht gesteld, maar ik denk dat je grosso modo gelijk hebt. Intentie mag meegewogen worden, context nauwelijks.

@ralf; Onze houding ten opzichte van verre volkeren is sinds de koloniale tijd geen spat veranderd.

Het verschil is dat, in het post-koloniale tijdperk, deze landen zelf in staat zouden moeten zijn om daar iets aan te doen. Dat dat het gros van die landen niet gelukt is en dat het nog steeds hellholes zijn, zegt ook een heleboel over die landen zelf: er zijn er namelijk wel degelijk ook een paar, wie het *wel* gelukt is (India, Japan, Zuid Afrika).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 mzungu

Ja, dank voor deze bijdrage.
Maar de vraag blijft nu: Hoe krijg je dit soort artikelen in de gewone krant? En hoe laat je deze waarheden doordringen in de hoofden van mensen die geenstijl etc voor waarheid aannemen?
En nemen ze bij de Marine ook kennis van dit soort zaken? Wordt daar wel gewerkt aan een eerlijke meningsvorming?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 InvertedPantsMan

hohoho, VERMEENDE stroperij en dumping moet dat zijn natuurlijk. De blanke man is onschuldig tot het tegendeel bewezen is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 hanedop

Jip, ik begrijp niet goed waarom je juist De Pers en Elsevier centraal stelt. Schrijven andere bladen zoveel minder over de piraterij? Of vond je die minder interessant? of wil je een punt maken over de vooringenomenheid van de twee genoemde uitgaven? En als we het dan over hoor en wederhoor hebben… heb je zelf even met De Pers of Elsevier gebeld waarom ze weinig over de illegale dump en vispraktijken schrijven? Of heb je geen wederhoor gevraagd? En heb je ander bladen als HP, Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer even gebeld of gemaild met de vraag waarom zij niets over dat dumpen en vissen berichten?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 keest

Deze visie is in 2009 even ‘mainstream’ geworden nadat Farah Karimi van Novib een stuk in NRC wist te krijgen aan de vooravond van een kamerdebat over de Nederlandse rol bij de inzet tegen piraten. Kwam geloof ik vervolgens niet echt aan het rollen
http://www.oxfamnovib.nl/stop-wildwest-taferelen-Somalische-kust.html

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Herman

@KJ Het verschil is dat, in het post-koloniale tijdperk, deze landen zelf in staat zouden moeten zijn om daar iets aan te doen.

Dus als een staat geen sterk centraal gezag heeft is het eigenlijk geheel gerechtvaardigd om het volk van hun waardevolle grondstoffen te beroven? Macht maakt recht?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 jb

@KJ: ook voor jou zal toch gelden dat inzicht in de achtergronden, mogelijke beweegredenen, kortom de context, nuttig is om herhaling te voorkomen? Kortom, Jip’s belangrijke bijdrage hoeft niet tot relativisme te leiden.

Overigens neem ik ten aanzien van economische delicten tot op zekere hoogte een relativistische positie in. Bij geweldsdelicten inclusief vrijheidsberoving juist weer niet (ook een soldaat in oorlog pleegt wat mij betreft een moord hoewel de politieke opdracht hem juridische onschendbaarheid oplevert).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Marc W.

Volgens mij een repost van deze link maar is wel toepasselijk bij het onderwerp:

Filmpje op youtube

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 gronk

Dat dat het gros van die landen niet gelukt is [..] zegt ook een heleboel over die landen zelf:

Dat we –ondanks dat ‘we’ daar weg zijn gegaan– nog steeds roeren in de politiek daaro, met subsidies, wapenleveringen etc, waarbij we een voorkeur hebben voor de partij die onze belangen nastreeft, en we niet zo gek veel onderscheid maken tussen warlords* en democratische regering, dat heeft daar natuurlijk niets mee te maken.

* waar warlords ook nog eens het voordeel hebben dat ze makkelijker te controleren zijn en simpelweg *een* aanspreekpunt zijn, terwijl je met zo’n democratisch gekozen parlement nooit weet of ze nu doen wat je wilt en wie je daarvoor moet hebben.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 AntonB

Zij, onder ander ondergetekende, zeggen niet dat stroperij en afvaldumping goed is of niet betstaat, dat moet net zo hard aangepakt worden. Het feit dat het bestaat mag enkel geen aanleiding zijn om schepen te beroven en bemanningen te gijzelen en vermoorden. Schepen en bemanningen die bovendien helemaal niks te maken hebben met de stroperij en de dumping, maar gewoon toevallig langs dat land moeten. Als je willekeurige mensen op straat gaat gijzelen omdat je boos bent dat je fiets gestolen is knikken we als samenleving ook niet begrijpend, dan staat er meteen een zwaar bewapend arrestatie team voor je deur met de toestemming te schieten indien nodig, en terecht.

Geweldadige misdadigers kan je helaas alleen met geweld bestrijden, amders krijg je gangster praktijken, en worden onschuldigen het slachtoffer. Stroperij en afvaldumping moeten op hun eigen manier aangepakt worden, niet door een soort van quasi eigenrichting.

Ik vrees dat de schrijver een beetje te veel geromantiseerd beeld van piraten heeft, iemand een kalaschnikov in zijn gezicht duwen en weken opsluiten in een heet ruim is net even wat wat anders als Pirates of the Caribbean.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Herman

@AntonB Het hele punt is nou net dat die aanpak van illegale stroperij en afvaldumping niet gebeurt en dat de huidige aanpak juist averechts werkt. Ik ben het met je eens hoor dat beiden aangepakt dienen te worden, maar daarvoor is een flinke omvorming van de huidige missie in de Somalische wateren nodig.

Volgens mij probeert de schrijver niet een romantisch beeld neer te zetten van deze arme sloebers, maar probeert hij een reëel beeld neer te zetten over de achtergronden. Zodat duidelijk wordt wat nu onderbelicht blijft, namelijk dat er twee kanten zitten aan het verhaal en dat ook westerse landen niet onschuldig zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Jip van Dort

@hanedop

Ik heb enigszins toevallig voor Elsevier en DePers gekozen. Voor deze bladen heb ik twee perioden alle artikelen over piraten bestudeerd. Op die manier ontstaat een redelijk volledig beeld. Je begrijpt dat ik niet voor tien bladen dit kan doen in verband met tijdgebrek. Ik heb andere media ook geanalyseerd, maar veel algemener, en die bevestigen het beeld dat voortkomt uit Elsevier en DePers. Het gaat me dus niet specifiek over deze twee media.

Je opmerking over wederhoor vind ik misplaatst. Ik constateer dat Elsevier en DePers niet aan wederhoor doen. Daarvoor hoef ik hun niet te bellen/mailen. Dat kun je gewoon vaststellen als je hun artikelen bekijkt. De vraag waarom zij eenzijdig over piraterij berichten is interessant, maar gaat voorbij aan mijn opzet. Wil je het antwoord hierop weten, stel ik je voor de redacties te mailen. Zoals ik in het stuk schrijf is mijn vraag waarom sommige reaguurders zo’n eenzijdig beeld hebben van piraterij. De berichtgeving in de Nederlandse media biedt daar een antwoord op.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Jip van Dort

@AntonB

Niemand is tegen wat je in je eerste alinea schrijft: piraten moeten aangepakt worden!. Ik snap dan ook niet waarom je deze algemeenheid weer noemt en ik snap al helemaal niet waarom je toch denkt dat ik en anderen dat niet zouden vinden.

Je tweede opmerking gaat in tegen de feiten. Het klopt simpelweg niet. Meer, harder straffen kan, maar hoeft niet altijd een oplossing te zijn. Het kan de situatie ook verergeren, zoals in het geval van de piraterij. Ik ben het wel met je eens dat misdaad stevig bestraft moet worden, maar je moet altijd in het achterhoofd houden dat het doel – minder misdaad – uiteindelijk belangrijker is. Harder straffen leidt daar niet altijd toe. Lees reactie 15 nog maar eens goed.

Je derde opmerking slaat nergens op. ‘Pirates of the Caribbean’ heb ik niet eens gezien.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 jan-H

Wat ik niet begrijp is dat u, Jip, het vreemd vind dat we niet graag horen dat wij stellen, en onrechtvaardig handellen en dat we al helemaal niet willen horen dat het onrecht wat “ons” aangedaan wordt daar uit voort komt.
Wij zij slachtoffer geen dader en als dat niet zo is is het toch zo.
Met die houding is Nederland geen uitzondering denk ik (al kan ik dat niet bewijzen)
Hard optreden pas in het tijds geest en het is de enigste optie omdat het alternatief een aanvaarding van onze eigen piraterij tot gevolg heeft.
Mij verbaast de houding van de pers en reaguurder niet, integendeel, dit artikel is meer de uitzondering die de regel etc etc

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Willem Schot

@18,
Ik ben het wel met Jip eens dat dit inderdaad een serieus probleem is. Persvrijheid is slechts relatief: Journalisten worden ervoor betaald om te schrijven wat de lezers graag lezen, maw wat bonton is bij de lezers en in de samenleving. Daarbij behoort zeker niet dat het Westen behalve slachtoffer ook dader is in deze criminele organisaties. De zg democratie staat daarbij de waarheid in de weg als die tegen ons eigen belang lijkt in te gaan.

Het probleem van de gifdumping en de overbevissing is echter veel breder. Zeer veel arme landen zijn daarbij slachtoffer. Dat tradionele visserij over ter wereld onmogelijk wordt ervoer ook Cor van Dort, de laatste ansjovisser uit Bergen op Zoom, misschien dus nog (verre) familie van Jip?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Cracken

Wat ik niet snap, als de somalische piraten zijn ontstaan onder andere doordat er illegaal wordt gevist en afval gedumpt in hun wateren, waarom gebruiken ze dan niet de Kalashnikovs en RPGs om die schepen weg te jagen?
Waarom varen ze in sommige gevallen meer dan 1000km de oceaan op om een vrachtschip te enteren.

Of zijn de piratengroepen, die ooit misschien begonnen zijn als groepen vissers die hun eigen wateren beschermden, ondertussen overgenomen door allerhande criminele syndicaten in de kustplaatsen.
En als dat het geval is dan helpt slechts het patrouilleren op illegale visserij, etc. toch ook niet meer, maar moet er dus ook een missie blijven bestaan die deze criminele groepen blijft bestrijden in open water.
Of worden al deze criminelen die miljoenen verdienen dan opeens ook vissers?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Jip van Dort

@Cracken

Goede vraag! Het is zo dat de piraterij, die ooit begonnen is (onder andere) als reactie op de illegale praktijken voor hun kust, volledig gecorrumpeerd is. Het is zeker de vraag of piraterij verdwijnt als illegale visserij en dumping verdwijnt. Wat in ieder geval wel zo is, is dat veel wannabe vissers daardoor wel weer een kans op een nieuwe inkomstenbron krijgen. Het zou dus kunnen dat piraten van hun piraterij afzien omdat ze ook op een fatsoenlijke manier hun geld kunnen verdienen. Trouwens zijn er nog altijd piraten die (soms) illegale vissersboten kapen.

Los daarvan heeft de EU natuurlijk ook een morele plicht om de vistroperij en dumping tegen te gaan. Dat lijkt niet te gebeuren en is beklagenswaardig. Ook daarom klaagde ik daarover in mijn eerste stuk over piraterij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 TisMeWat

Ach, dat zijn alleen die “libertariers” die menen dat niets in het leven waarde heeft behalve geld verdienen. De opvolgers van ons goeie-ouwe Calvinisme (als wij rijk worden van de negertjes, is dat God’s wil).

Terwijl Somalie nu juist een schoolvoorbeeld is van de libertijnse droom van een staat zonder “dwang”, een staat zonder “geforceerde belastingen”, een staat zonder “socialisme”, een staat van “het recht van de sterkste”.

De typische “ontkenners” zouden juist in de rij moeten staan voor een ticket naar dit “beloofde land”.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Willem Schot

@22,
We moesten van God eigenlijk wel goed voor de negertjes zorgen, maar het vlees was vaak zwak. Het Calvinisme was en is soms nog steeds niet bepaald libertijns. Verder is je verhaal wel een beetje cynisch. De Konsequenz van het economisch liberalisme führt hier en zo vaak elders zum Teufel. ( Goethe stelde terecht Jede Konsequenz führt zum Teufel.)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 alt. johan

Met piraten wordt niet zachtzinnig opgesprongen, dat was 200 jaar geleden zo en dat is nog steeds zo.

Overbevissing en kustvervuiling door de geïndustrialiseerde landen is serieus en niet te onderschatten probleem, maar door de piraat uit te hangen, dat is niet de manier om je recht te halen. Dat zal nooit geaccepteerd worden door de machtige geïndustrialiseerde landen, never.

Men kan zich beter aansluiten bij GreenPeace en dergelijke en zich verre houden van piraterij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 Cracken

@24
Ik stel inderdaad voor dat we een delegatie van Greenpeace met de Rainbow Warrior II naar Somalië sturen om een handtekeningenactie te starten.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 Willem Schot

@24,
De piraat uithangen is niet de manier om je recht te halen.
Inderdaad naar Europese maatstaven. Ons burgerlijk rechtboek is echter ook niet veel ouder dan 200 jaar. Wat er al was aan rechtsnormen en Europese beschaving (geimporteed door dhr Mussolini,ook al geen licht) in nu wel vervlogen in de burgeroorlog. Zij leven nog in de tijd van de barbarijnse zeerovers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 piet

ik moest vroeger op het schoolplein nog de lof zingen over Piet Hein, dankzij de acties van dergelijke ‘kapers’ konden weer VOC-schepen uitgerust worden. En volgens een vorige premier moesten we die VOC-mentaliteit hoog houden.

Ja maar Piet Hein etc. enterden alleen schepen van landen waar me mee in oorlog waren…
Ik kan me voorstellen dat een Somaliër vindt dat hij in oorlog is met de rest van de wereld, zoals de zaak daar al ruim 20 jaar zonder regering en door iedereen verlaten is.

@20 @21
wat ik er van begrepen het zijn de aanvankelijk zelfbenoemde kustwachten die inderdaad zich hoofdzakelijk richtten op varende visfabrieken, illegale transporten zoals dat Oekraïnsche schip vol wapentuig, afvaltransporten etc. (niet alleen uit idealisme maar ook omdat een reder van zo’n schip liever betaalt dan met de billen bloot te gaan) langzamerhand gecorrumpeerd, en wordt het spul aangestuurd vanuit Dubai en andere Golfstaten.

Voor de piraat zelf zal dat allemaal niet veel uitmaken, als er weinig perspectieven zijn verleg je vanzelf je grenzen, voor zover ze zich ooit bewust waren van alle achterliggende oorzaken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 piet

off topic
@17 JvD
Je derde opmerking slaat nergens op. ‘Pirates of the Caribbean’ heb ik niet eens gezien.
toch een lacune in je culturele bagage, al is het maar om te zien hoe Johnnie Depp’s vertolking van de neurotische journalist in ‘Fear and Loathing in Las Vegas’ vertaald wordt naar een excentrieke piraat. Zelfde typetje te herkennen in de laatste verfilming van Alice in Wonderland.
Of om Keith Richard in een filmrolletje te zien.
Of om kennis te nemen van de Anglo-Saksische variant van het verhaal van de Vliegende Hollander.

Of is u behept met de typisch Nederlands/calvinistische gewoonte om onderscheid te maken tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 alt. johan

@26: ik vind dat de Europese maatstaven voor ons leidend moeten zijn. Ik vind niet dat je wij de maatstaven van zo’n volk dat jaren en jaren in een burgeroorlog geleden heeft over moeten nemen.

@27: Je begint geen serieuze oorlog tegen de rest van de wereld als je beseft hoeveel wapentuig die rest van de wereld heeft.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 larie

gelul..iemand die met zijn piefpaf dingen doet heb ik geen begrip voor.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Willem Schot

@29,
We inderdaad niet hun normen overnemen of ons daarbij aanpassen. Deze aanpassing zou betekenen dat het Westen ongeveer net zo met de zeeroverij zou omgaan als in de 17e eeuw: Koopvaardijschepen zwaar bewapenen en daarmee met marinesteun deze ook deze kapers nesten aanvallen, zonder oorlogverklaring. Deze radicale aanpak heeft toen ook al geen oplossing gebracht, omdat ze steeds weer terugkwamen.
De lichtere aanpak van nu geeft echter nog minder resultaat.
Wij moeten daarom zorgen dat deze lieden zich weer bij onze beschaving gaan aanpassen. Daarbij hoort behalve het aanpakken van zeerovers ook begrip voor hun situatie en de hele situatie daar legaliseren. Dus ook de illegale acties van Westerlingen daar aanpakken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Moslim

gronk in mummer 3
Blijft een feit dat die arme negertjes ondanks miljardensteun er nog steeds een puinhoop van maken. Geen self fulfilling prophecy maar gewoon een feit. Dus toch enorm dom dan maar?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 piet

@32 die miljardensteun is vooral een investering om de eigen economische belangen veilig te stellen: goedkope grondstoffen. En vooral geen half- of eindfabrikaten, die koffie moet natuurlijk wel hier gebrand worden. Als ze zelf een koffiebranderijtje willen beginnen dan strandt dat niet omdat ze lui of achterlijk zijn, maar omdat de export door tariefmuren etc. bemoeilijkt wordt.

Moet je zien nu het ‘ontwikkelingswerk’ hier teruggeschroefd wordt door economische malaise of onder druk van de publieke opinie, hoe China in dat gat springt en miljarden in Afrika pompt. Dat doen ze heus niet omdat ze zo filantropisch ingesteld zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 HPax

@3, 32

Er zijn 1. de rest, 2. fauna, 3. flora, 4. mens. Daarvan de communiceert alleen de mens symbolisch (talen, spreken). Proeven – recente, langdurige – om aapachtigen dat ook te laten doen, zijn mislukt.

Als Hegel al zei dat er met Afrika niets te beginnen viel en inderdaad nog steeds moderne ontwikkelingen er veel te wensen overlaten, rijst de vraag, hoe dat daar op dat continent zit.
Natuurlijk onvermogen is een antwoord: er is een (Afrikaanse) menselijke soort dat door aangeboren onbegaafdheid zich niet in zich Westerse zin kan verheffen.

Maar deze reactie is in strijd met de definitie van mens. In geen enkel opzicht doen Afrikanen in het vermogen tot symbolisch communiceren (SC) voor welke andere humane sub’soort’ onder. En SC is geen kleinigheid. Tussen mens en het ons meest aansprekende dier heerst wat dat betreft een onmetelijke kloof.

Een bekende, favorite (‘politiek-ideologische’) verklaring voor de Afrikaanse armoede is Westerse uitbuiting. Die exploitatie was er, is er, maar een rondje Azië maakt aan dat gebabbel op staande voet een einde. En kijk ook maar naar de olie-arme Islamstaten: nooit door het Westen uitgebuit – eerder het tegendeel – en nooit verboden om zich te moderniseren, maar wat schrijft de ex-president van Pakistan Pervers Musharaf:

‘Bij de gedachte aan de rol van de moslims in de huidige wereld breekt mijn hart. We zijn ver achtergebleven in de sociale, morele en economische ontwikkeling (…) en hebben geweigerd van anderen te leren. We moeten de barre realiteit onder de ogen zien.’ [UHG].

Pervez lijkt het mij bij het recht eind te hebben: armoede, onderontwikkeling zijn geworteld in de cultuur, afdeling onderwijs. Daar moet dus iets aan worden gedaan. Maar men wil niet leren, en wat dan?

Punt nr. 1 is afschaffing van ontwikkelingshulp, en in plaats daarvan instelling van de ruil. Uit de economische theorie (Ricardo) weten dat ook het armste land kan ruilen, en er beter van kan worden. Ontwikkelingshulp = de gift om niet = vernietigend.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#35 Joop

@34.

Zeer selectief citeren. Dat is nog erger dan babbelen.

Ga maar eens Frantz Fanon lezen. Oude boeken, verassend actueel.

Ook een aardige verklaring is het boek van Jared Diamond Paarden, zwaarden en ziektekiemen. Daarvan kan je de gehele geschiedenis ontleden aan het klimaat en beschikbaarheid van grondstoffen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#36 Willem Schot

@34,
Het probleem is, zoals Hegel al stelde dat cultuur in het algemeen de negatie is van de natuurlijke afstemming. Elke ontwikkeling gaat via de negatie en de negatie van de negatie en dat roept grote problemen op bij het contact tussen cultuurvolken en natuurvolken. Dit uit zich als demoralisatie van de natuurmens, zoals verslaving, agressie en sterke seksuele promiscuïteit, waardoor ook ziektes verspreid worden. Overal gaan de typische natuurvolken zoals de Aboriginals hieraan ten gronde. Helaas hebben vooral Amerikanen en andere westerlingen te weinig inzicht in dat soort processen, omdat zij de dialectiek niet begrijpen en zelfs niet willen begrijpen omdat dat een communistische en dus vijandige filosofie zou zijn. De Chinezen hebben meer gevoel voor tegenstellingen en harmonie. In hun cultuur is de dialectiek al eeuwenlang aanvaard. Daardoor kunnen de Chinezen beter samenwerken met Afrikanen dan Europeanen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#37 JSK

@33: Moet jij niet je naam veranderen naar “Racist”? Ik bedoel, wees nou geen mietje he.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#38 HPax

@36 @ 36

Ik haalde van Hegel alleen maar een uitspraak over Afrika aan, niet zijn hele leer.

Verder is het onderscheid tussen cultuurvolken en natuurvolken ouderwetse antropologie.

Voor de moderne antropologie – die ik aanhang – geldt dat alle volken die wij nu kennen, tot de orde van de cultuur behoren. Volken met een sociale structuur grotendeels op (aan)verwantschap gebaseerd, noemen we vaak primitief, maar hun structuur is niettemin cultureel van aard.

Met die ‘Aboriginals’ zul je wel Australische volken als de Aranda, Kariera en nog zo veel anderen bedoelen. Welnu, deze volken staan bekend om hun complexe verwantschapsstructuren die onmogelijk tot de (hun) natuur te herleiden zijn.

Dan nog dit:
‘Dit uit zich als demoralisatie van de natuurmens, zoals verslaving, agressie en sterke seksuele promiscuïteit.’

Waar haal je het vandaan!?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#39 Willem Schot

@38,
Ok, de antropologie gebruikt deze naamgeving en definities, maar ik zou zeggen wat maakt het uit of je nu een volk primitief noemt of natuurvolk. Waar ik op doel is nu juist om niet zo concreet maar abstract over deze dingen te denken. Om de verbanden in de natuur te kunnen bestuderen moet je gebruik maken van een hulp wetenschap, of filosofie, die meer algemeen is dan de verschijnselen, die je bestudeert en daarbij consequent blijft, dwz exact de lijnen blijft doortrekken. Daarom maakt men intensief gebruik van de wiskunde. Ook de dialectiek is zo,n generaliserende hulpwetenschap. Spinoza beschreef dingen uit psychologie, sociologie ed met stellingen als in een meetkunde boek. Bij Hegel lijkt het allemaal nogal warrig, maar dat hoeft dus niet.

Uiteraard moet je wel beginnen met goede en doorgaans heel concrete waarneming. Verschijnselen als verslaving, agressie, sterke promiscuïteit zijn duidelijk aanwezig bij veel volken. Naar mijn mening op basis van verlies van hun groeps – of volks identiteit door contact met een meer ontwikkelde cultuur, waarbij deze verder ontwikkelde cultuur zeer dominant aanwezig is binnen hun groepsleven. Deze dominantie hebben westerlingen meer dan Chinezen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#40 AntonB

“Zielige” piraten executeren Filipijnse zeeman:

http://globalnation.inquirer.net/news/breakingnews/view/20110208-319169/Filipino-seaman-slain-by-Somali-pirate-DoLE

Totaal gerechtvaardigd natuurlijk gezien iemand stiekem een paar van hun visjes gestroopt heeft of een blikje verfrestjes ergens heeft achtergelaten.

 • Vorige discussie