Vaste lasten voor VO-besturen

Foto: FaceMePLS (cc)

ANALYSE - De grote kostenposten voor middelbare scholen zijn schoonmaak en energie- en water. Met name de kosten voor energie zijn de laatste jaren sneller gestegen dan de bekostiging. Gevolg van slechte huisvesting en isolatie, digiboarden en wellicht leerlingen die hun mobieltjes op school opladen?

Onderstaande grafiek toont de totale gemiddelde kosten voor schoonmaak, energie, accountants en fiscaal advies, voor 10 grootteklassen. De kosten stijgen lineair en dat is logisch. De gemiddelde kosten voor water/energie en schoonmaak zijn voor schoolbesturen met 475-750 leerlingen fors hoger. (Het gaat in totaal om ongeveer tien schoolbesturen.) Het lijkt of daar ergens de kraan heeft opengestaan.

Bron: Eigen grafiek op basis van DUO Open data. Cijfers over 2011.

Overigens zag ik nog iets aardigs in de cijfers. Schoolbesturen tot 1000 leerlingen kopen geen fiscaal advies in. Daarboven wel. Laten de kleine scholen fiscale mogelijkheden onbenut, of zijn die er ook echt minder? Schoolbesturen met meer dan 2500 leerlingen geven minder uit aan fiscaal advies dan schoolbesturen die tussen de 1000 en 2500 leerlingen hebben. Zouden de grotere besturen zelf de expertise in huis hebben? Het gaat overigens om bescheiden bedragen: maximaal een derde tot een kwart van de accountantskosten wordt besteed aan fiscaal advies.

Via Onderwijs in Grafieken.

Reacties (6)

#1 bullie

Ik heb dit een keer uitgerekend voor basisscholen in NL:

Een digibord verbruikt gemiddeld 250 Watt. Uitgaande van 6 uur gebruik op 200 schooldagen verbruikt een digibord op jaarbasis ongeveer 300 kWh . De energiekosten van één digibord op jaarbasis bedragen dan ongeveer 60 euro en de CO2-uitstoot komt op circa 30 kg. Voor één school met tien klassen betekent dat per jaar een energierekening van 600 euro hoger en een extra uitstoot van 300 kg CO2.

Nederland telt circa 1,5 miljoen basisschoolleerlingen. Uitgaande van een gemiddelde groepsgrootte van 27 leerlingen kom je op ongeveer 55.000 klassen.
Het energieverbruik van digiborden in die klassen komt op bijna 17 MWh , dit staat gelijk aan het energieverbruik van ongeveer 25.000 huishoudens. De kosten hiervan zijn ongeveer 3,3 miljoen euro; hiermee gepaard gaat een CO2-uitstoot van 1.7 miljoen kg!

  • Volgende discussie
#2 Lord Flash

Heb je een directe link naar de excel?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#3 Eva Schram

Is dat naar @1 of naar het stuk?

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#4 Lord Flash

naar het stuk

  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#5 Eva Schram
  • Volgende discussie
  • Vorige discussie
#6 mbmb

goh, Ik mis de salarissen. Is dat verwaarloosbaar tov die andere ‘grote kostenposten’?

  • Vorige discussie