VS: Veiligheid of Persvrijheid?

In de VS is er nogal wat onrust ontstaan na de onthulling door de New York Times van het geheime VS programma waarin internationale financiële transacties opgevraagd worden bij SWIFT.
De onrust gaat niet zozeer over het programma zelf, alswel over het feit dat NYT alweer een geheim openbaart. Velen beschouwen dit aldaar als een misdadige ondermijning van de gerechtvaardigde strijd tegen terrorisme.
Ver ter rechterzijde van het politieke (blog) spectrum worden zelfs oproepen gedaan om de betrokken journalisten en redacteuren op te sporen en mogelijk eens een lesje te leren (via Orcinus).
Maar dat is het geschreeuw van losgeslagen individuen. Ernstiger wordt het als je kijkt naar hoe het Huis van Afgevaardigden reageert op deze zaak. Ze hebben een resolutie (HRES 895 EH) aangenomen waarin aangeven wordt dat de strijd tegen het terrorisme heel belangrijk is en dat niets dit in gevaar mag brengen. Om dat te eindigen met:
(4) expects the cooperation of all news media organizations in protecting the lives of Americans and the capability of the government to identify, disrupt, and capture terrorists by not disclosing classified intelligence programs such as the Terrorist Finance Tracking Program.
En dat is eng. Dan wordt het Orwelliaans. Dan wordt er geknaagd aan een essentieel onderdeel van de democratie, een vrije pers.


Sterker nog, hiermee wordt deels invulling gegeven aan een van de onderstaande 14 voorwaarden:
1. Powerful and Continuing Nationalism
2. Disdain for the Recognition of Human Rights
3. Identification of Enemies/Scapegoats as a Unifying Cause
4. Supremacy of the Military
5. Rampant Sexism
6. Controlled Mass Media
7. Obsession with National Security
8. Religion and Government are Intertwined
9. Corporate Power is Protected
10. Labor Power is Suppressed
11. Disdain for Intellectuals and the Arts
12. Obsession with Crime and Punishment
13. Rampant Cronyism and Corruption
14. Fraudulent Elections
Volgens Dr. Lawrence Britt is een staat fascistisch als aan al deze voorwaarden wordt voldaan.

De afgelopen 18 maanden zijn er diverse berichten voorbij gekomen die in meer of mindere mate passen binnen een van de 14 voorwaarden, maar niet voldoende aanleiding gaven voor een aparte post. Hier een leesoverzicht:
1 * * *
2 * * * * *
3 * * * *
4 * * * *
5 * *
6 * * * * * *
7 * * *
8 * * * * * * * *
9 * * * *
10 * *
11 *
12 *
13 * * * * *
14 * * * *

Aanvullingen welkom (aanvechtingen natuurlijk ook). Maar ik ga intussen even op vakantie.

 1. 1

  Briljant schemaatje Steeph. De USA staan nu nog bij Freedomhouse onder ‘vrij’. Het cliché dat persvrijheid altijd bevochten moet blijven worden is helaas maar al te waar. Maar ligt het nou aan mij, of staan politici in Westerse landen (ook in NL, enk maar eens aan het gezeur van Donner en Balkenende) de laatste jaren weer duidelijk minder sympathiek ten opzichte van vrije pers? Is de censuur van de oorlog al weer wat te lang geleden?

  USA in Freedomhouse 17 strafpunten
  http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=16&year=2005&country=6858

 2. 2

  Hoor de amerikanen praten over vrijheid en je realiseert je wat 1984 Newspeak inhoudt. Het is geen nieuws dit logje, wel een aardige samenvatting.

  Prettige vakantie.

 3. 3

  Er zit systeem in de gekte. En het beperekt zich niet tot de VS. Onder verwijzing naar “globalisering” moet het sociale stelsel op de helling en onder verwijzing de “war on terror” moet hetzelfde gelden voor de vrijheden van de burger in relatie tot de overheid.

 4. 5

  @HansR: Het eerste stuk is dan wel niet helemaal actueel nieuws, het is nog wel van vorige week. Was er alleen nog niet aan toe gekomen.
  Moet constant denken aan het Boiling the Frog principe.

 5. 6

  Tien van de 14 kenmerken van het fascisme, in het aangehaalde artikel, zijn van toepassing op het Nederland van Balkenende, Donner en Verdonk. Is dat veel of weinig?

 6. 7

  @Hiram: Welke volgens jou?

  Probleem bij dit rijtje is dat er voor alle voorwaarden wel voorbeelden aan te dragen zijn. Maar op welk moment is er 100% echt invulling gegeven aan iedere voorwaarde?
  Ik gebruik het dan ook meer als een soort filter om een globale indruk te krijgen.

 7. 8

  7, 8, 9 en 12 vind ik voor nederland nog wel goed hard te maken. 1, 2, 3, 6, 11 en 13 zijn wat mij betreft twijfelachtig (en misschien 5, afhankelijk van point-of-view). De rest heb ik in nederland iig nog niet ontdekt.

  Maar dat is mijn beoordeling. Overigens kom ik bij de VS op iets meer uit.