Vrijheid van meningsuiting anno 2011

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Het is de week van de lijstjes en de jaaroverzichten. Wat kunnen we uit 2011 melden over de vrijheid van meningsuiting in Nederland? Ik noem vier onderwerpen die er dit jaar wat mij betreft uitsprongen.

1. De vrijspraak in het proces Wilders was zoals verwacht. Het proces-dat-beter-niet gehouden-had-kunnen-worden ontaardde in een nachtmerrie voor de rechterlijke macht. Wilders en zijn advocaat kregen volop de gelegenheid de onafhankelijkheid van ons rechtssysteem in twijfel te trekken. Dieptepunt was ongetwijfeld Wilders’ chanterende opmerking dat hij het vertrouwen in de rechterlijke macht zou opzeggen als hij niet zou worden vrijgesproken. Dat zijn vrijspraak tenslotte het vertrouwen in de rechterlijke macht heeft doen toenemen , met name bij PVV-stemmers, is verontrustend. Het suggereert dat men geen boodschap heeft aan de onafhankelijkheid van de rechter bij uitingsdelicten.
Voor iedereen die nog wel gelooft in de scheiding der machten laat de vrijspraak van Wilders veel vragen open. Sommige van zijn uitlatingen waren op de grens maar niet over de grens, zei de rechter. Maar over waar we nu precies de grens moeten leggen zijn we helaas niet veel wijzer geworden. Welke uitingen zouden in de ogen van de rechter wel strafbaar geweest zijn? Hier raken we aan de problemen die de strafwetsartikelen 137 c en d met zich meebrengen. De toepassing van deze artikelen (belediging en haat zaaien) blijft lastig als je een vrij maatschappelijk debat over tal van actuele punten niet wil frustreren. Deze artikelen zouden beter kunnen worden afgeschaft of zodanig aangepast dat alleen daadwerkelijke bedreiging met geweld overblijft als grond om iemand in zijn uitingsvrijheid te straffen. In dit verband mag ook nog wel eens opgemerkt worden dat het een schande is dat een politicus in Nederland vanwege zijn uitspraken nog steeds beveiligd moet worden.

2. Schandalig is ook dat de VVD zijn handtekening heeft teruggetrokken onder een wetsontwerp dat de opheffing van het verbod op godslastering beoogt. De regeringspartij laat zich hier leiden tot puur politiek-opportunistische motieven. Lief zijn voor de SGP past niet bij een liberale partij. Ik zou de VVD bij deze willen onterven van de liberale nalatenschap waarop ze zich, als het zo uitkomt, graag wil beroepen.

3. Nederland was ook in 2011 onveranderd gevoelig voor alles wat met racisme te maken heeft. Ophef was er over Zwarte Piet, over een ‘niggabitch’ en over een herinnering aan Buchenwald. In de opgewonden reacties op deze kwesties worden stelselmatig de demonstratievrijheid, de persvrijheid en de vrijheid van de kunstenaar achtergesteld bij heftige pleidooien voor of tegen de uiting zelf. Zo komen we er dus nooit uit.

4. Reputatiebescherming blijft ook onveranderd een motief om de uitingsvrijheid te beperken. Dat geldt voor de burgemeester. En dat geldt ook voor het gezag van een belangrijk instituut als het RIVM. Het laatste geval hangt samen met een trend die dit instituut al langer plaagt: de toenemende scepsis ten aanzien van het massaal voorschrijven van medicijnen. Maar moet daar een individuele huisarts die een eigen mening ventileert (die ook nog niet geheel bezijden de waarheid is) voor worden geslachtoffferd? De vrijheid van meningsuiting is er juist om in een democratie tegenwicht te kunnen bieden tegen de heersende macht. Als het gezag van machtige personen, instellingen en bedrijven niet meer openlijk ter discussie gesteld kan worden is de democratie zelf in gevaar. Van der Linde moet dus vrijgesproken worden.

Op naar betere tijden!

Reacties (7)

#1 R. Abbit

Resolutie VN-Verdrag nog steeds niet geratificeerd ……

Ongeveer 1,6 miljoen mensen met een beperking – of dat nu een lichamelijke,
verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking is, dan wel een combinatie
daarvan – komen in Nederland in veel situaties waarin zij worden buitengesloten,
zowel fysiek als relationeel. Ze kunnen bijvoorbeeld niet wonen waar ze willen, niet
naar de school gaan waar anderen naar toe gaan, geen werk vinden en evenmin
een goed inkomen verwerven.

Juridisch gezien hebben mensen met een beperking te weinig zeggenschap over hun leven.

Met het ondertekenen van het VN-Verdrag over de rechten van personen met een
beperking verplichten Staten zich te waarborgen en te bevorderen dat alle
personen met een handicap ten volle alle mensenrechten en fundamentele
vrijheden kunnen uitoefenen.

Staten erkennen het gelijke recht van alle personen met een handicap om in de
maatschappij te wonen, met dezelfde keuzemogelijkheden
als anderen, en nemen doeltreffende en passende maatregelen om het
personen met een handicap gemakkelijker te maken van dit recht ten volle te
genieten en volledig deel uit te maken van en te participeren in de maatschappij.

Nederland ondertekende het VN-Verdrag maar heeft het – als een van de weinige
Europese landen – tot dusver niet geratificeerd.

Wij roepen de Nederlandse regering op om het VN-Verdrag nog in 2011 te
ratificeren, snel te implementeren en de bepalingen uit het verdrag na te leven.

Het VN-Verdrag vergt dat de Nederlandse regering bewerkstelligt dat fysieke,
communicatieve en immateriële barrières voor personen met een handicap worden
weggenomen en algemene toegankelijkheid wordt nagestreefd.

De resolutie is door 146 landen opgesteld en getekend. Nederland
heeft deze niet geratificeerd. Zo hoeft het huidige kabinet de bepalingen
uit de resolutie (nog) niet om te zetten in wetgeving.

Implementatie van de bepalingen zal nog lang duren is de verwachting als
er niets gebeurt.

De zorgverzekeraars zijn de lachende derde vooralsnog….. zo ook het college van zorgverzekeraars.

Link met brief aan minister Veldhuijzen. ( http://www.kenniscentrumcrossover.nl/nieuws/2011/april/brief_aan_staatssecretaris_over_ratificatie_vn_verdrag )

En deze link, VN verdrag waarmaken. ( http://www.vnverdragwaarmaken.nl/ )

  • Volgende discussie
#1.1 gronk - Reactie op #1

Ik dacht dat die anderhalfmiljoen PVV’ers helemaal niets moesten hebben van de VN?

#2 berlitz

“Dat zijn vrijspraak tenslotte het vertrouwen in de rechterlijke macht heeft doen toenemen , met name bij PVV-stemmers, is verontrustend.”

Het is inderdaad enorm verontrustend dat mensen weten dat de rechter opvattingen die zij delen niet veroordeeld.

Ik zou echt veel meer vertrouwen in de rechtsstaat hebben als ik voor de rechter word veroordeeld voor mijn mening.

2
Je bent een voorstander van het veroordelen voor haatzaaien iets waar mensen ook daadwerkelijk voor veroordeeld worden, maar het verbod op godslastering waar niemand op veroordeeld word mag wel blijven?

De VVD subsidieert ook musea iets wat veel onliberaler is dan het instand houden van nooit uitgevoerde wet, betekend dit voor jou ook dat VVD geen liberale partij meer is?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#2.1 pedro - Reactie op #2

Nu nog dezelfde vrijheid van meningsuiting voor Fawaz Jneid en andere haatimams verdedigen. Anders gaat het je weer alleen maar om de vrijheid van meningsuiting van bepaalde personen, met wie je het toevallig eens bent, en kan vrijheid van meningsuiting in het algemeen je niks schelen.

#3 Hans

De vrijheid van meningsuiting op Sargasso anno 2011 ziet er als volgt uit:

De volgende reactie van mij werd door de Prediker gecensureerd:

Als de Prediker vindt dat mijn reacties getuigen van “anti-zionistisch revisionisme” en de internetbronnen die ik aanvoer naar anti-semitisme vindt stinken, dan staat hem vrij om dat in het desbetreffende draadje te doen.

Maar als hij dat hier doet, dan dient hij mij hier het recht op weerwoord te gunnen.

Ik verstuur deze reactie van een andere computer onder een andere naam, omdat mijn ban, ondanks herhaalde protesten, ondermeer bij Dimitri en Steeph, nog steeds niet opgeheven is.

Shame on you!

Harm

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Hans

[email protected]
[email protected]

Mijne Heren,

Ik constateer:

1) dat ik niet degene was die aanleiding gaf voor reactie die off-topic waren.

2) dat het hoogst ongebruikelijk is dat om mensen een ban te even omdat ze off-topic reageren (remember AdriePVV?)

3) dat er na mij nog ettelijke anderen zijn geweest die off-topic hebben gereageerd over hetzelfde onderwerp, zonder dat ze daarvoor een ban hebben gekregen, zie: 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48 en 57.

Dit in aanmerking genomen lijkt het mij de hoogste tijd om deze misslag van de Prediker ongedaan te maken.

Ik heb nog een appeltje met hem te schillen.

met vriendelijke groeten

Harm

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 HansR

En toch ben ik van mening dat de redactie dient te reageren.

(nav dit artikel eigenlijk wel heel apart)

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie