VleesWijzer voor Dier en Milieu

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol

Reacties (22)

#1 Sil

Dus als je rundvlees door de gehaktmolen draait wordt het ineens veel milieuvriendelijker.
Interessante gedachte.

 • Volgende discussie
#2 weerbarst

opvallend dat rundergehakt boven kip scoort, wat ik ook nog zou willen zien is een derde factor, gezondheid voor de mens die het eet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Bismarck

@1: Zal wel komen omdat je in gehakt een veel groter deel van het rund kwijt kan dan in rundvlees.

@2: Let op dat komt vooral door dierenwelzijn. Voor het milieu is kip juist beter. Sterker nog, biologische kip is slechter voor het milieu dan gewone kip (volgens deze wijzer).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 Rysiek

@1 Op de site wordt je vraag beantwoord.

> Rundergehakt is meestal afkomstig van koeien die niet meer genoeg melk produceren. De melkkoe is dan gemiddeld vijf jaar oud.

> Gehakt is minder vervuilend dan bijvoorbeeld rundvlees of varkensvlees, omdat een melkkoe tijdens haar leven ook nog eens zo’n 50 duizend liter melk produceert. De opbrengst per dier is dus relatief hoog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 RuSt

@2 Factor ‘hoe goed is het voor je’. Precies wat ik wilde zeggen. Ik kan me voorstellen dat varkensvlees en supermarktkip minder goed is voor een mens dan bijv. rundvlees (nu onderaan).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Taco Zip

@4: de milieu-effecten van de tot rundergehakt verwerkte melkkoe worden dan aan de melk toegeschreven en niet aan het gehakt.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Bismarck

@6: Wel redelijk logisch, een melkkoe wordt immers geproduceerd vanwege de melk, niet vanwege het gehakt (tenminste, die indicatie geeft de naam toch).

@5: Is kip niet juist gezonder dan rundvlees? Als het over vlees en gezondheid gaat, hoor je tenminste vooral dat je de hoeveelheid “rood” vlees (varken en koei) die je eet moet beperken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Feyenoorder

Kijk dan moeten jullie eens goed luisteren.

Als we met z n allen gewoon ff wat minder vlees eten dan is dat goed voor het milieu omdat die beesten verschrikkelijk veel voedsel binnengepompt krijgen (mais, graan, enz) wat weer verbouwd moet worden. Een groot gedeelte van de landbouwgrond.

Dat kan natuurlijk niet, en daarom vraag ik alle vleeseters om vanaf nu 2 vleesvrije dagen in acht te nemen. Doe het voor jezelf en voor je nageslacht!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Taco Zip

@7: het geeft aan hoe relatief dit budgettering-spelletje is. Het ligt er maar aan waar je de milieu-kosten aan toerekent en hoe lang je de productieketen kiest. Intussen blijft het als consument vaak moeilijk om een praktische keuze te maken.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 sikbock

Hoe minder vlees wij eten, des te minder de 3e wereld de mogelijkheid heeft om sojapulp te exporteren. Dat betekent voor hen MINDER economische ontwikkeling en MEER armen (die daarom des te meer bos gaan kappen om toch wat te kunnen eten)

ErgO: veel vlees eten is juist GOED voor het milieu..

* eet vanavond een biefstuk van 4 ons *

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Bismarck

@9: Dat valt wel mee. Een varken wordt alleen maar geproduceerd voor zijn vlees. Een melkkoei niet, die wordt vooral geproduceerd voor zijnhaar melk. Dan lijkt het me niet meer dan logisch dat je het vlees van die melkkoei als volledig “afgeschreven” mag beschouwen, oftewel dat je het voedsel dat je daarin propt telt voor zijnhaar melk en niet voor het vlees, terwijl je bij een varken het voedsel juist wel telt voor het vlees. Je kan dat een relatief budgetterig spelletje noemen, maar het is de volledige waarheid: Als we besloten geen koeienvlees te eten, moest er nog steeds net zoveel voedsel in de melkkoeien, om aan de melk (het primaire product) te komen. Het vlees zou dan alleen een nutteloos afvalproduct zijn. Nu is het een bruikbaar afvalproduct.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Feyenoorder

@10.

Waarom zouden ze sojapulp moeten exporteren om economische groei te genereren? Het biedt juist mogelijkheden tot een verandering, het zou immers fout zijn als hun export teveel afhankelijk was van 1 product. Proef ik het eurocentrische denken weer…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 seven

Gemaakt door milieudefensie en wakker dier.. Hoe onafhankelijk.
http://www.elsevier.nl/web/Opinie/Simon-Rozendaal/236574/De-leugenachtige-hetze-tegen-vlees.htm
http://www.foodlog.nl/vandaag/bericht/de_koeienscheet_en_de_stadse_milieudenker/

“de stelling dat het eten van vlees de planeet verziekt, is, om het vriendelijk te formuleren, aanvechtbaar. De kern van dit argument tegen vlees is dat er veel meer grond nodig is om 1 kilo vlees te maken dan om 1 kilo planten te maken, simpelweg omdat een koe een herbivoor is. Dus niet alleen de grond waarop koeien grazen doet een beslag op de planeet en draagt bij aan de CO 2 -uitstoot, maar ook de grond die nodig is om het aanvullende krachtvoer te bereiden.

In alle vergelijkingen die aantonen dat het eten van vlees via het versterkte broeikaseffect zo’n enorme invloed zou hebben op de opwarming (even aangenomen dat de theorie klopt dat het klimaat bovenal zou veranderen door het broeikaseffect), speelt dat grote ruimtebeslag van vee een centrale rol. Het is er de oorzaak van dat de ‘ecologische voetafdruk’ van vlees zo groot is. Vlees is een enorme omweg, zeggen de tegenstanders, het zou veel verstandiger zijn om die planten direct te eten.

Maar dat is geen eerlijke redenering, en dat kan iedereen constateren die weleens naar buiten kijkt vanuit de auto of trein. Koeien eten immers bovenal gras. Neem Nederland. Wij hebben ongeveer twee miljoen koeien. Die eten voor ongeveer 70 procent gras en snijmaïs.

Daar kunnen wij mensen niks mee. Je zou zelfs de stelling kunnen verdedigen dat een koe een handige route is om oneetbaar gras, ongeschikte granen en onverteerbare snijmaïs alsnog in voedsel voor de mens om te zetten http://www.elsevier.nl/web/artikel/voedingvleesgoedvooruenookvoordeplaneet.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 seven

“Vlees? Goed voor u (en ook voor de planeet) (..)
Een studie van de Universiteit van Praag in Tsjechië toonde dat onlangs weer aan. De onderzoekers vergeleken twee landbouwgebieden met elkaar, een gebied waar gewoon graan werd geteeld en een aanpalend terrein, dus onder vergelijkbare condities, waar biologisch graan werd verbouwd. De opbrengst in de biologische landbouw was de helft van wat een hectare in de gangbare landbouw aan graan oplevert. Ga je op basis van dit gegeven kijken naar de CO 2 -uitstoot, dan blijkt de biologische landbouw per ton graan juist de helft meer CO 2 uit te stoten.

Met andere woorden, wie de redenering van Milieudefensie, de Partij van de Dieren en Greenpeace serieus neemt en vindt dat er bij het winkelen in de supermarkt ook moet worden gekeken naar de ‘ecologische voetafdruk’, moet stoppen met vegetarisch eten en elke dag een geringe hoeveelheid vlees en eieren consumeren. Die milieubewuste consument zou ook met een grote boog om biologische groenten en scharrelvlees heen moeten lopen. http://www.elsevier.nl/web/artikel/voedingvleesgoedvooruenookvoordeplaneet.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Taco Zip

@11: correct. Maar betekent dat dat je rundergehakt tout court beter moet laten scoren? Wat als hierdoor de gehaktvraag de hoeveelheid beschikbare melkkoeieren overstijgt?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 seven

‘Eet een lokaal geproduceerde hamburger van op grasland geteeld vee.’ Toch is John Wick bloedserieus als hij dit voorstelt tijdens een vergadering van milieuactivisten en voorstanders van duurzame landbouw op zijn boerderij in Californië. Het is een uiteenlopend gezelschap dat is verenigd in de overtuiging dat de huidige voorstellen om de klimaatcrisis aan te pakken niet ver genoeg gaan. http://nl.odemagazine.com/doc/0107/boer-zoekt-co2/

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 seven

“Regenwouden leggen minder kooldioxide vast dan werd gehoopt. Wat de bomen aan CO2 opnemen ademen de rivieren onder die bomen snel weer uit. DE ENORME hoeveelheden CO2 die de rivieren uit het Amazonegebied jaarlijks afgeven aan de lucht ontstaan bij de biologische vertering van plantaardig materiaal dat meestal nog geen vijf jaar oud is. http://www.nrc.nl/dossiers/energie_en_milieu/klimaatverandering/article1868439.ece/Korte_cyclus

Er stond pas in het kritische landbouwblad Spil http://library.wur.nl/WebQuery/catalog/71687?wq_sfx=lang een interview met een Wageningse onderzoeker die sinds 2006 in Brazilië is gestationeerd en daar de ontbossing bestudeert. Ontbossing vindt plaats vanwege de behoefte aan hout, niet aan soja, zei hij. Slechts op twee procent van de ontboste gebieden wordt soja verbouwd http://www.elsevier.nl/web/Simon-Rozendaal/De-leugenachtige-hetze-tegen-vlees.htm

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 seven

“De wetenschappelijke cijfers van Wageningen Universiteit laten een
heel andere waarheid zien: per hectare grasland van melkveehouderijen
worden grote hoeveelheden CO2 vastgelegd (meer dan 20.000 kg per ha).
Voermaïs, een ander belangrijk voedselbestanddeel voor koeien,
legt zelfs nog meer CO2 vast per hectare (22.000 kg).”

“Koeien stoten vervolgens niet meer dan 13.000 kg CO2 eq per hectare uit:
een netto positief resultaat.”

Daarnaast maken koeien in hun leven alleen maar gebruik van duurzame energie:

“Bovendien maakt een koe voor de productie van de hoogwaardige
voedingsmiddelen melk en vlees slechts gebruik van groene energie:
de ‘uitstoot’ van de koe is immers eerder al door het gras vastgelegd,
waardoor een kringloop wordt gevormd. Dit in tegenstelling tot de industrie
en het auto- en vliegverkeer, die door het gebruik van fossiele brandstoffen
werkelijk bijdragen aan de opwarming van de aarde http://www.landvanenergie.nl/?type=blog&id=5

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Arjan

Seven, zou je eens kunnen ophouden met dubbelposten? Wacht gewoon een kwartier en post dan gewoon alles wat je toe wilt voegen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Feyenoorder

@seven:

Omdat er niemand reageert kan je beter zelf proberen de door jou gekopieerde stukken te weerleggen. Zo moeilijk moet dat niet zijn. Omdat bij sommige stellingen de eerste twee zinnen al foutief/aannames zijn, en de rest van de onzin daarop is gebaseerd. Veel succes!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Bismarck

@15: Dan worden voor dat extra gehakt geen melkkoeien gebruikt (zou een tikkeltje omslachtig zijn), maar koeien die geproduceerd zijn voor hun vlees. Lijkt me dat dat dan ook verrekend wordt in tabelletje. Blijkbaar bestaat je gehakt nu verhoudingsgewijs vooral uit melkkoe, want anders zou rundergehakt niet drie bolletjes meer op milieu krijgen dan rundvlees.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie