Waarom iedereen mijn Mohammedboek moet lezen

Foto: coverfoto van 'Mohammed en het ontstaan van de Islam' copyright ok. Gecheckt 24-10-2022

Je kunt veel van IS zeggen, maar duidelijk zijn ze wel. Hun voorman Aboe Mohammed al-Adnani had twee weken geleden heel duidelijk gewaarschuwd dat de heilige maand ramadan ‘een ramp’ zou worden voor ongelovigen, sjiieten en afvalligen. Een week later waren er de aanslagen in Tunesië, Frankrijk en Koeweit. Het is duidelijk dat IS echt oorlog wil op álle fronten, uiteraard in de verwachting dat dan ook van álle kanten de strijders zullen toestromen, en dat men daarbij geen boodschap heeft aan de traditionele betekenis van de ramadan als maand van vasten en bezinning. Niet van moord en doodslag. Maar IS weet dat zij in deze de Profeet aan zijn zijde heeft. En dat moslims dat ook weten.

Bloederige koranverzen

In het oude Arabië waren de heilige maanden, behorende bij een bepaalde god (en zijn heiligdom) bedoeld om pelgrims de gelegenheid te geven om deze god te kunnen bezoeken, zonder dat men gelijk allerlei beveiliging moest regelen. Alle (stammen)strijd kwam dan (met een beetje geluk, en onder de dreiging van goddelijke wraak) tijdelijk tot stilstand. Maar nadat Mohammed en zijn strijders uit Mekka vertrokken waren, hielden die zich daar niet aan, zo blijkt uit het volgende vers:

Zij zullen u ondervragen over de gewijde maand, het strijden daarin. Zeg: Strijden, daarin is iets ernstigs maar afwenden van de weg Gods en ongeloof aan Hem en [afwenden] van het Gewijde Bedehuis en het uitdrijven daaruit van de lieden die erbij horen is ernstiger bij God. (soera 2:217)

Met andere woorden: God beschouwde hun verdrijving uit Mekka als zo’n vreselijk onrecht dat zij het recht hadden om de heilige maand te negeren. En het zijn juist dit soort goddelijke opdrachten waar IS graag gebruik van maakt. Ook voor andere misdaden als het onthoofden van ongelovigen (en dus ook sjiieten, en al helemaal afvalligen) citeren zij de ‘juiste’ verzen, en wijzen ze op de bijbehorende verhalen over het meedogenloze optreden van Mohammed. Wat hen betreft is de ware islam niets anders dan het imiteren van de Profeet en zijn gezellen. Zolang zij dat doen, zal God hen zegenen en zullen ze in staat zijn iedereen te verslaan.

De traditie afpellen

Was Mohammed een wrede heerser, een ‘verschrikkelijke man’ zoals ex-moslim Ehsan Jami ooit zei (en waarvoor hij klappen kreeg)? Naar de huidige maatstaven: ongetwijfeld. De traditie laat daar geen twijfel over bestaan dat hij tegenstanders uit de weg liet ruimen, en het is ook nauwelijks voorstelbaar dat hij zich als leider van een Arabische stammencoalitie staande had kunnen houden als hij niet (op z’n tijd) meedogenloos was geweest. De vraag is welke les we hieruit moeten trekken. Voor velen ligt die les voor de hand: het waren andere tijden. Maar voor veel moslims is dat toch een stuk lastiger. Want als het gaat om de vraag wat het is om een ‘goede moslim’ te zijn, wat juist en onjuist is, spelen verhalen over de Profeet vaak een grote rol. Mohammed was eigenlijk gewoon een ‘doorgeefluik’, een sterfelijke mens die Gods openbaring ontving. Maar in de beleving van zeer veel moslims was Mohammed degene die de islam op perfecte wijze voorleefde. En de verhalen over wat hij deed of zei, spelen hierbij een grote rol. Dus wanneer Aboe Bakr al-Bagdadi, de leider van IS, zegt dat zijn bloedige kalifaat gebaseerd is op de leefwijze van de Profeet en zijn gezellen, is dat voor veel moslims helemaal geen absurde (voor velen zelfs een aantrekkelijke) denkwijze.

Wat kunnen moslims daartegenin brengen? Er bestaat het officiële theologische antwoord, waarbij dergelijke agressieve verzen worden gerespecteerd maar met zó veel voorwaarden en uitzonderingen worden omgeven, dat er van een flukse toepassing in de praktijk (zoals IS die voorstaat) geen sprake kan zijn. Maar dat soort redeneringen zijn voor de fijnproevers. Gewone moslims stellen tegenover het beeld van de wrede heerser simpelweg een ander beeld, dat van Mohammed de man van de vrede. Iemand die vredelievend, tolerant, et cetera was. Ook daarover bestaan voldoende verhalen. Maar daarmee is de eerste, de wrede Mohammed, niet van tafel. Er wordt gewoon een andere naast gezet. De strijd om de geest van de islam, om de vraag wat nu de kern van de islam is (een geloof van oorlog of van vrede), draait zo uiteindelijk om de vraag wie de Profeet nu ‘eigenlijk’ was. De talloze verhalen gaan alle kanten op; die bieden geen antwoord. Wat nodig is, is een kritischer houding tegenover álle verhalen over de Moh. Een kritische benadering van de traditie. Zodat er een andere visie op de Profeet ontstaat; een visie die de mogelijkheid biedt om afstand te nemen van die verhalen én van de manier waarop Aboe Bakr al-Baghdadi ze gebruikt.
Mijn boek ‘Mohammed en het ontstaan van de islam’ is bedoeld om een dergelijke visie aan te reiken. Of in ieder geval een eerste stap in die richting te zetten.

Ongezond islamdebat

Maar mijn boek is vooral bedoeld voor niet-moslims. Zij weten immers niets van Mohammed. En dat terwijl zijn leven een zeer fascinerend verhaal is. Mohammed was geen geweldloze bleekneus zoals Jezus, maar profeet én meedogenloos leider in één. Iemand die boven kwam drijven in een zeer gewelddadige tijd. Ongelovigen kunnen nu op een ‘ongelovige’ manier kennismaken met de stichter van de islam. Ik ben geen moslim; ik ben überhaupt niet gelovig. ‘Mijn’ Mohammed is dus niet onfeilbaar en leefde de islam niet voor. Mohammed was een gewone sterveling, die er heilig van overtuigd was dat het Einde der Tijden nabij was, en dat hij openbaringen van God ontving, bedoeld om de Arabieren (op het nippertje) te redden van de Hel. Of zijn openbaringen/ingevingen ‘echt’ van God kwamen, daar doe ik geen uitspraak over. Dat is een zaak van geloof. Dat is de keuze die de gelovige maakt. Daar kan een agnost natuurlijk niet in meegaan, maar hij moet zeker niet zo dom zijn daar minachtend over te doen.

Maar waaróm moet niet-moslims iets over hem weten? Heel eenvoudig: om erger te voorkomen. Het ‘islamdebat’ is de afgelopen jaren alleen maar harder en agressiever geworden. Toenemende terreur en de wassende stroom vluchtelingen hebben van ‘de islam’ een nog grotere boeman gemaakt dan voorheen. Menige ongelovige Nederlander wil er niks van weten en lijkt te denken dat als ‘wij Nederlanders’ maar hard en agressief genoeg zijn, ‘die moslims’ vanzelf hun biezen zullen pakken. Een gevaarlijk misverstand. Moslims are here to stay, en die agressieve toon zal gemakkelijk kunnen ontaarden in massaal geweld. Er is geen enkele reden om te geloven dat de geschiedenis zich in dat opzicht niet (voor de zoveelste keer) kan herhalen. Om dat te voorkomen, zal er enige overeenstemming moeten komen over de vrijheid die moslims hebben binnen de dominante Nederlandse cultuur. Wat is onaanvaardbaar, en wat moet de rest van Nederland voortaan tolereren? Dat soort vragen worden nu al regelmatig gesteld. Denk aan de discussie enige jaren geleden over rituele slacht. Denk aan de verontwaardiging over de manier waarop binnen de moslimgemeenschap omgegaan wordt met (en gesproken wordt over) homo’s en de rechten van vrouwen. Dergelijke discussies zijn géén zaak van moslims alleen. De seculiere westerse samenleving heeft haar eigen opvattingen over wat mag en niet mag, en dwingt religieuze groepen wel vaker tot een pijnlijke aanpassing van de eigen opvattingen. Ongelovigen moeten dus deelnemen aan dat debat – maar dan wel op intelligente wijze. Niet op basis van agressieve generaliseringen over ‘de islam’. Ze moeten openingen bieden, maar ook in staat zijn om moslims die zich al te gemakkelijk beroepen op de traditie of het voorbeeld van de Profeet, van repliek dienen. Dan is het wel verstandig als je iets over Mohammed weet. Verstandig, want als die dialoog er niet komt, ligt het geweld op de loer.

Huiswerk

Niet-moslims moeten dus aan de bak. De tijd van ongeïnformeerd lekker maar wat roepen over de islam is voorbij. Er moet een einde komen aan een ‘islamdebat’ dat gedomineerd wordt door platte oneliners en stoere taal over ‘de islam’ (die ‘achterlijke cultuur’). Ze zullen hun huiswerk moeten maken, zich moeten verdiepen in de islam. Er is geen alternatief. Wie denkt dat ‘wij Nederlanders’ niets hoeven te weten van de islam, en moslims wel even het land uit kunnen pesten, zaait alleen maar de haat die onvermijdelijk een keer tot uitbarsting komt. Ook daarom heb ik dit boek geschreven. Omdat ik, net als Mohammed, bang ben voor de toekomst.

Mijn boek ‘Mohammed en het ontstaan van de islam‘ is verschenen bij uitgeverij Athenaeum (ruim 600 bladzijden, €27,50 – als ebook: €14,99).

Reacties (24)

#1 HenkVanIngrid

In (heel veel) andere woorden zegt u in feite hetzelfde als Geert Wilders al 10 jaar roept.

En de ironie wil dat u dezelfde Geert Wilders jarenlang belachelijk heeft gemaakt in uw columns.

U bent een clown die kilometers achter de werkelijkheid aanloopt.

 • Volgende discussie
#2 Rahulz

“Niet-moslims moeten dus aan de bak. De tijd van ongeïnformeerd lekker maar wat roepen over de islam is voorbij.” Wel zo eerlijk ja; We zien de import van een relatief nieuwe religie zich ook voortdurend uitsloven om harmonieus te integreren in een seculier democratische rechtsstaat, door inzicht en begrip te beoefenen voor bijv. vrijheids-mensen-vrouwen-en homo rechten die in de “dominante cultuur” -gedegen gemotiveerd- als verworvenheden worden beschouwd, en gezamenlijk de schouders te zetten onder de uitbouw van een vreedzame fusie tussen de eindeloze variatie aan geloofsovertuigingen, en met goed begrepen waardering voor de scheiding tussen kerk en staat. We zijn getuige van de ene “pijnlijke aanpassing van de eigen opvatting” na de andere. Het open debat staat roodgloeiend. Dit verplicht tot een Nationale Studie Mohammedaanse Theologie. Flikker nou toch een een eind op. Uw artikel is weinig meer dan een fluwelen variant op de traditionele bekeer methodes van de Islam: Verdieping in de Profeet met het mes op de keel, want anders “ligt het geweld op de loer”. Geweld van wie trouwens? en what’s next? Een crashcourse Hinduisme, atheïsme, Jodendom, de 200.000 varianten op het Christendom? Zo kunnen we nog wel even. En welke tak van dat Mohammedanisme mogen wij dan wel moeten bestuderen zonder het risico te lopen door de andere te worden bedreigd? (Sjiieten en Soennieten lijken daar na 1500 jaar nog niet zo erg uit te komen en een vreedzaam debat daarover is niet het eerste dat opvalt, nog afgezien van de uitroeiing van vele twijgjes van het Mohammedanisme, en het momenteel afmaken van geloofsgenoten in het Kalifaat, met als kennelijke reden dat de slachtoffers de fijne kneepjes van “de Ware islam” nog niet geheel onder de knie hadden.)
Helemaal van de pot gaat u met het wegzetten van alle niet-Mohammedanen als ‘ongelovigen’, in een wereld waarin ca. 95 % van de mensen een religie aanhangt.
Is dat stekeblinde arrogantie of vast een voorproefje van dat “verstandige, intelligente debat” van u? Met als insteek dat die ‘ongelovige’ “ongeïnformeerd lekker maar wat roept”. Toe maar. Vele ‘ongelovigen’ doen -helemaal niet ‘lekker’- hun stinkende best om een genuanceerde bijdrage te leveren aan dit m.i opgedrongen ‘debat’. Veel hout snijdende “repliek” zie ik er niet van terugkomen. Zelf heb ik zelden het genoegen van een debat met een gelovige mogen ervaren. Meestal is het missiegeil gebeuk met starre dogma’s waarin vraagtekens als zondige, strafbare typografie van tafel worden geveegd. Opstellingen waarin religie en debat elkaar per definitie uitsluiten. De moslim die zich zelf ook es “verdiept” had in de Veda’s, de Bijbel of anderszins, en daar zijn Quran “verstandig” en “intelligent” aan kon spiegelen, moet ik nog tegenkomen. Helaas.
Ik zou daar, als atheïst, vast van kunnen leren.
Niet-Moslims “weten immers niets van Mohammed”. Huppekee. Nou dus, misschien wel net zoveel als wel-Moslims weten van Shiva, Jezus of Boeddha. Als we toch over één kam gaan scheren…
Ik weet wel dat brutalen de halve wereld hebben. Impliceert u dat we andere profeten veilig kunnen negeren omdat ze geen bedreiging vormen? Daarmee bevestigd u dan een begrijpelijke afkeer van deze boodschapper gods en allerminst een motief om een boek over de man te gaan kopen.
U lijkt een ‘gelovige’, al zegt u van niet, want het terloopse gemak waarmee u assumpties rondslingert sluit naadloos aan op dogmatisch ‘denken’.
In de Europese samenleving zijn veel exotische culturen zonder veel problemen geassimileerd en vormen in de regel een constructieve bijdrage aan het geheel, zonder zich schreeuwend, klagend en dwingend voor te staan op één of ander exeptionalisme.
In dit land is islam, volgens mij, de meest besproken godsdienst van de afgelopen 5 jaar. De gewone Jan Lul -zoals ik, doet zijn best om er iets leuks van te maken, in weerwil van wat zich aan de waarneming opdringt. Klagen over gebrek aan aandacht en erkenning is – vergeef me de Jiddische uitdrukking- dan ook een gotspe. Suggereren dat men zonder bestudering van de islam, en dan met name van uw visie daarop, geweld op zich afroept, een ordinaire bedreiging, en olie op het vuur van vooroordeel.
Als agnost zal ik dan maar zeker niet zo “dom zijn om minachting” te tonen voor de “keus van de gelovige”, ook al hangt die van egocentrische, opportunistische aannames aan elkaar tot verderf van talloze onschuldigen.
Ik zal zo slim zijn om, met de paar hersencellen die ik heb, uitdrukkelijk, op “intelligente wijze” bezwaar aan te tekenen tegen het oneerlijke, dominante, gewelddadige, arrogante, schijnheilige en megalomaan achterlijke gedrag dat uit deze denkwijzen voortvloeit.
Denk vooral wat u wilt, maar aan mijn lijf geen polonaise.
Indien ‘uw’ Mohammed een feilbare , gewone sterveling was , die de islam niet ‘voor leefde’ (wat is dat eigenlijk?) lijkt u zich overigens te diskwalificeren als woordvoerder van de gemiddelde mohammedaan, tenzij een lange aanbevelingslijst van imams en moefti’s achterin de publicatie te vinden is. Ik zou, als ik u was, maar een beetje met uw boekje uitkijken op de islamitische bazaars.
Elke keer dat ik terug scroll naar uw artikel struikel ik weer op een een andere kronkel zin; Ongelóvigen moeten nu ineens “deelnemen” aan het debat over vrouwen- en homo rechten, “maar dan wél op op intelligente wijze”, en “dergelijke discussies zijn geen zaak van moslims alléén”.. !!? Uh.,er komt werkelijk geen einde aan uw auto conformisme. Nee, voor de gelijkwaardige bejegening van bijv. vrouwen mogen we gelovige types bedanken als de paus en ayatollah Khomeini.
Wij hebben, als “dominante cultuur”, ons standpunt over de gelijkwaardigheid van mensen. Daar kunnen op termijn misschien nog andere levensvormen bij, maar er wordt hier niets van naar beneden geschroefd. Met dogma heeft dat niets van doen. Het is een dynamische sociaal-maatschappelijk werk formule die vrede en rechtvaardigheid nastreeft. Zowel binnen als buitenshuis. Zodra een op dogmatisch ongelijkwaardigheid gebaseerde maatschappijvorm ons met paradijselijke resultaten meent te kunnen verblinden, zullen wij die met grote belangstelling bekijken, maar bij voorlopig gebrek aan beter geldt wat mij betreft: take it or leave (it). Met of zonder dialoog.
Opvattingen over de Profeet zijn, getuige de ruzies erover, bijna even talrijk als het aantal ‘gelovigen’. Uw boek, als niet-gelovige nota bene, belooft een bescheiden bijdrage aan de Babylonische kakofonie. Het lijkt mij daarom aan te bevelen dat níemand het koopt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Dante

http://www.spitsnieuws.nl/binnenland/2015/07/limburgs-zwembad-geterroriseerd-door-jongeren

Was uw boek er maar veel eerder geweest, het is namelijk allemaal de schuld van onze onkunde over de geweldige Islam en haar ramadanhooligans.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 McLovin

Als meneer Hulspas zijn boek hier per gratis pdf beschikbaar stelt wil ik wellicht een poging wagen het te lezen. Ik heb tenslotte met veel plezier vroeger zijn stukjes gelezen in het intermediair. Maar zover ik me kan herinneren is deze auteur astronoom en geen arabist noch historicus gespecialiseerd in het midden oosten van rond het jaar 600…..hoe dan een boek over dit onderwerp schrijven ?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Arduenn

maar hij moet zeker niet zo dom zijn daar minachtend over te doen

Dat vind ik best een gevaarlijke gedachte, dat je niet minachtend mag doen over het éne waandenkbeeld, en wél over het andere. Niet Mohammed/Allah/God/Jezus, wél de Paashaas/Kerstman/Tandenfee/Klaas Vaak. Niet vanwege het ‘waarheidsgehalte’, maar puur omdat de fan base van de ene groter en gevaarlijker is dan de andere.

En hoe is het toch in Godsnaam mogelijk dat in een tijd van kwantumelektrodynamica, ruimtevaart en internet, toch nog hele volksstammen dom worden gehouden met inconsistente, onlogische en a-morele dogma’s? Je zou haast zeggen dat er opzet in het spel is.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Frank789

@4: Never judge a book by its cover.

Met jou redenering mogen jij en ik hier helemaal geen commentaar meer leveren, behalve waar we een stevige opleiding voor hebben.

Als je het boek leest mag je alsnog oordelen of zijn vooropleiding niet genoeg was. En dan bestaat er ook nog zoiets als zelfstudie en intelligentie. Einstein was ook maar een zwakke leerling.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Frank789

@5: Je wordt geboren met een zekere gehoorzaamheid aan ouders, autoriteiten. Die moet je geloven zonder dat ze het altijd kunnen uitleggen anders overleef je die eerste 10 jaar gewoon niet en ben je allang verdronken, verbrand of platgereden.

En dat ‘geloof’ blijft hangen, het zal wel deels in je genen zitten want wie braaf gelooft overleeft beter.
Hoe intelligenter en beter opgeleid hoe minder gelovig, maar zelfs de knapste koppen zijn toch nog voor 3% gelovig, tegen beter weten in.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Schuur

Nu ben ik inderdaad aan je boek begonnen, maar ik stoorde me direct aan één puntje: het volledig ontbreken van een bronvermelding. Ik liet het boek zien aan een bevriende arabist en die bladerde wat willekeurige passages door en verbaasde zich over diverse ongefundeerde stukken tekst, waarvan ook hij graag de bron wilde zien.

De eerste hoofdstukken laten zich lezen als een samenvatting van Shadow of The Sword van Tom Holland. Die zou ik als bron kunnen nemen, maar verder ontbreekt een duidelijke bronvermelding.

Wellicht in de tweede druk opnemen?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Mclovin

@6: Dr is nogal een verschil tussen onopgeleid commentaar en meningen geven op sites als deze en onopgeleid een boek schrijven waarvan je beweert dat het DE waarheid bevat…

Wat Einstein betreft die heeft een deel zelfstudie gedaan maar dat van zwakke student…is dat ook niet ene beetje mythe vorming?; als ik Wiki mag geloven was ie op zn minst een gewoon goede beta leerling/student:

“..hoewel hij er eigenlijk twee jaar te jong voor was, met speciale toestemming toelatingsexamen voor de ETH, de Eidgenössische Technische Hochschule (de technische universiteit van Zürich). Hij presteerde goed in de bètavakken, maar zakte op Frans en Geschiedenis”

“In 1900 behaalde Einstein aan de Eidgenössische Technische Hochschule zijn lesbevoegdheid als Fachlehrer natuurkunde. Zijn cijfers waren een 5 voor theoretische- en experimentele natuurkunde en voor astronomie, 5,5 voor functietheorie en 4,5 voor een opstel over warmtegeleiding (op een schaal van maximaal 6).”

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Frank789

@9: Akkoord, ik had ‘gewone’ of doorsnee leerling moeten schrijven. Hij presteerde toen niet zo briljant als later of had daar toen gewoon geen zin in…

Als je een boek schrijft en je bent niet overtuigd dat jouw waarheid daar in staat, moet je het niet uitgeven.
Het is ook ánti-reclame als je zegt ‘ik heb misschien wel een beetje gelijk’.

Maar eerst lezen en dan oordelen of de opleiding te kort schiet.

Vorige week werd de overleden chirurg Smalhout nog de hemel in geprezen en diens onderbuik had blijkbaar overal een opleiding voor gehad.
En de meest passende vooropleiding van deze medicus kon niet voorkomen dat hij de kwakzalverij openlijk aanprees…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

@7:

Je wordt geboren met een zekere gehoorzaamheid aan ouders, autoriteiten. Die moet je geloven zonder dat ze het altijd kunnen uitleggen anders overleef je die eerste 10 jaar gewoon niet en ben je allang verdronken, verbrand of platgereden.

Leuke theorie. Ooit wel eens je peuter door de supermarkt moeten slepen? En denk je nou echt dat het anders is als het om echt iets bedreigends gaat?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Frank789

@11: Het is leuke praktijk.

Je moet de tijd die ze wel luisteren en gehoorzamen afzetten tegen de tijd dat ze zich verzetten. En afzetten tegen de tijd dat ze dingen vanzelf gaan doen zonder dat je het moet zeggen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 zuiver

@11: Ooit wel eens je peuter door de supermarkt moeten slepen? En denk je nou echt dat het anders is als het om echt iets bedreigends gaat?

Zonder het eens te zijn met Frank789, ja, ik denk dat het anders gaat als het echt om iets bedreigends gaat: de toon en intensiteit van de stem van de ouder wordt anders als gevolg waarvan het kind direct weet dat het moet luisteren.

Een goede ouder gebruikt die ‘gevaarsverbuiging’ niet als er geen gevaar is.

Bij het slepen door de supermarkt gebruik je alleen de ‘irritatieverbuiging’. Kinderen herkennen dat verschil direct.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Mozzarella

@11: Maar die peuter gelooft alles wat je zegt. En hij leert vooral door het imiteren van gedrag van anderen.

Dat geldt overigens ook voor de meeste volwassenen, niet-gelovigen niet uitgezonderd. Logisch ook, het kost veel te veel tijd om alles zelf uit te zoeken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Frank789

@14: Geloven en vertrouwen liggen dicht bij elkaar en je moet inderdaad vertrouwen in de chirurg of het vliegtuig anders kun je niet leven.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Tinbergen

Hierboven (nog) niet veel kritische kanttekeningen bij de moslimhaat die Hulspas te boek heeft gesteld.
Fijne uitgeverij . . .
” Maar IS weet dat zij in deze de Profeet aan zijn zijde heeft.”
Kortom, feitenvrije propaganda.
Feit is dat IS financieel op poten is gezet door Wall Street, Big Oil, de globalisten. En deze houden ook de wapenzendingen op gang. Facebook en Youtube blijven de PR verzorgen.

Omwille van de nuance een paar noodzakelijke andere invalshoeken. We gaan elkaar hier toch niet voor de gek houden?

IS is gewoon de doctrine van de NAVO. Oorlog dmv. terrorisme organiseren, trainen, financieren, bewapenen en dirigeren. Op deze wijze kan de NAVO oorlogsmisdaden (laten) begaan, en zelf juridisch onschendbaar blijven.
Gladio werkt in de EU voor de NAVO al decennia dmv. terroristische aanslagen.

IS/Al Qaeda werd van Afghanistan naar Bosnië gesleept. Het ‘Flying Circus’ werd door de NAVO nogmaals ingezet in Irak, Libië, Egypte, Syrië, Ukraïne, Jemen, Mali, Parijs, Verviers, Lille.
En surprise! Big Oil kan overal ongehinderd neerstrijken.

De moslimhaters (hierboven) bewijzen de vrede in veiligheid in Europa geen goede dienst.
Integendeel; het moslimhaten dient om steeds meer belastinggeld richting de oorlogsindustrie te stuwen.
Een bodemloze put, een zwart gat voor belastinggeld.

http://www.globalresearch.ca/delivery-of-us-weapons-and-ammunition-to-isis-iraqi-commander-wiretaps-isis-communications-with-us-military/5437627
http://www.activistpost.com/2015/06/logistics-101-where-does-isis-get-its.html
https://theremustbejustice.wordpress.com/2014/11/30/dutch-royals-and-neo-ottoman-jihad-in-balkans-war-crimes-of-princess-mabel-de-oranje-against-serbian-people/
http://global-security-news.com/2011/04/30/bosnia-and-kosovo-radical-islam-organ-trafficking-and-media-bias/
http://global-security-news.com/2015/04/21/christians-killed-by-isis-while-western-states-that-defeated-gaddafi-just-watch-gulf-states-and-turkey/

De ‘regime-changers’ (terroristen) van de NAVO zetten vooral seculiere regeringen af cq. lynchen de presidenten van soevereine landen – en …… installeren moslim vazal regimes! Niet in de laatste plaats Barry Soetoro. De huidige president van de VS van A.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Wim Raven

De dames en heren hierboven zijn kennelijk vastbesloten ook in de toekomst over de islam te lullen zonder ook maar de geringste kennis ervan. Net als Geert Wilders dus. Daarom is dat Nederlandse islamdebat ook zo saai: al vijftien jaar hetzelfde gezeik.

Marcel Hulspas probeert die onwetenden een brok kennis voor de voeten te werpen, maar de reageerders stappen handig opzij; zij willen zich niet van hun al jaren platgetreden paadje laten afbrengen.

Had dat boek niet beter door een specialist geschreven kunnen worden? Misschien wel, maar de professionals die dat zouden kunnen doen zijn al lang wegbezuinigd uit Nederland.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 stoethaspel

Moeten, moeten, moeten.

Aan het enthousiast gebruik van de gebiedende wijs te zien ben je een roeping bij een mono-godsdienst misgelopen.

Ik heb je reclameartikel nu twee keer gelezen en mijn antwoord is “nee”. Ik moet helemaal niks.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Dante

@17: Bedoel je kennis uit theoretische dromerige ideologie ontsproten hoe het heurt boekjes, zonder realiteitszin, of de kennis uit de wrange bittere werkelijkheid? Over dat laatste kan menig PVV stemmer of andere realisten je deskundig informeren. Of je bezoekt een gezaghebbend, deskundig en objectief forum. Geenstijl bijvoorbeeld.

Trouwens 600 blz…. is wel heul veul. Komt er ook een Donald Duck versie van dit boek?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Prediker

Of je bezoekt een gezaghebbend, deskundig en objectief forum. Geenstijl bijvoorbeeld.

@19 Zou Andy Kaufman soms gereïncarneerd zijn als Nederlander?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Dante

@20: Ken geen Andy Kaufman. Leuk plaatje trouwens.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Mclovin

@17: “Marcel Hulspas probeert die onwetenden een brok kennis voor de voeten te werpen, maar de reageerders stappen handig opzij;” Kom kom kom hou even op zeg, weet jij veel hoeveel kennis er is over Islam bij de reageerders? Alsof er niet boekenkasten vol geschreven zijn, wellicht zijn er daar een paar boeken uitgelezen door dees en geen? Ik ageer een beetje tegen de toon van het hele artikel/advertorial waarin het idee naar voren wordt gebracht dat
1) Wij allemaal helemaal niks weten van Islam/Mohammed
2) dat mr Hulspas als astronoom-zelf-aangeleerde historicus de ultieme biografie geschreven heeft
3) Als we dat nu maar als onwetenden lezen dan lossen alle problemen zich op in deze kwestie
Lijkt gvd ironischer wijs wel alsof mr Hulspas zelf een profeet is die ons de openbaring komt brengen waarmee wij het paradijs kunnen bereiken…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Joop

Het is vrij simpel allemaal. De foute vorm voor ons van de islam is een vorm van salafisme (de jihadistische stroming) gecombineerd met wahabisme. Gefinancierd met oliegeld, opgebracht veelal door Europese autorijders. Vanaf de jaren 50 vorige eeuw geëxporteerd naar eerst de islamitische landen, Egypte, Indonesië, en later naar landen waar vanwege luiheid werknemers met een moslimachtergrond werden aangetrokken.

De salafisten beroepen zich ook op de profeet en hoe hij de zaken zag. Vooral het geweld tegen de ongelovigen, waar je niet mee mocht samenwerken of een bondgenootschap vormen, en het opkomen voor elkaar. De heilige uma.

Als je de laatste decennia ziet hoe de invloed is van de imams, opgeleid in SA, die indoctrineren, aanzetten tot geweld, tot een meer extreme fanatieke beleving van de islam. En hoe je de resultaten bijvoorbeeld zie in meer invoeringen van sharia of delen daarvan (alcohol verkoop in Indonesië).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Ghurabalbayn

@22: Het alweer vijftien jaar durende ‘islamdebat’ in Nederland getuigt van een schrijnend gebrek aan kennis, dat ten dele ook gewild is. Het is sterk herhalend; niemand schijnt in al die jaren iets te hebben bijgeleerd. De keuze die bij voorbeeld @19 ons laat tussen ‘theoretische dromerige ideologie ontsproten hoe het heurt boekjes’ of een ‘gezaghebbend, deskundig en objectief forum’ toont toch de hele malaise? Natuurlijk verschijnen er in vreemde talen veel belangwekkende studies over de islam, maar in het Nederlands dateert het laatste degelijke werk bij mijn weten van 1997 (Henk Driessen).
Hulspas’ boek is uiteraard niet de ultieme biografie—die kan niet bestaan—, maar het is in Nederland het eerste zelfstandige denkwerk over dit onderwerp sinds lang, en daarom is het prijzenswaardig.

 • Vorige discussie