Verslaafd aan Russisch aardgas

Rusland is de grootste olieleverancier van Nederland en waarschijnlijk van heel Europa. En Rusland is ook de grootste leverancier van aardgas voor veel Europese landen. In deze koude februarimaand breekt het aardgasverbruik in Europa records. Er wordt snel ingeteerd op de bovengrondse voorraden. Daarnaast wordt er ook dagelijks Russisch aardgas naar Europa getransporteerd via een groot netwerk van pijpleidingen. Maar sinds afgelopen donderdag is de Russische aardgasexport naar Europa met ca. 30% afgenomen. Het is in Rusland zo koud, dat de Russen zelf ook meer gas nodig hebben.

Over 20 jaar is het Nederlandse aardgas nagenoeg op. En ook in Rusland zijn de aardgasreserves eindig. Momenteel komt het meeste aardgas dat Gazprom levert nog uit West-Siberië, waar enkele van de grootste gasvelden ter wereld liggen. Deskundigen schatten in dat de gasproduktie uit die velden in 2020 met 35% is afgenomen.

Dat betekent dat de Russen de komende winters steeds vaker de levering van aardgas naar Europa zullen beperken. Waarschijnlijk zal Gazprom ook de prijs van aardgas verhogen. In de zomermaanden worden de bovengrondse Europese voorraden weer gevuld, met veelal Russisch aardgas. De prijs voor die brandstof zal steeds hoger worden. In dec. 2011 lag de prijs op 435 euro per duizend kubieke meter. Ter vergelijking: voor dezelfde hoeveelheid aardgas in vloeibare vorm uit bijv. Indonesië moet je 468 euro betalen. Maar dan moet je wel over een LNG-terminal beschikken. Ik denk dat de prijs voor vloeibaar aardgas gelijke tred zal houden met aardolie en aardgas.

Rusland heeft ook nog olie en gasreserves in Oost-Siberië. Op The Oil Drum staat een helder verhaal over de olie- en gasproduktie in dat gebied. Direct springt in het oog dat de afstand van die olie- en gasreserves tot West-Europa gigantisch is.

Ik kan me niet voorstellen dat er grote pijpleidingen zullen worden gelegd van meer dan 5000 km. om Oost-Siberisch gas aan Europa te verkopen. De Russen zullen het liever zelf opstoken of aan China verkopen.

Europa is verslaafd aan Russisch aardgas, maar Europa moet de komende 10 jaar afkicken van die verslaving.
Moet Nederland bijspringen om de dalende Russische produktie aan te vullen?
Kan Nederland een graantje meepikken als het Russische aardgas schaarser en duurder wordt?
Of moet Nederland, net als Noorwegen, heel zuinig zijn op de eigen aardgasreserves om er zo lang mogelijk van te profiteren?


foto Jan Chr

 1. 1

  De eigen gasvoorraad had als strategische voorraad beschouwd moeten worden. Daarnaast had die voorraad aangewend moeten worden om te bouwen aan een vervangende strategische voorraad. Zo moeilijk is het niet, lange termijn denken.

  Als je een spaarpotje hebt aangelegd om in de toekomst een kapotte wasmachine te vervangen, moet je als ’t moment daar is niet het varken breken om een tuinhuisje te bouwen om vervolgens de wasmachine te bekostigen door minder brood te kopen.

 2. 2

  Er is een heleboel nederlands schaliegas. Echter schaliegas winnen in nederland wordt pas maatschappelijk accepteerbaar als we een koude winter zonder russisch gas hebben gehad. De Polen gaan er helemaal voor, maar die herinneren zich nog dan ook wat slechte ervaringen met de russen.

 3. 5

  Door het voortdurend korte termijn denken van politici is het nagenoeg onafwendbaar dat wij binnen 20 tot 40 jaar in een energiecrisis terecht komen. Alle alternatieven ten spijt is het te laat om grootschalig hier naar toe over te gaan.
  De oorzaak van het probleem is simpel, maar de gewone mens wil daar niet aan: politiek wordt bedreven door A-mensen (economen, drs etc) en niet door mensen die het echt weten: B-mensen (wetenschappers, technici, ingenieurs). Pas als de mindsetting van de gewone burgers verandert, kunnen wij de juiste keuzes maken voor een duurzame toekomst.