Verbod op varend ontgassen in Provincie Utrecht

Foto: John Loo (cc)
Dossier:

Kort_640_427-324x1931Provinciale Staten van de Provincie Utrecht wil uiterlijk vanaf 1 maart 2017 het varend ontgassen door de binnenvaart verbieden. Daarmee volgt Utrecht de lijn die de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant in 2014 hebben ingezet.

In het Statenvoorstel ‘Wijziging Provinciale milieuverordening Utrecht 2013’ was al een verbod op ontgassen van binnenschepen opgenomen. Een concrete datum van in werking treden ontbrak echter nog in het Statenvoorstel. Om deze reden dienden alle partijen gezamenlijk een amendement in waarin GS worden verzocht om het verbod op ontgassen uiterlijk per 1 maart 2017 van kracht te laten gaan. Eerste ondertekenaar van het amendement is de VVD, die op hun website het succes dan ook claimt. Daarbij stellen ze dat er sprake zou zijn van een ontgasverbod in de provincie Limburg. Mocht een van de lezers daar meer van weten, dan hoor ik dat graag. Naar mijn weten zijn er tot op heden zelfs geen vragen gesteld over ontgassen in de provincie Limburg.

Verbod Utrecht

Met het verbod mag er niet meer tijdens het varen ontgast worden. Nogal wat scheepslading wordt vervoerd in vloeibare vorm. Na het lossen blijft in de tank altijd een aanzienlijke hoeveelheid van de lading in dampvormige toestand over. Deze wordt in de atmosfeer geloosd (het zogenaamde ontgassen), waardoor schadelijke stoffen als benzeen en benzeenhoudende stoffen, in de lucht vrijkomen. Dit kan tot geuroverlast leiden, maar ook tot gezondheidsrisico’s voor de bemanningsleden en omwonenden.
Het verbod op ontgassen heeft vooralsnog alleen betrekking op het ontgassen van het kankerverwekkende
benzeen en van benzeenhoudende mengsels, net als in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De provincie Utrecht kan volgens de toelichting in principe ook andere stoffen aanwijzen, daarbij moet met name worden gedacht aan de in Europees verband aangewezen zeer zorgwekkende stoffen. Deze zijn schadelijk voor de gezondheid.

Ontwikkelingen andere provincies en internationaal

In de provincies Noord-Holland, Zeeland en Gelderland wordt ondertussen ook nog gewerkt aan het verbieden van varend ontgassen door de binnenvaart. Wanneer deze wijzigingen van de provinciale milieuverordeningen behandeld worden is nog niet bekend. Ook de status van de internationale onderhandelingen is op moment van schrijven onbekend. De publieke consultatieperiode is al een tijdje afgerond, het is dus wachten op vervolgstappen. Al zal het na aanpassing van het internationale scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) ook nog wel een aantal jaren duren voordat deze verwerkt is in nationale wetgeving.

Reacties (5)

#1 KJH

‘Varend ontgassen’. Dat is er eentje in de categorie: ‘Stop een tegenwoordig deelwoord en een infinitief in een zin bestaande uit twee woorden’, of: ‘Vieze moppen voor nette mensen’.

  • Volgende discussie
#2 Krispijn Beek

De term is braaf overgenomen van de rijksoverheid. Het is er meer een uit de categorie vergeten milieuproblemen, zie hier voor de basis van het dossier en hier voor alle eerdere berichten.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 KJH

@2: En dan zeggen ze dat links geen gevoel voor humor heeft!

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 knelistonie

“Gewoon uitspoelen onder water” hoor ik naast me.

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Anton

Hoeveel ontgassingsinstallaties zijn er ondertussen? BIj de start was dit er maar 1 in heel NL toch? Zonder nieuwe plekken krijg je nu het waterbedeffect: verbod in utrecht leidt tot meer ontgassen in Amsterdam.

  • Vorige discussie