Uw favoriete Founding Father

Foto: Sargasso achtergrond wereldbol
,
George Washington door Gilbert Stuart en Rembrandt Peale

Toen Sarah Palin door Glenn Beck gevraagd werd wie haar favoriete ‘Founding Father’ ofwel stichter van de Verenigde Staten was, kwam ze met twee niet al te overtuigende antwoorden. Eerst zei ze ‘Well, all of them’, hetgeen bij het kritische deel van het publiek het vermoeden deed opkomen dat ze niet in staat zou zijn om een ‘Founding Father’ bij naam te noemen.

Ze herstelde zich echter enigszins door op te merken dat het dan toch wel George Washington moest zijn. Dit omdat Washington, net als zijzelf, iemand was die eigenlijk geen politieke ambities had, en het land slechts wilde dienen. Nu was Washington gebrand op het presidentschap, en deed hij alleen maar alsof het hoogste ambt hem niet veel kon schelen, maar goed. We kunnen van mevrouw Palin niet redelijkerwijze verwachten dat ze de kleine bibliotheek aan recente Washington-biografieën gelezen heeft.

Hierdoor ben ik eens gaan nadenken wie nou eigenlijk mijn favoriete ‘Founding Fathers’ zijn. Als Sarah Palin ‘all of them’ mag zeggen, dan mag ik er toch minstens wel twee nomineren. Voor mij worden het dan Benjamin Franklin en John Adams. Als tweekoppige draak. Adams was een onbuigzame, moreel hoogstaande man, Benjamin Franklin een linke hypocriet met geslepen ellebogen. Ze werden samen afgevaardigd naar Europa om steun voor de Amerikaanse Vrijheidsoorlog te verwerven. Ze konden elkaar niet uitstaan. En toch is het ze samen gelukt om Frankrijk, Spanje, en Nederland tot steun voor de opstand te bewegen.

Ik ben erg benieuwd wat de GC-lezer hierover te zeggen weet. Ik zou vooral bewondering hebben voor diegenen die erin slagen, met een kloppende redenering, meer obscure ‘Founding Fathers’ a la John Jay tot hun favoriet te verkiezen.

Reacties (34)

#1 sander_1583

Weer lekker makkelijk, Palin Bashen, wel lachen dat ze binnen ja ik zeg binnen 4 jaar president zal zijn.

Het is trouwens ook Franklin.

 • Volgende discussie
#2 Mark

Ach, u vond het zeker een intelligente opmerking van mevrouw Palin.

Jefferson, vanwege zijn liberale opvattingen over religie en slavernij.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#3 Rob

Mede door gebrek aan kennis over alle founding fathers, gaat mijn keuze naar Jefferson, voor zijn ‘wall of separation’ tussen kerk en staat. Tegenwoordig nog steeds vindbaar in The First Amendment.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#4 pedro

Mijn favoriete founding father moet Thomas Jefferson wel zijn. Niet dat ik heel veel van die founding fathers af weet, maar deze uitspraak van Jefferson citeer ik regelmatig:

“widespread poverty and concentrated wealth cannot exist side by side in a democracy….”

De relatie tussen kapitalisme en democratie was voor Jefferson al niet zo evident als velen ons nu nog steeds wijs willen maken.

@1: ze maakt het de mensen ook wel erg gemakkelijk. Ik denk dat alleen Dan Quayle nog gemakkelijker te bashen was.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#5 Hockey

Een beetje een bullshit vraag. Hoeveel Amerikanen zouden überhaupt de Founding Fathers kunnen opnoemen? Typisch Amerikaans dat ze op zo’n vraag beoordeeld wordt.

Laat ik het breder trekken, hoe goed is het gesteld met de Nederlandse historische kennis van Nederlanders? Of Nederlandse politici?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#6 Joost

“Hoeveel Amerikanen zouden überhaupt de Founding Fathers kunnen opnoemen?”

Je mag toch wel verwachten dat ze er een paar uit de mouw kan schudden, niet? Dat kan ik ook.

Daarnaast wordt het er op school flink ingestampt…

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#7 Hockey

@Joost, zodra dat een kwalificatie eis voor de functie wordt, dan verwacht ik het. Eerder niet.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#8 Eurocraat

John Adams is sympathiek vanwege zijn morele juridische denken, maar valt voor mij weg vanwege zijn onderdrukking van de persvrijheid tijdens zijn presidentschap. Andrew Jackson is sympathiek vanwege het uitbreiden van het kiesrecht, maar valt weg vanwege zijn schandalige behandeling van de Indianen. Jefferson is sympathiek vanwege zijn overduidelijke genialiteit, maar valt af vanwege zijn onhaalbaar zuidelijk ideaal van een land van grootgrondbezitters.
Franklin is ook sympathiek en geniaal, dus een goede kandidaat, maar ik hou het denk ik toch bij James Madison als hoofdauteur van de grondwet. Dat Madison er in slaagde het witte huis te laten afbranden door Britse soldaten tijdens zijn presidentschap neemt me alleen maar meer voor hem in.

Overigens, al geldt hij doorgaans niet als founding father, ik heb ook grote sympathie voor politicus en avonturier Aaron Burr, al is het alleen maar omdat hij über-engerd Alexander Hamilton heeft doodgeschoten. Waarmee hij tevens de laatste zittende vice-president was die iemand neerschoot, tot Dick Cheney.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#9 Joost

“Waarmee hij tevens de laatste zittende vice-president was die iemand neerschoot, tot Dick Cheney.”

OLO!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#10 Berend

@5. Verschil met Nederland is dat Amerika een groep Founding Fathers heeft, waar bij ons Willem de Zwijger de rol van ‘Vader des Vaderlands’ gemonopoliseerd heeft.

@8. Mooi. Toen was er tenminste nog echte passie in de politiek. Op het gevaar af voor naief of totalitair versleten te worden: wat was er dan precies mis met Alexander Hamilton?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#11 Joost

@8: Enige herseninhoud is ook geen kwalificatie-eis. Toch wordt het wel van iemand verwacht om dat ambt te bekleden. Net als enige algemene ontwikkeling overigens.

Palin wordt uitgerookt als ze president wil worden, en is een zekere verliezer tegenover elke andere serieuze kandidaat.

De enige kaart die ze kan spelen die enige kans maakt is de Calimero-kaart.

Maar ik houd er serieus rekening mee dat zodra Palin de enige kandidaat wordt, dat tot een zeer grote crisis in de Republikeinse partij gaat lijden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#12 Joost

Met mijn gebrekkige kennis van de FF ga ik toch voor Franklin. Ik kan me wel identificeren met iemand die van alle markten thuis is.

/zei hij nederig.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#13 Hockey

@10, daarom trok ik het ook breder tot historische kennis.

@11, als jij mij een causaal verband kan laten zien tussen het weten wie de Founding Fathers zijn en het zijn van een goede president geef ik je gelijk. Anders is het een pure bullshit vraag met vermoedelijk enkel als doel Palin bashen.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#14 Hockey

@Joost, mocht je het je afvragen, nee ik wil haar ook niet als president van de VS zien. Het zou een ramp zijn voor de wereld.
Maar haar kwaliteiten als president hangen niet af van haar antwoord op een vraag over de Founding Fathers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#15 Eurocraat

@10: ik moet ook zeggen dat ik relatief weinig op Willem de Zwijger heb aan te merken (itt tot zijn opvolgers) dus in zoverre is hij een redelijk ideale founding father. Voor zover ik veel van hem weet overigens, want het is absurd moeilijk een fatsoenlijke biografie van hem te vinden. Wat vrees ik ook veel zegt over het historisch besef van Nederlanders.

Hamilton was zeer anti-democratisch en een voorstander van president en senatoren die voor het leven benoemd waren. Verder een meesterpoliticus (net als zijn aardsvijand Burr) die zeer bedreven was in het verspreiden van valse geruchten over zijn politieke tegenstanders.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#16 Eurocraat

Maar het is zeker waar dat mijn afkeer van Hamilton ook voortkomt uit een sympathie voor Burr.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#17 Eurocraat

@Hockey: ik vind een rudimentaire kennis van de geschiedenis van het eigen land eigenlijk wel noodzakelijk voor een president. Ik zou ook grote moeite hebben met een premier die niet op z’n minst globaal zou kunnen zeggen waar W de Zwijger en Thorbecke voor stonden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#18 Eurocraat

En natuurlijk kun je er geen causaal verband tussen aantonen. Je kunt ook geen causaal verband aantonen dat iemand die niet kan lezen of rekenen geen goede president zou zijn. Dat neemt niet weg dat het gebrek aan die vaardigheden wel legitieme redenen zijn om te twijfelen aan iemands geschiktheid op dat gebied.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#19 Hockey

@Eurocraat, stel die vragen dan maar aan Balkenende, Kok, Den Uyl, Lubbers en van Agt. Ik durf stellig te zeggen dat allen hun namen (her)kennen, maar weten waar de personen voor stonden wordt een enorme opgave.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#20 Eurocraat

@19: Balkenende zou dat zeker weten (de man is immers historicus), Den Uyl waarschijnlijk ook en Lubbers ook vermoedelijk wel. Alleen over Kok heb ik twijfels, want die man is opgeleid in Nijenrode en heeft dus niets geleerd.

Overigens kan ik me ook wel weer voorstellen dat Palin zich niet wilde uitspreken over een founding father; dze hebben vrijwel allemaal wel iets naars op hun kerfstok dus je kunt op elke keuze wel aangevallen worden.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#21 Hockey

@18, lezen en schrijven kan ik me nog voorstellen, alhoewel er in het verleden leiders zijn geweest welke goed waren en analfabeet waren.
Maar lezen en schrijven is van een andere orde dan de Founding Fathers kennis.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#22 Rob

Mmmmm Sarah Palin. Bril eraf, haartjes los en yupp, we have a winner!

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#23 Robert

De beste wordt vergeten: John Jay. Hij heeft de weg voorbereid voor Obama.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#24 Jero

De reden dat Palin gevraagd werd naar haar favoriete founding father, is dat zij zich heeft opgeworpen als leider van de “Tea Party”: een beweging die zich afkeert van de bestaande partijen (zowel de Republikeinse als de Democratische), en zegt terug te willen naar de basis, namelijk het gedachtengoed van de founding fathers. Als het er dan in een inteview op lijkt dat zij die Grote Voorgangers helemaal niet zo goed kent, dan is dat wel tekenend natuurlijk. En het tekent zowel haarzelf als het politieke klimaat in de VS op dit moment.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#25 sander_1583

@24, je hebt helemaal gelijk. Het is hier natuurlijk net zo erg. Wie kent helden als Hugo de Groot, broertjes de Witt van Oldebarneveld e.d. nou nog.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#26 pedro

We kunnen er trouwens over redetwisten of wij dat wel of niet als een groot gebrek zien, maar de vraag waar het hierbij om gaat, is natuurlijk, hoe de Amerikanen dat zien, en dan met name de achterban van de Republikeinen. Die achterban, die de Keniaanse achtergrond van Obama belangrijk genoeg vond om als wapen in de strijd te gooien, hoewel de meest luidruchtige aanhang dit akkefietje wel zal proberen te bagatelliseren (net als hier trouwens).

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#27 pedro

Piet Hein, Michiel de Ruyter…. Zou een Nederlandse minister president, die deze namen (of de namen van Sander uit 25) niet kent, door ons serieus genomen worden?

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#28 Hockey

@26, dit akkefietje is hier niet gebagatelliseerd. Voor de Tea Party is haar antwoord op de vraag van groot belang. Maar voor haar functioneren als president is de vraag niet van belang. Dat laatst is gesteld, en dat is wel iets anders dan het bagatelliseren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#29 freek

@1: Palin als president van de VS betekend het einde ,ja ik zeg het einde van onze beschaving !

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#30 pedro

@28: het blijft wel gek hoor. Wel weten van de Boston tea party, maar niet weten wie daar bij betrokken waren.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#31 Mark

@pedro: voor zover ik begrijp was het een lokale actie, de FF kwamen pas daarna bij het organiseren van het continental congress.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#32 Hockey

@30, ik ben het met je eens dat iemand die zich voorstaat op datgene doen wat de Founding Fathers beoogden kennis moet hebben van die Founding Fathers en wat zij wilden etc.

Doch dat neemt niet weg dat jouw respons in #26 incorrect is. Het niet weten werd niet gebagatelliseerd. Er werd gesteld (door mij) dat deze kennis geen voorwaarde was om een goede president te zijn.
En bij dat standpunt blijf ik. Iemand kan een prima president zijn zonder die kennis over de Founding Fathers. Alleen denk ik niet dat zij (Palin) een goede president zal zijn.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#33 pedro

@32: OK. Het bagatelliseren moet ik in jouw geval terug nemen. Ik las dat niet goed genoeg (excuus daarvoor). Vermoedelijk omdat ik te veel aan het kiezersvertrouwen dacht, dat bij de conservatieve Republlikeinse achterban toch wel geschaad zal worden door dat gebrek aan kennis van ‘hun’ vaderlandse geschiedenis, net zoals wij vaak minder vertrouwen hebben in Nederlandse politici, die nog nooit van Michiel de Ruyter gehoord hebben.

Maar je hebt gelijk, dat dat objectief gezien niets zegt over het functioneren van zo iemand. Allochtone politici in ons land kennen vast ook niet al onze nationale helden en kunnen toch goed functioneren.

@31: John en Samuel Adams, John Hancock en Benjamin Franklin zijn de bekendste namen, die aan de Boston tea party kleven. Alle 4 Founding Fathers.

 • Volgende discussie
 • Vorige discussie
#34 Hockey

@33, excuses aanvaard. Het zegt niks over hun functioneren. Doch als Palin die vraag had beantwoord op een acceptabele wijze had dat het vertrouwen in haar capaciteiten niet geschaad.

 • Vorige discussie