Uitgezet uit Israël, afgeslacht door ISIS…

ELDERS - De Israëlische ‘Hotline voor Vluchtelingen en Migranten’ heeft gemeld dat er onder de ongeveer 30 meest Ethiopische mannen die door ISIS in Libië zijn geëxecuteerd, drie Eritrese asielzoekers waren die tevergeefs hebben geprobeerd asiel te krijgen in Israël. ISIS in Libië verspreidde zondag een video waarop een groep van 18 en een andere groep van 12 mannen waren te zien die respectievelijk werden doodgeschoten en onthoofd. De drie Eritreeërs werden daarop herkend door hun familieleden en vrienden.

Volgens de krant Haaretz (die lof verdient dat zij dit meldt) zat één van de drie gevangenen in de ”open” gevangenis Holot voor hij – op aandringen van het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken – besloot een papier te tekenen dat hij Israël vrijwillig verliet.

Een familielid vertelde dat Israël hem vervolgens had gedumpt in Rwanda, waar hij niet werd geaccepteerd. Daarna ging hij naar Soedan waar hij ook illegaal was en vandaar naar Libië in de hoop met een boot naar naar Europa te kunnen gaan. Volgens zijn familielid was die boot tegengehouden en teruggestuurd naar Libië. Hij zou daarop zijn gearresteerd. Hoe hij in handen van ISIS was gekomen was onduidelijk. Volgens het familielid deed een verhaal de ronde dat de gevangenis door ISIS was overvallen.

Israël stuurt al een tijdje asielzoekers uit landen als Soedan, Ethiopië en Eritrea naar Afrikaanse landen, vermoedelijk Rwanda en Oeganda, nadat zij een papier hebben getekend dat zij dat vrijwillig laten gebeuren. Begin april werd bekend dat Israël asielzoekers uit Eritrea en Soedan ook zonder hun toestemming op een vliegtuig gaat zetten om te worden gedeporteerd. Diegenen die zich verzetten zullen voor een onbeperkte periode worden opgesloten in de Saharonim-gevangenis in Zuid-Israël. De Israëlische advocaat-generaal, Yehuda Weinstein, zou hiervoor toestemming hebben gegeven.

Er zijn op dit moment zo’n 42.000 Eritreeërs en Soedanezen in Israël, van wie er ongeveer 2.000 worden vastgehouden in de zogenaamde ”open gevangenis” in Holot, niet ver van Beer Sheva.

 1. 2

  Jah lastiG. Zolang je blijft zeggen dat elk land zijn eigen probleem moet oplossen gaan mensen verhuizen, blijven de mensen komen naar het beloofde land.
  Vluchtelingenproblemen kun je oplossen met kolonialisme, (dat mag niet meer toch) en verder ontwikkelingssamenwerking e en dergelijke linkse hobbys. Leg dat je kiezer maar eens uit. Demythisering van american dreams in afrikaanse media?

 2. 4

  Zit weinig verschil tussen ISIS en de huidige Israelische regering. In beide gevallen gaat het om een fascistische organisatie die een gevaar is voor de mensheid.

 3. 9

  @8 Het is niet de schuld van Israël dat ISIS-moordenaars twaalf mensen hebben gekeeld.

  Maar wel dat daar drie mensen tussen zitten die nu in veiligheid hadden kunnen leven indien Israël niet zo’n hardvochtig en racistisch (!) asielbeleid zou voeren.

  Dat laatste, daar vraagt Abu Pessoptimist aandacht voor. Dat hardvochtige uitzetbeleid kost mensen van vlees en bloed de kop. Letterlijk in dit geval.

 4. 10

  Alles volgens o.a. de door Wilders be(t)oogde ‘Joods-Christelijke traditie’; niet zeuren, hoor. Stelletje landverraaiende-wegkijkende-weg-met-onzers, die jullie -allemaal- zijn.

  /s

 5. 12

  Hoeveel mensen heeft Israel op deze manier gered van de dood en ellende door zo n uitzettingsbeleid te hanteren? Al die mensen die bij ruimhartig beleid van plan waren richting Israel te trekken met alle risico’s van dien.
  Kan me voorstellen dat de stroom “vluchtelingen” richting Israel steeds minder groot wordt door dit humane beleid, richting Europa zal het wel toenemen.

  Misschien dat ze in Israel wel denken. Vreemd, iemand die zijn land verlaat is een vluchteling, iemand die dat niet kan of wil en dus achterblijft, daar maken de naughty naughty Israel fans zich helemaal niet druk om. Als ze maar naar Israel kunnen wijzen.

 6. 14

  Hoeveel mensen heeft Israel op deze manier gered van de dood en ellende door zo n uitzettingsbeleid te hanteren? Al die mensen die bij ruimhartig beleid van plan waren richting Israel te trekken met alle risico’s van dien.

  Nou, nul, want vluchtelingenstromen (economisch of anderszins) worden niet bepaald door het asielbeleid van de landen van bestemming, maar door de hoogte van de nood in de landen van herkomst.

  We hebben het over mensen die ofwel de armoede ontvluchten, ofwel een oorlog. In beide gevallen zoeken ze een veilig heenkomen.

  Als vluchtelingen werkelijk massaal de afweging zouden maken: we gaan daarheen waar de meeste kans is op toelating, dan zou er naarmate Australië’s vluchtelingenbeleid hardvochtiger werd een enorme verschuiving moeten zijn geweest van vluchtelingenstromen naar Nieuw-Zeeland. Dat land is namelijk veel ruimhartiger.

  Maar die verschuiving heeft niet plaatsgevonden. Van 1994 t/m 2008 houden de aantallen asielzoekers dat naar beide landen vlucht naar verhouding gelijke tred. Sterker nog, zelfs wereldwijd gaat dat op.

  Met andere woorden: waar vluchtelingen heengaan hangt niet af van het asielbeleid van het bestemmingsland, maar van andere factoren. Welvaart, rust, veiligheid bijvoorbeeld. Of er een rechtsstaat is. En ligging.

 7. 15

  Eeeh beleid in Australië is in 2013 dan ook aangescherpt. Dit beleid heeft veel mensen van de dood gered en is zeer rechtvaardig.
  Denk jij dat als de kans nul is om aan te komen nog steeds mensen die kant optrekken?
  Tja zie jij jezelf al met een bootje vanuit Indonesië naar Nieuw Zeeland? Dat ligt nogal een stuk verder.

  In ieder geval zijn de mensen die achterblijven net zo goed mensen die armoede ontvluchten een veilig heenkomen zoeken. Daarom zijn vluchtelingen zoals jij ze ziet niets anders dan migranten.
  Dus de oplossing is eerder die landen helpen te stabiliseren, veilige opvang te bieden, dan miljoenen hier op te vangen, met alle problemen van dien. Denk aan toegenomen verkrachtingen, andere misdaden enz.

 8. 17

  Eeeh beleid in Australië is in 2013 dan ook aangescherpt. Dit beleid heeft veel mensen van de dood gered en is zeer rechtvaardig.

  @15 Het beleid was in Australië al veel langer strenger dan in N-Zeeland. Dan zou je dus verwachten, zo betoogt de auteur van het stukje waar ik naar link, dat er een verschuiving plaatsheeft van Australië naar Nieuw-Zeeland, waar mensen grotere kans hebben om een verblijfsvergunning te krijgen.

  Maar dat is niet zo. Kennelijk speelt het asielbeleid van het bestemmingsland in de berekening die asielzoekers en bootvluchtelingen maken dus helemaal niet de doorslaggevende rol die de proponenten van een ‘je-komt-er-toch-niet-in’-benadering veronderstellen.

  Jij gaat er maar feitenvrij vanuit dat het beleid van Australië mensen heeft gered. Je geeft daar echter geen cijfers bij die dat ondersteunen. Bijvoorbeeld cijfers waaruit blijkt dat het aantal bootvluchtelingen dat naar Australië vaart is afgenomen, terwijl het in Nieuw-Zeeland is gelijk gebleven. Of cijfers waaruit blijkt dat asielzoekers steeds vaker asiel aanvragen vanuit het land van herkomst of een tussenstop ipv per boot af te reizen (waarbij je er dan wel zonder meer vanuit zou gaan dat men de tussenperiode overleeft).

  Sowieso maak je natuurlijk een denkfout, omdat je niet beseft dat mensen kiezen om met mensensmokkelaars een overtocht in gammele bootjes te maken omdat Westerse landen andere routes, te beginnen met legale routes, zoveel sluiten. Mensen steken de Middellandse Zee niet over omdat ze zo sneaky zijn, maar omdat Europa alle andere routes heeft afgesloten.

  Het is dus ons beleid dat mensen de zee op dwingt. Dwingt ja: niemand verlaat huis en haard omdat ‘ie zich thuis geen plasmascherm kan veroorloven. Het is voor vluchtelingen altijd (!) een noodzakelijke stap om aan de ellende en bittere armoede te ontsnappen. Bijvoorbeeld omdat hun zusje van acht chronisch ondervoed is en er geen werk is om geld te verdienen.

 9. 18

  Volgens mij komen de meeste asielzoekers naar Europa gewoon nog met een toeristenvisum. Of anders via Turkije in vrachtwagens, enzovoort.

  Uiteindelijk is het gewoon mede een gevolg van de economische globalisering. Economisch meer open grenzen, dus meer cargo, zorgt ook voor meer mensen die reizen. Over cargo zie je dat bij Schiphol ook, daar is het detentiecentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers die naar hun land van herkomst worden uitgezet. Vrij economisch dus.

 10. 19

  @17: Prediker hoe zeer ik je mooie manier van schrijven ook kan waarderen, zul je begrijpen dat ik niet zo maar over Australië begin. Ik snap je betoog echter je kunt het ook anders zien. Iemand die illegaal tracht binnen te komen pleegt een strafbaar feit. Vind ik althans. Mensen smokkelaars zijn in mijn ogen grote criminelen. En niet zoals je jouw redenatie ook kunt zien, helpers naar een beter leven. Dus niet legitieme wegen bewandelen zou eigenlijk al een afwijzing moeten betekenen. Ben het met je eens dat er dan andere manieren moeten zijn wil men asiel kunnen aanvragen, al vind ik vluchtelingen gewoon migranten.

  Dat vluchtelingen/ migranten huis en haard verlaten op zoek naar een beter leven is niets nieuws onder de zon. Dat is altijd al zo geweest en zal ook altijd blijven. Natiestaten met uitgebreide sociale stelsels is wel relatief nieuw. Het een en het ander is volgens mij niet verenigbaar. Tevens vind ik Nederland met een vijfde van de bevolking bestaande uit immigranten al voldoende gezien het een negatieve impact heeft op de samenleving. Daar hoeven echt niet meer kansarmen met andere opvattingen bij. Ook vind ik een afname van de bevolking ipv groei wenselijk.

  Misschien zouden mensen in arme landen ook eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Je hebt maar weinig middelen en tig kinderen. Dat is hun keuze en dus ook hun verantwoordelijkheid als er te weinig overblijft. Niet de onze.

 11. 20

  @16: Ja idd tjongejongejonge dacht ik ook toen mensen de link tussen asielzoekers en criminalteit, met name een explosie aan verkrachtingen bleven ontkennen, danwel bagatelliseren. Echter ik kwam erachter dat het voornamelijk wegkijkers en wensdromers zijn, dus niets van aantrekken.

 12. 23

  Mensen smokkelaars zijn in mijn ogen grote criminelen. En niet zoals je jouw redenatie ook kunt zien, helpers naar een beter leven.

  @19 Om te beginnen duik je nu voor mijn verzoek om je bewering dat het Australische beleid levens redt te staven aan de hand van cijfers. Dat ten eerste.

  Verder zijn die mensensmokkelaars slechts een symptoom: als er vraag naar een product of dienst is dat een overheid heeft verboden, dan ontstaat er altijd een illegaal circuit. Dat werkt zo met drugs, dat werkt zo met prostitutie, dat werkt zo met goedkope sigaretten, etcetera.

  Dan moet je de oorzaak dus niet zoeken bij die gemene mensensmokkelaars, want die duiken enkel in het gat in de markt dat een overheid zelf schept. Waren recreatieve drugs legaal verkrijgbaar, dan zouden criminelen zich niet in de markt storten. En of er een markt is, wordt bepaald door de vraag.

  Wil je een bepaalde praktijk stoppen, dan zul je je dus af moeten vragen waar de vraag vandaan komt, en de oorzaken van die vraag aan moeten pakken.

  Waarom raken mensen aan de drank/gebruiken ze drugs ter vergetelheid (zoals crystal meth)? Nou, nogal eens om hun misère te vergeten. Wil je drugsgebruik aanpakken, dan zul je dus iets aan de misère moeten doen ipv geld te stoppen in de symptoombestrijding van uitwassen van de eigenlijke maatschappelijke problematiek.

  Idem met bootvluchtelingen. Zo vissen Westerse (ook Europese) bedrijven de zee van West-Afrika leeg. Gevolg: de visindustrie daar wordt om zeep geholpen. Dat kost op termijn vele tienduizenden banen, en een aantal van die mensen zal dus migreren. Raar hè? Nou, als je dáár nou wat aan doet, dan pak je het probleem bij de wortel aan.

  Anders is het gewoon dweilen met de kraan open.

 13. 24

  @23

  Dan moet je de oorzaak dus niet zoeken bij die gemene mensensmokkelaars, want die duiken enkel in het gat in de markt dat een overheid zelf schept. Waren recreatieve drugs legaal verkrijgbaar, dan zouden criminelen zich niet in de markt storten. En of er een markt is, wordt bepaald door de vraag.

  Denk je ook zo over de mannen die kinderen de prostitutie in dwingen? Zijn dit gewone mensen die als vanzelf in een gat vallen?

 14. 26

  @25
  Het gaat om het feit dat er een markt voor is, net als dat er een markt voor mensensmokkelaars is. Dus, duiken die gemene pooiers enkel in het gat in de markt dat de overheid zelf schept?

  Het moet je wel erg aan het hart gaan als je anarcho-kapitalist wordt om massa immigratie te ondersteunen.

 15. 27

  Het gaat om het feit dat er een markt voor is, net als dat er een markt voor mensensmokkelaars is.

  @26 Ja joh? Vertel eens wat meer over die markt; anders blijft het bij feitenvrij geleuter (zoals vrijwel altijd in jouw postjes).

 16. 28

  @27
  Moeten we de oorzaak niet zoeken bij die gemene pooiers die enkel in het gat in de markt springen, net als de mensensmokkelaars dat doen?

  Beantwoord die vraag eens. Dat er in beide gevallen een markt en een verbod van overheidswege bestaat is het enige dat telt aangezien dat jou excuus voor mensensmokkelaars is.

  Deze logica is compleet geschift anarcho-kapitalisme en staat haaks op jouw linkse visie op de economie. Je gebruikt deze redenering enkel omdat het je nu uitkomt.

 17. 29

  @28 Een anarchokapitalist zou niet zeggen dat de overheid middels beleid iets aan de misère van mensen zou moeten doen, zodat de vraag naar verdovende middelen of boottochten bij de bron wordt ingedamd.

  Idem met kinderprostitutie. Als je kinderprostitutie wilt uitbannen, moet je naar de oorzaken gaan kijken. Aan de vraagzijde zal dat hoofdzakelijk pedofilie zijn, en aan de aanbodkant zal het deels armoede zijn (jongetje die zichzelf hoereren om brood voor hun familie op de plank te brengen).

  Die pedofielen zou je bewust kunnen maken van psychische schade die kindermisbruik met zich meebrengt en alternatieven kunnen bieden (door het opheffen van het verbod op virtuele kinderporno bijvoorbeeld); aan de aanbodzijde zou je iets aan armoede moeten doen. En verder zou men de handhaving moeten opschroeven in landen waar sekstoerisme welig tiert.

 18. 30

  @Dante @15
  Dus de oplossing is eerder die landen helpen te stabiliseren, veilige opvang te bieden, dan miljoenen hier op te vangen, met alle problemen van dien. Denk aan toegenomen verkrachtingen, andere misdaden enz.

  Vandaar ook dat degenen die de grenzen willen sluiten vaak ook voorstander zijn van verlaging van de ontwikkelingshulp. O, wacht…
  Als je je inderdaad zo druk maakt om verkrachtingen, lijkt me dat eerder een argument voor migratie dan tegen, want in de vluchtelingenkampen is het over het algemeen een stuk onveiliger dan bij ons.

  @Dante @19
  Iemand die illegaal tracht binnen te komen pleegt een strafbaar feit. Vind ik althans. Mensen smokkelaars zijn in mijn ogen grote criminelen.

  Mensensmokkelaars zijn grote criminelen. Daar zijn we het over eens. Je suggereert echter dat het aanbod de vraag schept. Mij lijkt eerder het omgekeerde het geval. Als er niet zulke grote aantallen mensen waren die op zoek waren naar een beter leven, die bereid waren om daar het laatste geld van de hele familie voor in te zetten en een doodsgevaarlijke oversteek daarvoor te maken, zouden die mensensmokkelaars natuurlijk helemaal geen werk hebben. Jouw redenering volgend waren degenen die in WO2 mensen over grenzen smokkelden om hen in veiligheid te brengen ook grote criminelen. Maar gek genoeg zien we die juist meestal als redders met hoofdletters.
  Illegaal trachten binnen te komen zien als een strafbaar feit lijkt me ook nogal kortzichtig. Eerst hebben we de wetten zo streng gemaakt dat het nagenoeg onmogelijk is om hier legaal binnen te komen, of je moet een kenniswerker zijn of trouwen met een Nederlander (maar daar ben je vast ook niet voor). Dan rest mensen die hierheen willen komen dus niks anders dan illegaal komen. Dat ze nu over de gevaarlijke Middellandse Zee komen heeft vooral te maken met het feit dat we veiliger routes, bijvoorbeeld via de voormalige Oostbloklanden, inmiddels nagenoeg hermetisch hebben afgesloten. Kennelijk veronderstellen we dat mensen dan wegblijven, zoals hierboven ook al gesteld. Alleen, als je alternatief is dood gaan van de honger, vermoord worden of verkracht worden, geen toekomst hebben voor jou en je kinderen, dan zul je toch sneller het risico nemen. Wij kunnen ons dat kennelijk hier in het vrije en welvarende westen nauwelijks nog voorstellen wat het betekent als je leven in gevaar is, als je toekomst uitzichtloos is.

 19. 31

  Dante @19
  Misschien zouden mensen in arme landen ook eens bij zichzelf te rade moeten gaan. Je hebt maar weinig middelen en tig kinderen. Dat is hun keuze en dus ook hun verantwoordelijkheid als er te weinig overblijft. Niet de onze.

  Tsja. Als je woont in een arm land waar de kindersterfte hoog is en er geen sociale voorzieningen en pensioenen bestaan, dan is dat juist een reden om wel veel kinderen te krijgen. Die zijn namelijk je oudedagsvoorziening. Maar ik begrijp dat armoede, wonen in een failed state etc. een keuze is. Ware het niet dat wij degenen zijn die hen tot die keuze dwingen door onze grenzen te sluiten op het moment dat zij wel hun verantwoordelijkheid nemen en op zoek gaan naar meer middelen. Om het dan nog maar niet te hebben over onze oneerlijke handelspraktijken in die landen, die er nou ook niet bepaald aan bijdragen dat de levensstandaard daar toeneemt.

 20. 32

  22: Tja dat mag je vinden, echter de link geeft toch duidelijk aan dat er sinds het beleid dat Austrailië nu voert het aantal bootvluchtelingen is gedaald naar NUL.

  Sukje uit de link.
  De generaal wijst erop dat voor deze aanpak 17 maanden geleden 800 boten met 51.000 vluchtelingen Australië wisten te bereiken, met minimaal 1200 verdronken slachtoffers op zee. Sinds die harde politiek is er voor zover bekend geen enkele vluchteling op zee omgekomen, aldus Jim Molan. ‘Om deze rampen te voorkomen wordt het tijd dat Europa eindelijk ook haar koers bepaald’ aldus de generaal.

 21. 33

  @23: Om te beginnen duik ik graag, echter als het aantal bootvluchtelingen is gereduceerd tot NUL weet ik niet wat je anders nog wilt lezen dan alleen wat jij wilt lezen. NUL betekent NUL en daaruit kun je gevolgtrekken dat bij nul ook niemand omkomt, voor zover bekend.

  Hoe je het ook wilt zien zowel bootvluchtelingen als zeker de smokkelaars zijn illegaal en dus strafbaar bezig. Je kunt overal wel begrip voor willen zoeken maar dat doets af aan het gegeven dat mensensmokkelaars geen mensenhelpers zijn zoals jij haast doet voorkomen. Net zoals dat drugshandel crimineel is is mensensmokkelen ook crimineel. Dat er voor mensen allerlei motieven zijn om elders een beter leven te zoeken ontken ik niet. Er zal ook heel veel mis zijn met de westerse inbreng daarin. Maar laten we nu eens heel objectief kijken. Eigenlijk kun je stellen dat de halve wereld wel als vluchteling kan worden aangemerkt. Een Rus, een saudi Arabier, zelfs een aanhanger van de Rode khmer kun je wel als vluchteling beschouwen. Ook vrouwen in de arabische wereld, afrikaanse wereled. Om de een of andere reden zouden ze reden hebben te vluchten. Ik zie daarin dat het hele asielbeleid niet meer realistisch is. Dat mensen het niet getroffen hebben, leven in een onveilig land, dat zijn nu eenmaal vaststaande gegevens. Ik vind mensen die voor een ruimhartig asiel/migrantenbeleid zijn een beetje hypocriet. Daar de nadruk op leggen wetende dat de mensen uit landen komen waar eigenlijk iedereen aals vluchteling kan worden gezien. Heb nog niet gehoord dat ze dan vinden dat we vliegtuigen die kant op moeten sturen en iedereen die wil maar moeten ophalen.

 22. 34

  @30: Sorry ik ben in ieder geval niet voor verlagen van ontwikkelingshulp. Zou er zelfs meer aan uitgeven, wel onder goede voorwaarden die ook Nederland winst kunnen opleveren.

  Ik vind geen enkel argument goed genoeg om verkrachting goed te praten. Feit is dat onder asielzoekers veel tuig zit. Jij hebt kennelijk het idee dat het allemaal zielige figuurtjes zijn alleen opmzoek naar een beter leven en als ze al misdaden plegen is dat de schuld van ons?

  Dat mensen in een bootje stappen op weg naar Europa zullen ze niet doen voor de fun, echter indien je consequent alle maar dan ook alle bootvluchtelingen aanmerkt als illigaal en terugstuurt, weet je dat mensen niet geneigd zijn om weer op een boot te stappen. Het levert ze niets op namelijk. Ik vind dan ook dat de grootste schuldigen aan de dramas op zee de mensen zijn die een sjoemelbeleid prefereren. Ja zielig en erg, overlopen van begrip, iedereen willen opvangen en nooit consequent zijn. Tja dat nodigt mensen uit om de boot te nemen. Maar denk je dat de EU zomaar kiest voor een in mijn ogen nog niet streng genoeg asielbeleid? Zou het dan toch nadelige effecten hebben of zijn ze gewoon gek om winstgevemde productieve vluchtelingen buiten te sluiten?
  Nogmaals je kunt de halve wereld wel als vluchteling beschouwen. Maar daar help je de hele werled niet mee.

 23. 35

  @31: Ja dat is een vicieuze cirkel. Meer kinderen zijn nodig, maar meer kinderen betekenen steeds meer armoede. De armste landen hebben de meeste kinderen. Daar mag wel eens wat aan gebeuren wil je echt wat bereiken. Ik zie de problematiek namelijk deels terug te voeren op te veel mensen en te weinig middelen. Ben je voor of tegen bevolkingsafname?

  Sja als ik je goed begrijp zeg je eigenlijk dat iedereen die wil gewoon naar Nederland moet kunnen komen en dat is ook nog realistisch?

  Ik krijg soms het gevoel dat jij en velen hier met jou een soort schuldgevoel hebben. Kijk ons eens onetisch bezig zijn en ellende bezorgen in andere landen en daar moeten we voor bloeden ofzo. Tenminste lijkt het daarop neer te komen. Misschien jou niet bekend, maar de onschuldige afrikaantjes, zijn niet zo onschuldig als jij misschien denkt. Het is niet allemaal, zelfs niet grotendeels de schuld van het Westen.

 24. 36

  @32 Als je er met een halve zeevloot op uittrekt om gammele bootjes te onderscheppen en ze naar wal te begeleiden, dan zul je allicht een flink aantal drama’s voorkomen, los van waar je die mensen aan wal zet.

  Maar wat er in dat stukje niet bij verteld wordt is of het aantal mensen dat de overtocht waagt en het aantal boten dat ze zee op gaat ook daadwerkelijk is gedaald.

  Wat verder geheel buiten beeld blijft is in hoeverre die mensen dan wél veilig zijn in het land van herkomst. In 2014 bestonden de meeste bootvluchtelingen bijvoorbeeld uit Rohingya, die in Birma onderworpen worden aan een genocide. Reactie van de Australische overheid daarop was om er bij de Birmese autoriteiten op aan te dringen de grenscontrole te verscherpen. Kortom, de oplossing voor de humanitaire ramp op zee is dan kennelijk om een genocidale val te construeren waarin deze asielzoekers vast komen te zitten als waren zij ongedierte, waar Australië niet op zit te wachten.

  Als je dat buiten beschouwing laat, want hé, ligt tenminste niet op de randen van ons bordje, ja, dan klinkt zo’n ‘oplossing’ mooi. Ze verdrinken tenminste niet op zee, hoera!

  Wat jij er overigens niet bij vertelt is dat die generaal (b.d.) het plan zelf heeft bedacht, en dus nu niet echt een onafhankelijke bron genoemd kan worden. De link naar het Australische dagblad waar het interview in werd afgedrukt leidt overigens naar een betaalmuur.

  De VN is trouwens een stuk sceptischer over dat succes:

  In 2014 Australia stopped 441 asylum seekers in 10 vessels, the UN says, forcing them back to the countries they last departed.

 25. 37

  @36: Zal allemaal zo zijn als je schrijft, maar feit blijft dat mensen niet meer de boot nemen naar Australiė. Als jij het voor het zeggen had gehad aldaar, waren ze weer overspoeld met bootmensen, steeds meer en meer verdonken.. Of misschien ook niet want jij had ze waarschijnlijk allemaal opgehaald met Quantas uit de landen waaruit ze gevlucht zouden zijn, iedereen die het minder heeft moet gered worden, want zo goed en rechtvaardig ben je nu eenmaal. Of had je een ander plan bedacht?
  En ja jij noemt het waarschijnlijk inhumaan, maar ik geloof nu eenmaal dat zelfs Australië niet de hele werled kan helpen, net zomin als Europa. Nederland heeft nu meer dan 17 miljoen inwoners. Zou jij ook kunnen leven met 34 miljoen?

 26. 38

  En dan ook nog die verkrachters Dante, die was je nog vergeten in je wartaal.

  Blij dat jij (hopelijk) nog flink wat belasting betaal want dat ben je ook gekost.

 27. 39

  @38: Kun je concreter zijn? Wat vind jij wartaal? En wat is jouw oplossing?
  Ja je hoop is werkelijkheid. Ik betaal nogal wat belasting. Op zich niets mis mee. Jammer dat anderen met dat geld nogal omspringen alsof het hun eigen geld is. Goed en rechtvaardig lullen op andermans kosten noem ik dat. Ben jij er ook voor dat alleen mensen die nettobetaler zijn meer inbreng zouden moeten hebben dan netto ontvangers?