Voorstellen Nationale Conventie – 25

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Logo Nationale ConventieHierbij het vijfentwintigste en laatste deel van de behandeling van de voorstellen van de Nationale Conventie. (Zie toelichting bij deel 1).

25. Maak het weer mogelijk dat leden van het Europees Parlement ook lid van hun nationale parlement kunnen zijn.

Toelichting Nationale Conventie:
In het verleden was het mogelijk het lidmaatschap van de Tweede of Eerste Kamer te combineren met het lidmaatschap van het Europese Parlement, het zogenaamde dubbelmandaat. In 1958 waren alle leden van de Europese Parlementaire Vergadering
tevens lid van de nationale parlementen van hun lidstaten. De mogelijkheid van het dubbelmandaat is in 2002 geschrapt uit de Europese Akte waarin de verkiezing voor het Europees Parlement is geregeld. Herstel van de mogelijkheid van een dubbelmandaat kan leiden tot versteviging van de band tussen het Nederlandse parlement en Europa. Het mes snijdt aan twee kanten. Het nationale parlement is beter op de hoogte van Europese ontwikkelingen en kan hierop beter invloed uitoefenen.
Het Europees parlement is beter op de hoogte van gedachten en ideeën die leven bij de volksvertegenwoordiging van hun lidstaten. De vergrote werklast voor personen die het lidmaatschap van beide parlementen combineren is een bezwaar. Hieraan kan worden tegemoet gekomen door een goede regeling van werkzaamheden.
Wat Nederland betreft is het misschien voor Eerste Kamerleden eenvoudiger ook lid van het Europees Parlement te zijn dan voor Tweede Kamerleden. Herstel van het dubbelmandaat vergt een wijziging van de Europese Akte. Voor wijziging is instemming van alle lidstaten nodig.

Uitvoering:
Hier is een grondwetswijziging voor nodig.

Klinkt goed, maar toch ben ik tegen. Ik snap dat het zal helpen als er meer kruisbestuiving tussen Europa en het nationale niveau. Maar dit is niet de weg. Je moet dan namelijk twee rollen combineren, dat is niet zuiver. Bovendien moet je twee banen combineren, waarvan eentje nogal veel extra (onnodig) reistijd met zich meebrengt. Kan me nauwelijks voorstellen dat je dan beide zaken even goed kan blijven uitvoeren.
Hier moet iets anders voor te verzinnen zijn.

In de loop van de week zal de meest bijzondere constateringen naar aanleiding van deze reeks even op een rijtje zetten. Daarbij ook een overzicht over hoe er nou op de voorstellen gestemd is en welke dus volgens de mensen hier het beste als eerste opgepakt kunnen worden.

[poll=45]

– Het volledige advies van de Nationale Conventie
– Voorstellen Nationale Conventie: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Reacties (9)

#1 Apparadsjik

De vergrote werklast voor personen die het lidmaatschap van beide parlementen combineren is een bezwaar.

En het reizen van Den Haag via Brussel naar Staatsburg en weer terug misschien nog wel een groter bezwaar.

En hoe wil je de agenda’s van de parlementen van 27 lidstaten zo op elkaar afstemmen dat de parlementsleden hun werkzaamheden voor beide kunnen combineren?

 • Volgende discussie
#2 zazkia

Ik denk dat het reizen niet opweegt tegen de voordelen dat EP kandidaten altijd de partijkneusjes zijn en dat serieuze kandidaten het debat daar ook beter zullen voeren en meenemen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Maria van Empel

“De vergrote werklast voor personen die het lidmaatschap van beide parlementen combineren is een bezwaar. Hieraan kan worden tegemoet gekomen door een goede regeling van werkzaamheden.”

Ja, ja, videoconferenties in de parlementen in Tallin, Nicosia en Boekarest gaan het helemaal maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 zazkia

Uhm, ik ben echt een ster in onhandig praten, soms. Ik bedoel dat het nadeel van het reizen bij het mandaat niet opweegt tegen het nadeel wat je hebt zonder mandaat, dat kandidaten voor het EP altijd de partijkneusjes zijn. Of anders wel het nog net niet aanstormend talent.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 zazkia

Bovendien, en dat argument ontleen ik aan de SP, Kamerleden verdienen hart-stik-ke veel geld. Daar mogen ze dan ook best wel wat voor werken. :P

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Oplawaai

Dus tot 2002 was het wel mogelijk. Hoeveel mensen hebben daar in de, zeg, vijftien jaar daarvoor gebruik van gemaakt. Niemand? Een enkeling? Zijn er redenen om aan te nemen dat het in de toekomst wel meer zal gebeuren, als het weer zou mogen? Of doet dat er niet toe? Gaat het alleen om het theoretische idee en niet om de praktijk? Het zoveelste veranderen-om-te-veranderen-plannetje van het zuiverste D66-water.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 zazkia

Oh ja ik moet bekennen dat ik de werking van deze maatregel verondertsteld had. Dat is natuurlijk niet eens erg waarschijnlijk. Waarom zou Hans van Baalen zich verlagen tot het EP? (ik noem maar iemand)

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Chinaman

Twee banen is misschien nog wel het kleinste probleem. Het belangrijkste is natuurlijk de soms tegengestelde rollen die een volksvertegenwoordiger zou moeten spelen. Iets wat goed is voor Europa hoeft niet per direct ook goed te zijn voor Nederland. Dan zou een bewindspersoon in Europa voor moeten stemmen en bij het opnemen van de stukken in de Nederlandse wetgeving, tegen. Dat lijkt me een slechte basis voor vertrouwen tussen politiek en burger.
Laat het Europese parlement maar over wat meer politiekere zaken beslissen. Dan komt het met de link tussen Europa en Den haag vanzelf wel goed.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Steeph

Morgenochtend sluiten de laatste stembussen voor de voorstellen van de nationale conventie. Dan kan ik aan een samenvatting beginnen.

 • Vorige discussie